2016.09.08. csütörtök
Nyomtatás

Savaria országos történelem tanulmányi verseny

9-10. évfolyam
Történelem

A verseny meghirdetője: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

A verseny célja: A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

A verseny kezdete:
2017. január 10.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2017. január 10.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2017. február 14.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2017. április 21-22.
helyszíne:
Szombathely
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
szakmai felelőse:
Dr. Bakó Balázs
elérhetősége:
94/519-604; bako.balazs@nyme.hu
koordinátora:
Szabóné Horváth Mária
elérhetősége:
1/374-2139; tehetseg.bppok@oh.gov.hu;SzaboneHorvath.Maria@oh.gov.hu

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: nincs

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

I. kategória: 9. évfolyamos tanulók és a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulói, akik ebben a tanévben a 9. évfolyam tananyagát tanulják

II. kategória: 10. évfolyamos tanulók ideértve a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulóit is, akik ebben a tanévben a 10. évfolyam tananyagát tanulják

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklődő valamennyi 9-10.évfolyamos tanuló. A nyelvi előkészítő osztályba járó tanulók is nevezhetnek a versenyre, amennyiben az adott évben a 9. (I. kategória) vagy a 10. évfolyam (II. kategória) tananyagát tanulják.

A versenyen való részvétel kizáró okai: A verseny lebonyolításában olyan személy nem vehet részt, akit az országos vagy a megyei szervező ettől eltilt. Eltiltásra csak összeférhetetlenség vagy szabálytalanság esetén kerülhet sor. Nem indíthat versenyzőt olyan személy, aki az országos versenybizottság tagja.

A jogorvoslat menete: Az iskolai fordulóval kapcsolatos szabálysértések kivizsgálása és a jogorvoslat az illetékes POK hatáskörében történik. A megyei fordulóval kapcsolatos jogorvoslati kérdésekben az országos versenybizottság az illetékes.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

I. KATEGÓRIA

Egyetemes és magyar történelem a Kr.e. V. századtól 1342-ig

1. forduló

Kr.e. V. századtól Kr.e. 31-ig

 1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok
 • Herber Attila – Martos Ida – Moss László – Tatár Csilla – Tisza László: Történelem 2. (Kr.e. 500-tól Kr.e. 1000-ig). Reáltanoda Alapítvány, Budapest. 1993. 168-182.
 • Bertényi Iván: Szent István és öröksége. Vince Kiadó, Budapest. 2000. pp. 55-64.
 • Herber Attila – Martos Ida – Moss László – Tatár Csilla – Tisza László: Történelem 2. (Kr.e. 500-tól Kr.e. 1000-ig). Reáltanoda Alapítvány, Budapest. 1993. 267-275.
 • Nagy képes milleniumi arcképcsarnok. Rubicon-Aquila, Budapest.1999. 36-39. és 63-66. (Zsigmond, Fráter György)

2. forduló

Kr.e. V. századtól 1038-ig

 1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok
 2. Bertényi Iván: Szent István és öröksége. Vince Kiadó, Budapest. 2000. 11-22.
 3. Nagy képes milleniumi arcképcsarnok. Rubicon-Aquila, Budapest. 1999. 1-4. (Kristó Gyula: Szent István)

3. forduló

Írásbeli: Kr.e. V. századtól 1342-ig (egyetemes és magyar történelem)

Szóbeli: Róma története a Kr.e. I. századtól 476-ig, Magyarország története a XI. századtól 1342-ig

 1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok
 2. Nagy képes milleniumi arcképcsarnok. Rubicon-Aquila, Budapest. 1999.10-11. és 30-32. (III. Béla, Károly Róbert)

II. KATEGÓRIA

Egyetemes és magyar történelem Kr.e. 44-től 1790-ig

Kiemelt korszakok a döntőn: Magyarország története 1526-tól 1790-ig

1. forduló

Kr.e. 44-től 1490-ig

 1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok

2. forduló

Kr.e. 44-től 1648-ig

 1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok

3. forduló

írásbeli: Magyarország 1526–1790-ig és egyetemes történelem a XV-XVII. században

szóbeli: Magyarország története 1526-1790 között

 1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok
 • Oborni Teréz: Erdély fejedelmei. Pannonica Kiadó, Budapest. 2002. 105-110, 122-125, 146-147.
 • Oborni Teréz: Principissa. Fejedelmi feleségek Erdélyben. Rubicon. (http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/principissa_fejedelmi_felesegek_erdelyben)
 • Pálffy Géza: Magyarország két világbirodalom határán (1526–1711). Magyarország története (főszerkesztő: Romsics Ignác) Akadémiai Kiadó, Budapest. 2007. 370-378.
 • Bitskey István: Hitviták tüzében. Gondolat Kiadó, Budapest. 1978. 67-74. (Méliusz Juhász Péter)

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím): A versenyre a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központnál, Vas megyében a NymE RPSZKK-nál kell nevezni írásban az induló létszám, a felkészítő tanár, a nevező iskola postai és elektronikus címe megjelölésével 2016. november 10-ig. A megyei versenyfelelős a létszámot 2016. november 25-ig megküldi az NymE RPSZKK-hoz.

Nevezés módja a budapesti és Pest megyei iskolák számára: online, a Tehetségháló felületén (www.tehetseghalo.hu)

Nevezési díj:         nincs

Fordulók (időpontok, helyszínek, esetleg a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: 2017. január 10. 14-16 óra
A forduló anyagát az NymE RPSzKK eljuttatja a megyei/fővárosi POK-hoz, akik azt továbbítják az iskolákhoz. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli. Az iskolai fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba. Ha ilyen nincs az iskolában, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát lehet felterjeszteni a területileg illetékes POK-hoz, aki megállapítja a megyei/fővárosi fordulóba jutáshoz szükséges minimális pontszámot. A felterjesztés határideje: 2017. január 20. A POK a megyei fordulón részvevők létszámát 2017. január 27-ig megküldi az NymE RPSzK-hoz.

2. forduló: 2017. február 14. 14-16 óra
A fordulót a megyei/fővárosi POK szervezi. A forduló anyagát az NymE RPSzKK juttatja el a POK-hoz. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók vagy szaktanárok javítják ki és értékelik, majd az eredményeket és a dolgozatokat eljuttatják az NymE RPSzK -hoz 2017. március 3-ig.

3. forduló: 2017. április 21-22.
Az országos döntőn a megyei fordulókon az országos összesítés után a legjobb teljesítményt nyújtó 15-15 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül az NymE RPSzKK értesít.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
Az iskolai fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba. Ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát lehet felterjeszteni a területileg illetékes POK-hoz, aki megállapítja a megyei/fővárosi fordulóba jutáshoz szükséges minimális pontszámot.

Az országos döntőn kategóriánként a megyei fordulókon legjobb teljesítményt nyújtó 15-20 tanuló vehet részt.

Az eredmények közzétételének módja: A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit az NymE RPSzKK honlapján teszi közzé: http://pszk.nyme.hu

Díjazás: Az országos döntőn részvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

A versenykiíró elérhetősége: Dr. Bakó Balázs, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/519-604; e-mail: bako.balazs@nyme.hu illetve a megyei versenyfelelősök.

Kapcsolattartó Budapesten és Pest megyében:

Szabóné Horváth Mária
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
E-mail: szabonehorvath.maria@oh.gov.hu; tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Tel: +36/1/374-2139

 

Országos versenykiírás >>