2018.10.09. kedd
Nyomtatás

"Tiszán innen, Dunán túl" fővárosi népdaléneklési minősítő verseny [Budapest]

1-12. évfolyam
Ének-zene

A verseny pedagógiai célja

A tehetséggondozás, tehetségnevelés, a népi kultúra, néphagyományok megismertetése, a népdaléneklés elterjesztése, a kodályi és bartóki hagyományok ápolása, az önálló előadásmód fejlesztése.
A versenyt az általános tantervű és az emelt óraszámú, illetve emelt szintű képzésben tanító iskolák számára hirdetjük.

A verseny kezdete:
2019.01.25-ig
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
A versenykiírás szerint
A(z) 1. forduló időpontja:
2019.01.25-ig
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2019.02.23., 2019.03.02.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2019.05.18.
helyszíne:
Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Eredmények közzététele:
2019.03.18.  00:00
helye:
Tehetségháló (www.tehetseghalo.hu)
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szakmai felelőse:
Németh Sándor
elérhetősége:
+36-1-210-1030, nsandorverseny87@gmail.com
koordinátora:
Szikszai Imréné
elérhetősége:
+36-1-374-2252, szikszai.imrene@oh.gov.hu

A verseny szakmai felelőse
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A verseny kategóriái
A versenyen minden olyan iskolás diák részt vehet, aki nem művészeti tagozatos iskolába jár, megfelel a korosztályi csoportok elvárásainak, valamint ha budapesti, akkor részt vett a kerületi minősítésen is!

A verseny korcsoportok szerinti megoszlása
I.   korcsoport 5-6. évfolyam
II.  korcsoport: 7-8. évfolyam
III. korcsoport: középiskola 9-12. évfolyam

A kisegyüttesek és az énekegyüttesek kategóriájában a benevezett tanulók maximum 33 %-a az alacsonyabb életkorhoz is tartozhat.

Korcsoporton belüli műfaji kategóriák
1. kategória: szóló ének
2. kategória: kisegyüttes (maximum 3 fő)
3. kategória: énekegyüttes (5-8 fő)

A verseny jellege, részei
A verseny gyakorlati jellegű.
Az előadások párhuzamosan több helyszínen zajlanak szólóének, illetve kisegyüttes- és énekegyüttes kategóriában. A produkciókat neves szakemberekből álló zsűri hallgatja meg. A zsűri a bemutatókat követően általános értékelést tart, és korcsoportonként kiosztja a minősítéseket.
A verseny minősítő jellegű értékelést alkalmaz, melynek keretében életkori és műfaji kategóriánként kiemelt arany, arany, ezüst és bronz minősítés adható.

A verseny fordulói

  1. iskolai válogató / kerületi forduló
  2. fővárosi és Pest megyei forduló
  3. országos döntő

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez ajánlott irodalom

  • „Tiszán innen, Dunán túl” – népdalgyűjtemény
  • Bodza Klára, Paksa Katalin, Vakler Anna: Magyar népi énekiskola I.-IV
  • Magyar népzenei antológiák
  • Bartók Béla és Kodály Zoltán népdalgyűjtéseinek kiadványai 

Javaslat a népdalcsokor összeállításához
vagy azonos tájegységről válogatott dalok
vagy azonos gyűjtőtől származó dalok
vagy saját tájegység dalai
vagy egy témakörhöz tartozó népdalcsokor

A versenyzők csak hangszeres kíséret nélküli népdalcsokorral szerepelhetnek.

A műsoridő egy kategóriában sem lépheti túl a 3 percet!

Nevezés módja:

A kerületi forduló kiemelt arany minősítésű produkciói juthatnak a fővárosi fordulóba. A nevezés a kerületi ének - zenei/művészeti vezető, vagy a versenykoordinátor szaktanácsadó által beküldött egységes jelentkezési lapon történik. (mellékelve)

A nevezés megerősítéseként szükséges még az Oktatási Hivatal központi nevezési lapjának leadása a helyszínen. (mellékelve)

Nevezési díj nincs.

A fővárosi forduló időpontja

 I.-II. korcsoport: 2019. február 23.
 III. korcsoport: 2019. március 2.

Helyszín
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1088 Budapest, Horváth Mihály tér 8. 

Nevezési határidő: 2019. február 1.

A verseny díjazása
A verseny keretében kiemelt arany, arany, ezüst és bronz minősítést szerezhetnek a produkciók előadói.

Az országos döntőbejutás feltételei 
A fővárosi fordulóból műfaji kategóriánként (szólóének, kisegyüttes és énekegyüttes) mindhárom korcsoportból maximum három kiemelt arany minősítésű produkció juthat tovább. (Összesen 108 fő)

A verseny ütemterve 

Határidő

Feladat

Felelős

2019. 01. 25-ig

1. forduló lebonyolítása

nevező iskolák, kerületi felelősök

2019. 02.01-ig

A 2. fordulóba jutottak nevezése

A határidőn túli nevezéseket nem áll módunkban elfogadni.

kerületi versenykoordinátor szaktanácsadók,
zenei és művészeti vezetők

2019. 02. 23.

Budapesti forduló I-II. korcsoport

Budapesti POK

2019. 03. 02.

Budapesti forduló III. korcsoport

Budapesti POK

2019. 03. 18-ig

A döntőre továbbjutó tanulók listájának közzététele a Tehetséghálón

Budapesti POK

2019. 05. 18.

Országos döntő

Budapesti POK

 

A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége

Szakmai felelős:
Németh Sándor ének-zene szakos tanár
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
E-mail: nsandor87@gmail.com 
Telefon: +36-1-210-1030

Kapcsolattartó:

Szikszai Imréné pedagógiai referens
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
E-mail: tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Telefon: +36-1-374-2252

Kapcsolódó anyagok

Adatkezelési tájékoztató - "Tiszán innen, Dunán túl" fővárosi népdaléneklési minősítő verseny (540KB)

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)