2017.09.05. kedd
Nyomtatás

Savaria országos történelemverseny [Pest megye]

9-10. évfolyam
Történelem

A verseny meghirdetője: Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

A verseny célja: A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

A verseny kezdete:
2018. 01. 11.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2018. 01. 11.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2018. 02. 08.
helyszíne:
BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma
A(z) 3. forduló időpontja:
2018. 04. 20-21.
helyszíne:
Szombathely
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
szakmai felelőse:
Dr. Bakó Balázs
elérhetősége:
94/519-604; e-mail: bako.balazs@srpszkk.elte.hu
koordinátora:
Szabóné Horváth Mária
elérhetősége:
+36/1/374-2139; szabonehorvath.maria@oh.gov.hu; tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: nincs 

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

I. kategória: 9. évfolyamos tanulók és a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulói, akik ebben a tanévben a 9. évfolyam tananyagát tanulják

II. kategória: 10. évfolyamos tanulók ideértve a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulóit is, akik ebben a tanévben a 10. évfolyam tananyagát tanulják

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklődő valamennyi 9-10. évfolyamos tanuló. A nyelvi előkészítő osztályba járó tanulók is nevezhetnek a versenyre, amennyiben az adott évben a 9. (I. kategória) vagy a 10. évfolyam (II. kategória) tananyagát tanulják.

A versenyen való részvétel kizáró okai: A verseny lebonyolításában olyan személy nem vehet részt, akit az országos vagy a megyei szervező ettől eltilt. Eltiltásra csak összeférhetetlenség vagy szabálytalanság (pl. meg nem engedett segédeszközök használata, stb.) esetén kerülhet sor. Nem indíthat versenyzőt olyan személy, aki az országos versenybizottság tagja.

A jogorvoslat menete: Az iskolai fordulóval kapcsolatos szabálysértések kivizsgálása és a jogorvoslat az illetékes POK hatáskörében történik. A megyei fordulóval kapcsolatos jogorvoslati kérdésekben az országos versenybizottság az illetékes.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: 

I. kategória: Egyetemes és magyar történelem a Kr.e. VI. századtól 1437-ig

1. forduló: Kr. e. VI. századtól Kr. e. 31-ig

1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlaszok

2. Tarján M. Tamás (é.n.): Kr. e. 100. július 13. | Julius Caesar születése. Rubiconline. Kalendárium. = http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/kr_e_100_julius_13_julius_caesar_szuletese(20170330)

3. Suetonius (105-122?): Caesarok élete. (A Julius Caesarról szóló fejezetből az 5,7,9,10,11,14,42,44. rész). Reprint. Magyar Helikon. Budapest, 1975.= http://mek.oszk.hu/03200/03264/03264.htm(20170330)

2. forduló: Kr. e. VI. századtól 1038-ig

1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlaszok

2. Borhy László (1997): A castrumtól a limesig. Római erődépítészet. = Rubiconline. Kincstár. 9. 3-4.sz. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_castrumtol_a_limesig_romai_erodepiteszet(20170330)

3. Bertényi Iván (1993): Királyok könyve. Officina Nova Kiadó. Bp. pp 16-21. (I. (Szent) István; A keresztény királyság; A királykoronázás)

3. forduló: Kr. e. V. századtól 1437-ig

Az írásbeli és a szóbeli is tartalmaz a magyar és egyetemes történelemből feladatokat. 

  1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlaszok
  2. Németh György (2016): A Nyugatrómai Birodalom bukása. = Rubiconline.28. 1.sz. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_nyugatromai_birodalom_bukasa(20170330)
  3. Tóth Endre (2004): Római utak Pannoniában. = Ókor Portál.3. 1.sz.   http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2004_1_toth.pdf (20170330)
  4. Fügedi Erik (2004): A király koronázása. = Fügedi Erik: Uram, királyom. Fekete Sas Kiadó, Budapest. pp 52-71.
  5. Kubinyi András (2007): Zsigmond gazdasági, pénzügyi és várospolitikai reformjai. = Romsics Ignác (főszerk.): Magyarország története. Akadémiai Kiadó. Budapest. pp. 201-205.
  6. Bertényi Iván (2000): Magyarország Zsigmond uralkodása idején. = Bertényi Iván: Szent István és öröksége. Vince Kiadó, Budapest. pp. 144-156.

II. kategória: Kr. e. VI. század-1848. április 11.

1. forduló: Kr. e. VI. század - 1490

1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlaszok

2. Bertényi Iván (1993): Királyok könyve. Officina Nova Kiadó, Budapest. pp. 78- 83. (Hunyadi János kormányzósága, I. (Hunyadi) Mátyás, Humanizmus és reneszánsz)

2. forduló: Kr. e. 44-1686

1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlaszok

2. Kubinyi András (2007): Az ország kettészakadása és Hunyadi János felemelkedése. Interregum és Hunyadi János kormányzósága. V. László uralkodása és a nándorfehérvári diadal. = Romsics Ignác (főszerk.): Magyarország története. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 223-233.

3. Oborni Teréz (2002): Bethlen Gábor. = Oborni Teréz: Erdély fejedelmei. Pannonica Kiadó. Budapest. pp. 95-125.

4. Draskóczy István (2000): Hunyadi Mátyás és a rendek, Külpolitika a török veszély árnyékában. = Draskóczy István: A tizenötödik század története. Pannonica Kiadó, Budapest. pp. 199-210.

3. forduló: 1000–1848. április 11.

Írásbeli: egyetemes és magyar történelem

Szóbeli: magyar történelem 1458-1848.

1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlaszok

2. Várkonyi Ágnes, R. (1999): A királyi Magyarország. Vince Kiadó, Budapest. pp. 50- 56., pp. 93-94., pp. 94-96., pp. 96-97. (Mozgékony társadalom. Zrínyi programja. Reformok. Az utolsó királyválasztás.)

3. Oborni Teréz (1999): I. Rákóczi György. = Rácz árpád (főszerk.): Nagy képes millenniumi arcképcsarnok.  Aquila Kiadó, Rubicon Kiadó, Budapest. pp. 103-106.

4. Katus László (2007): A reformkor: a polgári átalakulás előkészítése. = Romsics Ignác (főszerk.): Magyarország története. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 593-608.

5. Völgyesi Orsolya és Szilágyi Márton (1999): Kölcsey Ferenc. = Rácz árpád (főszerk.): Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. Aquila Kiadó, Rubicon Kiadó, Budapest. pp. 170-173.

A nevezés határideje: 2017. november 10.

A nevezés módja a budapesti és Pest megyei iskolák számára: online a Tehetségháló honlap jelentkeztető felületén
www.tehetseghalo.hu/versenyek 

A megyei versenyfelelős a létszámot 2017. november 24-ig megküldi az ELTE SRPSZKK-hoz.

Nevezési díj:      nincs             

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: 2018. január 11. 14-16 óra
A forduló anyagát az ELTE SRPSZKK eljuttatja a megyei/fővárosi POK-hoz, akik azt továbbítják az iskolákhoz. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli. Az iskolai fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba. Ha ilyen nincs az iskolában, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát lehet felterjeszteni a területileg illetékes POK-hoz, aki megállapítja a megyei/fővárosi fordulóba jutáshoz szükséges minimális pontszámot. A felterjesztés határideje: 2018. január 19. A POK a megyei fordulón részvevők létszámát 2018. január 26-ig megküldi az ELTE SRPSZKK-hoz. 

2. forduló: 2018. február 8. 14-16 óra
A fordulót a megyei/fővárosi POK szervezi. A forduló anyagát az ELTE SRPSZKK juttatja el a POK-hoz. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók vagy a POK által felkért szaktanárok javítják ki és értékelik, majd az eredményeket és a dolgozatokat eljuttatják az ELTE SRPSZKK-hoz 2018. február 20-ig.

3. forduló: 2018. április 20-21.
Az országos döntőn a megyei fordulókon az országos összesítés után a legjobb teljesítményt nyújtó 15-15 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül az ELTE SRPSZKK értesít.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az iskolai fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba. Ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát lehet felterjeszteni a területileg illetékes POK-hoz, aki megállapítja a megyei/fővárosi fordulóba jutáshoz szükséges minimális pontszámot.

Az országos döntőn kategóriánként a megyei fordulókon legjobb teljesítményt nyújtó 15-15 tanuló vehet részt.

Az eredmények közzétételének módja: A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit az ELTE SRPSZKK honlapján teszi közzé: www.srpszkk.hu

Díjazás: Az országos döntőn részvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

A szervezők elérhetősége: Dr. Bakó Balázs, Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/519-604; e-mail: bako.balazs@srpszkk.elte.hu illetve a megyei versenyfelelősök

Kapcsolattartó Budapesten és Pest megyében:

Szabóné Horváth Mária
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
E-mail: szabonehorvath.maria@oh.gov.hu; tehetseg.bppok@oh.gov.hu 
Tel: +36/1/374-2139

Országos versenykiírás >>