2011.08.18. csütörtök
Nyomtatás

„Tiszán innen –Dunán túl” fővárosi népdaléneklési minősítő verseny

9-12 évfolyamos fővárosi diákok
Ének-zene

„Tiszán innen –Dunán túl” fővárosi népdaléneklési minősítő verseny

A verseny kezdete:
2012.01.20-ig
helyszíne:
a tanuló iskolájában
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2012.01.20-ig
helyszíne:
a tanuló iskolájában
A(z) 2. forduló időpontja:
2012.02.
helyszíne:
kerületi forduló (nem kötelező)
A(z) 3. forduló időpontja:
2012.05.06.
helyszíne:
Néprajzi Múzeum
Eredmények közzététele:
2012.05.06.  17:00
helye:
Hagyományok Háza (1011 Budapest, Corvin tér 8.)
A verseny meghirdetője:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
szakmai felelőse:
Varga Ferenc
elérhetősége:
338-2156/107, varga.ferenc@fppti.hu
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
338-2156/152, bondzser.zita@fppti.hu

„Tiszán innen –Dunán túl” fővárosi népdaléneklési minősítő verseny

A résztvevők köre: 9-12 évfolyamos fővárosi diákok

 Jelentkezők létszáma: 3 produkció /iskola 

Nevezési határidő (a fővárosi döntőre): 2012. január 20.(péntek)

Az intézet által szervezett fővárosi versenyekre a jelentkezés (nevezés) 2011. szeptember 1-jétől ONLINE módon történik: a http://www.tehetseghalo.hu honlapon.

Ha a versenyre egy iskola több csapata is nevez, a tanuló neve után zárójelben írt római számmal kérjük jelezni, mely csapat tagja. / Pl.: Próba Dalma (I.)/

Az intézet által szervezett fővárosi versenyek továbbra is díjmentesek.

A jelentkezés menete: 

 1. Regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.
 2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.
 3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen a versenyjelentkezések online űrlapja.
 4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése.
 5. A jelentkező visszajelzést kap a megadott e-mail címre.

A jelentkezést követően az adott versenyek oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák,  illetve a versenyre jelentkező tanulók neve is. A www.tehetseghalo.hu honlap Hírlevele által biztosított a folyamatos információ a versenyek menetéről és az elért eredményekről is.

A verseny meghirdetője: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

A versenyt, az előző évekhez hasonlóan, felmenő rendszerben tervezzük. Az országos megmérettetéshez kapcsolódóan szeretnénk lebonyolítani, azonban az országos verseny pályázati eredményéről, amely anyagi támogatást nyújtana a döntő megrendezéséhez, a jelen kiírás időpontjában még nincs a rendezőknek információjuk. Így a fővárosi megmérettetést önálló versenyként hirdetjük meg szem előtt tartva az országos verseny céljait.

A verseny célja: a felmenő rendszerű verseny fővárosi fordulójának megtartása.Elsősorban a tehetséggondozás, tehetségnevelés, a népi kultúra, néphagyományok megismertetése, a népdaléneklés elterjesztése, a kodályi és bartóki hagyományok ápolása, az önálló előadásmód fejlesztése, a kreativitás növelése. A verseny nem követel lexikális tudást, sokkal inkább épít az évek során kialakított népdaléneklési módok bemutatására.

A versenyt az általánosan képző iskolák számára rendezzük, olyan gyerekeket és fiatalokat várunk, akik mind az általános, mind a középiskolában, tanórai keretekben sajátítják el a népdaléneklés hagyományait. Természetesen nem zárhatók ki a külön órákon, magántanárnál gyakorló tanulók sem, azonban a versenyt nem a művészeti iskolák számára rendezzük, így támogatjuk az iskolai népdal, és népzeneoktatást.

A versenyt egy életkori és három műfaji kategóriában rendezzük meg:

I. életkori kategória: középiskolások

I. műfaji kategória: szóló

II. műfaji kategória: kisegyüttes, (maximum 4 fő)

III. műfaji kategória: énekegyüttes (5-10 fő)

A kisegyüttesek és énekegyüttesek kategóriájában a benevezett tanulók maximum 33%-a alacsonyabb életkorhoz is tartozhat, általános iskolás is lehet.

Szólóban az alacsonyabb életkori kategóriába tartozók is indulhatnak, azonban produkciójukat együtt értékelik a többi nevezővel.

A versenyzők hangszeres kíséret nélküli népdalcsokorral szerepelhetnek.

A műsoridő természetesen kötött kereteket jelent a produkciók számára: az előadások bármilyen kategóriában nem léphetik túl a 3 perces határt.

A műsor szerkesztéséhez javasoljuk, hogy:

 • azonos tájegységről válogatott dalokat,
 • saját tájegységük műveit adják elő a tanulók,
 • illetve egy témakörhöz tartozó népdalcsokorral készüljenek.

A jelentkezés és a részvétel feltételei

A versenyen valamennyi általános és középiskolai tanuló részt vehet, akit nem művészeti iskola nevez, és megfelel a korosztályi csoportok elvárásainak.

A verseny témájához, ismeretanyagához, a felkészüléshez ajánlott irodalom:

 • „Tiszán innen Dunán túl” –népdalgyűjtemény
 • Bodza Klára, Paksa Katalin, Vakler Anna: Magyar népi énekiskola I.-IV.
 • Reneszánsz motívumok a népművészetben

A nevezés módja, határideje

A kerületi fordulóba a kerületi intézetek, szolgáltatók versenyszervezőihez, az általuk meghatározott határidőre lehet jelentkezni, amennyiben részt kívánnak venni a kerületi szűrőn.

A fővárosi versenyre közvetlenül is nevezhetnek iskolánként minden műfajban egy produkcióval. A kerületi fordulón való részvétel tehát nem feltétele a fővárosi versenyre történő nevezésnek. A kerületi fordulón elért esetleges minősítést a fővárosi versenyre történő jelentkezéskor nem kell figyelembe venni.

Azonban ajánlott a középiskolásoknak is, a kerületi munkaközösségek által meghirdetett versenyen való részvétel gyakorlás céljából.

Nevezési díj: nincs                 

A verseny határidői:

I. forduló: a tanuló iskolájában 

A fővárosi versenybe jutottak jelentkezési lapját a kerületi felelősök a szólista és a csoportok nevének, létszámának, életkorának, iskolájának, felkészítő tanárának pontos feltüntetésével küldik meg a következő címre:

A II. (fővárosi) forduló/ döntő időpontja: 2012. február 21.(kedd) 14.00 óra

Helyszíne: Hagyományok Háza (1011.Budapest, Corvin tér 8.)

A III. forduló, országos döntő: 2012. május 6., vasárnap 10.30-17.00

Helyszíne: Néprajzi Múzum, 1055 Budapes, Kossuth Lajos tér 12.

Fordulók

I. forduló: a tanuló iskolája

Nem kötelező forduló: kerületi (kerület által meghatározott időben)

A fővárosi döntő időpontja: 2012. február 21.(kedd) 14.00 óra

Az eredmények közzétételének módja:

I. forduló eredményét a tanuló iskolája teszi közzé.

A (nem kötelező) kerületi forduló eredményeit a kerületi versenyszervezők/felelősök teszik közzé.

II. forduló (fővárosi) eredményeit a fővárosi versenyszervezők/felelősök teszik közzé.

Az eredmények közzététele intézetünk alábbi honlapjain történik:

Díjazás:

A fővárosi döntőn résztvevők mindegyike minősítő oklevelet (arany-ezüst–bronz) illetve emléklapot, tárgyjutalmat kap, a helyezettek kategóriánként oklevelet, könyvet, CD, CD-ROM - ot kapnak.

A szervező elérhetősége:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
(1088 Budapest, Vas utca 8.)

A verseny szervezője:

Varga Ferenc pedagógiai szakértő-művészetek
E-mail: varga.ferenc@fppti.hu
Tel: 338-2156/107 mellék 

A verseny koordinátora: Bondzsér Zita, tehetségfejlesztési szakértő
E-mail: bondzser.zita@fppti.hu
Tel/Fax: 338-2156/152 mellék