2018.10.08. hétfő
Nyomtatás

Montágh Imre emlékére rendezett „Mondd ki szépen!” fővárosi szépolvasási verseny [Budapest]

4. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom

A verseny pedagógiai célja

Az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, az olvasás, mint élmény átéreztetése, a tehetségek felkutatása az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia területén.

A verseny kezdete:
2018.11.07-ig
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2018.11.07-ig
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2018.11.21-ig
helyszíne:
a kijelölt kerületi iskola
A(z) 3. forduló időpontja:
2018.11.28.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Eredmények közzététele:
2018.12.05.  00:00
helye:
Tehetségháló (www.tehetseghalo.hu)
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szakmai felelőse:
Csájiné Knézics Anikó
elérhetősége:
+36-20-914-5466
koordinátora:
Bordáné Kovács Zita
elérhetősége:
+36-1-374-2142 bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu, tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny szakmai felelőse

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A verseny korcsoportja

 4. évfolyam

A verseny jellege

Szóbeli

A verseny fordulói

1. forduló: iskolai válogató
2. kerületi forduló
3. forduló: fővárosi döntő

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom

A versenyhez külön ismeretanyag nem szükséges.
A fővárosi döntőn kétféle szöveget olvasnak fel a versenyzők, melyet a szakmai zsűri választ ki.

a) Szépirodalmi szöveg párbeszédes részekkel - legalább három hosszabb megszólalást tartalmazó párbeszéddel.

Terjedelem: A/4-es lapon háromnegyed oldalnyi szöveg
Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret

b)  Ismerettartalmú, szerkesztett szöveg magyarázó és leíró részekkel.

Terjedelme: A/4-es lapon féloldalnyi szöveg
Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret

A fővárosi döntő időpontja: 2018. november 28. (szerda) 9.00 – kb. 12.00 óra

A fővárosi döntő helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Az értékelés szempontjai

a) Szépirodalmi szöveg:

- a szöveg pontos olvasása
- értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően
- a szöveg hangulatának érzékeltetése (hangerő, hangszín, hanglejtés, hangsúly, tempó)
- kapcsolattartás a hallgatókkal

b) Ismerettartalmú szöveg:

- a szöveg pontos olvasása
- értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően
- kapcsolattartás a hallgatókkal

Nevezés ideje és módja

Nevezési határidő: 2018. november 23. (péntek)

A fővárosi döntőre nevezés módja: online a www.tehetseghalo.hu honlapon. A nevezéseket a kerületi versenykoordinátorok végzik.

Kerületenként egy tanulót nevezhet a kerületi versenykoordinátor szaktanácsadó, ill. a kerületi versenyfelelős. (A helyszínt biztosító Budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1 tanulója – a helyszínt adó intézmény jogán - is részt vehet.)

A nevezéseket kérjük megerősíteni az Oktatási Hivatal nevezési lapján, amely a www.tehetseghalo.hu oldalról letölthető. A kitöltött nevezési lapot a tanuló hozza magával a fővárosi döntőre, és a regisztrációkor adja le.

A verseny díjai

A döntő valamennyi résztvevője emléklapot kap.

Az értékelés és eredményhirdetés a verseny után történik. A Budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tárgyjutalomban, oklevélben részesíti a versenyzőket.

Az eredmények megtekinthetők: a www.fazekas.hu és www.tehetseghalo.huhonlapokon.

Az első három helyezettaz Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ oklevelét és jutalmát veheti át, melyek átadására 2019. június 5-én a központi díjkiosztó ünnepségen kerül sor.

A verseny ütemterve

Határidő

Feladat

2018. 11. 07-ig

iskolai válogató lebonyolítása

2018. 11. 21-ig

kerületi forduló lebonyolítása

2018. 11. 23.

nevezés a Tehetségháló weboldalon

2018. 11. 28.

fővárosi döntő lebonyolítása

2019. 06. 05.

központi díjátadó ünnepség

 A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége

Szakmai felelős:

Csájiné Knézics Anikó vezető tanító
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
Telefon: +36-20-914-5466

Kapcsolattartó:

Bordáné Kovács Zita pedagógiai referens
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas utca 8.
E-mail: bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu vagy tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Telefon: +36-1-374-2142

Kapcsolódó anyagok

Adatkezelési tájékoztató - Montágh Imre emlékére rendezett „Mondd ki szépen!” fővárosi szépolvasási verseny (539KB)

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)