2016.12.08. csütörtök
Nyomtatás

40. Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny (Pest megye)

9-10. évfolyam
Biológia

A verseny célja:

Negyven évvel ezelőtt a Győr-Moson-Sopron megyei kezdeményezők körültekintő bölcsességgel döntöttek, amikor a biológiai tárgyú tehetségkutató tanulmányi versenyt Kitaibel Pál nevével hirdették meg. A mostoha körülmények között dolgozó polihisztor természetkutató a Kárpát-medence természeti értékeit, sokirányú kultúráját tárta fel, sikeresen igyekezett annak megismertetését, megbecsülését európai rangra emelni. Kiemelkedő érdeme, hogy a tanulók és tanárok közös tevékenységét – az önálló megfigyelés igényével széleskörű kapcsolatokra, folyamatos olvasásra, tájékozódásra építi.

A verseny kezdete:
2017.01.23-27.
helyszíne:
a tanuló saját iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online, a megyei fordulónak helyszínének honlapján
A(z) 1. forduló időpontja:
2017.01.23-27.
helyszíne:
a tanuló saját iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2017.03.21.
helyszíne:
Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Kollégium Gödöllő
A(z) 3. forduló időpontja:
2017. 10. 06-08.
helyszíne:
Mosonmagyaróvár Széchenyi István Egyetem
Eredmények közzététele:
-
helye:
Mosonmagyaróvár Széchenyi István Egyetem
A verseny meghirdetője:
Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium
szakmai felelőse:
Hoczek László
elérhetősége:
hoczek.laszlo@rothszki.hu
koordinátora:
Deák Márta
elérhetősége:
deak.marta@oh.gov.hu; 06-30-725-8523

A  tanulók 4 kategóriában versenyeznek:

I. kategória: gimnázium 9. évfolyam

II. kategória: gimnázium 10. évfolyam

III. kategória: szakképző iskola (szakgimnázium, szakközépiskola) 9. évfolyam

IV. kategória: szakközépiskola (szakgimnázium, szakközépiskola) 10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei a nyelvi előkészítős tanulók esetében: a nyelvi előkészítő évfolyamban I. kategória, a 10. évfolyamban II. kategória

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Az iskolai, a megyei (fővárosi, külföldi) selejtezők és a szóbeli döntő kérdéseit a TermészetBúvár, valamint az Élet és Tudomány lapoknak, a tanév során megjelenő biológiai, egészségügyi, környezet-, és természetvédelmi tárgyú közleményeiből kell összeállítani. Mindkét lap folyamatosan megjelöli a versenyen számításba jövő cikkeket, amelyek listája a verseny honlapján is olvasható. Valamennyi forduló kérdései között szerepelhetnek a verseny névadójának - Kitaibel Pál - tevékenységére; a szóbeli döntőben pedig a természeti folyamatokra, értékekre, a természetvédelemre (kiemelten hazánk védett területei és fajok) vonatkozó kérdések.

Nevezési díj: az iskolai és a megyei/fővárosi fordulón nincs.

Első forduló (iskolai) 2017. január 23-27. között

A tanulók a versenyre 2016. november 11-ig jelentkezhetnek iskolájukban a biológia tantárgyat tanító szaktanáruknál vagy az igazgatónál. Az iskolai selejtezőt a szaktanár által összeállított kérdéssor alapján kell lebonyolítani. Az iskolai fordulóig a jelentkezőknek vázlatot kell bemutatniuk a szaktanáruknak, az alábbi két feladatkör egyikében tervezett vizsgálódásukról:

  • Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terület természetvédelmi értékeinek bemutatása
  • Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terület környezetvédelmi gondjai, megoldási lehetőségei.

Az iskolai fordulón résztvevő tanulók adatait (a forduló után) kérjük beküldeni a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központba a mellékelt táblázat kitöltésével: deak.marta@oh.gov.hu címre 2017. február 10-ig.

A megyei fordulóra nevezni majd a Premontrei Gimnázium honlapjára február 1-jén felkerülő nevezési felületen lehet.

Nevezési határidő: 2017. február 10.

A megyei fordulóra nincsen nevezési korlát. A felterjesztés az iskola szaktanára és/vagy szakmai munkaközösségének döntése alapján történik.

Második forduló (megyei): 2017. március 21. 14-16 óra

Helyszíne: Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Kollégium (2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2.)

A versenyfelelősök a megyei fordulóba benevezett kategória/tanuló létszámot megküldik a verseny kiírójának 2017. február 17-ig.

Ímélcím: info@kitaibelverseny.hu

A megyei fordulót, központilag készített és eljuttatott feladatsor alapján kell lebonyolítani az OKTV szabályai szerint. A versenyfelelős e-mailen kapja meg a megyei forduló feladatlapját és a javítókulcsot a kiírótól 2017. március 10-ig.

Az országos döntőre a megyei forduló eredményei alapján a BpPOK versenyfelelősei terjesztik fel a továbbjutókat 2017. március 27-ig (iskola neve, postai és e-mailcíme, tanuló és felkészítő tanár neve) a kiíró központi e-mail címére info@kitaibelverseny.hu.

Számuk megyénként és évfolyamonként a gimnáziumokból 2-2, a szakközépiskolákból megyénként és évfolyamonként 1-1 fő. Az iskolatípusok és évfolyamok keretei nem cserélhetők.

Harmadik forduló (országos döntő) 2017. október 6-8.

Az országos versenyfelelős 2017. április 7-ig küldi ki ímélen az országos fordulóhoz a versenyzőknek és tanáraiknak a regisztrációs űrlapot, melynek visszaküldési határideje 2017. május 4. A sikeres regisztrációt követően az országos versenyfelelős visszajelzést küld és egyben megküldi a mosonmagyaróvári országos döntő részletes programját.

Az országos döntő helyszíne: Mosonmagyaróvár, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara.

A tanulók valamint a kísérő tanárok utazási, szállás- és étkezési költségeit az iskolák fenntartói fedezik.

A versennyel kapcsolatos kérdéseikkel: a versenyszervezőkhöz fordulhatnak:

Levélcím: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium,
9401 Sopron, Pf.: 26. telefon: 06-99-506-470

Szakmai felelős:

Hoczek László hoczek.laszlo@rothszki.hu 
dr. Pinke Gyula 7pinke.gyula@sze.hu

Pest megyei szervező:

Deák Márta Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
Deak.Marta@oh.gov.hu   telefon: 06-30-725-8523

                                           

                                                                       

Kapcsolódó anyagok

Jelentkezési lap minta (10KB)