2016.09.22. csütörtök
Nyomtatás

36. Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

9-10.évfolyam
Fizika

A verseny célja:

A technika és a műszaki tudományok fejlődése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a későbbiekben e területekre kerülő tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik elején – igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók figyelmét, valamint elmélyíteni a tudásukat. A verseny hatékonyságát igazolja, hogy az azokon „felnövekvő” magyar fiatalok a Nemzetközi Diákolimpiákon rendszeresen kiemelkedően szerepelnek, megelőzve az iparilag fejlettebb országok tanulóit. 

Fő célunk, hogy legjobb tanulóink a felkészülés folyamán elmélyítsék fizikai ismereteiket, jártasságot szerezzenek a problémamegoldásban, tudjanak bánni a fizikai eszközökkel, képesek legyenek mérésből következtetéseket levonni, korszerűen megmagyarázni a látott jelenségeket, vagyis a 21. század követelményeinek megfelelő, kiemelkedő tudású alkotók legyenek, akik a fizikai ismeretanyagot kellő profizmussal tudják összekapcsolni a műszaki és természettudományok többi területével.

A verseny kezdete:
2017.02.14.
helyszíne:
A tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
A verseny 1. fordulójára a verseny pécsi honlapján http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html lehet nevezni.
A(z) 1. forduló időpontja:
2017.02.14.
helyszíne:
A tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2017.03.21.
helyszíne:
Petrik Lajos SZKI, Budapest
Eredmények közzététele:
-
helye:
A döntők helyszínein
A verseny meghirdetője:
Leőweyért Alapítvány
szakmai felelőse:
Simon Péter
elérhetősége:
72/518-460 Fax: 72/518-488; mikolaverseny@gmail.com
koordinátora:
Németh Imre
elérhetősége:
30/985-9237, nemeth.imre@oh.gov.hu

A tanulók 4 kategóriában versenyeznek 

I.  kategória: gimnázium 9. évfolyam

II. kategória: gimnázium 10. évfolyam

III.  kategória: szakközépiskola 9. évfolyam

IV.  kategória: szakközépiskola 10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei 

Minden tanuló benevezhet, aki gimnáziumi vagy szakközépiskolai tanterv szerint 9. vagy 10. évfolyamra jár. Elfogadjuk a jelentkezését azoknak a 11. évfolyamos tanulóknak is, akik 0. (illetve nyelvi előkészítő) évfolyam miatt a fizika tanulását egy évfolyammal később kezdték. A középiskolák utolsó két évfolyamára járó diákok, valamint általános iskolások nem indulhatnak a versenyen.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

  • meg nem engedett eszközök használata
  • a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom 

9. évfolyam 

1. forduló: 

Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó mozgások leírása. Függőleges és vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás.

Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, lendület fogalma, lendület-megmaradás, lendület-tétel. Jellegzetes erőhatások: nehézségi-, rugalmas-, kényszererő, súlyerő, súrlódási jelenségek. A lejtőn mozgó tömegpont vizsgálata. 

2. forduló: 

A 9. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint: 

Közegellenállási erő. Hooke törvénye. Munka-energia: munka fogalma, eredő erő munkája, emelési, nyújtási, súrlódási munka. Mechanikai energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas, forgási. Munkatétel. Mechanikai energia-megmaradás törvénye. Pontrendszer dinamikája és energetikája. 

3. forduló: 

A 9. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:

Teljesítmény. Tömegvonzás, bolygómozgás. Egyenletesen változó körmozgás kinematikája, dinamikája. Pontszerű és merev test egyensúlya.

10. évfolyam 

1. forduló: 

A 9. évfolyam tematikája, valamint

Ferde hajítás. Forogva haladás kinematikája. Folyadékok és gázok mechanikája: hidrosztatikai nyomás, Pascal törvénye, felhajtóerő, felületi feszültség, kontinuitási egyenlet, áramlásokat leíró Bernoulli-egyenlet. 

Mivel a továbbhaladás a második évfolyamon nem egységes az egyes iskolákban, az egyik példa választható lesz. Az egyik az első, a másik a második témakör csoporthoz illeszkedik. 

Vagy: Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele.

Vagy: Elektrosztatika: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus, munkaszámítás homogén elektromos térben, feszültség, potenciál, potenciális energia, síkkondenzátor, az elektromos tér energiája, vezetők elektrosztatikus térben, kapacitás fogalma, kondenzátorok kapcsolása.

2. forduló: 

A 9. évfolyam tananyaga. A 10. évfolyam 1. fordulójának közös része, és a választható hőtan vagy elektrosztatika tematika, valamint:

Vagy (Hőtan tematikát folytatva): Körfolyamatok. Az elektrosztatika alapfogalmai: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus. Szuperpozíció. Munkaszámítás homogén elektromos térben. Síkkondenzátor. 

Vagy: (Elektrosztatika tematikát folytatva): Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje.

A második fordulós feladatlap 4 olyan feladatot tartalmaz, mely mindkét tematikának megfelel. 

3. forduló: 

A 9. évfolyam és a 10. évfolyam 1-2. fordulójának összes tematikája.  

Ajánlott irodalom: a Vermes Alapítvány által ötévente kiadott Mikola versenyfeladatok és megoldások című könyvei; az évente kiadott Vermes évkönyvek, valamint a forgalomban lévő középiskolai fizika tankönyvek és feladatgyűjtemények. 

A nevezés módja, határideje 

A verseny 1. fordulójára a verseny pécsi honlapján http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html lehet nevezni. 

A nevezés iskolánként, az egyes kategóriákban induló diákok számának megadásával történik. Meg kell adni iskolánként a versenyen induló lányok számát is (statisztikai okokból). 

A verseny mindhárom fordulóján díjtalan a részvétel! 

A nevezés iskolánként, az egyes kategóriákban induló diákok számának megadásával történik. Meg kell adni iskolánként a versenyen induló lányok számát is (statisztikai okokból). 

Az első fordulóra való jelentkezés határideje 2017. január 10.  

A verseny fordulói 

1. forduló: 2017. február 14. (kedd) 14 – 17 h-ig a tanulók iskoláiban 

Az első fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat oldanak meg a versenyzők. Ebben a fordulóban bármilyen írott vagy nyomtatott segédeszköz, valamint zsebszámológép használható.

Az első forduló feladatlapját 2017. február 7-ig kapják meg e-mailen az Oktatási Hivatal POK megyei/fővárosi versenyfelelős referensei az Alapítványtól. A forduló feladatlapját a megyei és a fővárosi versenyfelelős referensek e-mailen küldik tovább az érintett iskolák központi e-mail címére 2017. február 14-én 10 óráig. A feladatok megoldását másnap délelőtt 10 óráig küldik ki a verseny szervezői, illetve letölthető lesz a verseny honlapján is. 

A második fordulóra az a diák nevezhető a verseny pécsi honlapján, aki az első forduló feladatlapját legalább 50 %-os eredménnyel teljesítette. 

Megkérjük az iskolák képviselőit, hogy a 2. fordulóra való nevezés során adják meg a továbbjutott diákok és tanáraik névsorát, és az iskolai (1.) fordulón elért pontszámot is. 

A második fordulóra a nevezési határidő 2017. február 24. 

A 2. fordulóra nevezett diákok és felkészítő tanáraik névsorát a megyei/fővárosi versenyfelelősök 2017. március 1-ig kapják meg az Alapítványtól, hogy a megyei fordulót megszervezhessék. 

A 2. fordulóra érkező diákok kitöltve hozzák magukkal a verseny honlapjáról letölthető, A3-as méretű, kettéhajtott nevezési lapot. 

2. forduló: 2017. március 21. (kedd) 14 – 17 h-ig a versenyfelelősök által felkért iskolákban. 

A második fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat oldanak meg a versenyzők. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható. 

A második forduló feladatlapjait a megyei/fővárosi versenyfelelősök a fordulót követő napon ajánlott levélben elsőbbségi jelzéssel továbbítják az alábbi címre: Leőweyért Alapítvány, 7621 Pécs, Szent István tér 8-10. 

A második forduló eredményét a verseny honlapjain tesszük közzé 2017. 04. 15-ig:

http://www.berze.hu/mikola/index.htm

http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html 

A második fordulóból a harmadik fordulóba évfolyamonként legfeljebb az első 50-50 megfelelő szintű dolgozatot írt diák jut be. 

3. forduló: 2017. május 7 – 9. (Az írásbeli érettségik időpontjában) 

9. évfolyam: Gyöngyös, Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium

10. évfolyam: Pécs, Pécsi Leőwey Klára Gimnázium

A 3. fordulóra (döntő) nevezni a versenyt rendező gimnáziumok honlapján lehet. Térítés ellenében szállás és étkezés igényelhető. 

A harmadik forduló első része elméleti, melyben számolást igénylő feladatok, problémák megoldására kerül sor. A második, gyakorlati részben egy mérési feladatlap alapján megvalósítandó eszközhasználat, és erről a mérési jegyzőkönyv elkészítése az elvárás. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható. 

A döntőn az elméleti és mérési fordulókon elérhető maximális pontszámok aránya 2:1. A harmadik forduló eredményeit az említett honlapokon ismertetjük. A verseny zárásakor eredményhirdetést tartunk, a versenyzők már ott megismerhetik a feladatok megoldásait, eredményeiket és helyezéseiket. A második és harmadik forduló eredményei alapján megyei eredményeket is hirdetünk. 

Díjazás 

A verseny döntőjében résztvevő minden tanuló oklevelet kap, a legjobbak jutalomkönyvben, illetve tárgyjutalomban részesülnek. Az első helyezett Mikola-érmet is kap. A döntőig eljutott diákok felkészítő tanárai oklevelet kapnak.

A verseny meghirdetője

Leőweyért Alapítvány

Postacím: H-7621 Pécs Szent István tér 8-10.
Telefon: 72/518-460,
Fax: 72/518-488
E-mail cím: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com

Társrendezők és elérhetőségeik 

A 9. évfolyam döntőjének szervezői: Dr. Kiss Miklós és Kissné Császár Erzsébet

Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös

H-3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33.

Tel.: 37/505-265 Fax: 37/505-261 E-mail: mikloskiss2630@gmail.com

A 10. évfolyam döntőjének szervezője: Simon Péter

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium

H-7621 Pécs, Szent István tér 8-10.

Tel.: 72/518-460 Fax: 72/518-488 E-mail: mikolaverseny@gmail.com

A második forduló lebonyolítását segítik: Oktatási Hivatal POK.

A versenyről információk a következő honlapokon érhetők el 

http://www.berze.hu/mikola/index.htm

http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

Az 1. és 2. fordulókkal kapcsolatos kérdésekben információk Simon Pétertől kérhetők.