2018.10.08. hétfő
Nyomtatás

Horváth Mihály tehetséggondozó és múzeumbarát történelmi vetélkedő [Budapest]

5-6. és 7-8. évfolyam
Történelem

 A verseny pedagógiai célja

A tantárgy, illetve tudományág iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók ismeretszerző, rendszerező, alkalmazó, írásbeli és szóbeli szövegalkotó képességének fejlesztése, valamint a tehetséggondozás a verseny fő célja. Szervesen felhasználva és építve a cél elérésében a múzeum (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) által őrzött és kapcsolódó forrásokra, amivel pedig az általános műveltség bővítése és a magyar történelem szélesebb körű megismertetése a cél.

A verseny kezdete:
2018.11.07.,08.
helyszíne:
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2018.11.07.,08.
helyszíne:
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
A(z) 2. forduló időpontja:
2019.04.25.
helyszíne:
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Eredmények közzététele:
2019.05.02.  00:00
helye:
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szakmai felelőse:
Ádámné Laczkó Melinda
elérhetősége:
+36-1-210-10-30/243, melinda@fazekas.hu
koordinátora:
Bordáné Kovács Zita
elérhetősége:
+36-1-374 2142 bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu, tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny szakmai felelőse:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum

A verseny kategóriái

A versenyt két korcsoport számára, 3-3 kategóriában hirdetjük meg.

I. kategória: A fővárosi általános iskolák 5-6. évfolyamai részére.

I/a kategória: Légy te is tárlatvezető! — Éljen a forradalom!
I/b kategória: A csatatértől a vesztőhelyig
I/c kategória: Huszárok a szabadságharcban

II. kategória: A fővárosi általános iskolák 7-8. évfolyamai részére.

II/a kategória: Légy te is tárlatvezető! — Megtorlástól kiegyezésig
II/b kategória: Aradi vár, aradi vár, halál völgye
II/c kategória: A magyar huszár

Hat- és nyolcosztályos gimnáziumok esetén az azonos korosztályú tanulók jelentkezését is elfogadjuk.

A verseny jellege, részei

A verseny két fordulóból áll.

Az első fordulóban a versenyzőknek aktívan részt kell venniük a Hadtörténeti Múzeum korcsoportnak megfelelő foglalkozásán. Ezután a látott, tapasztalt ismereteket és az egyéni kutatás eredményeit maximum 5 oldal terjedelmű dolgozatban kell összefoglalni.

 A második forduló szóbeli jellegű: a Hadtörténeti Múzeumban egy szakmai zsűri előtt szóban is bizonyítani kell a témában való jártasságot, megszerzett ismereteket.

A verseny fordulói

Első forduló:

Időpontja:

5-6. osztályosok: 2018. november 7. (szerda) 14:00–17:00
7-8. osztályosok: 2018. november 8. (csütörtök) 14:00–17:00

Helyszíne: Hadtörténeti Múzeum

A versenyre online történik a nevezés, a www.tehetseghalo.hu weboldalon kell jelentkezni 2018. november 5-ig.

A pályamunka beadásának határideje: 2019. február 25.

A pályamunka beadása: 5-6. évfolyamosok papíralapon a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium címére (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) adhatják be, a 7-8. évfolyamosok elektronikusan küldjék a horvathmihalyverseny@gmail.com e-mail címre.

Második forduló (döntő):

Időpontja: 2019. április 25. (csütörtök) 10:00 – 16:00

Helyszíne: Hadtörténeti Múzeum (1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.)

A verseny témája, ismeretanyaga

Hadtörténeti100

100 éves a Hadtörténeti Múzeum!

Így válhatik a Magyar Hadimúzeum azzá, aminek lennie kell:
hadimúltunk tudós ismertetőjévé, hőseinknek és tetteiknek kegyeletes dicsőítőjévé
 s a jövő nemzedékek lelkesítő tanítójává!” 
(Aggházy Kamill alezredes 1928.)

I/a kategória: Légy te is tárlatvezető! — Éljen a forradalom!
Egy kiállítás nem csak egykorú tárgyak halmaza, hanem olyan elemek, amelyek egymással szorosan összefüggnek. A tárlatvezetés során ezt, a néha kevéssé nyilvánvaló kapcsolatot mutatjuk be, hogy egy korszak érthetővé váljon. Tervezz meg egy tárlatvezetést a "Jelszavaink valának haza és haladás" című kiállítás első termének felhasználásával,  amely segít megérteni, milyen út vezetett a forradalomig és onnan a szabadságharchoz!

I/b kategória: A csatatértől a vesztőhelyig
Az aradi vértanúk kiemelt helyet foglalnak el a magyar történelmi emlékezetben, az 1848 – 1849-es forradalom és szabadságharc utáni megtorlás áldozatának kollektív jelképévé váltak. Éppen ezért hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arról, hogy bár az Aradon kivégzett tábornokok és főtisztek sorsa közös lett, addig mindannyian sajátos életpályát jártak be, és kivégzésük egyéni tragédiákat is jelentenek. Ha kicsit mélyebbre ásunk ezeknek a hősöknek a történetében ezerféle világnézettel, motivációval, jellemmel találkozhatunk. A dolgozat célja: bemutatni az aradi vértanúk egyikének sajátos életútját a csataterek világától az aradi vesztőhelyig egy szárnysegéd szemszögéből.

I/c kategória: Huszárok a szabadságharcban
Minden év március 15-én mindenki egy kicsit huszárrá akar válni, hiszen ez a könnyűlovas fegyvernem számos hősi tettet hajtott végre a szabadságharc során. De pontosan milyen haditettek fűződnek a nevükhöz? Milyen volt a fegyverzetük, felszerelésük, hogyan tudták lóvá tenni ellenfeleiket a harc során? Dolgozatodban járj utána a magyar huszárok történetének a szabadságharc ideje alatt! Ne felejtsd ki az egyenruha ismertetését se!

II. kategória: A fővárosi általános iskolák 7-8. évfolyamai részére.

II/a kategória: Légy te is tárlatvezető! — Megtorlástól kiegyezésig
A múzeumi kiállításban bemutatott anyagok sok történetet tudnak nekünk el  mesélni. Egy tárlatvezetés során kiválaszthatjuk azt, ami számunkra a legizgalmasabb és azon keresztül mesélhetünk egy-egy korszak életéről. Tervezz meg egy tárlatvezetést a "Jelszavaink valának haza és haladás" című kiállítás utolsó terméhez, amely a történelmünk szabadságharc utáni korszakát mutatja be: a megtorlást, az emigrációt és az elnyomás korát egészen a kiegyezésig.

II/b kategória: Aradi vár, aradi vár, halál völgye
A szabadságharcot követő addig példátlan megtorlás jelképévé az aradi vértanúk váltak. A vár börtönében töltött szomorú napok és várakozás többüket naplóírásra ösztönözte. Ki hogyan élhette meg a bírósági tárgyalást és az előre eldöntött halálos ítéletek kihirdetését, volt-e aki még reménykedett a császár kegyelmében? Milyen vádakkal szembesültek a tárgyaláson, ki mennyire volt önérzetes vagy próbálta a bőrét menteni? Milyen felfogás mentén működött a megtorlás gépezete? A dolgozat célja: bemutatni az aradi vértanúk lelkivilágát, érzéseit, érzelmeit a fegyverletétel napjától a kivégzés előestjéig egy börtönnapló lapjain.

II/c kategória: A magyar huszár
Az évszázadok során a huszár alakja vált a magyar hadtörténet egyik fő jelképévé. Ha egy magyar katonára gondolunk, önkéntelenül is egy lovas huszár jut az eszünkbe. De hogyan, milyen körülmények között jött létre ez a könnyűlovas fegyvernem? Nem csupán az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején találkozhatunk velünk, ott voltak már a végvárakban a törökök ellen harcolva, a Nagy Háború során is számos hőstettet hajtottak végre, de a II. világháborúban ugyanúgy fontos szerep jutott nekik. A dolgozat célja a huszárság egy korszakának a bemutatása: mikor milyen volt a felszerelésük, fegyverzetük, harcmódjuk és milyen haditettek köthetőek a nevükhöz.

A pályamunkák elkészítéséhez ajánlott irodalomjegyzék korcsoportonként és témakörönként:

5-6. osztályosok számára:

I/a kategória:Légy te is tárlatvezető! — Éljen a forradalom!

 • Cs. Kottra Györgyi (szerk.): „Fényesebb a láncnál a kard. Emlékkiállítás az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára. HADTÖRTÉNETI MÚZEUM, Budapest, 2002.
 • Csikány Tamás: Csata Komáromnál 1849. július 2-án avagy a szabadságharc harcászata. Hadimúzeum Alapítvány, 2003.
 • Csikány Tamás:  A szabadságharc hadművészete 1848 – 1849. ZRÍNYI KIADÓ, 2015. 
 • Gergely András (szerk.): Magyarország története a 19. században. OSIRIS KIADÓ, Budapest, 2005.
 • Hermann Róbert: Az 1848-49-es szabadságharc nagy csatái. HM ZRÍNYI KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG. KHT, 2003.
 • Hermann Róbert: Kis magyar hadtörténet. ZRÍNYI KIADÓ, 2013.
 • Hermann Róbert: Magyarország hadtörténete III. - Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718-1919. ZRÍNYI KIADÓ, 2015.
 • Hermann Róbert:1848-1849 - A szabadságharc hadtörténete. KORONA KIADÓ KFT., 2001.
 • Németh László: Március 15. Nemzeti Könyvtár 43. KÖZLÖNYKIADÓ KFT, 2015.
 • Pászti: A ​magyar honvédsereg harcászata az 1848-49-es szabadságharcban. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Line Design, 2013

I/b kategória:A csatatértől a vesztőhelyig

 • Bencze László: Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok. Budapest, MH Módszertani Központ, 1990.
 • Bodor Imre: Karkötő az aradi vértanúk emlékére. In: A Hadtörténeti Múzeum értesítője, 2003. 6. sz. 221-222. old.
 • Gyűjteményi katalógus, nyomtatott anyag: Aradi Ereklyemúzeum. Szerk.: Kedves Gyula. 2012.
 • Hermann Róbert: Az aradi vértanúk temetései. In: Rubicon, 2009. (20. évf.) 3. sz. 46-53. old.
 • Hermann Róbert: I. Ferenc József és a megtorlás. Budapest, Új Mandátum, 2009.
 • Hermann Róbert: Megtorlás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után. Budapest, 1999.
 • Hermann Róbert: Mindig az elsők között: Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka. Budapest, M. Hadi Történetírást Támogató Alapítvány, 1997.
 • Katona Tamás: Az aradi vértanúk I-II. Budapest, Európa Kiadó, 1983. 
  http://mek.oszk.hu/06100/06162/html/index.htm
 • Kedves Gyula: A szabadságharc vértanúi. 1849. október 6. Kiss Tibor festményei. Salgótarján, Lexikon Kft, 1998.
 • Mándoki László: Aradi vértanúk nótájáról. Pécs, 1973.
 • Nyáry Krisztián: Az elfeledett aradi vértanú. In: BBC History: a világtörténelmi magazin, 2017. 5. sz. 66-69. old.
 • Tarján M. Tamás: 1849. október 6.  Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése. 
  http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1849_oktober_6_az_aradi_vertanuk_es_batthyany_lajos_kivegzese/
 • Tóth Zsolt: Az aradi vértanúk sírjainak kutatása és feltárása. In: Hadtörténelmi közlemények, 2013. (126. évf.) 1. sz. 187-204. old. 
  http://epa.oszk.hu/00000/00018/00026/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_2013_1_187-204.pdf
 • Vértanúk könyve: a magyar forradalom és szabadságharc mártírjai, 1848-1854. Budapest, Rubicon, 2007.
 • Zakar Péter – Felicia Aneta Oarcea: Az 1848–1849-es forradalom múzeumának története Aradról. Arad, Editura/Kiadó Trinom, 2011.

I/c kategória: Huszárok a szabadságharcban

 • Cs. Kottra Györgyi (szerk.): „Fényesebb a láncnál a kard. Emlékkiállítás az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára. HADTÖRTÉNETI MÚZEUM, Budapest, 2002.
 • Csikány Tamás: Csata Komáromnál 1849. július 2-án avagy a szabadságharc harcászata. Hadimúzeum Alapítvány, 2003.
 • Csikány Tamás:  A szabadságharc hadművészete 1848 – 1849. ZRÍNYI KIADÓ, 2015. 
 • Hermann Róbert:1848-1849 - A szabadságharc hadtörténete. KORONA KIADÓ KFT., 2001.
 • Kedves Gyula: A szabadságharc huszárai. HADIMÚZEUM ALAPÍTVÁNY, Budapest, 1992.
 • Pászti: A ​magyar honvédsereg harcászata az 1848-49-es szabadságharcban. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Line Design, 2013
 • Ságvári György-Somogyi Győző: Nagy huszárkönyv. MAGYAR KÖNYVKLUB, Budapest, 1999.

7-8. osztályosok számára:

II/a kategória:Légy te is tárlatvezető! — Megtorlástól kiegyezésig

 • Cieger András (szerk.): A kiegyezés. OSIRIS KIADÓ, Budapest, 2004.
 • Cs. Kottra Györgyi (szerk.): „Fényesebb a láncnál a kard. Emlékkiállítás az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára. HADTÖRTÉNETI MÚZEUM, Budapest, 2002.
 • Gergely András (szerk.): Magyarország története a 19. században. OSIRIS KIADÓ, Budapest, 2005.
 • Hermann Róbert: Magyarország hadtörténete III. - Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718-1919. ZRÍNYI KIADÓ, 2015.
 • Hermann Róbert: Megtorlás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után. Budapest, 1999.
 • Hermann Róbert:1848-1849 - A szabadságharc hadtörténete. KORONA KIADÓ KFT., 2001.
 • Katona Tamás: Az aradi vértanúk I-II. Budapest, Európa Kiadó, 1983. 

II/b kategória: Aradi vár, aradi vár, halál völgye

 • Bencze László: Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok. Budapest, MH Módszertani Központ, 1990.
 • Bodor Imre: Karkötő az aradi vértanúk emlékére. In: A Hadtörténeti Múzeum értesítője, 2003. 6. sz. 221-222. old.
 • Gyűjteményi katalógus, nyomtatott anyag: Aradi Ereklyemúzeum. Szerk.: Kedves Gyula. 2012.
 • Hermann Róbert: Az aradi vértanúk temetései. In: Rubicon, 2009. (20. évf.) 3. sz. 46-53. old.
 • Hermann Róbert: I. Ferenc József és a megtorlás. Budapest, Új Mandátum, 2009.
 • Hermann Róbert: Megtorlás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után. Budapest, 1999.
 • Hermann Róbert: Mindig az elsők között: Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka. Budapest, M. Hadi Történetírást Támogató Alapítvány, 1997.
 • Katona Tamás: Az aradi vértanúk I-II. Budapest, Európa Kiadó, 1983. 
  http://mek.oszk.hu/06100/06162/html/index.htm
 • Kedves Gyula: A szabadságharc vértanúi. 1849. október 6. Kiss Tibor festményei. Salgótarján, Lexikon Kft, 1998.
 • Mándoki László: Aradi vértanúk nótájáról. Pécs, 1973.
 • Nyáry Krisztián: Az elfeledett aradi vértanú. In: BBC History: a világtörténelmi magazin, 2017. 5. sz. 66-69. old.
 • Tarján M. Tamás: 1849. október 6.  Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése. 
  http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1849_oktober_6_az_aradi_vertanuk_es_batthyany_lajos_kivegzese/
 • Tóth Zsolt: Az aradi vértanúk sírjainak kutatása és feltárása. In: Hadtörténelmi közlemények, 2013. (126. évf.) 1. sz. 187-204. old. 
  http://epa.oszk.hu/00000/00018/00026/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_2013_1_187-204.pdf
 • Vértanúk könyve: a magyar forradalom és szabadságharc mártírjai, 1848-1854. Budapest, Rubicon, 2007.
 • Zakar Péter – Felicia Aneta Oarcea: Az 1848–1849-es forradalom múzeumának története Aradról. Arad, Editura/Kiadó Trinom, 2011.

II/c kategória: A magyar huszár

 • Fröhlich Dávid: Huszárok, előre! Magyar sereglovasság a II. világháborúban. Puedlo Kiadó, Debrecen, 2012.
 • Hermann Róbert: Magyarország hadtörténete III. - Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718-1919. ZRÍNYI KIADÓ, 2015.
 • Kedves Gyula: A szabadságharc huszárai. HADIMÚZEUM ALAPÍTVÁNY, Budapest, 1992.
 • Kovács S. Tibor: Huszárfegyverek a 15-17. században. MARTIN OPITZ KIADÓ, Budapest, 2010.
 • Rácz Árpád (szerk.): Nagy képes millenniumi hadtörténet. RUBICON-HÁZ BT., 2008.
 • Ságvári György-Somogyi Győző: Nagy huszárkönyv. MAGYAR KÖNYVKLUB, Budapest, 1999.
 • Zachar József: A magyar huszár. CORVINA KIADÓ, 2000.

A fordulók feladatainak rövid ismertetése:

Az első fordulóban a www.tehetseghalo.hu weboldalon előzetesen regisztrált diákok vehetnek részt.

Ez a versenyre felkészítő múzeumpedagógiai foglalkozásból és az ezt követő résztéma választásból, valamint a pályamunka elkészítéséből áll az előzetesen közölt feltételeknek megfelelően, határidőre benyújtva azokat papíralapon, valamint a 7-8. osztályos versenyzők elektronikus formában is.

A második fordulóban, a Hadtörténeti Múzeumban egy szakmai zsűri előtt szóban is bizonyítani kell a témában való jártasságot, megszerzett ismereteket.

A nevezés módja és határideje

A versenyen való részvételi szándékot a www.tehetseghalo.hu oldalon kell jelezni 2018. november 5-ig.

A nevező diákok adatait a felkészítő tanáraik rögzítik a Tehetségháló online jelentkeztető felületén.

A döntőre meghívott diákok a szülői beleegyező nyilatkozatot is tartalmazó, kitöltött nevezési lapot a döntő helyszínén regisztrációkor adják le.

A döntőbe jutás feltételei, a továbbjutott versenyzők értesítésének módja és határideje:

A múzeumi foglalkozás és saját kutatómunka alapján elkészített és határidőig 2019. február 25-ig benyújtott dolgozatokat a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szaktanárai és a Hadtörténeti Múzeum dolgozói javítják ki. A javítás eredményét és a döntőbe jutottak névsorát 2019. április 5-ig hozzuk nyilvánosságra a www.fazekas.hu, www.militaria.hu/muzeumpedagogia és a www.tehetseghalo.hu weboldalakon. A döntőbe jutott dolgozatok közül a javítóbizottság kiválasztja témánként a legjobb dolgozat íróját is.

A döntőben részt vevő diákok maximális létszáma 70 fő (korcsoportonként 35-35 fő)

A versenyen részvételi díj nincs.

A verseny ütemterve

Határidő

Feladat

2018.11.05.

regisztráció a versenyre

2018.11.07-08.

első forduló a Hadtörténeti Múzeumban

2019.02.25.

pályamunkák beadása

2019.04.05.

döntőbe behívott tanulók listájának közzététele

2019.04.25.

fővárosi (szóbeli) döntő a Hadtörténeti Múzeumban

2019.06.05.

központi díjátadó ünnepség

A verseny díjai:

A döntő valamennyi résztvevője emléklapot kap.

Az értékelés és eredményhirdetés a verseny után történik. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tárgyjutalomban, oklevélben részesíti a versenyzőket.

Korcsoportonként és témakörönként az első három helyezett oklevelet kap és jutalomban részesül, melyek átadására az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ díjkiosztó ünnepségén kerül sor 2019. június 5-én.

A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége

Szakmai felelős:

Ádámné Laczkó Melinda
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
E-mail: melinda@fazekas.hu
Telefon/Fax: +36-1/210-1030/243

Balogh Máté
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
E-mail: balogh.mate@mail.militaria.hu

Kapcsolattartó:

Bordáné Kovács Zita pedagógiai referens
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas u. 8.
E-mail: bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu vagy tehetseg.bppok@oh.gov.hu 
Telefon: +36-1-374-2142

 

Kapcsolódó anyagok

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)

Adatkezelési tájékoztató - Horváth Mihály tehetséggondozó és múzeumbarát történelmi vetélkedő (536KB)