2016.09.15. csütörtök
Nyomtatás

7-8. évfolyamos tanulók országos történelem tanulmányi versenye

7-8. évfolyam
Történelem

A verseny meghirdetője: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

A verseny célja: A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

A verseny kezdete:
2016. december 8.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2016. december 8.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2017. február 14.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2017. április 7-8.
helyszíne:
Szombathely
Eredmények közzététele:
2016.09.15.  10:55
helye:
A verseny meghirdetője:
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
szakmai felelőse:
Bakó Balázs
elérhetősége:
94/519-604; bako.balazs@nyme.hu
koordinátora:
Szabóné Horváth Mária
elérhetősége:
1/374-2139; tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: nincs

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: nincs

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklődő valamennyi 7-8. évfolyamos általános iskolai vagy a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok e korosztálynak megfelelő életkorú tanulói.

A versenyen való részvétel kizáró okai: A versenyen nem indulhat nem 7-8. évfolyamos tanuló. A verseny lebonyolításában olyan személy nem vehet részt, akit az országos vagy a megyei szervező ettől eltilt. Eltiltásra csak összeférhetetlenség vagy szabálytalanság esetén kerülhet sor. Nem indíthat versenyzőt olyan személy, aki az országos versenybizottság tagja.

A jogorvoslat menete: Az iskolai fordulóval kapcsolatos szabálysértések kivizsgálása és a jogorvoslat az illetékes POK hatáskörében történik. A megyei fordulóval kapcsolatos jogorvoslati kérdésekben az országos versenybizottság az illetékes.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Európa és Magyarország története 1703-tól 1815-ig

A felkészüléshez felhasználható irodalom:

Az iskolai fordulóra: a forgalomban lévő általános iskolai tankönyvek, atlaszok.

A megyei fordulóra: Az iskolai forduló anyaga és

  •  R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora. Magyarország története 1526-1711. Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó, Bp. 1997. 86-102.o. Új képes történelem.
  •  Barta János: A kétfejű sas hatalmában. Magyarország története 1711-1815. Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó, Bp. 1997. 9-17., 24-27., 30-31., 34-39., 42-57., 64-65., 68-71., 74-79., 82-94.o.Új képes történelem.
  •  Barta János: A kétfejű sas hatalmában. Magyarország története 1711-1815. Magyar Könyvklub - Helikon Kiadó, Bp. 1997. 5-94.o.Új képes történelem.

Az országos döntőre: A megyei forduló anyaga és

A nevezés határideje: 2016. november 10.

Nevezés módja a budapesti és Pest megyei iskolák számára:online, a Tehetségháló felületén (www.tehetseghalo.hu)

Fordulók (időpontok, helyszínek, esetleg a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: 2016. december 8. 14-15.30 óra
A forduló anyagát az NymE RPSzKK elektronikus úton juttatja el a POK-hoz, aki azt továbbítja az iskolák felé. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli. Az iskolai fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba. Ha ilyen nincs az iskolában, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát lehet felterjeszteni a területileg illetékes POK-hoz, aki megállapítja a megyei/fővárosi fordulóba jutáshoz szükséges minimális pontszámot. A felterjesztés határideje: 2016. december 13. A POK a megyei fordulón részvevők létszámát 2016. december 20-ig megküldi az NymE RPSzK -hoz.

2. forduló:2017. február 14. 14-15.30 óra
A fordulót a megyei/fővárosi POK szervezi. A forduló anyagát az NymE RPSzKK juttatja el a POK-hoz, aki azt megfelelő példányban sokszorosítja. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók vagy szaktanárok javítják ki és értékelik, majd a POK versenyfelelősei az eredményeket eljuttatják az NymE RPSzKK -hoz 2017. február 24-ig.

3. forduló:2017. április 7-8.
Az országos döntőn a megyei fordulókon országosan legjobb teljesítményt nyújtó 15-20 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül az NymE RPSzKK értesít.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az iskolai fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba. Ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát lehet felterjeszteni a területileg illetékes POK-hoz, aki megállapítja a megyei/fővárosi fordulóba jutáshoz szükséges minimális pontszámot. Az országos döntőn országosan a megyei fordulók összesítése szerint a legjobb teljesítményt.

A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit, illetve a feladatsorokat az NymE RPSzKK honlapján teszi közzé: http://pszk.nyme.hu A Budapesti POK a fővárosi és Pest megyei döntő eredményei a Tehetségháló honlapján teszi közzé.

Díjazás: Az országos döntőn részvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

A versenykiíró elérhetősége: Dr. Bakó Balázs, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/519-604; e-mail: bako.balazs@nyme.hu illetve a megyei versenyfelelősök.

Kapcsolattartó Budapesten és Pest megyében:
Szabóné Horváth Mária
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
E-mail: szabonehorvath.maria@oh.gov.hu; tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Tel: +36/1/374-2139

Országos versenykiírás >>