2011.08.18. csütörtök
Nyomtatás

MATEMATIKA a tudományokban és a művészetben

9-10. és 11-13. évfolyamok
Matematika

MATEMATIKA a tudományokban és a művészetben

A verseny kezdete:
2012.02.03.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2012.02.03.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2012.03.21. (szerda) 14:00
helyszíne:
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)
Eredmények közzététele:
2012.06.06.  11:00
helye:
Ludwig Múzeum, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
A verseny meghirdetője:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
szakmai felelőse:
Póta Mária
elérhetősége:
338-2156/110, pota.maria@fppti.hu
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
338-2156/152, bondzser.zita@fppti.hu

A résztvevők köre: középiskolás tanulók

I. kategória: 9-10. évfolyam

II. kategória: 11-13. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei: a versenyre max. 3 fős csapatok nevezhetnek.

Jelentkezők létszáma: nincs korlátozva 

Az I. forduló helye: a tanuló iskolája, a pályamű elkészítésének helyszíne 

A II. forduló helye: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, (Budapest, 1082 Horváth Mihály tér 8.)

A verseny célja: olyan matematikai témák feldolgozása középiskolai szinten, amelyek a diákok számára élményszerűvé teszik a matematikatanulmányokat, és egyben a kapcsolódó tudományágak szempontjából is fontos szerepet játszanak. Kiemelt cél a matematikai tartalom mellett a tanulók tudományos és művészeti ismereteinek gyarapítása, fizikai, földrajzi, kémiai, történeti vonatkozások keresése, a versenyzők probléma-megoldási készségének és természettudományos kompetenciáinak fejlesztése, valamint az interneten fellelhető tudásanyag alkalmazására való figyelemfelhívás.

Szakirodalom:

Középiskolában használt tankönyvek (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, irodalom, történelem, művészet tankönyvek), valamint bármely nyomtatott és internetes segédanyag a forrás pontos megjelölésével.

A verseny lebonyolítása: Bemutató anyag készítése az alábbi formák egyikében: prezentáció, film vagy animáció, a matematika bármilyen tágabb értelemben is vett alkalmazási területéről, pl. tudományos-műszaki, művészeti (bármely művészeti ág), történeti, irodalmi témáról

Az önálló megfigyelést, kutatást, alkalmazást tartalmazó pályaműveket a bírálók előnyben részesítik.

A benyújtandó pályamű terjedelme: 

  • a prezentáció terjedelme: 10-15 dia, 
  • a film vagy az animáció hossza 1-2 perc. 

A pályaműveket egy példányban nyomtatott formában (prezentáció, film esetén ez a rövid ismertetőt jelenti), és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) kérjük eljuttatni Intézetünkbe. Egy csapat több pályaművet is beküldhet, de ugyanazon téma különböző formájú (pl. film és prezentáció) feldolgozása nem számít két külön pályázatnak.  

Nevezés: 2011. november 25. (péntek) Az intézet által szervezett fővárosi versenyekre a jelentkezés (nevezés) 2011. szeptember 1-jétől ONLINE módon történik: a http://www.tehetseghalo.hu honlapon.

Ha a versenyre egy iskola több csapata is nevez, a tanuló neve után zárójelben írt római számmal kérjük jelezni, mely csapat tagja. / Pl.: Próba Dalma (I.)/

Az intézet által szervezett fővárosi versenyek továbbra is díjmentesek.

A jelentkezés menete:

  1. Regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.
  2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.
  3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen a versenyjelentkezések online űrlapja.

  4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése.
  5. A jelentkező visszajelzést kap a megadott e-mail címre.

A jelentkezést követően az adott versenyek oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák,  illetve a versenyre jelentkező tanulók neve is. A www.tehetseghalo.hu honlap Hírlevele által biztosított a folyamatos információ a versenyek menetéről és az elért eredményekről is.

A pályamunkák beküldése:

A borítékon fel kell tüntetni a verseny megnevezését: „MATEMATIKA a tudományokban és a művészetben”
melyet az alábbi névre és címre kérünk

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
Póta Mária részére
1088 Budapest, Vas utca 8.

Az I. forduló, azaz a dolgozatok beküldési határideje: 2012. február 03. (postabélyegző kelte), a beküldött anyagok értékeléséről 2012. február 29-ig értesítjük a versenyzőket a regisztráció során megadott email címre.

A beérkezett pályamunkákat független szakértők bírálják, egységes szempontrendszer alapján. A legjobb munkák alkotóit (kategóriánként 5-5 csapatot) hívjuk meg a szóbeli fordulóra

A szóbeli forduló (II. forduló):

Helyszíne: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, (Budapest, 1082 Horváth Mihály tér 8.)

Időpontja: 2012. március 21. szerda, 14 óra

A szóbeli fordulón az első fordulóban elért eredmény alapján meghívott csapatok mutatják be pályaművüket max. 10 percben.

A szóbeli forduló során az előadásmódot pontozza és szóban is értékeli a zsűri.

Az eredmények közzétételének módja: Intézetünk honlapján és elektronikus Hírlevelünkön  keresztül a regisztráció során megadott email címre történik.

Ünnepélyes díjátadás:  a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet által szervezett Tehetségnapon, 2012. június 6-án, 11 órakor lesz a Ludwig Múzeumban (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.).

A Tehetségnapra a legjobb eredményt elért I. II. és III. helyezettet és felkészítő tanárát várjuk. Az eseményre névre szóló meghívót küldünk.

A verseny szervezője: Póta Mária, pedagógiai szakértő
E-mail: pota.maria@fppti.hu
Tel: 338-2156/110 mellék 

A verseny koordinátora: Bondzsér Zita, tehetségfejlesztési szakértő
E-mail: bondzser.zita@fppti.hu
Tel/Fax: 338-2156/152 mellék