2011.08.18. csütörtök
Nyomtatás

FIZIKA a tudományokban és a művészetben

9-10. és 11-13. évfolyamok
Fizika

FIZIKA a tudományokban és a művészetben

A verseny kezdete:
2012.02.03.
helyszíne:
a tanuló iskolájában
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2012.02.03.
helyszíne:
a tanuló iskolájában
A(z) 2. forduló időpontja:
2012.03.28. 14:00
helyszíne:
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)
Eredmények közzététele:
2012.06.06.  11:00
helye:
Ludwig Múzeum, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
A verseny meghirdetője:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
szakmai felelőse:
Póta Mária
elérhetősége:
338-2156/110, pota.maria@fppti.hu
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
338-2156/152, bondzser.zita@fppti.hu

A résztvevők köre: középiskolás tanulók 

I. kategória: 9-10. évfolyam

II. kategória: 11-13. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei: a versenyre max. 3 fős csapatok nevezhetnek.

Jelentkezők létszáma: nincs korlátozva

Az I. forduló helye: a tanuló iskolája, a pályamű elkészítésének helyszíne

A II. forduló(szóbeli) helye: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

A verseny célja: olyan természettudományos, elsősorban fizikai, biofizikai, csillagászati kísérletek, mérések és kutatási eredmények feldolgozása középiskolai szinten, amelyek a diákok számára élményszerűvé teszik a fizikatanulmányokat, és egyben a környezetvédelem és a környezettudatos magatartás szempontjából is fontos szerepet játszanak. Kiemelt cél a fizikai tartalom mellett a tanulók csillagászati-űrkutatási, részecskefizikai ismereteinek gyarapítása, földrajzi, kémiai, matematikai, történeti-művészeti vonatkozások keresése, a versenyzők probléma-megoldási készségének és természettudományos kompetenciáinak fejlesztése, valamint az interneten fellelhető tudásanyag alkalmazására való figyelemfelhívás.

Szakirodalom:

Középiskolában használt tankönyvek (fizika, kémia, biológia, földrajz tankönyvek), valamint
bármely nyomtatott és internetes segédanyag a forrás pontos megjelölésével.

A verseny lebonyolítása:

I. forduló: bemutató anyag készítése az alábbi formák egyikében: prezentáció, film vagy animáció a fizika bármilyen alkalmazási területéről, pl. műszaki, biofizikai, orvostudományi alkalmazási, művészeti, történeti, csillagászati, vagy környezetvédelmi témából. Az önálló megfigyelést, kísérletet vagy kutatást, mérést tartalmazó pályaműveket a bírálók előnyben részesítik.

A benyújtandó pályamű terjedelme: 

  • a prezentáció terjedelme: 10-15 dia, 
  • a film vagy az animáció hossza 1-2 perc. 

A pályaműveket egy példányban nyomtatott formában (prezentáció, film esetén ez a rövid ismertetőt jelenti), és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) kérjük eljuttatni Intézetünkbe. Egy csapat több pályaművet is beküldhet, de ugyanazon téma különböző formájú (pl. esszé és prezentáció) feldolgozása nem számít két külön pályázatnak. 

Nevezés: 2011. november 25-ig (péntek). Az intézet által szervezett fővárosi versenyekre a jelentkezés (nevezés) 2011. szeptember 1-jétől ONLINE módon történik: a http://www.tehetseghalo.hu honlapon.

Ha a versenyre egy iskola több csapata is nevez, a tanuló neve után zárójelben írt római számmal kérjük jelezni, mely csapat tagja. / Pl.: Próba Dalma (I.)/

Az intézet által szervezett fővárosi versenyek továbbra is díjmentesek.

A jelentkezés menete:

  1. Regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.
  2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.
  3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen a versenyjelentkezések online űrlapja.
  4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése.
  5. A jelentkező visszajelzést kap a megadott e-mail címre.

A jelentkezést követően az adott versenyek oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák,  illetve a versenyre jelentkező tanulók neve is. A www.tehetseghalo.hu honlap Hírlevele által biztosított a folyamatos információ a versenyek menetéről és az elért eredményekről is.

A pályamunkák beküldése: a borítékon fel kell tüntetni a verseny megnevezését

FIZIKA a tudományokban és a művészetben”, melyet az alábbi névre és címre kérünk

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
Póta Mária részére
1088 Budapest, Vas utca 8.

Az I. forduló, azaz a pályaművek beküldési határideje: 2012. február 03. péntek (postabélyegző kelte), a beküldött anyagok értékeléséről 2012. február 29-ig értesítjük a versenyzőket. A beérkezett pályamunkákat független szakértők bírálják, egységes szempontrendszer alapján. A legjobb munkák alkotóit (kategóriánként 5-5 csapatot) hívjuk meg a szóbeli fordulóra

A szóbeli forduló (II. forduló): Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

Időpontja: 2012. március 28. (szerda) 14.00 óra

A szóbeli fordulón az első fordulóban elért eredmény alapján meghívott csapatok mutatják be pályaművüket max. 10 percben.

A szóbeli forduló során az előadásmódot pontozza és a tartalmat szóban is értékeli a zsűri.

Az eredmények közzétételének módja: Intézetünk honlapján és elektronikus Hírlevelünkön  keresztül a regisztráció során megadott email címre történik.

Ünnepélyes díjátadás: a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet által szervezett Tehetségnapon, 2012. június 6-án, 11 órakor lesz a Ludwig Múzeumban (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.).

A Tehetségnapra a legjobb eredményt elért I., II. és III. helyezettet és felkészítő tanárát várjuk. Az eseményre névre szóló meghívót küldünk.

A verseny szervezője: Póta Mária, pedagógiai szakértő
E-mail: pota.maria@fppti.hu
Tel: 338-2156/110 mellék

A verseny koordinátora: Bondzsér Zita, tehetségfejlesztési szakértő
E-mail: bondzser.zita@fppti.hu
Tel/Fax: 338-2156/152 mellék