2011.08.18. csütörtök
Nyomtatás

Horváth Mihály történelemverseny

9-11. évfolyam
Történelem

Horváth Mihály történelemverseny

A verseny kezdete:
2012.01.24. (kedd) 14:30-15:30
helyszíne:
a tanulók iskolájában
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2012.01.24. (kedd) 14:30-15:30
helyszíne:
a tanulók iskolájában
A(z) 2. forduló időpontja:
2012.03.01. (csütörtök) 15:00-17:00
helyszíne:
Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium díszterme
A(z) 3. forduló időpontja:
2012.04.14. (szombat) 9:00-16:00
helyszíne:
Szent István Gimnázium
Eredmények közzététele:
2012.06.06.  14:00
helye:
Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest Horváth Mihály tér 8.
A verseny meghirdetője:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
szakmai felelőse:
Kákonyi Lucia
elérhetősége:
338-2156/169, kakonyi.lucia@fppti.hu
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
338-2156/152, bondzsér.zita@fppti.hu

,A 2011-2012. tanévben a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet a versenyt két témakörben és témakörönként két kategóriában hirdeti meg.

Témakörök:

I. A kereszténység bevezetése és elterjesztése Magyarországon

(Géza fejedelemtől Szent László korával bezárólag)

A verseny célja, hogy a tanulók kutatómunkát végezzenek a megadott szakirodalomban; képesek legyenek különböző típusú források összegyűjtésére és feldolgozására; ismerjék meg a korszak fontosabb történelmi eseményeit; értsék a kereszténység felvételének jelentőségét, legyenek tisztában a folyamat egyes elemeivel, az egyházszervezéssel kapcsolatos szakszókinccsel; lássák a történelmi személyiségek szerepét, jelentőségét.

II. Török hódoltság és együttélés Magyarországon (1541-1686)

A verseny célja, hogy a tanulók kutatómunkát végezzenek a megadott szakirodalomban; képesek legyenek különböző típusú források összegyűjtésére és feldolgozására; ismerjék meg a korszak fontosabb történelmi eseményeit; tekintsék át a muszlim kultúra jellemzőit, a magyarországi török építészet emlékeit; legyenek tisztában a téma szakszókincsével; és tágítsák látókörüket a török kultúra máig élő hatásairól.

Kategóriák: 

I. kategória: A fővárosi gimnáziumok  9-10-11. évfolyamai részére. Ötéves képzés esetében a 12. évfolyamos tanulók is jelentkezhetnek.

II. kategória: A fővárosi szakközépiskolák 9-10-11. évfolyamai részére. Ötéves képzés esetén a 12. évfolyamos tanulók is jelentkezhetnek.

Nevezés: 2012. január 6-ig. Az intézet által szervezett fővárosi versenyekre a jelentkezés (nevezés) 2011. szeptember 1-jétől ONLINE módon történik: a http://www.tehetseghalo.hu honlapon.

Az intézet által szervezett fővárosi versenyek továbbra is díjmentesek.

A jelentkezés (nevezés) menete:

 1. Regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.
 2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.
 3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen a versenyjelentkezések online űrlapja.

 4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése.
 5. A jelentkező visszajelzést kap a megadott e-mail címre.

A jelentkezést követően az adott versenyek oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák,  illetve a versenyre jelentkező tanulók neve is. A www.tehetseghalo.hu honlap Hírlevele által biztosított a folyamatos információ a versenyek menetéről és az elért eredményekről is.

A verseny menete:

Az I. forduló (elődöntő): 2012. január 24. (kedd) 1430-1530 óra között a tanulók iskolájában.


A KORÁBBI VERSENYKIÍRÁSSAL SZEMBEN A FELADATLAPOKAT ELEKTRONIKUSAN JUTTATJUK EL AZ ISKOLÁKNAK A KIKÜLDÖTT TÁJÉKOZTATÓ SZERINT.

 

Az első fordulóban 8-10 kérdésből álló feladatlapot töltenek ki a versenyzők, 60 perc áll a rendelkezésükre, és maximum 50 pontot szerezhetnek. A feladatlapokat az iskolák szaktanárai javítják ki, és küldik be a 60% és a fölött teljesített dolgozatokat 2012. február 1-jéig (szerda) a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetbe Bondzsér Zita versenykoordinátornak. A beérkezett dolgozatok közül a versenybizottság kiválasztja témánként a legjobb 40 dolgozat íróját, összesen 80 tanulót, akik részt vehetnek a középdöntőben.

A II. fordulóba (középdöntőbe) jutó tanulók névsorát a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet honlapján (www.fppti.hu ) 2012. február 8-án tesszük közzé.

II. forduló (középdöntő) időpontja: 2012. március 1. (csütörtök) 15.00-17.00 óra

Regisztráció: 14.30-tól

Helyszín: Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium díszterme
(1095 Budapest, Mester utca 56-58.)

A második fordulóban 120 percben egy esszéfeladatot oldanak meg a tanulók, amelyre 50 pont kapható. Az esszéket a versenybizottság értékeli, és az I. és II. forduló eredménye alapján kategóriánként és témánként a 15 legjobb eredményt elérő tanuló vehet részt a döntőben. A döntőbe jutott tanulók névsora a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet honlapján (www.fppti.hu) 2012. március 23-án (pénteken) lesz elérhető.

A III. forduló (döntő) ideje: 2012. április 14. (szombat) 9.00-16.00 óra

Helyszíne: Szent István Gimnázium (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.)

Regisztráció: 8.30-tól

A döntőbe jutott tanulók a szóbeli, emeltszintű érettségihez hasonló feladattípusok helyes megoldásával 50 pontot szerezhetnek.

A végső eredmény (Elődöntő írásbeli+középdöntő írásbeli) / 2+ szóbeli= (50+50)/2+50= 100 pont

Eredményhirdetés: a verseny után.

A versenyre a középiskolai tankönyvek mellett a következő szakirodalomból kell felkészülni:

Szakirodalom:

I. témakör: A kereszténység bevezetése és elterjesztése Magyarországon

(Géza fejedelemtől Szent László korával bezárólag) 

 • Magyar Kódex 1. Az államszervezés kora (31-44 o.), Trónviszályok és konszolidáció (45-58 o.), Keresztény térítés kezdetei (284-287 o.), Szent István öröksége (288-293 o.).

 • Kristó Gyula: Szent István király (Vincze Kiadó; 2001) A törvény szigorával, keresztény hittel ( 80-87. o.), Az egyházszervezet kiépítése (88-95. o. )

 • Zsoldos Attila: Az Árpádok és alattvalóik (Csokonai Kiadó; 1997)  Első találkozások a kereszténységgel, A magyar egyház kiépítése, A király a pápa és a magyar egyház, Főpapok az Árpád-kor államában (88-97 o.); A szerzetes Szerzetesek, lovagok, remeték; Monostorok és lakói; 105-115. o.)

 • Török József: A magyar föld szentjei (Tulipán Kiadó; 1991) 7-17; 39-55; 96-107. o.

II. témakör: Török hódoltság és együttélés Magyarországon (1541-1686)

 • Magyar Kódex 3. "Háborús békeévek" 1566-1591 A török elleni határvédelmi rendszer kiépítése, A török végvári rendszer (15-16. o); A hadügyi forradalom Magyarországon , A török haderő Magyarországon (18 o.); A Hódoltság irányításának nehézségei a 17. században (34 o.); A török uralom mérlege (47 o.); A Hódoltság társadalmi viszonyai (92-94 o.); Török jövevényszavak (120-128 o.); A Hódoltság török irodalma (160-164 o.); Muszlim hitélet (313-314 o.); Városok a török Hódoltság területén (355-356 o.); Oszmán-török építészet (358-360. o.).

 • Hegyi Klára- Zimányi Vera: Az oszmán birodalom Európában (Corvina; 1986) Muszlimok és keresztények (75-87 o.); Tudományok, irodalom,művészetek (88-101 o.); Gazdaság és gazdálkodás (123-137 o.); Hétköznapok szokásai (138-155. o.).

  Ünnepélyes díjátadás:  a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas utca 8.) által szervezett Tehetségnapon lesz, melynek várható időpontja: 2012. június 01. (péntek)

A Tehetségnapra a legjobb eredményt elért I., II. és III. helyezettet és felkészítő tanárát várjuk. Az eseményre névre szóló meghívót küldünk.

A szervező elérhetősége: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas utca 8.)

A verseny szervezője: Kákonyi Lucia, pedagógiai szakértő
Tel: 338-2156/169 mellék 
E-mail: kakonyi.lucia@fppti.hu

A verseny koordinátora: Bondzsér Zita, tehetségfejlesztési szakértő
E-mail: bondzser.zita@fppti.hu
Tel/Fax: 338-2156/152 mellék