2016.12.08. csütörtök
Nyomtatás

40. Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny (BP)

9-10. évfolyam
Biológia

A verseny célja:

Negyven évvel ezelőtt a Győr-Moson-Sopron megyei kezdeményezők körültekintő bölcsességgel döntöttek, amikor a biológiai tárgyú tehetségkutató tanulmányi versenyt Kitaibel Pál nevével hirdették meg. A mostoha körülmények között dolgozó polihisztor természetkutató a Kárpát-medence természeti értékeit, sokirányú kultúráját tárta fel, sikeresen igyekezett annak megismertetését, megbecsülését európai rangra emelni. Kiemelkedő érdeme, hogy a tanulók és tanárok közös tevékenységét – az önálló megfigyelés igényével széleskörű kapcsolatokra, folyamatos olvasásra, tájékozódásra építi.

A verseny kezdete:
2017.01.23-27.
helyszíne:
a tanuló saját iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a budapesti szervező részére
A(z) 1. forduló időpontja:
2017.01.23-27.
helyszíne:
a tanuló saját iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2017.03.21.
helyszíne:
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2017.10.06-08.
helyszíne:
Mosonmagyaróvár Széchenyi István Egyetem
Eredmények közzététele:
-
helye:
Mosonmagyaróvár Széchenyi István Egyetem
A verseny meghirdetője:
Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium
szakmai felelőse:
Hoczek László
elérhetősége:
hoczek.laszlo@rothszki.hu
koordinátora:
Deák Márta
elérhetősége:
deak.marta@oh.gov.hu; 06-30-725-8523

A tanulók 4 kategóriában versenyeznek:

 I. kategória: gimnázium 9. évfolyam

II. kategória: gimnázium 10. évfolyam

III. kategória: szakképző iskola (szakgimnázium, szakközépiskola) 9. évfolyam

IV. kategória: szakközépiskola (szakgimnázium, szakközépiskola) 10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei a nyelvi előkészítős tanulók esetében: a nyelvi előkészítő évfolyamban I. kategória, a 10. évfolyamban II. kategória.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Az iskolai, a megyei (fővárosi, külföldi) selejtezők és a szóbeli döntő kérdéseit, a TermészetBúvár valamint az Élet és Tudomány lapoknak, a tanév során megjelenő biológiai, egészségügyi, környezet-, és természetvédelmi tárgyú közleményeiből kell összeállítani.Mindkét lap folyamatosan megjelöli a versenyen számításba jövő cikkeket, amelyek listája averseny honlapján is olvasható. Valamennyi forduló kérdései között szerepelhetnek a verseny névadójának - Kitaibel Pál - tevékenységére; a szóbeli döntőben pedig a természeti folyamatokra, értékekre, a természetvédelemre (kiemelten hazánk védett területei és fajok) vonatkozó kérdés.

Nevezési díj: az iskolai és a megyei/fővárosi fordulón nincs

Első forduló (iskolai) 2017. január 23-27. között

A tanulók a versenyre 2016. november 11-ig jelentkezhetnek iskolájukban a biológia tantárgyat tanító szaktanáruknál vagy az igazgatónál. Az iskolai selejtezőt a szaktanár által összeállított kérdéssor alapján kell lebonyolítani. Az iskolai fordulóig a jelentkezőknek vázlatot kell bemutatniuk a szaktanáruknak, az alábbi két feladatkör egyikében tervezett vizsgálódásukról:

  • Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terület természetvédelmi értékeinek bemutatása
  • Lakóhelyem, iskolám, vagy annak közelében lévő terület környezetvédelmi gondjai, megoldási lehetőségei.

A fővárosi fordulóra a nevezéseket Deák Márta részére a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központba kell beküldeni a mellékelt excel táblázatban.

Ímélcím:deak.marta@oh.gov.hu  

Nevezési határidő: 2017. február 10.

A fővárosi fordulóra nincsen nevezési korlát. A felterjesztés az iskola szaktanára és/vagy szakmai munkaközösségének döntése alapján történik.

Második forduló (fővárosi)  2017. március 21.  14-16 óra

Helyszín: Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

cím: 1082 Budapest  Horváth Mihály tér 8.

A versenyfelelősök a fővárosi fordulóba benevezett kategória/tanuló létszámot megküldik a verseny kiírójának 2017. február 17-ig.

Ímélcím:info@kitaibelverseny.hu

A fővárosi fordulót központilag készített és eljuttatott feladatsor alapján kell lebonyolítani az OKTV szabályai szerint. A fővárosi versenyfelelősök e-mailen kapják meg a fővárosi forduló feladatlapját és a javítókulcsot a kiírótól 2017. március 10-ig.

Az országos döntőre a megyei/fővárosi forduló eredményei alapján a BpPOK versenyfelelősei terjesztik fel a továbbjutókat 2017. március 27-ig (iskola neve, postai és e-mailcíme, tanuló és felkészítő tanár neve) a kiíró központi e-mail címére info@kitaibelverseny.hu

Számuk évfolyamonként a gimnáziumokból  Budapestről 5-5 fő,

a szakközépiskolákból (szakgimnázium) évfolyamonként Budapestről 2-2 fő.

Az iskolatípusok és évfolyamok keretei nem cserélhetők.

Harmadik forduló (országos döntő) 2017. október 6-8.

Az országos versenyfelelős 2017. á p r i li s 7-ig küldi ki ímélen az országos fordulóhoz a versenyzőknek és tanáraiknak a regisztrációs űrlapot, melynek visszaküldési határideje 2017. május 4. A sikeres regisztrációt követően az országos versenyfelelős visszajelzést küld és egyben megküldi a mosonmagyaróvári országos döntő részletes programját.

Az országos döntő Helyszíne Mosonmagyaróvár, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara. A tanulók valamint a kísérő tanárok utazási, szállás- és étkezési költségeit az iskolák fenntartói fedezik.

A versennyel kapcsolatos kérdéseikkel: a versenyszervezőkhöz fordulhatnak:

Levélcím: Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium 9401 Sopron Pf.26.  Telefon: +36/99/506-470

Szakmai felelős:
Hoczek László hoczek.laszlo@rothszki.hu
dr. Pinke Gyula 7pinke.gyula@sze.hu

Fővárosi szervező:

Deák Márta Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 
Deak.Marta@oh.gov.hu   tel.: 06/30-725-8523

 

Kapcsolódó anyagok

Jelentkezési lap minta (10KB)