2017.09.08. péntek
Nyomtatás

Horváth Mihály tehetséggondozó és múzeumbarát történelemverseny

5-8. évfolyam
Történelem

A verseny pedagógiai célja: A tanulók végezzenek kutatómunkát a múzeumban és a megadott szakirodalomban; legyenek képesek különböző típusú források összegyűjtésére és feldolgozására; ismerjék meg a korszak fontosabb történelmi eseményeit.

A verseny kezdete:
2016. 11. 22. - 2016. 11. 29.
helyszíne:
Hadtörténeti Múzeum
Nevezés:
Lezárva
módja:
e-mail: horvathmihalyverseny@gmail.com
A(z) 1. forduló időpontja:
2016. 11. 22. - 2016. 11. 29.
helyszíne:
Hadtörténeti Múzeum
A(z) 2. forduló időpontja:
2017. január 20-ig
helyszíne:
pályázat: Fazekas gimn.
A(z) 3. forduló időpontja:
2017. április 6.
helyszíne:
Hadtörténeti Múzeum
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
BpPOK, Budapesti Fazekas Mihály Gyak. Ált. Isk. és Gimn., Hadtörténeti Múzeum
szakmai felelőse:
Ádámné Laczkó Melinda
elérhetősége:
1/210-1030/246; melinda@fazekas.hu
koordinátora:
Szabóné Horváth Mária
elérhetősége:
1/374-2139; tehetseg.bppok@oh.gov.hu;SzaboneHorvath.Maria@oh.gov.hu

A verseny kategóriái korcsoportok és témakörök szerint:

A versenyt két korcsoport számára, 3-3 kategóriában hirdetjük meg.

I. kategória: A fővárosi általános iskolák 5-6. évfolyamai részére

Téma:„Hunyadiak fegyverben”

I/a kategória: A törökverő krónikásai
I/b kategória: A nándorfehérvári diadal – Egy résztvevő szemével
I/c kategória: Mátyás király „Fekete” serege

II. kategória: A fővárosi általános iskolák 7-8. évfolyamai részére.

Téma:Terítéken a múzeum: Legyél te is muzeológus!

II/a kategória: „Az én műtárgyam”
II/b kategória: „Tervezz tárlatvezetést!”
II/c kategória: „Elhurcolva” 

Hatosztályos gimnáziumok esetén az azonos korosztályú tanulók jelentkezését is elfogadjuk. 

A verseny jellege, részei:

A verseny két fordulóból áll.

Az első fordulóban a versenyzőknek aktívan részt kell venniük a Hadtörténeti Múzeum korosztálynak megfelelő foglalkozásán. Ezután a látott, tapasztalt ismereteket és az egyéni kutatás eredményeit, maximum 5 oldal terjedelmű dolgozatban kell összefoglalni.

A második fordulóban a Hadtörténeti Múzeumban egy szakmai zsűri előtt szóban is bizonyítani kell a témában való jártasságot, megszerzett ismereteket.

A verseny fordulói:

Az első forduló (elődöntő):

Helyszíne: Hadtörténeti Múzeum

Az 5-6. osztályosokat 2016. november 22. (kedd) 14.00-16.00

    7-8. osztályosokat 2016. november 29. (kedd) 14.00-16.00

A dolgozatok beadásának időpontja: 2017. január 20. (péntek)
Helyszíne: Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A második forduló(döntő)időpontja: 2017. április 6.(csütörtök) 900 - 1600 óra
Helyszíne: Hadtörténeti Múzeum

A nevezés módja:

A nevezésihatáridő: 2016. október 31. (hétfő)

A nevezés a  horvathmihalyverseny@gmail.com e-mail címre küldött levéllel lehetséges, mely tartalmazza a versenyző nevét, iskoláját, osztályát. A nevezési határidő lejártának hetében kapják meg a meghívót a jelentkezők.

Az első forduló után elkészített és határidőig 2017. január 20. (péntek) benyújtott dolgozatokat a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szaktanárai és a Hadtörténeti Múzeum dolgozói javítják ki. A javítás eredményét és a döntőbe jutottak névsorát 2017. február 20-án hozzuk nyilvánosságra a www.fazekas.hu, www.militaria.hu/muzeumpedagogia és a www.tehetseghalo.hu  weboldalakon. A döntőbe jutott versenyzőknek személyenként meghívót küldünk. A döntőbe jutott dolgozatok közül a javítóbizottság kiválasztja témánként a legjobb dolgozat íróját is.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

Témák:

                        5-6. osztályosok számára:

„Hunyadiak fegyverben”

„Nevem így zeng míg egy név lesz:
Hunyadiak dicsősége.” (
Arany János)

Választható témakörök:
A korosztálynak megfelelő témakör címei közül csak egy választható feldolgozásra!

I/a A törökverő krónikása

Ki is volt Hunyadi János? Kormányzó? Hadvezér? Szerető apa? Hatalmaskodó főúr? Mindegyik egyszerre? Járj utána Hunyadi János pályafutásának, ismertesd életének fontosabb fordulópontjait, neves hadjáratait!

I/b A nándorfehérvári diadal – Egy résztvevő szemével

Írj beszámolót Nándorfehérvár ostromáról egy barátot számára! Meséld el a fontosabb eseményeket, mi mikor és miért történt. Jegyezd föl és mutasd be a fontosabb szereplőket is. Állhatsz a várvédők, de a török ostromlók oldalán is! A harcoló felek katonai erőit se felejtsd el elmesélni!

I/c Mátyás király „Fekete” serege

Kik voltak valójában az igazságos király katonái? Hogyan és merre harcoltak a király nevében? Miért a fekete jelző? Ismertesd, a korabeli fegyvereket, védőeszközöket is!

Ajánlott szakirodalom:

I/a A törökverő krónikása

A Nagy Magyarország folyóirat 2011/4. száma
Held József: Hunyadi János pályája. In: História 1993/1. szám
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. (Szerk.: Rácz Árpád). Rubicon
Teke Zsuzsa: Hunyadi János. In: Rubicon 1997/7. szám
Teke Zsuzsa: Hunyadi János és kora. História Könyvtár 12. Gondolat Kiadó, Budapest, 1980.

I/b A nándorfehérvári diadal – Egy résztvevő szemével

A História folyóirat 2007/1. száma
Cseh Valentin: Nándorfehérvár ostroma: 1456. Compactor Kiadó, Keszthely, 2007.
Cseh Valentin: Nándorfehérvár szerepe a déli végvárrendszerben 1427-1521. In: Várak, kastélyok, templomok 2010/6. szám
Fedeles Tamás: Nemzeti nagylétünk nagy tanúsága: Nándorfehérvár, 1456. In: Rubicon 2011/7. szám
Pálosfalvi Tamás: Nikápolytól Mohácsig. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005.
Tarján M. Tamás: Dugovics Titusz hősi halála – A legenda szerint (http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1456_julius_21_dugovics_titusz_halala_a_legenda_szerint/)

I/c Mátyás király „Fekete” serege

A Nagy Magyarország folyóirat 2013/3. száma
B. Szabó JánosMátyás seregének gyalogsági pajzsai, a pavézék. In: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban, 1458 1490. Szerk.: Farbaky Péter, Spekner Enikő, Szende Katalin, Végh András. Budapest, 2008. 
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. (Szerk.: Rácz Árpád). Rubicon
Veszprémy László (szerk.): Rex invictissimus – Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2008.
Veszprémy Lászó: Mátyás hadserege. In: História 2008/10. szám

Témák:

7. és 8. osztályosok számára

 

                Terítéken a múzeum: Legyél te is muzeológus!

„Kiket egy távol, késő nemzedék
Tán megsüvegel majd és megkövet
És talán félő tisztelettel mondja:
… Ezek a furcsa, idegen világok - …
Ezek - magyarok voltak!”

                   Reményik Sándor

Választható témakörök:
 A korosztálynak megfelelő témakör címei közül csak egy választható feldolgozásra!

II/a  „Az én műtárgyam”

Egy múzeumi kiállítás, számos tárgyat rejt magában, amiről általában egy-két sort van lehetősége a múzeumnak a tárgy mellett rögzíteni. Ebben a témában most egy műtárgy teljes valóját vesszük szemügyre. Minden érdekes lehet róla: Miből készült? Miért egyedi? Ki használta? Hogyan? És még számos kérdés megválaszolásával ismerhetjük meg a műtárgyat, ami mesél… Válassz egy műtárgyat a Magyarország a Nagy Háborúban című kiállításból és mesélj el róla minél többet.

II/b  „Tervezz tárlatvezetést!”

A kiállítás nem csak egymás mellé helyezett tárgyak halmaza, hanem egy olyan koncepció, amely adott kort vagy adott jelenséget magyaráz el az őt szemlélő látogatónak. A feladat, hogy a Múzeum első világháborús kiállításának egyik termét kell bemutatni. Milyen mondanivalót hordoz a terem? Melyek a hangsúlyos pontjai és mik a rejtett érdekességei? Egy rövid tárlatvezetés keretében kell mindezt kiemelni.

II/c  „Elhurcolva”

A hadifogság, a családtól, hazától való kényszerű távollét önmagában nagy terhet jelent egy ember számára. A feladat, egy olyan napló készítése, amely a hadifogság vagy a Gulág táborok mindennapjait örökítik meg. Segítségül – a szakirodalom mellett - a Múzeum Nagy Háborúról, valamint a Gulágról megemlékező kiállításainak vonatkozó részleteit is fel lehet használni.

Ajánlott szakirodalom:

II/a és II/b „Az én műtárgyam” és a „Tervezz tárlatvezetést!” című résztémákhoz tartozó közös szakirodalom:

„Boldogtalan hadiidők…”(Szerk.: Ravasz István). Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2004.
100 év 100 műtárgy (Szerk.: Závodi Szilvia). Budapest, 2012.
A Hadtörténelmi Közlemények 2014/3. és 2015/3. számai
A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 12. Budapest, 2011. 
A Nagy Háború 1914-1918. Kézzelfogható Hadtörténelem. HM Zrínyi Nonprofit Kft. – Zrínyi Kiadó, Budapest, 2014.
A Nagy Háború öröksége (Szerk.: Dr. Sallay Gergely). Zrínyi Kiadó,  Budapest, 2016.
Hajdu Tibor – Pollmann Ferenc: A régi Magyarország utolsó háborúja 1914-1918. Osiris Kiadó, Budapest, 2014.
Magyarország az első világháborúban (Szerk.: Romsics Ignác). Kossuth Kiadó, Budapest, 2010.
Magyarország az első világháborúban. Lexikon A-Zs. (Szerk: Szijj Jolán). Petit Real Könyvkiadó, Budapest, 2000.
Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. (Szerk.: Rácz Árpád). Rubicon Aquila Könyvek, 2000.

II/c „Elhurcolva” résztéma vonatkozó szakirodalma:

Bank Barbara - Gyarmati György - Palasik Mária:"Állami titok" - Internáló- és kényszermunkatáborok Magyarországon 1945-1953. L' Harmattan Kft, 2012.
Rózsás János: Keserű ifjúság - Éltető reménység - Szovjet fogságom naplója. Püski Kiad: 1999.
A Rubicon 2016/5-6 száma

A fordulók feladatainak rövid ismertetése:

Az első fordulóban a jelentkezők a két főkategóriát bemutató múzeumi foglalkozáson vesznek részt. Ezt követően résztémát választanak és elkészítik pályamunkáikat az előzetesen közölt feltételeknek megfelelően és határidőre benyújtják azokat papír alapon, valamint a 7-8. osztályos versenyzők elektronikus formában is. A második fordulóban, a Hadtörténeti Múzeumban egy szakmai zsűri előtt szóban is bizonyítani kell a témában való jártasságot, megszerzett ismereteket.

A versenyrendező és szakmai felelős neve, címe, elérhetősége:

Ádámné Laczkó Melinda
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
E-mail: melinda@fazekas.hu
Tel/Fax: 210-10-30/243

Balogh Máté
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
E-mail:www.militaria.hu/muzeumpedagogia
Tel: +36/1/325-1691

Kapcsolattartó:

Szabóné Horváth Mária
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
E-mail: szabonehorvath.maria@oh.gov.hu; tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Tel: +36/1/374-2139