2018.10.25. csütörtök
Nyomtatás

XXII. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny [Pest megye]

5-8. évfolyam
Nyelvtan

A verseny pedagógiai célja

A verseny általános célja az anyanyelv szeretetének az erősítése és a tehetséggondozás, az írásbeli nyelvhasználatban a tudatosság fokozása, a tehetséges tanulók és a fejlesztő pedagógusok közötti Kárpát-medencei kapcsolatok támogatása. Célja továbbá a továbbtanuláshoz, a mindennapi élethez szükséges helyesírási készség fejlesztése, a helyesírási ismeretek bővítése. A verseny célja a helyesírási problémaérzékenység és kreativitás, valamint a kritikai helyesírási attitűd fejlesztése is.

A verseny kezdete:
2018.11.21.
helyszíne:
iskolai forduló
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2018.11.21.
helyszíne:
iskolai forduló
A(z) 2. forduló időpontja:
2019.03.30.
helyszíne:
Biatorbágyi Általános Iskola
A(z) 3. forduló időpontja:
2019.05.25.
helyszíne:
ELTE Bölcsészettudományi Kar
Eredmények közzététele:
2019.04.12.  00:00
helye:
Tehetségháló (www.tehetseghalo.hu)
A verseny meghirdetője:
Magyar Nyelvtudományi Társaság, Oktatási Hivatal
szakmai felelőse:
Antalné dr. Szabó Ágnes egyetemi docens
elérhetősége:
+36-1-411-6700/5065
koordinátora:
Bordáné Kovács Zita
elérhetősége:
+36-1-374-2142, bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu

A verseny kategóriái
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam 

A verseny minden fordulójában egy kategóriában versenyeznek az általános iskolai és a középiskolai 5–8. évfolyamos tanulók. A Kárpát-medencei döntőn egy kategóriában versenyeznek a határon túli és a magyarországi diákok.

A verseny jellege

egyéni írásbeli verseny. A tanulók a verseny helyszínén évfolyamonként más-más helyesírási feladatlapot töltenek ki, és tollbamondást írnak

A verseny fordulói, időpontjai és helyszínei:

1. forduló: 2018. november 21. (szerda 14.00 óra)

2. forduló: 2019. március 2. (szombat 10.00 óra)

Határon túli regionális fordulók a határon túli versenyszervezők által kijelölt helyszíneken.

3. forduló: 2019. március 30. (szombat 10.00 óra)
Helyszín:
Biatorbágyi Általános Iskola, 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.

4. forduló: 2019. május 25. (szombat 10.00 óra)

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom

A helyesírási verseny tananyaga a Nemzeti alaptantervnek és a Kerettantervnek az évfolyamonként meghatározott, a verseny honlapján is olvasható követelményeire épül. A versenyre való felkészüléshez ajánljuk a tantervi követelményeknek megfelelő magyar nyelvi tankönyveket, valamint A magyar helyesírás szabályai 12. kiadását (Akadémiai Kiadó), a Kis magyar helyesírást (Akadémiai Kiadó). Mintafeladatokat a verseny honlapján és az Anyanyelvpedagógia folyóirat 2015/1. és 2016/3. számában (http://www.anyanyelv-pedagogia.hu), valamint a versenyhez korábban megjelent segédkönyvekben lehet találni.

A versenyfordulók feladattípusai

Minden fordulóban a tanulók évfolyamonként eltérő tartalmú és fokozatosan növekvő nehézségi szintű helyesírási feladatlapot töltenek ki, és más-más tollbamondást írnak. A központi szervezők minden fordulóhoz minden évfolyam számára központi feladatlapot, tollbamondásszöveget, részletes javítási útmutatót és javítókulcsot állítanak össze. Az 1. forduló anyaga a megelőző évfolyam kerettantervi követelményein alapul. A további fordulók anyaga az adott évfolyam tantervi követelményeihez igazodik, részletes leírásuk a verseny honlapján olvasható. A 60 pontos helyesírási feladatlapok különböző típusú: kiegészítő, választó, csoportosító, átalakító, hibajavító, alkotó, játékos stb. gyakorlattípusokat tartalmaznak. A 40 pontos tollbamondás nyelvi anyaga és terjedelme is igazodik az évfolyam tananyagához és az adott versenyfordulóhoz.

A nevezés módjai, határideje

A nevezés módja: online a Tehetségháló (www.tehetseghalo.hu) weboldalon 2018. november 7-éig.

A válogatóversenyekről való továbbjutás feltételei, a továbbjutott versenyzők értesítése

A magyarországi és a határon túli válogatóversenyekre a regionális versenyszervezők által megadott módon és a regionális pontszámok alapján lehet továbbjutni. A Kárpát-medencei döntőre Magyarországon az 5–8. évfolyamról Pest megyéből 2-2 fő I–II. helyezett diák juthat tovább. A Kárpát-medencei döntőre a központi szervezők további 9–12 főt meghívnak az 5–8. évfolyamos magyarországi megyei és fővárosi helyezett diákok közül az elért pontszám alapján. A plusz 9–12 fő továbbjutó diákot a központi szervezők értesítik ímélben és a verseny honlapján.

Minden fordulóban a holtversenyt a jobb tollbamondás dönti el. Ha a tollbamondás sem dönti el a versenyt, akkor a feladatlap legnagyobb pontszámú feladatait kérjük figyelembe venni a legnagyobbtól kezdve sorban.

A versenyfordulókon részt vevő tanulók létszáma

Az iskolai versenyeken nincs létszámkorlát. A magyarországi megyei versenyeken részt vevő tanulók javasolt létszáma: kb. 80−100 fő. A fővárosi versenyen részt vevő tanulók száma: 92 fő. A Kárpát-medencei döntőn részt vevő tanulók száma: kb. 140 fő.

A verseny minden fordulóján a részvétel ingyenes.
A versenyzők útiköltségével és a kísérő tanárok költségével kapcsolatos kiadásokat a szervezők nem tudják megtéríteni. A Kárpát-medencei döntőn minden magyarországi és határon túli tanulónak térítésmentesen csoportos meleg étkezést biztosítunk.

A verseny díjai

A megyei és a fővárosi helyesírási versenyeken a legeredményesebb diákok oklevelet és a régió lehetőségei alapján könyvjutalmat kapnak.

A Kárpát-medencei döntőn a központi szervezők a következő díjakat osztják ki:

  • emléklap és jutalomkönyv minden versenyző (kb. 140 fő) tanulónak és minden felkészítő (kb. 140 fő) magyartanárnak;
  • évfolyamonként 10-10 oklevél és 10-10 könyvcsomag, egyéb ajándékok minden I–X. helyezett (40 fő) diáknak;
  • különdíj 10 fő határon túli versenyzőnek;
  • Arany, illetve Gyémánt Oklevél és jutalomkönyvek a legeredményesebb felkészítő tanároknak;
  • Simonyi Zsigmond-serleg és oklevél a legeredményesebb iskoláknak;
  • Simonyi Zsigmond-érem és oklevél a legeredményesebb felkészítő tanároknak, a közreműködő versenyszervezőknek, zsűritagoknak, a legeredményesebb 8. osztályos versenyzőknek.

A verseny ütemterve

 Feladatok

Felelősök

Határidők

A Pest megyei iskolák benevezése a www.tehetseghalo.hu weboldalon

iskolai versenyszervezők

2018. november 7.

A régiók benevezése a központi szervezőknél.
A fővárosi kerületi helyszínekről a központi szervezők értesítése.

megyei, fővárosi

kerületi és határon túli szervezők

2018. november 9.

A fővárosi kerületi versenyek helyszínének és a novemberi versenyforduló tudnivalóinak a publikálása a verseny honlapján.

központi szervezők

2018. november 12.

Az iskolák értesítése a fővárosi kerületi verseny helyszínéről és időpontjáról.

budapesti kerületi versenyszervezők

2018. november 12.

Az 1. forduló központi lektorált versenyanyagának az elküldése a regionális szervezőknek: 4 tollbamondás, 4 feladatlap, 4 javítási útmutató, szervezési tájékoztató.

központi szervezők

2018. november 14.

Az 1. versenyforduló (megyei iskolai verseny, fővárosi kerületi verseny), továbbá a határon túli iskolai fordulók megrendezése.

megyei, fővárosi

kerületi és határon túli szervezők

2018. november 21.

14.00

Az iskolák és a résztvevők értesítése az 1. forduló eredményéről.

megyei, fővárosi

kerületi és határon túli szervezők

2019. január 8.

Az 1. forduló összesített eredményének az elküldése a központi szervezőknek, valamint Budapesten a fővárosi szervezőknek.

megyei, fővárosi

kerületi és határon túli szervezők

2019. január 15.

A megyei versenyek helyszínének az elküldése a központi szervezőknek.

megyei szervezők

2019. január 31.

A 2. és a 3. forduló tudnivalóinak, helyszíneinek publikálása a verseny honlapján.

központi szervezők

2019. február 10.

A határon túli 2. fordulóra a résztvevők meghívása.

határon túli szervezők

2019. február 20.

A 2. határon túli forduló központi lektorált versenyanyagának az elküldése a határon túli szervezőknek: 4 tollbamondás, 4 feladatlap, 4 javítási útmutató, szervezési tájékoztató.

központi szervezők

2019. február 22.

A 2. határon túli versenyforduló megrendezése.

határon túli szervezők

2019. március 2. 10 h

A határon túli iskolák és a központi szervezők értesítése a 2. határon túli forduló eredményéről.

határon túli szervezők

2019. március 12.

Meghívó küldése a megyei, a fővárosi és a határon túli országos forduló résztvevőinek.

megyei, fővárosi és határon túli szervezők

2019. március 18.

A megyei, a fővárosi és a határon túli országos fordulók központi lektorált versenyanyagának az elküldése: 4 tollbamondás, 4 feladatlap, 4 javítási útmutató, szervezési tájékoztató.

központi szervezők

2019. március 22.

A megyei, a fővárosi és a határon túli országos fordulók megrendezése.

megyei, fővárosi és határon túli szervezők

2019. március 30.

10.00

Az iskolák és a központi szervezők értesítése a megyei, a fővárosi és a határon túli országos fordulók eredményéről, valamint a Kárpát-medencei döntőre továbbjutó tanulókról.

megyei, fővárosi és határon túli szervezők

2019. április 12.

A Kárpát-medencei döntő megrendezése.

központi szervezők

2019. május 24–26.

A szervezők neve, elérhetősége

A  regionális versenyszervezők aktuális névsora és elérhetősége a verseny honlapján olvasható (http://simonyi-verseny.hu/versenyszervezok/).

A zsűri elnöke: dr. Keszler Borbála professor emeritus
Felelős szervező, főszervező: Antalné dr. Szabó Ágnes egyetemi docens, központvezető
Kapcsolattartó: Petró Tímea tanárképzési referens

Postacím: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Telefon: 06-1-411-6700/5065
Fax: 06-1-411-6700/5067
E-mail: simonyi-verseny@btk.elte.hu
Honlap: http://simonyi-verseny.hu/

A Pest megyei helyszín szakmai felelőse:

Willinger Ágnes magyartanár
Biatorbágyi Általános Iskola
2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.

A kapcsolattartó elérhetősége:

Bordáné Kovács Zita peagógiai referens
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas u. 8.
Telefon: +36-1-374-2142
E-mail: bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu

 

 

Kapcsolódó anyagok

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)

Adatkezelési tájékoztató - XXII. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny (538KB)