2016.12.08. csütörtök
Nyomtatás

Komplex rajzverseny általános és középiskoláknak

1-12. évfolyam
Művészetek

A Komplex Rajzverseny deklarált célja az általános módszertani kultúra fejlesztése mellett a vizualitás területén felbukkanó tehetséges gyerekek felfedezése, képességeik kibontakoztatása, önértékelésük és kreativitásuk fejlesztése, fejlődésük követése. Ez úgy érhető el, ha célnak tekintjük a verseny előző évtizedek alatt kialakult értékrendjének, gyakorlatának, szellemiségének és minőségének megőrzését, továbbgondolását és fejlesztését.

A verseny kezdete:
2017.02.17-ig
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
pályamunka beküldése a kiírás szerint
A(z) 1. forduló időpontja:
2017.02.17-ig
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2017.03.04.,03.11.,03.18.,03.25.,04.01.,04.08.
helyszíne:
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ,Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
szakmai felelőse:
Garamvölgyi Béla
elérhetősége:
rajz.fazekas@gmail.com
koordinátora:
Bordáné Kovács Zita
elérhetősége:
tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny pedagógiai céljai

A Komplex Rajzverseny olyan a közoktatást és az alapfokú művészeti oktatást is összevető, kapcsolatba hozó rendszeres szaktárgyi tanulmányi verseny, mely az önképzés, a tudásmegosztás segítése mellett a módszertani kultúrát fejlesztő szaktárgyi programot is jelent. Fontos hálózatépítési és kapcsolattartási lehetőség. A versenyen iskolai, tankerületi fordulóira és fővárosi döntőre való felkészítés a felkészítő tanároknak és a felkészülő versenyzőknek komoly szakmai programot és a fejlesztési célokat tudatosító munkát jelent. A versenyprogram igazodási pontot, programot adhat a szakmai munkaközösségek számára, hiszen az évenként feldolgozásra felajánlott újabb és újabb témák jellegüknél fogva feltárják és összesítik az egy-egy területen elért kompetenciákat. A fentiek értelmében a versenyen Fővárosi Pedagógiai Központ irányítása alá tartozó településekről az állam, az önkormányzatok és az egyházak által fenntartott iskolák egyaránt részt vehetnek.

A verseny analitikus értékelési rendszere úgy fejleszti a módszertani kultúrát, hogy minden döntőbe jutott versenyzőnek, felkészítő tanárnak és szülőnek korrekt, hasznosítható visszajelzést ad a képességfejlesztésben elért eredményeiről. A verseny egyedisége, komplexitása éppen abban van, hogy legalább két alkotói tevékenységformában elért teljesítményszinteket méri össze öt indikátor alapján párhuzamosan. Így teszi láthatóvá a speciális adottságokat, készségeket és segíti az egyedi fejlesztési programok megtervezését. Megismerhetővé válik a személyes képi megjelenítő- és kifejezőerő irányultsága valamint az értékteremtő kreativitás.

A Komplex Rajzverseny deklarált célja az általános módszertani kultúra fejlesztése mellett a vizualitás területén felbukkanó tehetséges gyerekek felfedezése, képességeik kibontakoztatása, önértékelésük és kreativitásuk fejlesztése, fejlődésük követése. Ez úgy érhető el, ha célnak tekintjük a verseny előző évtizedek alatt kialakult értékrendjének, gyakorlatának, szellemiségének és minőségének megőrzését, továbbgondolását és fejlesztését.

Fontosnak tartjuk a versenyen készült vizuális alkotások archiválását és dokumentálását, ami a későbbi felkészítések, fejlesztések és kutatások alapját képezheti. Az archívum, jellegéből adódóan értékes gyakorló- és tanulóterep a tanárképzésben részt vevő, a rajzfejlődés életkorhoz kötődő szintjeinek változását tanulmányozó egyetemi hallgatóknak is, akik akár a verseny lebonyolításban is komoly szerepet kaphatnak.

A verseny értékelésébe, zsűrijébe a szaktárgyat gondozó szaktanácsadók bekapcsolódása tovább erősítheti az egymástól elszigetelve, különféle iskolatípusokban működő tehetséggondozó műhelyek képzési profiljának és jelentős eredményeinek felismerését, támogatását és a jó gyakorlatok továbbadását.

A versennyel kapcsolatos információk közzététele, megosztása egyrészt szaktárgyi honlapon történik (letölthető versenykiírások, jelentkezési lapok, időpontok és helyszínek, szakirodalom, stb.), másrészt hírlevelekkel (a meghirdetésre kerülő tematikus versenyfelkészítő foglalkozások programjai, a felkészítést segítő online források, stb.).

 Az 1. és 2. kategória korcsoportjai

A verseny döntőjének technikai és időbeli tervezhetőségének érdekében a helyszíni gyakorlati feladatokat hat korcsoportban oldják meg a versenyzők:

  • az első korcsoportba az első és a második évfolyamos tanulók tartoznak
  • a második korcsoportba a harmadik és a negyedik évfolyamos tanulók tartoznak
  • a harmadik korcsoportba az ötödik és a hatodik évfolyamos tanulók tartoznak
  • a negyedik korcsoportba a hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók tartoznak
  • az ötödik korcsoportba a kilencedik és tízedik évfolyamos tanulók tartoznak
  • a hatodik korcsoportba a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamos tanulók tartoznak

A verseny jellege

A verseny alapvetően gyakorlati jellegű, de pályázati elemeket is tartalmaz. A versenyzők az elődöntőre és a döntő fordulóra is a versenykiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező pályamunkával neveznek be, melynek kedvező elbírálása után vehetnek részt a helyszíni fordulókon, ahol már ellenőrzött körülmények között oldják meg a gyakorlati feladatokat.

A verseny feladatai

A tankerületi és az iskolai válogatók feladata a megadott témakörök és tartalmak feldolgozása, művészettörténeti analógiák felkutatása, elemzése. A versenykiírásban szereplő technikák lehetőségeinek megismerése, a befogadói és az alkotói képességek célzott fejlesztése. Az önálló problémamegoldó képességek megalapozása a versenykiírásban megadott feladatváltozatok segítségével.

A döntőben kapott feladatok a felkészítés során megszerzett tudás- és képességelemek alkalmazási szintjeit mérik minden versenyző számára azonos technikai feltételek között. A versenymunka témakörei és médiumai a versenykiírásban kerülnek meghatározásra. A döntőben a zsűri a benevezési munkát és a helyszínen készült munkát összeveti az egyéni kifejezőerő és képességstruktúra feltárásának érdekében.

A döntőn elkészítendő versenymunkához szükséges anyagokról és a versenyrendezéshez kapcsolódó egyéb feltételekről és eszközökről a verseny rendezői gondoskodnak. 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom

A verseny a vizuális befogadó- és alkotóképességek szintjeit méri. Az ismeretek egy része gyakorlati/kézműves jellegű és az alkalmazott technikák használati módjához, másik része pedig a vizuális közlő- és kifejezőeszközök kreatív átgondolt használatának minőségéhez kötődik. A problémafelvetések és a hozzájuk tartozó témák, ismeretanyagok valamint az alkalmazható technikák évről évre változnak, ezért ezeket és a felkészülést segítő speciális szakirodalmat az aktuális versenykiírás tartalmazza, valamint a verseny honlapján kerül közzétételre.

A verseny fordulói:

1)  Tankerületi vagy iskolai válogató 

1a) Tankerületi válogató

A versenyzők a szaktárgyi zsűri döntése alapján kapnak lehetőséget a budapesti döntőre való nevezésre. A tankerületi zsűri minden arra alkalmasnak talált versenyzőt a felkészítő tanár közreműködésével nevezhet a fővárosi döntőbe.

A tankerületi válogatókról való továbbjutás feltétele az alkalmazott technikák magabiztos használata mellett szakmai zsűri által meghatározott értékelési kritériumok teljesítése.  

1b) Iskolai válogató

Ha nem kerül megrendezésre tankerületi válogató, akkor az iskolai válogató után a szaktanár közvetlenül nevezheti a fentiek alapján arra alkalmasnak talált versenyzőket a fővárosi döntőbe.

A válogatóversenyek időpontját, feltételrendszerét a szaktárgyi munkaközösségek, a tankerü-leti koordinátorok, az iskolai válogató esetén a szaktanárok határozzák meg.

2) Fővárosi döntő

2a) Elődöntő

Az online beküldött benevezési pályamunkákat szakmai zsűri értékeli és kiválasztja azokat a versenyzőket, akik lehetőséget kapnak a fővárosi döntőn való részvételre. A zsűri döntése a verseny honlapján kerül közzétételre.

Az elődöntő lebonyolításának időpontjai a 2016-17-es tanévben:

A benevezési munkák feltöltésének határideje: 2017. február 17.

Elődöntő (a pályamunkák zsűrizése): 2017. február 20–26.

A döntés közzététele: 2017. március 1.

http://rajz-new.fazekas.hu/versenyek-palyazatok/eredmenyek/

Az eddigi gyakorlatot figyelembe véve korcsoportonként kb. 80-100 tanuló kap lehetőséget a fővárosi döntőben való részvételre.

A pályamunka témaköre és az alkalmazható technikák a tájképfestészethez kötődnek

A művészettörténeti elemzésekben a „világtáj” fogalma egy olyan képzeletbeli panorámás tájat takar, amely egy emelt nézőpontból sűrítve mutatja be a természet változatos és gazdag formavilágát. Természeti megfigyelések, tenger és föld, sziklás hegyek és síkságok, erdők és mezők, várak és a kunyhók egyaránt részesei a kompozícióknak. Minden kompozíció egy világutazás folyamatát, időbeliségét idézi. Kép része lehet egy mitologikus vagy történeti jelenet (utazási metaforaként), de a szereplők legtöbbször eltörpülve belesimulnak a fantasztikus környezetbe. A 15. században megjelenő a fekvő táblakép formátumot, a magasan elhelyezett horizontot, téralakító színrendszert (barnás előtér, kék-zöld középtér, kékes háttér) sokan átvették.

Jelentősebb mesterek pl.:

Joachim Patinir, Pieter Bruegel, Hieronymus Bosch, Albrecht Dürer, Cornelis Massys, Herri met de Bles, Lucas Gassel, Albrecht Altdorfer, Anton Mirou, Lucas van Valkenborch, Gillis van Coninxloo, Tobias Verhaecht, Hercules Seghers, Claude Lorrain, Nicolas Poussin

(https://www.google.com/culturalinstitute/beta/)

A tájfestészet műfajában használatos és a fentiekhez kapcsolható hasonlatos jelentésű fogalom még a „capriccio”. Ezzel az olyan építészeti elemeket is tartalmazó fantáziaképeket jellemzik, ahol létező épületek, építészeti elemek, régészeti romok kitalált sokszor kiegészített kombinációja része vagy alkotója a klasszikus vagy városi tájképnek. A staffage figurák vagy mitologikus vagy idilli jelenetek itt is megadhatják a léptékét és meghatározhatják a hangulatát a képzeletben összerakott formarendnek. 

Jelentősebb mesterek pl.:

Agostino Tassi, Claude Lorrain, Marco Ricci, Giovanni Paolo Panini, Giovanni Battista Piranesi, Francesco Guardi, Thomas Cole

(https://www.google.com/culturalinstitute/beta/)

A versenyzőknek az a feladata, hogy saját valós tájélményeiket felidézve és összegyúrva hozzanak létre egy változatos „világtáj” jellegű kompozíciót egy szabadon választhatószínesfestészeti technikával.

Az inspiráció alapjai lehetnek egyrészt a fent említett mesterek alkotásai, útirajzai, metszetei, másrészt a saját utazások, táborozások során készített fényképek, rajzok. Ezek szabad továbbgondolásával, alakításával, rendezésével, szerkesztésével és szabad és egyéni értelmezésével alkossanak saját természethez kötődő érzéseiket és hangulataikat is kifejező kompozíciókat. A kialakításakor ügyelni illik a térszerkezetre és a képelemek léptékesítő funkciójára. A „világtáj” kompozíció kiegészíthető fikciós formaelemekkel és a hangulathoz illő staffázs-figurákkal is.

A felkészítő tanárok feladata az, hogy a feladatot az életkori sajátosságokhoz illeszkedő formában és részletességgel ismertessék a versenyzőkkel.

Az alkotásokat A/3 méretű papírra kell elkészíteni.

Az alkalmazható technikák pl.: pasztell (por- és olajpasztell), akvarell, gouache, tempera, akril stb.

Az elődöntőn továbbjutó versenyzőknek a pályamunkákat el kell hozniuk a fővárosi döntőre. A pályamunkák hátoldalán fel kell tüntetni a regisztráció során használt fájlnevet.

A benevezési munkák nem láthatók el paszpartuval!

A benevezési munkák visszaadásának tervezett időpontja:

2017. május 13. (szombat) 9–12-ig

A nevezés módja és a nevezési lap

A fővárosi döntőbe online nevezési lap kitöltésével és a benevezési munka online elküldésével lehet jelentkezni az erre jogosult versenyzőknek.

Az online nevezési lapot a felkészítő/kapcsolattartó tanárok kitöltik és külön levélben csatolmányként elküldik a versenyző által készített pályamunkáról készített digitális képet.

A csatolt kép a következő technikai paramétereknek feleljen meg:

  • rövidebb oldala 1500 pixel legyen, 72 dpi felbontással
  • fájlformátuma JPG, HQ minőség (minimális tömörítés)

A pályamunkákat beazonosításra alkalmas fájlnévvel kell ellátni a következő módon:

  • a versenyző évfolyama, jeligéje, az alkotás címe, az iskola irányító száma
  • a fájlnév elemeit alsó kötőjellel kell elválasztani egymástól:pl.: 07_Minta jelige_Kilátás északnyugatra_1029

A nevezési lap elérhetősége:

https://drive.google.com/open?id=1FkkQx4RYCiLw30YfLIaNBQ6mHcqliMCDg_KXgD9g1MI

A pályamunka feltöltési címe: rajz.fazekas@gmail.com

A jelentkezési lapon az alábbi adatokat kell megadni:

Versenyző neve

A versenyző évfolyama

A feltöltésre kiválasztott benevezési alkotás címe

Feltöltendő alkotás fájlneve

A versenyzőt nevező intézmény neve

Az intézmény postacíme (irányítószám, település, közterület neve, házszám)

A Versenyzőt felkészítő- nevező, kapcsolattartó tanár neve

Felkészítő tanár e-mail címe

A felkészítő tanár nyilatkozata:

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A versenyzőt és szüleit tájékoztattam a lebonyolítás rendjéről, a versenyszabályokról valamint arról, hogy a munkafolyamatokról és a versenyművekről digitális dokumentáció készül.

2b) Döntő

Az elődöntőn sikeres versenyzők a döntő helyszínén készítik el versenymunkájukat a versenykiírásban meghatározott időpontban, témákban, technikákkal és időkeretben.

A fővárosi döntő helyszíne ésidőpontjai:

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Horváth Mihály tér 8.

A tanulók fővárosi döntőn való részvételének feltétele az Oktatási Hivatal kitöltött Nevezési lapjának leadása.

2017. március  04. (szombat) 9—12 óra között

11–12.   évfolyam

2017. március  11. (szombat) 9—12 óra között

9–10.   évfolyam

2017. március  18. (szombat) 9—12 óra között

7–8.   évfolyam

2017. március  25. (szombat) 9—12 óra között 

5–6.   évfolyam

2017. április     01. (szombat) 9—12 óra között 

3–4.   évfolyam

2017. április     08. (szombat) 9—12 óra között 

1 –2.   évfolyam

Az elért eredményeket a versenyfordulókat követő héten helyezzük el a verseny honlapján:

http://rajz-new.fazekas.hu/versenyek-palyazatok/eredmenyek/

A fővárosi döntőben részt vevő versenyzők értékelése

A versenyzők és a kísérő tanárok részvételének feltételeiről a nevező intézmény gondoskodik.

A fővárosi döntőn a versenyzők azonosítót/regisztrációs számot is kapnak, melyet feltüntetünk a jelige mellett a pályamunkán és a helyszínen készült alkotáson egyaránt. Más azonosítókat, jelzéseket nem szabad a versenymunkákon elhelyezni.

A zsűri a helyszínen készült alkotást valamint a benevezési munkát együtt, párhuzamosan értékeli és évfolyamonként határoz meg a sorrendet. A verseny értékelési szempontjai és az elérhető pontszámok:

Anyag- és eszközhasználat:

5 pont

Formaalkotás:                    

5 pont

Téralkotás:                          

5 pont

Komponálás:                      

5 pont

Kreativitás, kifejezőerő: 

20 pont 

A két munkára összesen:

80 pont

 

A versenymunka témakörei és az alkalmazható technikák

Első feladat valamennyi évfolyam számára egy 6 tagú tónus-sor létrehozása egy meghatározott anyag (pl.: grafitceruza, tus, diófapác) segítségével.

Második feladat az 1-8. évfolyamos versenyzők számára.

Jelentős meseterek tájakat és tájrészleteket ábrázoló útirajzai, metszetei segítségével hoznak létre egy „világtáj” jellegű kompozíciót monokróm, grafikai technikával egy szabadon elképzelt tematikához kapcsolva.

Második feladat az 9-12. évfolyamos versenyzők számára.

Tudjuk, hogy a „világtáj” jellegű kompozíciókat festő mesterek sokszor a műtermükben található gyökerek, termések, ásványok és kőzetek látványát is felhasználták egy-egy látványos tájelem formarendjének megalkotásához. Módszerüket követve e korcsoport számára a második feladat: természeti és mesterséges formákból álló beállítás forma- és anyagérzékeltető felvázolása, majd kifejező tájképpé alakítása kiegészítésekkel, formakapcsolatok és térkapcsolatok létrehozásával monokróm, grafikai technikával.

Harmadik feladat a 9-12. évfolyamos versenyzők számára.

Egy képismeretet felmérő tesztlap kitöltése (pl.: a felkészülés során megismert, a tematikához kapcsolódó képeket kell alkotóikkal párosítani, stb.).

A versenyzők teljesítményének összevethetősége és az egyenlő esélyek biztosításának érdekében verseny helyszínén a versenyzők számára egységesen biztosítunk papírt (35 × 50 cm) és a munkához szükséges anyagokat, eszközöket (tustinta, fapác, nádtoll, rajztoll, rajzszén). A versenyen ezeket más anyagokkal helyettesíteni nem megengedett.

A versenyzőknek hozniuk kell: paletta/keverő lap, vizes edény, ecsetek, grafitceruza, radír.

A helyszínen készített alkotások nem láthatók el paszpartuval!

A döntő helyszínén készült alkotás a Fővárosi Komplex Rajzverseny módszertani gyűjteményébe kerül. Megtekintése vagy elvitele digitális formában biztosított.

A versenyző vagy intézménye által fizetendő díjak

A versenyen nevezési díj nincs.

A verseny díjai

A zsűri a rajzfejlődési szintekre tekintettel évfolyamonként értékeli a versenyzőket és évfolyamonként első, második és harmadik helyezést adhat ki.

Az oklevél mellett az 1-3. helyezett versenyző jutalomban is részesül.