2016.11.21. hétfő
Nyomtatás

Irinyi János országos középiskolai kémiaverseny (Budapest)

9-10. évfolyam
Kémia

A verseny célja a tehetséget felismerni, gondozni, a tehetség kibontakoztatását segíteni a magyarországi és a határon túli magyar oktatásban. 

A verseny meghirdetője: a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya és a Szegedi Tudományegyetem.

A verseny kezdete:
2017. február 9.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a www.tehetseghalo.hu felületen
A(z) 1. forduló időpontja:
2017. február 9.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2017. március 9. 9-14 óra
helyszíne:
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2017. április 21-23.
helyszíne:
Szegedi Tudományegyetem
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya és a Szegedi Tudományegyetem
szakmai felelőse:
Androsits Beáta
elérhetősége:
irinyi@mke.org.hu
koordinátora:
Deák Márta
elérhetősége:
deak.marta@oh.gov.hu; 30/7258523

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

Az I. kategóriába tartoznak a 9. évfolyam tanulói

I. a, kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen nem volt heti 2-nél több kémiaórája.

I. b, kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen több mint heti 2 kémiaórája volt (a kémia, természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat emelt kémia óraszámmal).

I. c, kategóriában versenyezhetnek a vegyipari, környezetvédelmi és azon szakközépiskolák tanulói, amelyekben a kémia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthető.

 

A II. kategóriába tartoznak a 10. évfolyam tanulói

II. a, kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen nem volt heti 4-nél több kémiaórája.

II. b, kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen több mint heti 4 kémiaórája volt (a kémia, természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat emelt kémia óraszámmal).

II. c, kategóriában versenyezhetnek a vegyipari, környezetvédelmi és azon szakközépiskolák tanulói, amelyekben a kémia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthető.

A III. kategóriába tartoznak a 9. és 10. évfolyam olyanszakgimnáziumvagy szakközépiskola tanulói, akik 1 vagy 2 évig tanulják a kémiát.

A versenyben részt vesznek a határon túli magyar iskolák tanulói is.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A versenyben részt vehetnek valamennyi magyarországi és határon túli magyar középiskola nappali tagozatos 9-10. évfolyamos, ill. ennek megfelelő évfolyam tanulói és magántanulói. Az évhalasztást kapott tanulók az adott évben nem vehetnek részt a versenyen.

A tanulóknakaz iskola igazgatójánál kell jelentkezniük a versenyre, aki a jelentkezett tanulókat nevezi a www.tehetseghalo.hu weblapon.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

A bizottság vezetője, valamint a feladatokat ismerő tag nem lehet olyan személy, akinek tanulói, rokonai, hozzátartozói indulnak a versenyen.  

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Az elméleti verseny anyaga az általános és középiskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az Irinyi Országos Középiskolai Kémiaverseny Versenybizottság a feladatok összeállításakor tekintettel lesz a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjére vonatkozó 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékleteiként megjelent kémia kerettantervek tartalmára (http://kerettanterv.ofi.hu/). Azonban fenntartja a jogot, hogy (a verseny tehetséggondozó jellegéből fakadóan) a kerettantervek által választható tananyagként megjelölt ismeretekre épülő feladatokat is kijelöljön. A versenyzők elméleti tudása terjedjen ki az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira, s legyen beágyazva az integrált természettudományos szemléletbe. A gyakorlati versenyen a logikai készségek és az eszközhasználat mellett a manuális készségek fejlesztését is igénylő elemzésben kell jártasságot bizonyítani. A döntő, 3. fordulóban a laboratóriumi gyakorlatok anyaga a 9. osztályos versenyzőknek sav-bázis titrálások, a 10. osztályos versenyzőknek pedig komplexometria.

A megyei (budapesti) forduló laboratóriumi feladatait a helyi szervező és versenybizottság állítja össze, figyelemmel a döntő forduló gyakorlati anyagára.

A felkészüléshez segítséget nyújtanak a www.irinyiverseny.mke.org.hu weboldalon található anyagok és a Középiskolai Kémiai Lapokban megjelent ismertetők és feladatok.

 

A nevezés módja, határideje:

Budapesti iskolák nevezése: online, www.tehetseghalo.hu/versenyek

Határidő: 2017. január 12.

Nevezési díj: nincs.

Fordulók
Mindhárom fordulóban külön feladatsort kapnak a 9. illetve a 10. osztályos tanulók.

1. forduló – iskolai forduló 2017. február 9.

Helyszín: a tanuló iskolája. A forduló csak írásbeli feladatlapból (elmélet és számítási feladatok) áll, amelyet az Irinyi Országos Középiskolai KémiaversenyVersenybizottsága készít el, és a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központon keresztül kapják meg az iskolák.

A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik az 50% feletti dolgozatokat a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központnak, ahol szaktanári segédlettel felülbírálják azokat, és összeállítják a budapesti fordulóba behívandó tanulók névsorát.

A c kategóriás versenyzők dolgozatait a Magyar Kémikusok Egyesületéhez kell beküldeni.

A forduló egy írásbeli feladatlap, hogy minél szélesebb tanulói réteget tudjon megmozgatni.

A feladatlap két részből áll:

- elméleti feladatok, amely a tanulók elméletben elsajátított ismereteinek készségszintű alkalmazását hivatottak mérni, számos ábrával, grafikon-értelmezéssel, gyakorlati példákkal,

- számolási feladatok, amelyek a mindennapi élettel, gyakorlattal kapcsolatosak, a matematikai eszközhasználat, az olvasás-szövegértés és a kémiai ismeretek kombinációi.

2. forduló - fővárosi forduló  2017. március 9.

Helyszín:Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma

1146 Budapest Thököly u. 48-54.

A forduló írásbeliből és laboratóriumi gyakorlatból áll. A feladatlapot az Irinyi Országos Középiskolai Kémiaverseny Versenybizottság készíti el és a Magyar Kémikusok Egyesületén keresztül juttatja el a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központba, onnan szállítják a verseny helyszínére.

A javítást a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által felkért szaktanárokból álló versenybizottság végzi, az eredmények alapján kategóriánként elkészíti az országos döntőbe jutott tanulók névsorát.

A benevezhető fővárosi létszámot az előző verseny eredményeinek figyelembevételével határozza meg az Irinyi Országos Középiskolai Kémiaverseny Versenybizottság, és a második forduló anyagával együtt elküldi a Budapesti Pedagógiai Központhoz.

 Az I. c. és II. c. kategória középdöntőjének lebonyolításában a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központja nem vesz részt, hanem a jelentkező szakközépiskolák egyikében történik. A középdöntő eredményének ismeretében az Irinyi Országos Középiskolai Kémiaverseny Versenybizottság választja ki a döntőbe kerülő tanulókat, akiknek létszáma független a megyei keretszámtól.

3. forduló országos döntő 2017. április 21-23.

A Magyar Kémikusok Egyesülete és a Szegedi Tudományegyetem szervezi, bonyolítja le. A döntő 3 napos, írásbeli feladatlapból és laboratóriumi gyakorlati feladatból, valamint szóbeli döntőből áll. Mind az írásbelin, mind a laboratóriumi gyakorlaton külön-külön feladatsort, illetve feladatot kapnak a 9. és a 10. osztályos tanulók. Az értékelést és a rangsorolást a tantervi különbségeknek megfelelően, kategóriánként végzi az Irinyi Országos Középiskolai Kémiaverseny Versenybizottság.

A verseny határidői:

Nevezés: az intézményvezető nevezi a tanulókat www.tehetseghalo.hu

Határidő: 2017. január 12-ig.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ megküldi a versenyezni kívánó tanulók nevét, számát, iskoláját kategóriánkénti bontásban 2017. január 20-ig a Magyar Kémikusok Egyesületének Magyar Kémikusok Egyesülete, 1015 Budapest, Hattyú u. 16, Tel: 201-6883, Fax: 201-8056, e-mail: irinyi@mke.org.hu.

A Versenybizottság elkészíti a feladatlapot, javítási útmutatót és a Magyar Kémikusok

Egyesülete egy-egy példányban eljuttatja azokat a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központba 2017. február 1-ig.

A feladatlapokat Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ elektronikusan továbbítja az iskoláknak 2017. február 7-ig.

Az iskolai fordulók lebonyolítása a zárthelyi vizsgák szabályai szerint zajlik.

Ideje: 2017. február 9. csütörtök 14.00 -16.00.

A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a megadott pontszám feletti dolgozatokat aBudapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz 2017. február 17-ig, kivéve az I. c. és II. c. kategóriát, melyeknek kijavított dolgozatait megküldik a Magyar Kémikusok Egyesületének.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által felkért versenybizottság (ill. a „c” kategóriák esetében az Irinyi OKK Versenybizottság) felülbírálja a felterjesztett dolgozatokat, összeállítja a budapesti fordulóba behívandó tanulók névsorát, és megküldi azt a Magyar Kémikusok Egyesületétének 2017. február 22-ig, és kiértesítik az iskolákat az eredményekről 2017. február 24-ig.

A Magyar Kémikusok Egyesülete megküldi a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központnak a budapesti forduló feladatlapjait a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban, valamint a döntőre vonatkozó információkat tartalmazó levelet, a jelentkezési lapokat és a részvételi hozzájárulás befizetésére szolgáló csekkeket a megyéből a döntőn várhatóan résztvevő diákok és tanáraik létszáma szerint 2017. március 7-ig.

A budapesti forduló: Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnázium

Időpont: 2017. március9. csütörtök, 9.00-14.00

 A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ az eredmények alapján elkészíti az országos döntőbe jutott tanulók névsorát kategóriánként. A döntőre vonatkozó információkat tartalmazó levelet, a jelentkezési lapokat és a részvételi hozzájárulás befizetésére szolgáló csekkeket továbbítják a döntőbe jutott diákok iskolájának. A tanulók listáját kiegészítik a kísérőtanárok névsorával, akik a döntő értékelő munkájában is részt vesznek. A két névsort megküldik az Irinyi OKK Versenybizottságának (Magyar Kémikusok Egyesülete) és az iskolákat is kiértesítik 2017.március 20-ig.Az iskolák a jelentkezési lapokat közvetlenül az Irinyi OKK Versenybizottságának (Magyar Kémikusok Egyesülete, 1015 Budapest, Hattyú u. 16, II/8) küldik 2017. március 31-ig.

Az országos döntő: Szegedi Tudományegyetem

Időpont:2017. április 21-23.

 

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:

Az 1. fordulóban a szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a megadott pontszám feletti dolgozatokat a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központnak, ahol felülbírálják a felterjesztett dolgozatokat, és összeállítják a budapesti fordulóba behívandó tanulók névsorát. Az I. c. és II. c. kategóriában versenyzők dolgozatait az Irinyi OKK Versenybizottság bírálja felül, és dönt a második fordulóba hívásról.

A 2. fordulóban a javítást a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által felkért versenybizottság végzi. Az eredmények alapján elkészítik az országos döntőbe jutott tanulók névsorát, kategóriánként. A Budapestről benevezhető létszámot az előző verseny eredményeinek figyelembevételével határozza meg az Irinyi OKK Versenybizottság, és a 2. forduló anyagával együtt elküldi a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központnak.

Az I. c. és II. c. kategóriákban döntőbe kerülő tanulók létszámát és névsorát az Irinyi OKK Versenybizottság állapítja meg. Az országos döntőbe összességében legfeljebb 220 tanuló hívható be.

Az eredmények közzétételének módja:

Az országos döntőn a verseny eredményhirdetése nyilvánosan és ünnepélyesen történik. A döntő eredményei felkerülnek az internetre, a www.irinyiverseny.mke.org.hu honlapon megtekinthetőek, valamint a döntő teljes anyaga (eredményekkel együtt) megjelenik a Középiskolai Kémiai Lapokban.

Díjazás:

Az országos döntőn, a verseny eredményhirdetésekor kategóriánként, a létszámmal arányosan 2-5 tanuló kap oklevelet, bronzplakettet és a versenybizottság előzetes javaslatának megfelelő tárgyjutalmat. További versenyzők írásbeli dicséretet kapnak a helyezésekért, illetve a kiemelkedő részeredményekért

A szervezők elérhetősége:

Országos versenykoordinátor: Körtvélyessy Eszter, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1015 Budapest, Hattyú u. 16.,Tel: 06/1/201-6883, Fax: 201-8056, e-mail cím: irinyi@mke.org.hu

Kapcsolattartó: Deák Márta, Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ, 1088 Budapest, Vas u. 8.

Tel: 06/30/725-8523, e-mail cím: deak.marta@oh.gov.hu