2017.09.08. péntek
Nyomtatás

Horváth Mihály középiskolai történelemverseny

9-11. évfolyam
Történelem

A verseny pedagógiai célja: A tanulók végezzenek kutatómunkát a megadott szakirodalomban; legyenek képesek különböző típusú források összegyűjtésére és feldolgozására; ismerjék meg a korszak fontosabb történelmi eseményeit.

A verseny meghirdetője: Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
A verseny szakmai felelőse: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

 

 

A verseny kezdete:
2016. december 7.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2016. december 7.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2017. január 25.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2017. március 18.
helyszíne:
Eötvös József Gimnázium
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
Budapesti POK és a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
szakmai felelőse:
Foki Tamás
elérhetősége:
210-10-30/217; foki@fazekas.hu
koordinátora:
Szabóné Horváth Mária
elérhetősége:
1/374-2139; tehetseg.bppok@oh.gov.hu;SzaboneHorvath.Maria@oh.gov.hu

A verseny kategóriái:

I. kategória: A fővárosi gimnáziumok 9-10-11. évfolyamai részére.
Ötéves képzés esetében a 12. évfolyamos tanulók is jelentkezhetnek.

II. kategória: A fővárosi szakgimnáziumok 9-10-11. évfolyamai részére.
Ötéves képzés esetén a 12. évfolyamos tanulók is jelentkezhetnek.

A verseny jellege, részei:

A háromfordulós verseny első és második fordulója írásbeli jellegű. Az első forduló teszt jellegű feladatsorát elektronikusan úton kapják meg az iskolák. A második fordulóban egy kijelölt helyszínen esszé jellegű feladatot oldanak meg a továbbjutott tanulók. A harmadik forduló szóbeli jellegű.

A verseny fordulói:

  • Az első forduló (elődöntő): 2016. december 7. (szerda)15 00 - 1600 óráig
    Helyszíne: a tanuló iskolája
  • A második forduló időpontja:2017. január 25. (szerda)1500 - 1700 óráig
    Helyszíne: Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
  • A harmadik forduló(döntő) időpontja: 2017. március 18. (szombat) 900 - 1600 óra
    Helyszíne: Eötvös József Gimnázium

A nevezés határideje és módja:

A nevezési határidő: 2016. november 25. (péntek)
A nevezés módja: online, a www.tehetseghalo.hu/versenyek weboldalon.

A továbbjutás feltételei, a továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje:

Az első forduló feladatlapjait az iskolák szaktanárai javítják ki, és küldik be a legalább 60 %-ot elért dolgozatokat 2016. december 17-ig a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központba. A beérkezett dolgozatok közül a versenybizottság kiválasztja témánként a legjobb 40 dolgozat íróját, összesen legfeljebb 80 tanulót, akik részt vehetnek a középdöntőben.

A verseny egyes fordulóinak feladatsorait csak a versenykiírás szerinti időpontban és helyszínen lehet megoldani. Ezektől eltérni nem lehet.

A második fordulóba (középdöntőbe) jutott tanulók névsorát a Tehetségháló oldalán 2017. január 6-ig tesszük közzé.

A második fordulóban írt esszéket a versenybizottság értékeli, és az első és második forduló eredménye alapján témánként a 15 legjobb eredményt elérő tanuló vehet részt a döntőben. A döntőbe jutott tanulók névsora a Tehetségháló oldalán 2017. február 10-ig lesz elérhető.

A döntőben részt vevő versenyzők maximális létszáma: témánként 15 fő, legfeljebb 30 fő.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

1. témakör: Nők, gyermekek, család az ókori Hellászban és az ókori Rómában

A régi Róma napjai, Balassi Kiadó, 1998, 75-78. oldal, 87-100. oldal

Római élet, Atheneum Kiadó, 2000, 96-98. oldal

Hétköznapi élet a római császárok korában, Corvina Kiadó, 2004, 8-26. oldal

Régi görög hétköznapok, Balassi Kiadó, 135-139. oldal, 158-174. oldal

Hétköznapi élet a görög aranykorban, Corvina Kiadó, 2010, 8-21. oldal

Földi András: A római család jogi rendje. in: Rubicon 1997/3-4. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_romai_csalad_jogi_rendje/

Németh György: A nők erényei. Női szerepek az ókori Hellaszban. In: Rubicon 2001/6 http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_nok_erenyei_noi_szerepek_az_okori_hellaszban/

 

2. témakör: A Zrínyiek és Magyarország a XVI-XVII. században

Magyar életrajzi lexikon vagy Új magyar életrajzi lexikon: a két Miklós, Péter és Ilona életútja

Pálffy Géza: A 16. század története. Pannonica. 136-137: Gazdálkodó nagyurak. 141-147: Politizáló nagyurak.

Péter Katalin: A magyar romlásnak századában. Gondolat. 1979. 104-109: A politika új vezére, Zrínyi Miklós. 111-114: Szigeti veszedelem. 115-119: A renddel összekapcsolódó nemzeti királyság. 162-165: A téli hadjárat. 166-169: Kanizsa és Zrínyi-Újvár. 178-182: A vasvári béke és Zrínyi Miklós halála

Barta János: Miért halt meg Zrínyi Péter? Móra 1986. 200-228.

Források:

Zrínyi Miklós Prózai művei. Zrínyi Miklós Katonai Kiadó 1985.

Vitéz hadnagy. 103-104: Az olvasónak. 109-111: Mely szükséges a hadviselő emberben a szorgalmatosság, fáradság és vigyázás.

Mátyás király életéről való elmélkedések. 182-184: Mátyás uralmának kezdete

Az török áfium ellen való orvosság. 211. o. 33. sor - 213. o. 19. sor, 214. o. 5-24. sor

A fordulók feladatainak rövid ismertetése:

Az első fordulóban 8-10 kérdésből álló feladatlapot töltenek ki a versenyzők, 60 perc áll a rendelkezésükre, és maximum 50 pontot szerezhetnek.

A második fordulóban 120 percben esszéfeladatot oldanak meg a tanulók, amelyre 50 pont kapható.

A döntőbe jutott tanulóknak a szóbeli, emelt szintű érettségihez hasonló feladattípusok megoldását kell elvégezniük, valamint képessé kell válniuk arra, hogy belehelyezkedjenek egy-egy adott történelmi szituációba, illetve történelmi személyiség szerepébe.

A döntőben a diákok 50 pontot szerezhetnek. Az elérhető maximális pontszám:
(elődöntő írásbeli+középdöntő írásbeli)/2+szóbeli=(50+50)/2+50=100 pont
Az összpontszám azonossága esetén a szóbeli fordulóban kapott pontszám dönt a rangsorszámról. Amennyiben az is azonos, a zsűrielnök által adott pontszám a mérvadó.

A verseny díjai:

A döntő valamennyi résztvevője emléklapot vehet át, a helyezettek és különdíjasok oklevelet és jutalmat (könyvet vagy könyvutalványt) kapnak.

A versenyrendező neve, címe, elérhetősége: 

Szakmai felelős:
Foki Tamás
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
E-mail: foki@fazekas.hu
Tel/Fax: 210-10-30/217

Kapcsolattartó:
Szabóné Horváth Mária
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
E-mail: szabonehorvath.maria@oh.gov.hu; tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Tel: +36/1/374-2139