2012.01.20. péntek
Nyomtatás

Savaria országos történelem tanulmányi verseny

9-10. évfolyam
Történelem

A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

A verseny kezdete:
2012.02.21.
helyszíne:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
Nevezés:
Lezárva
módja:
on-line
A(z) 1. forduló időpontja:
2012.02.21.
helyszíne:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
A(z) 2. forduló időpontja:
2012.04.20-21.
helyszíne:
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
szakmai felelőse:
Kákonyi Lucia
elérhetősége:
338-2156/169, kakonyi.lucia@fppti.hu
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
338-2156/152, bondzser.zita@fppti.hu

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
I. kategória: 9. évfolyamos tanulók és a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulói, ideértve azokat a 10. évfolyamos tanulókat is, akik ebben a tanévben a 9. évfolyam tananyagát tanulják.
II. kategória: 10. évfolyamos tanulók, ideértve azokat a 11. évfolyamos tanulókat is, akik ebben a tanévben a 10. évfolyam tananyagát tanulják.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom: 

9. évfolyam
Egyetemes és magyar történelem Kr.e. II. évezredtől a XI. századig
Kiemelt korszakok a döntőn: római kultúra, Pannónia, a magyarok honfoglalása,
letelepedése és az államalapítás.

Megyei forduló
Kr.e. II. évezredtől Kr.u. 284-ig

 1. Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 2. Kertész István: Hellén államférfiak. Kossuth, 1992. pp 11-29 (Szolón, Periklész)

 3. Herber-Martos-Moss-Tatár-Tisza: Történelem (Kr.e. 500-Kr.u.1000) Reáltanoda alapítvány, 1993. pp 161-177 (A polgárháborúk kora a Kr.e.2.század végétől Kr.e.44-ig), pp 259-279 (A római kultúra és civilizáció)

 4. T.Cornell-J.Matthews: A római világ atlasza, Helikon Kiadó, pp 88-92 (Róma a köztársaság idején, Róma a korai császárság idején), pp 94-98 (Az államvallás ünnepei, A keleti kultuszok)

Országos forduló
Írásbeli: Kr.e. V. századtól XI. századig
Szóbeli: I. századtól - XI. századig

 1. Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 2. T.Cornell-J.Matthews: A római világ atlasza, Helikon Kiadó, pp 182-201 (A mindennapi élet, Malmok és a Műszaki ismeretek, Szórakoztató látványosságok.

 3. Fodor István: Őstörténet és honfoglalás. Kossuth Kiadó, 2009. pp 82-102 (Életmód, társadalom, műveltség)

 4. Bertényi Iván: Szent István és öröksége (1000-1440). Vince Kiadó, 2000. pp 11-22. (Szent István életműve)

10. évfolyam
Egyetemes és magyar történelem Kr. e. VIII. századtól 1686-ig
Kiemelt korszak a döntőn: Magyarország története a XV. századtól – 1686-ig
A verseny ismeretanyaga a témához illetve a kijelölt korhoz tartozó középiskolai tananyagból és a javasolt szakirodalomból áll.

Megyei forduló
Kr.e. 800-tól – 1526-ig

 1. Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 2. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok (Szerk.: Rácz Árpád),  Rubicon-Aquila-Könyvek, Budapest,1999. (pp1-5 Kristó Gyula: Szent István, pp 7- 9 Font Márta: Könyves Kálmán)

 3. Bertényi Iván: Szent István és öröksége (1000-1440). Vince Kiadó, 2000. pp 145- 157 (Magyarország Zsigmond uralkodása idején)

 4. Engel Pál - Kristó Gyula - Kubinyi András: Magyarország története 1301-1526. Osiris, 2001. pp 316-323

 5. Draskóczy István: A tizenötödik század története, Pannonica Kiadó, pp 158-171 (Az ország védelme, Királyi bevételek, "Ami mindenkit érint")


Országos forduló
Írásbeli: 1000-től – 1686-ig, Szóbeli: 1458 - 1686

 1. Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

 2. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok (Szerk.: Rácz Árpád), Rubicon-Aquila-Könyvek, Budapest, 1999. (Oborni Teréz: Fráter György pp 63-66)

 3. Magyarország története (főszerkesztő: Romsics Ignác). Akadémiai Kiadó, 2007. (pp 355-364 Pálffy Géza: A magyar gazdaság útjai Európába, pp 364-369 Honkeresők: etnikai és demográfiai változások)

 4. Oborni Teréz: Erdély fejedelmei. Pannonica, 2001. (pp 61-76 Bocskai István, pp 95-125 Bethlen Gábor)


A nevezés módja, határideje

A versenyre Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetnél kell nevezni on-line 2012. január 31-ig a Tehetségháló portálon.
Iskolánként és kategóriánként max. 5 fő nevezhető a megyei/fővárosi fordulóba. A megyei versenyfelelős a létszámot  2012. február 6-ig megküldi az NymE RPSzKK -hoz.
 

Nevezési díj: a budapesti fordulóban való részvétel 1000 Ft/fő nevezési díjhoz kötött. A nevezési díj befizetése kizárólag számla alapján történhet, amelyhez szükséges számlakérő lap letölthető a Tehetséghálóról.
Az országos szervező nem állapít meg nevezési díjat.

 

Fordulók (időpontok, helyszínek)

 1. forduló: 2012. február 21. 14-16 óra A fordulót a megyei pedagógiai intézetek, Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szervezik. A forduló anyagát az NymE RPSzKK juttatja el az intézetekhez. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók javítják ki és értékelik, majd az eredményeket eljuttatják az NymE RPSzK-hoz 2012. március 5-ig.

 2. forduló: 2012. április 20-21. Az országos döntőn kategóriánként a megyei fordulókon országosan legjobb teljesítményt nyújtó 15-15 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül a NymE RPSzKK értesít.


A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az iskolák belső kiválasztási folyamat során eldöntik annak a max. 5-5 versenyzőnek a személyét, akiket neveznek a megyei/fővárosi fordulóba. Az országos döntőn a megyei fordulókon kategóriánként a legjobb teljesítményt nyújtó 15-15 tanuló vehet részt.
Az eredmények közzétételének módja: A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit az NymE RPSzKK honlapján teszi közzé.

Díjazás
Az országos döntőn részvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

A szervezők elérhetősége
Bakó Balázs, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/519-641; e-mail: bako@pszk.nyme.hu  illetve a megyei versenyfelelősök.