2016.09.29. csütörtök
Nyomtatás

"Mondd ki szépen!" - Fővárosi szépolvasó verseny

4. évfolyam
Magyar irodalom

Az Oktatási Hivatal által támogatott Montágh Imre emlékére rendezett "Mondd ki szépen!" fővárosi szépolvasó verseny meghirdetésével a kiíró Oktatási Hivatal szándéka az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, az olvasás mint élmény átéreztetése, a tehetségek felkutatása és hagyományteremtés.

A verseny kezdete:
2016. október 28.
helyszíne:
A tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
elektronikus úton
A(z) 1. forduló időpontja:
2016. október 28.
helyszíne:
A tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2016. november 10.
helyszíne:
a kijelölt kerületi iskolában
A(z) 3. forduló időpontja:
2016. november 24.
helyszíne:
Fazekas Mihály Főv. Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Eredmények közzététele:
-
helye:
Fazekas Mihály Főv. Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti POKBudapesti POK
szakmai felelőse:
Csájiné Knézics Anikó
elérhetősége:
mnk.vezeto@gmail.com, 06/20-914-5466
koordinátora:
Pogányné Thomán Angéla
elérhetősége:
tehetseg.bppok@oh.gov.hu, 374-2366

A verseny jellege, részei:

a) Szépirodalmi szöveg párbeszédes részekkel - legalább három hosszabb megszólalást tartalmazó párbeszéddel.

Terjedelem: A/4-es lapon háromnegyed oldalnyi szöveg

Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret

b) Ismerettartalmú, szerkesztett szöveg magyarázó és leíró részekkel.

Terjedelme: A/4-es lapon féloldalnyi szöveg

Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret 

A verseny fordulói:

  1. forduló: iskolai válogató
  2. kerületi forduló
  3. forduló: fővárosi verseny 

A nevezés módja:

Kerületenként egy tanulót nevezhet a kerületi versenykoordinátor szaktanácsadó vagy az alsós kerületi munkaközösség-vezető. (A helyszínt biztosító Budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója is részt vehet).

A nevezés elektronikus úton, a gyermek nevének, iskolájának és felkészítő tanárának megjelölésével (név, e-mail cím, telefonszám) történik a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatos munkaközösség-vezetőjének címezve: Csájiné Knézics Anikó vezető tanító mnk.vezeto@gmail.com

Nevezési határidő: 2016. november 10.

A nevezéseket kérjük megerősíteni az Oktatási Hivatal nevezési lapján. A kitöltött nevezési lapot a tanuló hozza magával a versenyre, és a regisztrációkor adja le.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

A versenyhez külön ismeretanyag nem szükséges.

A fővárosi forduló rövid ismertetése: Lásd: A verseny részei

A fővárosi forduló időpontja: 2016. november 24. 9.00 

Nevezési határidő: 2016. november 10.

Az értékelés szempontjai:

a) Szépirodalmi szöveg esetén:

- a szöveg pontos olvasása

- értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően

- a szöveg hangulatának érzékeltetése (hangerő, hangszín, hanglejtés, hangsúly, tempó)

- kapcsolattartás a hallgatókkal

b) Ismerettartalmú szöveg esetén:

- a szöveg pontos olvasása

- értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően

- kapcsolattartás a hallgatókkal

A verseny eredményhirdetéssel zárul. A versenybizottság tagjai színművészek, ill. Kazinczy-díjas előadóművészek.

Az eredmények megtekinthető a www.fazekas.hu és www.tehetseghalo.hu honlapokon.

A verseny díjai:

A verseny valamennyi résztvevője emléklapot kap.

Az első három helyezett oklevelet és jutalmat (jutalomkönyv/könyvutalvány) kap. 

A versenyrendezők neve, címe, elérhetősége:

Szakmai felelős:

Csájiné Knézics Anikó

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

E-mail: mnk.vezeto@gmail.com

Tel.: 06/20-914-5466 

Kapcsolattartó:

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ

Pogányné Thomán Angéla

E-mail: tehetseg.bppok@oh.gov.hu

Tel.: 374-2366