2018.10.25. csütörtök
Nyomtatás

38. Mikola Sándor országos középiskolai tehetségkutató fizikaverseny [Budapest]

9-10. évfolyam
Fizika

A verseny célja

A technika és a műszaki tudományok fejlődése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a későbbiekben e területekre kerülő tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik elején – igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók figyelmét, valamint elmélyíteni a tudásukat. A verseny hatékonyságát igazolja, hogy az azokon „felnövekvő” magyar fiatalok a Nemzetközi Diákolimpiákon rendszeresen kiemelkedően szerepelnek, megelőzve az iparilag fejlettebb országok tanulóit.

Fő célunk, hogy legjobb tanulóink a felkészülés folyamán elmélyítsék fizikai ismereteiket, jártasságot szerezzenek a problémamegoldásban, tudjanak bánni a fizikai eszközökkel, képesek legyenek mérésből következtetéseket levonni, korszerűen megmagyarázni a látott jelenségeket, vagyis a 21. század követelményeinek megfelelő, kiemelkedő tudású alkotók legyenek, akik a fizikai ismeretanyagot kellő profizmussal tudják összekapcsolni a műszaki és természettudományok többi területével.

A verseny kezdete:
2019.02.12.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
Tehetségháló és Leőweyért Alapítvány
A(z) 1. forduló időpontja:
2019.02.12.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2019.03.19.
helyszíne:
BGSzC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2019.05.05-07.
helyszíne:
Bercze Nagy János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Gyöngyös, Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
Eredmények közzététele:
2019.04.15.  16:30
helye:
Tehetségháló és Leőweyért Alapítvány honlapja
A verseny meghirdetője:
Leőweyért Alapítvány
szakmai felelőse:
Simon Péter
elérhetősége:
+36-72-518-460, mikolaverseny@gmail.com,
koordinátora:
Szikszai Imréné
elérhetősége:
+36-1-374-2252, szikszai.imrene@oh.gov.hu

A tanulók 4 kategóriában versenyeznek:
I.    gimnázium 9. évfolyam
II.   gimnázium 10. évfolyam
III. kéttanítási nyelvű szakgimnázium 9. évfolyam és a többi szakgimnázium 10. évfolyam
IV.  kéttanítási nyelvű szakgimnázium 10. évfolyam és a többi szakgimnázium 11. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei

Minden tanuló benevezhet, aki gimnáziumi tanterv szerint 9-10. vagy szakgimnáziumi 10-11. évfolyamra jár. Általános iskolába, a középiskolák előkészítő osztályaiba, a gimnáziumok utolsó két évfolyamára, valamint a szakgimnáziumok első és utolsó évfolyamára járó diákok nem indulhatnak a versenyen.

A versenyen való részvétel kizáró okai
- meg nem engedett eszközök használata,
- a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása.

A verseny témája, ismeretanyaga, és a felkészüléshez ajánlott irodalom

I. és III. kategória

1. forduló:
Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó mozgások leírása. Függőleges és vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás.
Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, lendület fogalma, lendület-megmaradás, lendülettétel. Jellegzetes erőhatások: nehézségi-, rugalmas-, kényszererő, súlyerő, súrlódási jelenségek. A lejtőn mozgó tömegpont vizsgálata.

2. forduló:
Az I. és III. kategória 1. fordulójának tematikája, valamint:
Közegellenállási erő. Hooke törvénye. Munka-energia: munka fogalma, eredő erő munkája, emelési, nyújtási, súrlódási munka. Mechanikai energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas. Munkatétel. Mechanikai energia-megmaradás törvénye. Pontrendszer dinamikája és energetikája.

3. forduló:
Az I. és III. kategória 1-2. fordulójának tematikája, valamint:
Teljesítmény. Tömegvonzás. Bolygómozgás. Egyenletesen változó körmozgás kinematikája, dinamikája. Pontszerű és merev test egyensúlya.

II. és IV. kategória

1. forduló:
Az I. és III. kategória tematikája, valamint:
Ferde hajítás. Forogva haladás kinematikája. Folyadékok és gázok mechanikája: hidrosztatikai nyomás, Pascal törvénye, felhajtóerő, felületi feszültség, kontinuitási egyenlet, áramlásokat leíró Bernoulli-egyenlet.

Mivel a továbbhaladás a második évfolyamon nem egységes az egyes iskolákban, az egyik példa választható lesz. Az egyik az első, a másik a második témakör csoporthoz illeszkedik.

Vagy: Hőtan: Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele.
Vagy: Elektrosztatika: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus, munkaszámítás homogén elektromos térben, feszültség, potenciál, potenciális energia, síkkondenzátor, az elektromos tér energiája, vezetők elektrosztatikus térben, kapacitás fogalma, kondenzátorok kapcsolása.

2. forduló:
Az I. és III. kategória anyaga. A II. és IV. kategória 1. fordulójának közös része, és a választható hőtan vagy elektrosztatika tematika, valamint: Vagy (Hőtan tematikát folytatva): Körfolyamatok. Az elektrosztatika alapfogalmai:
Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus. Szuperpozíció. Munkaszámítás homogén elektromos térben. Síkkondenzátor.

Vagy: (Elektrosztatika tematikát folytatva): Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele.

A második fordulós feladatlap 4 olyan feladatot tartalmaz, mely mindkét tematikának megfelel.

3. forduló
Az I. és III. kategória és a II. és IV. kategória 1-2. fordulójának összes tematikája.

Ajánlott irodalom: a Vermes Alapítvány által ötévente kiadott Mikola versenyfeladatok és megoldások című könyvei; az évente kiadott Vermes évkönyvek, valamint a forgalomban lévő középiskolai fizika tankönyvek és feladatgyűjtemények. 2012-től a verseny fordulóinak összes feladata és azok megoldásai megtalálhatók a verseny pécsi honlapján. Ajánlott továbbá a KöMaL fizika rovatában megjelenő Mikola-tematikájú feladatok megoldása.

A verseny mindhárom fordulóján díjtalan a részvétel.

A nevezés módja, határideje:

A verseny 1. fordulójára a verseny pécsi honlapján lehet nevezni: http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html. A nevezés iskolánként, az egyes kategóriákban induló diákok számának megadásával történik. Meg kell adni iskolánként a versenyen induló lányok számát is.

Ezzel egyidejűleg a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ Tehetségháló weblapján név szerint is szükséges a tanulókat benevezni.

Nevezési határidő: 2019. január 10.

A verseny fordulói

1 forduló: 2019. február 12. (kedd) 14–17 h-ig, a tanulók iskoláiban

Az első fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat oldanak meg a versenyzők. Ebben a fordulóban bármilyen írott vagy nyomtatott segédeszköz, valamint zsebszámológép használható.
A diákok a versenyen a POK által biztosított azonosító kóddal versenyeznek, melyek a dolgozatok javítása és kiértékelése után kerülnek feloldásra.
Az első forduló feladatlapját az Alapítvány küldi meg az érintett iskolák központi e-mail címére 2019. február 12-én 10 óráig. A feladatok megoldását, a pontozási útmutatót másnap délelőtt 10 óráig küldik ki a verseny szervezői, illetve letölthető lesz a verseny honlapján is. A dolgozatokat a versenyző szaktanára javítja, és annak eredményéről egy héten belül tájékoztatja a diákját.

A 2. fordulóra az a diák nevezhető a verseny pécsi honlapján, aki az első forduló feladatlapját legalább 50%-os eredménnyel teljesítette.

Megkérjük az iskolák képviselőit, hogy a 2. fordulóra való nevezés során adják meg a továbbjutott diákok és tanáraik névsorát, és az iskolai (1.) fordulón elért pontszámot is.
A második fordulóra a nevezési határidő 2019. február 24.

A 2. fordulóra nevezett diákok és felkészítő tanáraik névsorát fővárosi versenyfelelős 2019. március 1-jéig kapja meg az Alapítványtól, hogy a megyei fordulót megszervezhesse.

A 2. fordulóra érkező tanulók hozzák magukkal az iskola igazgatója által aláírt nevezési lapot és a szülő/gondviselő által aláírt adatkezelési nyilatkozatot, melyet a regisztráció során kell leadniuk.

A 2. fordulóra érkező diákok kitöltve hozzák magukkal a verseny honlapjáról letölthető, A/3-as méretű, kettéhajtott borítólapot.

2. forduló: 2019. március 19. (kedd) 14–17 h-ig a BGSzC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium

A második fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat oldanak meg a versenyzők. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható.

A 2. forduló eredményét a verseny honlapjain és a Tehetséghálón tesszük közzé 2019. 04. 15-ig

http://gemscape.net/mikola/index.php?p=news.htm

http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

http://www.tehetseghalo.hu/versenyek/2018-2019_tanev

A második fordulóból a harmadik fordulóba az I. és III. kategóriából összesen legfeljebb 50, illetve a II. és IV. kategóriából is összesen legfeljebb 50 legjobb dolgozatot írt diák jut be.

3. forduló: 2019. május 5–7. (Az írásbeli érettségik időpontjában).

I. és III. kategória: Gyöngyös, Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium.
II. és IV. kategória: Pécs, Pécsi Leőwey Klára Gimnázium.

A 3. fordulóra (döntő) nevezni a versenyt rendező gimnáziumok honlapján, illetve a rendezők által emailben leírt módon lehet. Térítés ellenében szállás és étkezés igényelhető.

A 3. forduló első része elméleti, melyben számolást igénylő feladatok, problémák megoldására kerül sor. A második, gyakorlati részben egy mérési feladatlap alapján megvalósítandó eszközhasználat, és erről a mérési jegyzőkönyv elkészítése az elvárás. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható. 

A döntőn az elméleti és mérési fordulókon elérhető maximális pontszámok aránya 2:1. A harmadik forduló eredményeit az említett honlapokon ismertetjük. A verseny zárásakor eredményhirdetést tartunk, a versenyzők már ott megismerhetik a feladatok megoldásait, eredményeiket és helyezéseiket.

Díjazás

A verseny döntőjében részt vevő minden tanuló oklevelet kap, a legjobbak jutalomkönyvben, illetve tárgyjutalomban részesülnek. Az első helyezett Mikola-érmet is kap. A döntőig eljutott diákok felkészítő tanárai oklevelet kapnak.

A fővárosi fordulóban I., II., és III. helyezést elért tanulók a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ központi díjátadó ünnepségén oklevélben részesülnek és könyvutalványt vagy tárgyi jutalmat kapnak.

 

Rendezők:

Dr. Kiss Miklós és Kissné Császár Erzsébet
Gyöngyösi Bercze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium
3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33.
Telefon: +36-37-505-265
E-mail: mikloskiss2630@gmail.com

Simon Péter
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Telefon: +36-72-518-488
E-mail: mikolaverseny@gmail.com

Kapcsolattartó:

Szikszai Imréné pedagógiai referens
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
Telefon: +36-1-374-2252
E-mail: szikszai.imrene@oh.gov.hu

 

 

Kapcsolódó anyagok

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)

Adatkezelési tájékoztató - 38. Mikola Sándor országos középiskolai tehetségkutató fizikaverseny (542KB)