2018.10.26. péntek
Nyomtatás

Implom József középiskolai helyesírási verseny [Budapest]

9-12. évfolyam
Nyelvtan

A verseny célja

Az anyanyelv mint nemzeti értékünk iránti tisztelet, a tudatos nyelvhasználat iránti igény, a tanulók és a széles közvélemény nyelvi érzékenységének fokozása. Fogja össze a magyar nyelvet beszélő fiatalokat, hiszen mi egy nyelven gondolkodunk. A versenyen a feladatok összeállítását, az értékelést a magyar nyelvtudomány és tanárképzés szaktekintélyeiből álló zsűri irányítja. A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, hiszen a két nap alatt 6-8 országos hírű előadó a legújabb, s a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani bemutatót tart.

A verseny kezdete:
2018.11.30-ig
helyszíne:
iskolai forduló
Nevezés:
Lezárva
módja:
Tehetségháló
A(z) 1. forduló időpontja:
2018.11.30-ig
helyszíne:
iskolai forduló
A(z) 2. forduló időpontja:
2019.01.16.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2019.02.28-03.02.
helyszíne:
Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium
Eredmények közzététele:
-
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium,Gyula Város Önkormányzata, Oktatási Hivatal
szakmai felelőse:
Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium
elérhetősége:
+36-66-463-118, +36-30-427-6447, titkarsag@erkel.hu
koordinátora:
Bordáné Kovács Zita
elérhetősége:
+36-1-374-2142, bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu

A versenyt 9-12. évfolyamos középiskolai diákok számára hirdetjük meg három kategóriában:

  • gimnázium
  • szakgimnázium (érettségit adó szakképzés: kifutó rendszerű szakközépiskola is)
  • szakközépiskola (érettségit nem adó szakképzés: régi szakiskolai kategória)

A nevezés módja és határideje  a fővárosi döntőre:

Budapesten a fővárosi döntőre iskolánként és kategóriánként 1 fő nevezhető  2019. január 7-ig online a www.tehetseghalo.hu/versenyek weboldalon.

Kérjük, a jelentkezéskor ügyeljenek az adatok pontosságára, illetve a kategóriák kiválasztásakor a fenti kategóriaértelmezést szíveskedjenek használni.

A jelentkezés felülete csak a regisztrált felhasználók számára, bejelentkezés után érhető el, amelyhez korábbi belépési név és jelszó is használható. A regisztrációhoz szükséges információk a www.tehetseghalo.hu/versenyek oldalon olvashatók. Mivel az online felület a jelentkezési határidő automatikusan lezár, kérjük a nevezési határidő pontos betartását.

A fővárosi döntőn való részvétel feltétele, hogy a diák a versenyre hozza magával az Oktatási Hivatal kitöltött, lepecsételt, aláírt nevezési lapját, melynek része a szülői beleegyező nyilatkozat is. A kitöltendő nevezési lap letölthető a Tehetségháló honlapról (http://www.tehetseghalo.hu/versenyek). 

A fővárosi fordulóra nevezési díj nincs.

Fordulók

1. forduló: iskolai forduló 2018. november 30-ig
Az iskolák saját hagyományaik szerint szervezik a válogató fordulót, melynek feladatsorát az iskola szaktanárai állítják össze.

2. forduló (fővárosi döntő) időpontja: 2019. január 16. (szerda) 14 órától
                                                               Regisztráció: 13 órától 13:45-ig

Pótnap rossz időjárási viszonyok esetére: 2019. január 21.

Fővárosi döntő helye: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

 3. forduló: Kárpát-medencei döntő, 2019. február 28.-2019.március 2.

Helye: Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium

 A fordulók feladatainak rövid ismertetése

A verseny írásbeli típusú, két részből áll: tollbamondás – helyesírási teszt.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

 A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás)

 Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv. Trezor Kiadó, 2016.

 Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó, 2016.

Továbbjutás a fővárosi döntőből:

Budapestről a kategóriák első három helyezettjét (összesen 9 főt) lehet nevezni a Kárpát-medencei döntőbe.

A fővárosi döntő eredményeinek közzététele:

A Tehetséghálón 2019. január 30-ig tesszük közzé az eredményeket.

Díjazás: A verseny valamennyi résztvevője emléklapot kap.

Az eredmények megtekinthetők a www.tehetseghalo.hu honlapon.

Kategóriánként az első három helyezett az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ oklevelét és jutalmát veheti át, melyek átadására 2019. június 5-én a központi díjkiosztó ünnepségen kerül sor.

Az országos döntőn résztvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

A versenykiíró elérhetősége:

Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium
5700 Gyula, Bodoky utca 10.
Telefon: +36-66-463-118  +36-30-427-6447 
E-mail: titkarsag@erkel.hu
Internet: www.erkel.hu

A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége:

Turcsányi Márta mestertanár, munkaközösség-vezető
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
E-mail: turcsanyimarta24@t-online.hu

Bordáné Kovács Zita pedagógiai referens
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
E-mail: bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu; tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Telefon: +36-1-374-2142

 Az országos kiírás elérhető: www.erkel.hu/erkel2/?q=node/37

Kapcsolódó anyagok

Adatkezelési tájékoztató - Implom József középiskolai helyesírási verseny (539KB)

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)