2011.08.18. csütörtök
Nyomtatás

Gondolattúra a Ludwigban

7-14. évfolyam
Művészetek

VERSENYFELHÍVÁS!

Múzeum- és művészetbarát tanulók részére

Gondolattúra a Ludwigban

A verseny kezdete:
2012.01.
helyszíne:
a tanuló iskolájában
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2012.01.
helyszíne:
a tanuló iskolájában
A(z) 2. forduló időpontja:
2012.03.01.
helyszíne:
Ludwig Múzeum
A(z) 3. forduló időpontja:
2012. 03. 29.
helyszíne:
Ludwig Múzeum
Eredmények közzététele:
2012.06.06.  11:00
helye:
Ludwig Múzeum
A verseny meghirdetője:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
szakmai felelőse:
Varga Ferenc
elérhetősége:
338-2156/107, varga.ferenc@fppti.hu
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
338-2156/152, bondzser.zita@fppti.hu

Benyomások, élmények, felfedezések Magyarország legjelentősebb kortárs művészeti gyűjteményében

A 2011/2012. tanévben a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógia és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet műelemző versenyt hirdet.

A verseny célja, hogy megismertesse az érdeklődő fiatalokat a jelenkor művészetével, felhívja a figyelmüket a kortárs alkotások sokszínű, izgalmas világára, illetve felkeltse az érdeklődésüket a környezetükben zajló művészeti folyamatok iránt.

A résztvevők köre: fővárosi általános és középiskolás tanulók, szakképzésben résztvevő fiatalok (7-14. évfolyam).

Gondolattúra a Ludwigban

Benyomások, élmények, felfedezések Magyarország legjelentősebb kortárs művészeti gyűjteményében


Mi is az a kortárs?

Használjuk, de nem biztos, hogy tudjuk is, mit jelent: a kortárs fogalma, a kortárs művészet valami olyasmi, ami itt van, egészen közel, de mégis többnyire idegennek és érthetetlennek hat.

Pedig ki tagadná, hogy a világ, amelyben él, a legotthonosabb a számára. Azok az épületek, tévéműsorok, filmek, ételek, sportesemények, amelyek a jelenünket meghatározzák, bizonyosan minden korábbinál közelebb állnak hozzánk. Kortárs lehet az, aki ugyanabban az évben születik, mint te. A barátaid az iskolában. De kortársad lehet egy nálad sokkal idősebb személy is, ha például azonos politikai rezsim vagy kormányzati rendszer alatt éltek. Nemcsak az idő tehát a meghatározó tényező.

Így van ez a képzőművészet esetében is. Kortárs lehet a művészet is, de nem csupán azért, mert ma készült. A kortárs művészet az, ami tükröt tart nekünk, amiben felfedezhetjük a ma és a holnap gondolatait. A kortárs mű láttán gyakran felkiáltunk: ”Ilyet én is tudok!”, de amikor alaposabban megnézzük, az is kiderülhet, hogy mégsem. A kortárs talán nem mindig szép, de gondolatokban bővelkedik, és ha egy kicsi időt szánsz rá, megéri felfedezni a közösséget a műtárgy és önmagad között.

Végre itt a lehetőség, hogy megbarátkozz vele, és értő, kíváncsi szemmel tégy egy felfedezőutat a kortárs művészet világában. Vágj bele, legyen a kortársad, a barátod, a gondolataid kifejezője a művészet! Kalandra fel, vár a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum!

A verseny kétfordulós, melyeket megelőzően a szervezők tárlatvezetésre, a gyűjtemény megismerésére invitálják a felkészítő pedagógusokat és a résztvevő diákokat.

Nevezés: 2012. február 17-ig (péntek). Az intézet által szervezett fővárosi versenyekre a jelentkezés (nevezés) 2011. szeptember 1-jétől ONLINE módon történik: a http://www.tehetseghalo.hu honlapon.

Az intézet által szervezett fővárosi versenyek továbbra is díjmentesek.

A jelentkezés menete:

 1. Regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.
 2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.
 3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen a versenyjelentkezések online űrlapja.
 4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése.
 5. A jelentkező visszajelzést kap a megadott e-mail címre.

A jelentkezést követően az adott versenyek oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák,  illetve a versenyre jelentkező tanulók neve is. A www.tehetseghalo.hu honlap Hírlevele által biztosított a folyamatos információ a versenyek menetéről és az elért eredményekről is.

Tárlatvezetések: 2012. januárjában
A két nyílt nap pontos dátumát 2011. decemberében tesszük közzé honlapunkon.

A tárlatvezetésekre és a verseny fordulóira a Ludwig Múzeumban (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.) kerül sor.

I. forduló: a tanuló iskolája

I. forduló ideje: 2012. január

II. forduló/írásbeli : Ludwig Múzeum (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.)

II. forduló ideje: 2012. március 1. (csütörtök) 14.00 – írásbeli

Találkozó a múzeum főbejáratánál.

1. Írásbeli tesztfeladatok. A megoldásra fordítható idő: 45 perc.

A felkészülésnél érdemes a második világháború utáni művészetet elemző könyvek mellett a múzeum tereiben látható műtárgyakat is alaposan tanulmányozni.

2. Egy műtárgy írásbeli elemzése. Rendelkezésre álló idő: 60 perc.

Az elemzendő műtárgy a múzeum raktárából való, az állandó kiállításon nem szerepel. 

II. forduló/szóbeli: 2012. március 29. (csütörtök) 10.00– szóbeli

Találkozó a múzeum főbejáratánál. A versenyzők 10 perces szóbeli műelemzést (kiselőadást) tartanak a Ludwig Múzeum termeiben elhelyezett alkotások segítségével. A mű kiválasztása a megadott listából, közvetlenül a szóbeli kiselőadás megtartása előtt történik. A listát a kiállítás rendezését követően 2011. decemberében tesszük közzé.


Az első forduló írásbeli és a második forduló szóbeli elemzésének értékelési szempontsora:

A.    Anyaghasználat. A technikák ismerete.

B.    A mű formarendje. Formakapcsolódási módok. Formaellentétek.

C.    A sík és a tér viszonya az adott műben. Térrétegek. A mű viszonya a kiállítótérhez.

D.    A színek szerepe. Domináns szín- és tónuskontrasztok. Fény-árnyék hatások.

E.     Komponálásmód, formátum, figyelemvezetés. Egység, ellentét, egyensúly, alá- és mellérendeltség, kiemelés megjelenése az alkotásokban.

F.     A tartalom és a forma viszonya. A műtárgy tartalmi elemzésénél a következő problémafelvetések figyelembevételét ajánljuk:

 1. Közterek és a művészet kapcsolata
 2. Láthatóság és láthatóvá tétel
 3. Munka és szabadidő
 4. Történelmi emlékezet        
 5. Újrahasznosítás, újrafelhasználás (recycling)
 6. Múzeumi szerepvállalás, múzeumi emlékezet       
 7. Személyesség a művészetben


  Ajánlott irodalom:

 • Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban. Független Pedagógiai Intézet Tankönyvcentruma, 2006.

 • Tatai Erzsébet: Művészettörténeti Ismeretek. Enciklopédia kiadó, Budapest, 2003.

 • Kortárs Művészeti Lexikon: http://artportal.hu/lexikon/fooldal/

 • Beke László: Műalkotások elemzése – A gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • Sulinet, művészettörténet: http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/temuvtori.html

 • Imreh Zoltánné: Korok és Stílusok – Műalkotások elemzése, 3. kötet. Comenius Kiadó, Pomáz.

 • Pataki Gábor: Művészettörténet – A nyolcosztályos gimnáziumok VII. osztályának, a 17 éveseknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.

 • Fekete Ilona, Radák Luca, Rákos Katalin: Műelemző 4. Az impresszionizmustól a kortárs képzőművészetig. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007.

Az eredmények közzétételének módja: Intézetünk honlapján és elektronikus Hírlevelünkön  keresztül a regisztráció során megadott email címre történik.

Ünnepélyes díjátadás: a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet által szervezett Tehetségnapon, 2012. június 6-án, 11 órakor lesz a Ludwig Múzeumban (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.).

A Tehetségnapra a legjobb eredményt elért I., II. és III. helyezettet és felkészítő tanárát várjuk. Az eseményre névre szóló meghívót küldünk.

Kalandokkal teli, izgalmas utazást kívánunk a kortárs művészet világában! 

Szervezők:

Hemrik László
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Zele János
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Varga Ferenc
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és munkatársaik