2016.09.29. csütörtök
Nyomtatás

XX. Jubileumi Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

5-8. évfolyam
Magyar nyelv

A verseny meghirdetője: Magyar Nyelvtudományi Társaság (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A) 

Szakmai partnerek: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, a regionális pedagógiai szolgáltatók, a fővárosi és a kerületi versenyt szervező iskolák, a határon túli versenyeket lebonyolító szakmai szervezetek 

A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének az erősítése, valamint a továbbtanuláshoz, az informatikai eszközök használatához, a munkavégzéshez szükséges helyesírási kompetencia mérése, fejlesztése. 

A verseny kezdete:
2016. november 23. 14:00
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2016. november 23. 14:00
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2017. március 4. 10:00
helyszíne:
Biatorbágyi Általános Iskola
A(z) 3. forduló időpontja:
2017. május 27. 10:00
helyszíne:
ELTE BTK
Eredmények közzététele:
2017.05.27.  15:00
helye:
ELTE BTK
A verseny meghirdetője:
Magyar Nyelvtudományi Társaság
szakmai felelőse:
Antalné dr. Szabó Ágnes
elérhetősége:
1/411-6700/5065; simonyi-verseny@btk.elte.hu
koordinátora:
Pogányné Thomán Angéla
elérhetősége:
1/374-2366; PoganyneThoman.Angela@oh.gov.hu

A verseny kategóriái korcsoportok és iskolaszintek szerint: 5. évfolyam, 6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam. A verseny minden fordulójában egy kategóriában versenyeznek az általános iskolai és a középiskolai 5–8. évfolyamos tanulók. A Kárpát-medencei döntőn egy kategóriában versenyeznek a határon túli és a magyarországi diákok. 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: 

A versenyen azoknak az általános és középiskoláknak a tanulói vehetnek részt, amelyek 2016. október 31-ig elküldik jelentkezésüket a regionális versenyszervezőknek. A regionális versenyszervezők névsora a verseny honlapján olvasható. Minden továbbjutó tanuló csak a saját iskolájához területileg tartozó fővárosi kerületi és megyei fordulón vehet részt. A válogatóversenyeket csak a központilag megadott napon és órában, központi versenyanyaggal lehet megrendezni. A versenyanyagot a központi javítási útmutató alapján kell kijavítani. 

A versenyen való részvételt kizáró okok a tanulók és a régiók esetén: 

- Az iskola nem küldte el benevezését a regionális (fővárosi kerületi vagy megyei) válogatóversenyt szervező intézménynek 2016. október 31-ig. 

- Ha a válogatóversenyen való részvételre nem kap lehetőséget az adott régióban levő minden olyan állami és más fenntartású általános, illetve középiskola, amelyben 5–8. évfolyamos diákok tanulnak. 

- Ha a magyarországi válogatóversenyt nem a Magyar Nyelvtudományi Társaság által megadott versenyanyaggal és javítókulccsal bonyolítják le. 

- Ha a válogatóversenyt nem a központilag megadott napon és órában szervezik meg. 

- Ha a tanuló nem az iskolájához területileg tartozó válogatóversenyen vesz részt. 

- Ha a válogatóversenyt szervező intézmény nem küldi el a továbbjutó diákok adatait a megadott határidőig a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak. 

- Ha a válogatóversenyt szervező intézmény a központilag meghatározott létszámnál több diák benevezését küldi el. 

- Ha a válogatóversenyt nem a szabályzatnak megfelelően szervezik. 

 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom: 

A helyesírási verseny tananyaga a Nemzeti alaptantervnek és a Kerettantervnek az évfolyamonként meghatározott, a verseny honlapján is olvasható követelményeire épül. Az 1. forduló anyaga a megelőző évfolyam tantervi követelményein alapul. 

A versenyhez való felkészüléshez ajánljuk a tantervi követelményeknek megfelelő magyar nyelvi tankönyveket, valamint A magyar helyesírás szabályai 12. kiadását (Akadémiai Kiadó). 

Mintafeladatokat a verseny honlapján (http://simonyi.mnyt.hu/), az Anyanyelv-pedagógia folyóirat 2015/1. számában megjelent (http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=553) cikkben, valamint a versenyhez készült segédkönyvekben lehet találni. 

 

A nevezés módja, határideje: 

– Az iskolák elküldik benevezésüket a regionális (kerületi és megyei) versenyszervezőknek. (Pest megyében www. tehetseghalo.hu/versenyek) A magyarországi és a határon túli regionális versenyszervezők névsora a verseny honlapján olvasható. Határidő: 2016. október 31. 

– A regionális (kerületi, megyei, határon túli) versenyszervezők elküldik nevezésüket a főszervezőknek a simonyi-verseny@btk.elte.hu címre. Határidő: 2016. november 7. 

– A magyarországi regionális (megyei és fővárosi kerületi) versenyszervezők elküldik az iskoláknak a megyei, valamint a fővárosi versenyre továbbjutó gyerekek névsorát. Határidő: 2017. január 6. 

– A magyarországi és a határon túli versenyszervezők elküldik az első fordulóról az összesített adatlapot a központi szervezőknek. 

Határidő: 2017. január 13. 

– A magyarországi regionális versenyszervezők elküldik a megyei és a budapesti fordulóról az összesítő központi adatlapot, valamint a Kárpát-medencei döntőre továbbjutó tanulók névsorát, továbbá a megyékből minden évfolyamról az I–III. helyezett diákok adatait és pontszámát, továbbá a fővárosból a IV. helyezett tanulók adatait és pontszámát a simonyi-verseny@btk.elte.hu címre. 

Határidő: 2017. március 24. 

– A határon túli versenyszervezők elküldik a Kárpát-medencei döntőre továbbjutó tanulók névsorát, valamint a szállást, étkezést igénylő tanulók és kísérők adatait a főszervezőknek a simonyi-verseny@btk.elte.hu címre. Határidő: 2017. az országos versenyt követő 8 napon belül. 

A versenyző (vagy intézménye) által fizetett díjak: 

A versenyen a részvétel ingyenes. A versenyzők útiköltségével és a kísérő tanárok költségével kapcsolatos kiadásokat a szervezők nem tudják megtéríteni. 

 

1. forduló: 2016. november 23. (szerda 14 óra) 

Határon túli fordulók. Magyarországon megyei iskolai versenyek, fővárosi kerületi versenyek. 

A versenyanyag megérkezésének a határideje a regionális szervezőkhöz: 2016. november 14. 

Az 1. forduló eredményéről a résztvevők értesítésének a határideje: 2017. január 6. 

Az 1. forduló összesített adatlapját elküldik a regionális szervezők a központi szervezőknek. Határidő: 2017. január 13. 

 

2. forduló: 2017. március 4. (szombat 10 óra) 

Határon túli fordulók. Magyarországon megyei versenyek, valamint fővárosi verseny. A fővárosi döntő helyszíne: Budapest. A megyei versenyek helyszíne a regionális versenyszervezők által kijelölt hely. 

A versenyanyag megérkezésének a határideje a regionális szervezőkhöz: 2017. február 27. 

A 2. forduló eredményéről és a döntőre továbbjutó tanulókról a regionális szervezők értesítik az iskolákat és a főszervezőket. Határidő: 2017. március 24. 

A döntőre továbbjutó tanulóknak a főszervezők meghívót küldenek. Határidő: 2017. május 6.  

 

3. forduló: 2017. április 

A határon túli magyarlakta területeken országos fordulók. 

A versenyanyag megérkezésének határideje a határon túli szervezőkhöz: 2017. március 29. 

A 3. forduló eredményéről és a döntőre továbbjutó tanulókról a határon túli szervezők értesítik a főszervezőket. Határidő: a verseny után legkésőbb 8 napon belül. 

A döntőre továbbjutó tanulóknak a főszervezők meghívót küldenek. Határidő: 2017. május 8. 

4. forduló: 2017. május 27. (szombat 10.00 óra) 

Kárpát-medencei döntő. Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum körút 4.) 

Minden fordulóban a tanulók évfolyamonként eltérő helyesírási feladatlapot töltenek ki, és más-más tollbamondást írnak. A főszervezők minden fordulóhoz minden évfolyam számára feladatlapot, tollbamondásszöveget, részletes javítási útmutatót és javítókulcsot állítanak össze. 

A továbbjutás feltételei, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: 

A magyarországi és a határon túli válogatóversenyekre a regionális versenyszervezők által megadott módon és a regionális pontszámok alapján lehet továbbjutni. A magyarországi megyei versenyeken részt vevő tanulók javasolt létszáma: kb. 80-100 fő. A Kárpát-medencei döntőre Magyarországon minden megyéből (Pest megye kivételével) az 5–8. évfolyamról 1-1 fő I. helyezett diák, Pest megyéből 2-2 fő 

I–II. helyezett diák, a fővárosból az I–III. helyezett tanulók juthatnak tovább. A határon túli magyarlakta területekről a döntőn a válogatóversenyek legjobb helyezést elérő diákjai vehetnek részt: a Felvidékről 8 fő, Kárpátaljáról 8 fő, Erdélyből 12 fő, a Vajdaságból 8 fő, a Muravidékről 2 fő. A Kárpát-medencei döntőre a főszervezők további 10 főt meghívnak az 5–8. évfolyamos magyarországi megyei és fővárosi helyezett diákok közül az elért pontszám alapján. A plusz 10 fő továbbjutó diákot a főszervezők 2017. április 10-ig értesítik ímélben és a verseny honlapján. A Simonyi Zsigmond-serleggel jutalmazott iskolákat és az Arany, valamint a Gyémánt Oklevéllel, 

Simonyi Zsigmond-éremmel kitüntetett pedagógusokat a főszervezők 2017. május 15-ig értesítik. 

Az eredmények közzétételének a módja: 

A verseny aktuális hírei a verseny honlapján folyamatosan olvashatók, továbbá megjelennek az Anyanyelv-pedagógia folyóirat Facebook-oldalán, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának és az ELTE BTK Szakmódszertani Központjának a honlapján is. A válogatóversenyek eredményéről a regionális fordulókat szervező intézmények értesítik az iskolákat a 

saját csatornáikon. A döntőre továbbjutó tanulók névsorát a főszervezők a verseny honlapján is közzéteszik. A Kárpát-medencei döntő eredményét a zsűri a helyszínen kihirdeti, majd a verseny honlapján (http://simonyi.mnyt.hu) közzéteszi. 

Díjazás: 

A megyei és a fővárosi helyesírási versenyeken a legeredményesebb diákok oklevelet, könyvjutalmat kapnak. 

 Kárpát-medencei döntőn a főszervezők a következő díjakat osztják ki: 

. emléklap és jutalomkönyv minden versenyző (140 fő) tanulónak és minden felkészítő (140 fő) magyartanárnak; 

. 10-10 oklevél és könyvcsomag, egyéb ajándékok minden I–X. helyezett (40 fő) diáknak az 5–8. évfolyamon; 

. különdíj 10 fő határon túli versenyzőnek; 

. Arany, illetve Gyémánt Oklevél és könyvcsomag a legeredményesebb felkészítő tanároknak; 

. Simonyi Zsigmond-serleg a legeredményesebb iskoláknak; 

. A jubileum alkalmából Simonyi Zsigmond-érem a legeredményesebb felkészítő tanároknak, a kezdetek óta segítő versenyszervezőknek, zsűritagoknak. 

 

Jubileumi szövegalkotási pályázat 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság a XX. Jubileumi Simonyi Zsigmond helyesírási verseny alkalmából szövegalkotási pályázatot hirdet a magyarországi, valamint a határon túli általános és középiskolák 5–8. évfolyamos tanulói számára. Pályázni lehet egy legfeljebb 1 A/4 oldalas, kézzel írt, saját fogalmazással, amelynek a címe: Helyesírási történet. A címet a pályázók szabadon értelmezhetik. A pályázatot jeligésen értékeljük, ezért kérjük, hogy lezárt borítékban, ajánlott levélben küldjék el a pályázattal együtt a honlapról letölthető, kitöltött adatlapot. A pályázatot postai úton kérjük elküldeni egy eredeti példányban a Magyar Nyelvtudományi Társaság címére: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A. A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. február 28. A pályázaton és a borítékon csak a jelige és az évfolyam megjelölése szerepeljen. A beérkezett pályamunkákat évfolyamonként külön értékeljük. Egy tanuló csak egy pályamunkát küldhet. 

Eredményhirdetés 2017. május 27-én a Kárpát-medencei döntőn. 

A szakmai szervezők elérhetősége: 

A zsűri elnöke: dr. Keszler Borbála professor emeritus 
Felelős szervező: Antalné dr. Szabó Ágnes egyetemi docens, központvezető 
Kapcsolattartó: Petró Tímea tanárképzési referens 
Postacím: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A 
Telefon: 06-1-411-6700/5065; Fax: 06-1-411-6700/5067; Ímélcím: simonyi-verseny@btk.elte.hu; Honlap: http://simonyi.mnyt.hu/ 

A kapcsolattartó elérhetősége:

Pogányné Thomán Angéla
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1/374-2366/
PoganyneThoman.Angela@oh.gov.hu