2012.05.11. péntek
Nyomtatás

A mi képregényünk

9-10. évfolyam szakközépiskola és szakiskola
Angol, német, informatika

Országos képregénykészítő versenyt hirdetünk a 9-10. osztályos szakközépiskolai és szakiskolai tanulóknak.

A verseny kezdete:
2012. 06. 01.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
on-line a www.tehetseghalo.hu honlapon
A(z) 1. forduló időpontja:
2012. 06. 01.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2012. 06. 15.
helyszíne:
II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Bp., Wesselényi u. 38.)
Eredmények közzététele:
2012.06.15.  15:30
helye:
II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola
A verseny meghirdetője:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
szakmai felelőse:
Kákonyi Lucia és Sáfrányné Molnár Mónika
elérhetősége:
338-2156/169, kakonyi.lucia@fppti.hu; 338-2156/136, safranyne.monika@fppti.hu
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
338-2156/152, bondzser.zita@fppti.hu

A verseny célja, hogy a tanulók azon kompetenciáit fejlesszük, amelyek a XXI. század felnőtt világában elengedhetetlenek, amelyek a legfontosabbak ahhoz, hogy a fiatalok sikeresen elinduljanak a karrierépítés területén. Az informatikai, az idegen nyelvi (angol, német, magyar mint idegen nyelv), a művészeti és a társas készségek fejlesztését tűztük ki célul. A versenyfeladat megvalósítása során a versenyzők problémamegoldó képessége erősödik, más népek kultúrája iránti toleranciája elmélyül, miközben a saját kultúrájuk értékeit is jobban megismerik, jobban megbecsülik. Gyakorolják a csapatban történő tevékenység összehangolását, törekvést a megegyezésre, együttműködésre. A képregény idegen nyelven történő megalkotása és a munkanapló vezetése során fejlesztik az angol, német vagy magyar mint idegen nyelv területen a szövegalkotói képességüket, hogy gondolataikat gördülékeny stílusban, megfelelően árnyalva és hatásosan felépítve formálják meg. Mivel a feladatot elektronikusan készítik el, így az informatikai ismereteiket is kipróbálhatják a gyakorlatban. A döntőbe jutott csapatok megtapasztalják annak az élményét, hogy milyen a nagy közönség elé kiállni, beszélni, érvekkel meggyőzni a hallgatóságot a saját alkotásuk értékeiről egy világos, logikusan felépített, hiteles prezentációval.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 9-10. osztályosok

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: szakközépiskolások és szakiskolások

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

I. kategória: angol nyelvet tanuló 9-10. osztályos szakközépiskolások, akik heti 5 óránál magasabb óraszámban tanulják a nyelvet, nem éltek életvitelszerűen angol nyelvterületen, és szüleik nem angol anyanyelvűek. (nyelvi előkészítős és két tanítási nyelvű vagy nemzetiségi osztályok)

II. kategória: német nyelvet tanuló 9-10. osztályos szakközépiskolások, akik heti 5 óránál magasabb óraszámban tanulják a nyelvet, nem éltek életvitelszerűen német nyelvterületen, és szüleik nem német anyanyelvűek. (nyelvi előkészítős és két tanítási nyelvű vagy nemzetiségi osztályok)

III. kategória: angol nyelvet tanuló 9-10. osztályos szakközépiskolások és szakiskolai tanulók, akik heti 5 óránál nem magasabb óraszámban tanulják a nyelvet, nem éltek életvitelszerűen angol nyelvterületen és szüleik nem angol anyanyelvűek. (normál tantervű osztályok tanulói)

IV. kategória: német nyelvet tanuló 9-10. osztályos szakközépiskolások és szakiskolai tanulók, akik heti 5 óránál nem magasabb óraszámban tanulják a nyelvet, nem éltek életvitelszerűen német nyelvterületen, és szüleik nem német anyanyelvűek. (normál tantervű osztályok tanulói)

V. A hazánkban élő, nem magyar anyanyelvű 9-10. osztályos szakiskolai és szakközépiskolai tanulók indulhatnak a magyar mint idegen nyelv kategóriában.

A versenyre háromfős csapatok jelentkezhetnek. Az angol és német nyelvű kategóriákban versenyre jelentkező tanulónak szülői nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem élt életvitelszerűen az adott nyelvterületen, és nem anyanyelve a választott nyelv. Az ötödik kategóriában versenyzőnek szülői nyilatkozattal kell igazolnia, hogy egyik szülője sem magyar ajkú.

A versenyen való részvétel kizáró okai: ha a fenti feltételek valamelyikének nem felel meg, vagy a benyújtott anyag nem önálló munka. Kategóriánként az első 40 beérkező munkát tudjuk elbírálni.

A verseny témája és menete

A verseny első fordulójában a tanulók háromfős csoportokban minimum öt, maximum tizenöt diából/lapból álló képregényt készítenek otthon vagy saját iskolájukban. Egy dia/lap maximum négy panelt tartalmazhat. A képregény készülhet számítógépes grafikával vagy sajátkészítésű digitális fotókkal vagy kézi rajzzal, amelyet beszkennelnek és elektronikusan képregénnyé összefűznek.

Az alap szituáció (1. dia/lap): Tizenöt-tizenhat év körüli török fiú áll a Duna-parton valahol Mohács közelében, 1526 augusztusában. A fiú meredten bámulja a vörösre festett, örvénylő vizet. Belegázol a folyóba. A kavargó víz elsodorja, forgatja, dobálja, majd lerántja a mélybe, hogy aztán nagy erővel újra a felszínre dobja. A kamasz nagy levegőt vesz, újra szilárd talajt érez a lába alatt, körülnéz. Döbbenten látja, hogy más világba érkezett, a 21. században van, Magyarországon. A folyó partján egy kiránduló osztály integet neki. Ettől a ponttól kell folytatni a történetet, amelynek középpontjában a két idősík, a két kultúra találkozásának problémája áll. A történet folytatásához fel kell használni a történelmi ismereteket, de a hangsúly a kreativitáson, a fantázián van. A képregény szöveges részét a kategóriák szerint választott élő idegen nyelven (angol vagy német vagy magyar mint idegen nyelv) kell megírni, a kommunikáció ezen a nyelven zajlik a török gyerek és az osztály tagjai között.

A versenyzők az alapszituációból kiindulva alkotják meg képregényüket. Az alaphelyzet diáját is elkészítik. A munka során elektronikus naplót vezetnek a választott idegen nyelven, dokumentálják a munkafolyamatot.

Az elkészült képregényt és a munkanaplót egyetlen fájlba tömörítve feltöltik a jelentkezést követően e-mailben megkapott címre a felhasználónév és jelszó segítségével.

Az elkészült anyagok feltöltésének végső határideje: 2012. június 1-jén 16.00 óráig.

A beérkezett képregények közül a zsűri kiválasztja kategóriánként a legjobb 8-10 alkotást.

A döntőt 2012. június 15-én, 10 órakor a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskolában (1075 Budapest, Wesselényi utca 38.) tartjuk, amelyre a döntőbe jutott csapatok prezentációt készítenek, bemutatják képregényüket, kiemelik erősségeiket, beszélnek az elkészítés folyamatáról, és megpróbálják meggyőzni a zsűrit, hogy az ő képregényük a legalkalmasabb publikálásra.

Díjazás: a legjobb bemutatókat szponzorok által felajánlott ajándékokkal (színházjegy, mozijegy, fürdőbelépő, tárgyjutalom) jutalmazzuk.

A verseny szakmai támogatója a Magyar Képregény Szövetség.

Szponzorok: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., Budapest Film Zrt., Szabadtéri Színház Nonprofit Kft.

A nevezés módja: on-line a www.tehetseghalo.hu honlapon, a nevezés díjmentes.

A nevezés határideje: 2012. május 16.

Ha a versenyre egy iskola több csapata is nevez, a tanuló neve után zárójelben írt római számmal kérjük jelezni, mely csapat tagja. / Pl.: Próba Dalma (I.)/

A jelentkezés menete:

  1. Regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.
  2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.
  3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen a versenyjelentkezések online űrlapja.
  4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése.
  5. A jelentkező visszajelzést kap a megadott e-mail címre.

A jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanulók neve is.

(A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat az info@tehetseghalo.hu e-mail címen kérjük jelezni.)

A verseny szakmai felelősei
Kákonyi Lucia kakonyi.lucia@fppti.hu
Sáfrányné Molnár Mónika safranyne.monika@fppti.hu

Versenykoordinátor: Bondzsér Zita bondzser.zita@fppti.hu

Kapcsolódó anyagok

Versenyfelhívás (405KB)

A döntőbe jutott csapatok (223KB)