2011.12.13. kedd
Nyomtatás

XLIV. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny

9-10. évfolyam
Kémia

A verseny célja a tehetséget felismerni, gondozni, a tehetség kibontakoztatását segíteni, növelni a természettudományos tanulás és tanítás hatékonyságát a magyarországi és a határon túli magyar oktatásban. Az Országos Tanulmányi Versenyek évenként megújuló, és bővülő szakmai rendezvények, fő céljuk a tehetségek felkutatása, a tehetség gondozása, és kiválasztása. A közoktatás egészére vonatkozó reformtörekvések kiemelt szerepet szánnak a tehetséggondozásnak, az alkotóképesség fejlesztésének és kiterjesztésének. Az egyéni produktumokban tükröződik az iskolában folyó pedagógiai munka, a pedagógusok szakmai felkészültsége, az oktatómunka hatékonysága.

A verseny kezdete:
2012.február 9.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a www.tehetseghalo.hu honlapon
A(z) 1. forduló időpontja:
2012.február 9.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2012.március 13.
helyszíne:
Petrik Lajos Vegyipari SZKI
A(z) 3. forduló időpontja:
2012.május 11-13.
helyszíne:
Miskolc
Eredmények közzététele:
2012.06.06.  14:00
helye:
Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest Horváth Mihály tér 8.
A verseny meghirdetője:
Magyar Kémikusok Egyesülete
szakmai felelőse:
Póta Mária
elérhetősége:
338-2156/110, pota.maria@fppti.hu
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
338-2156/152, bondzser.zita@fppti.hu

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

Az I. kategóriába tartoznak a 9. évfolyam, továbbá az ennek megfelelő (10. évfolyam) nyelvi előkészítő évfolyam tanulói.

I.a. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen nem volt heti 2-nél több kémiaórája.

I.b. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen több mint heti 2 kémiaórája volt (a kémia, természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat emelt kémia óraszámmal).

I.c. kategóriában versenyezhetnek a vegyipari, környezetvédelmi és azon szakközépiskolák tanulói, amelyekben a kémia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthető.

A II. kategóriába tartoznak a 10. évfolyam tanulói, továbbá az ennek megfelelő (11. évfolyam) nyelvi előkészítő évfolyam tanulói.

II.a. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen nem volt heti 4-nél több kémiaórája.

II.b. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen több, mint heti 4 kémiaórája volt (a kémia, természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat emelt kémia óraszámmal).

II.c. kategóriában versenyezhetnek a vegyipari, környezetvédelmi és azon szakközépiskolák tanulói, amelyekben a kémia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthető.

A III. kategóriába tartoznak a 9. és 10. évfolyam olyan szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulói, akik 1 vagy 2 évig tanulják a kémiát.
A versenyben részt vesznek a határon túli magyar iskolák tanulói is.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyben részt vehetnek valamennyi magyarországi és határon túli magyar középiskola nappali tagozatos 9-10. évfolyamos, ill. ennek megfelelő évfolyam tanulói és magántanulói. Az évhalasztást kapott tanulók az adott évben nem vehetnek részt a versenyen.
A tanulóknak a versenyre az iskola igazgatójánál kell jelentkezni, aki a jelentkezett tanulók listáját a megadott határidőig továbbítja a megyei pedagógiai intézeteknek.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A bizottság vezetője valamint a feladatokat ismerő tag nem lehet olyan személy, akinek tanulói, rokonai, hozzátartozói indulnak a versenyen.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Az elméleti verseny anyaga az általános- és középiskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás terjedjen ki az alkalmazott és a környezeti kémiára és a kémia történetének magyar vonatkozásaira, legyen beágyazva az integrált természettudományos szemléletbe. A gyakorlati versenyen a logikai készségek és az eszközhasználat mellett a manuális készségek fejlesztését is igénylő elemzésben kell jártasságot bizonyítani. A felkészüléshez segítséget nyújtanak a http://www.irinyiverseny.mke.org.hu/ web oldalon található anyagok és a Középiskolai Kémiai Lapokban megjelent ismertetők és feladatok.

A nevezés módja, határideje:

A fővárosi tanulók részére: a http://www.tehetseghalo.hu/ felületen online regisztráció után 2011. december 15-ig.

Nevezési díj:

Az I. iskolai fordulóba:  az iskolák 2000,- Ft/iskola/kategória regisztrációs díjat fizetnek a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet részére

A II. fővárosi fordulóba: 1000,- Ft/ tanuló díjat fizetnek a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet részére.

Számlakérő lap letölthető: http://www.tehetseghalo.hu/versenyek

Az országos döntőbe a  részvételi díj  8500,- Ft/tanuló  (szállás, ellátás) , melyet a Magyar Kémikusok Egyesülete részére fizetnek a versenyzők.

Fordulók
Mindhárom fordulóban külön feladatsort kapnak a 9., illetve a 10. osztályos tanulók.
Az iskolai fordulót (1.) az iskolák szervezik, bonyolítják le.
A forduló csak írásbeli feladatlapból (elmélet és számítási feladat) áll, amelyet a Versenybizottság készít el, és a pedagógiai intézeteken keresztül kapják meg az iskolák.

A fővárosban a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet küldi ki az iskolák részére a feladatlapot.

Az írásbeli lebonyolítása a zárthelyik szabálya szerint történik. A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a pedagógiai intézetek által megadott pontszám feletti dolgozatokat a pedagógiai intézethez, ahol felülbírálják a felterjesztett dolgozatokat, és összeállítják a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát. A forduló egy írásbeli feladatlap, hogy minél szélesebb tanulói réteget tudjon megmozgatni. A feladatlap két részből áll:

  • elméleti feladat, amely a tanulók elméletben elsajátított ismereteinek készségszintű alkalmazását hivatott mérni, számos ábrával, grafikon-értelmezéssel, gyakorlati példákkal,

  • számolási feladatok, amelyek a mindennapi élettel, gyakorlattal kapcsolatosak, a matematikai eszköz használat, az olvasás-szövegértés és a kémiai ismeretek kombinációja.

A második forduló írásbeliből és lehetőség szerint gyakorlatból áll, a pedagógiai intézetek szervezik és bonyolítják le, (megyénként egy helyszínen). A feladatlapot az IKK Versenybizottság készíti el és a Magyar Kémikusok Egyesületén keresztül juttatja el a pedagógiai intézeteknek. A javítást a pedagógiai intézetek által felkért megyei versenybizottság végzi, az eredmények alapján elkészítik az országos döntőbe jutott tanulók névsorát kategóriánként. A döntőbe nevezhető tanulókat a selejtezők eredményei alapján választják ki a pedagógiai intézetek, ill. Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. A benevezhető megyei létszámot az előző verseny eredményeinek figyelembevételével határozza meg az IKK Versenybizottság, és megküldi a megyei pedagógiai intézeteknek. Az I.c. és II.c. kategória középdöntőjének lebonyolítása nem a pedagógiai intézetek feladata, hanem a jelentkező szakközépiskolák egyikében történik. A középdöntő eredményének ismeretében a Versenybizottság választja ki a döntőbe kerülő tanulókat, akiknek létszáma független a megyei keretszámtól.

Az országos döntőt (3.) fordulót a Magyar Kémikusok Egyesülete és a Miskolci Egyetem szervezi, bonyolítja le. A döntő 3 napos, írásbeli és gyakorlati feladatból, valamint szóbeli döntőből áll. Mind az írásbelin, mind a laboratóriumi gyakorlaton külön-külön feladatsort, iletve feladatot kapnak a 9. illetve a 10. osztályos tanulók. A szóbeli nyilvános. Az értékelést és a rangsorolást a tantervi különbségeknek megfelelően, kategóriánként végzi a Versenybizottság.

A fordulók időpontja:
1. forduló: 2012. február 9.
2. forduló: 2012. március 13.
3. forduló: 2012. május 11-13.


A VERSENY HATÁRIDŐI:

Az iskolák igazgatói megküldik a megyei pedagógiai intézeteknek a versenyezni kívánó tanulók számát kategóriánkénti bontásban 2011. december 15-ig.
A megyei pedagógiai intézetek megküldik a versenyezni kívánó tanulók számát, iskoláját, kategóriánkénti bontásban, a Magyar Kémikusok Egyesületének (Magyar Kémikusok Egyesülete, 1015 Budapest, Hattyú u. 16, Tel: 201-6883, Fax: 201-8056, e-mail: irinyi@mke.org.hu) Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet.  2012. január 9-ig.
A Versenybizottság elkészíti a feladatlapot és a Magyar Kémikusok Egyesülete egy-egy példányban eljuttatja azokat a pedagógiai intézeteknek 2012. február 3-ig.
A pedagógiai intézetek továbbítják a feladatlapokat az iskolákhoz 2012. február 7-ig.
Az iskolai fordulók lebonyolítása a zárthelyi vizsgák szabályai szerint zajlik 2012. február 9-én, csütörtökön, 14-16 óráig.

A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a pedagógiai intézet által megadott pontszám feletti dolgozatokat a pedagógiai Intézethez, kivéve az I.c. és II.c. kategóriát, melyeknek kijavított dolgozatait megküldik a Magyar Kémikusok Egyesületének 2012. február 21-ig.
A pedagógiai intézetek által felkért versenybizottság (ill. a „c” kategóriák esetében az IKK Versenybizottság) felülbírálja a felterjesztett dolgozatokat, összeállítja a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát, és megküldi azt a Magyar Kémikusok Egyesületétének 2012. február 28-ig.
A Magyar Kémikusok Egyesülete megküldi a pedagógiai intézeteknek a megyei forduló feladatlapjait a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban 2012. március 9-ig.
A megyei fordulók lebonyolítása a pedagógiai intézetek által felkért iskolákban 2012. március 13-án (kedden) 9 -13 óráig.
A pedagógiai intézetek az eredmények alapján elkészítik az országos döntőbe jutott tanulók névsorát, kategóriánként. A névsort kiegészítik a kísérőtanárok névsorával, akik a döntő értékelő munkájában is részt vesznek. A két névsort megküldik az IKK Versenybizottságának (Magyar Kémikusok Egyesülete) és intézkednek a részvételi hozzájárulás befizetéséről 2012. április 2-ig.

Az országos döntő Miskolcon lesz 2012. május 11-13 között.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:

Az 1. fordulóban a szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a pedagógiai intézetek által megadott pontszám feletti dolgozatokat a pedagógiai intézetekhez, ahol felülbírálják a felterjesztett dolgozatokat, és összeállítják a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát. Az I.c. és II.c. kategóriában versenyzők dolgozatait az IKK Versenybizottság bírálja felül, és dönt a második fordulóba hívásról.

A 2. fordulóban (megyénként egy helyszín) a javítást a pedagógiai intézetek által felkért megyei versenybizottság végzi, az eredmények alapján elkészítik az országos döntőbe jutott tanulók névsorát, kategóriánként. A benevezhető megyei létszámot az előző verseny eredményeinek figyelembevételével határozza meg az IKK Versenybizottság, és még az első forduló előtt megküldi a megyei pedagógiai intézeteknek. Az I.c. és II.c. kategóriákban döntőbe kerülő tanulók létszámát és névsorát az IKK Versenybizottság állapítja meg.

II. fővárosi/forduló helye a fővárosi tanulók részére:

Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola
Cím:
1146 Budapest Thököly út 48-54

A verseny szakmai vezetője:
Baranyiné C.Veres Anna
igazgató helyettes asszony

Az eredmények közzétételének módja:
Az országos döntőn a verseny eredményhirdetése nyilvánosan és ünnepélyesen történik. A versenyeredmények felkerülnek az internetre a http://www.irinyiverseny.mke.org.hu/ honlapon megtekinthetőek, valamint a verseny teljes anyaga (eredményekkel együtt) megjelenik a Középiskolai Kémiai Lapokban.

Díjazás:
Az országos döntőn a verseny eredményhirdetése nyilvánosan és ünnepélyesen történik, amikor kategóriánként, a létszámmal arányosan, 2-5 tanuló kap oklevelet, bronzplakettet és a versenybizottság előzetes javaslatának megfelelő tárgy- és pénzjutalmat. További versenyzők írásbeli dicséretet kapnak a helyezésekért, illetve a kiemelkedő részeredményekért. A verseny egészére vonatkozó általános és szakmai értékek alapján a 1998-ban alapított, pénzjutalommal és egyéb értékes tárgyjutalommal járó Irinyi-díjat kap a legjobb 9. osztályos és a legjobb 10. osztályos tanuló. Külön díjazásban részesítjük a verseny valamelyik részében kimagasló teljesítményt elért tanulókat.
Kiemelt fontosságúnak tartjuk a tehetséggondozásban kimagasló szintű szakmai-emberi teljesítmények elismerését, ezért külön díjazzuk a legeredményesebb felkészítő pedagógusokat is.

A szervezők elérhetősége:
Magyar Kémikusok Egyesülete, 1015 Budapest Hattyú u. 16.,
Tel: 201-6883, Fax: 201-8056,
e-mail: irinyi@mke.org.hu
Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet.