2017.09.28. csütörtök
Nyomtatás

XXI. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny [Pest megye]

5-8. évfolyam
Magyar nyelv

A verseny meghirdetője: Magyar Nyelvtudományi Társaság (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A) 

Szakmai partnerek: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, a regionális pedagógiai szolgáltatók, a fővárosi és a kerületi versenyt szervező iskolák, a határon túli versenyeket lebonyolító szakmai szervezetek 

A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének az erősítése, valamint a továbbtanuláshoz, az informatikai eszközök használatához, a munkavégzéshez szükséges helyesírási kompetencia mérése, fejlesztése.  

A verseny kezdete:
helyszíne:
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
Eredmények közzététele:
-
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Magyar Nyelvtudományi Társaság
szakmai felelőse:
Antalné dr. Szabó Ágnes
elérhetősége:
1/411-6700/5065; simonyi-verseny@btk.elte.hu
koordinátora:
Pogányné Thomán Angéla
elérhetősége:
06/1-374-2366, PoganyneThoman.Angela@oh.gov.hu

A verseny kategóriái korcsoportok és iskolaszintek szerint: 5. évfolyam, 6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam. A verseny minden fordulójában egy kategóriában versenyeznek az általános iskolai és a középiskolai 5–8. évfolyamos tanulók. A Kárpát-medencei döntőn egy kategóriában versenyeznek a határon túli és a magyarországi diákok. 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: 

A versenyen azoknak az általános és középiskoláknak a tanulói vehetnek részt, amelyek 2017. október 31-ig elküldik jelentkezésüket a regionális versenyszervezőknek. A regionális versenyszervezők névsora a verseny honlapján olvasható. Minden továbbjutó tanuló csak a saját iskolájához területileg tartozó fővárosi kerületi és megyei fordulón vehet részt. A válogatóversenyeket csak a központilag megadott napon és órában, központi versenyanyaggal lehet megrendezni. A versenyanyagot a központi javítási útmutató alapján kell kijavítani. 

A versenyen való részvételt kizáró okok a tanulók és a régiók esetén: 

 • Az iskola nem küldte el benevezését a regionális (fővárosi kerületi vagy megyei) válogatóversenyt szervező intézménynek 2017. október 31-ig. 
 • Ha a válogatóversenyen való részvételre nem kap lehetőséget az adott régióban levő minden olyan állami és más fenntartású általános, illetve középiskola, amelyben 5–8. évfolyamos diákok tanulnak. 
 • Ha a magyarországi válogatóversenyt nem a Magyar Nyelvtudományi Társaság által megadott versenyanyaggal és javítókulccsal bonyolítják le. 
 • Ha a válogatóversenyt nem a központilag megadott napon és órában szervezik meg. 
 • Ha a tanuló nem az iskolájához területileg tartozó válogatóversenyen vesz részt. 
 • Ha a válogatóversenyt szervező intézmény nem küldi el a továbbjutó diákok adatait a megadott határidőig a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak. 
 • Ha a válogatóversenyt szervező intézmény a központilag meghatározott létszámnál több diák benevezését küldi el. 
 • Ha a válogatóversenyt nem a szabályzatnak megfelelően szervezik. 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom: 

A helyesírási verseny tananyaga a Nemzeti alaptantervnek és a Kerettantervnek az évfolyamonként meghatározott, a verseny honlapján is olvasható követelményeire épül. Az 1. forduló anyaga a megelőző évfolyam tantervi követelményein alapul. 

A versenyhez való felkészüléshez ajánljuk a tantervi követelményeknek megfelelő magyar nyelvi tankönyveket, valamint A magyar helyesírás szabályai 12. kiadását (Akadémiai Kiadó). 

Mintafeladatokat a verseny honlapján (http://simonyi.mnyt.hu/), az Anyanyelv-pedagógia folyóirat 2015/1. és 2016/3. számában megjelent (http://www.anyanyelv-pedagogia.hu), valamint a versenyhez készült segédkönyvekben lehet találni. 

A nevezés módja, határideje: 

 • Az iskolák elküldik benevezésüket a regionális (kerületi és megyei) versenyszervezőknek. (Pest megyében www. tehetseghalo.hu/versenyek) A magyarországi és a határon túli regionális versenyszervezők névsora a verseny honlapján olvasható.
  Határidő: 2017. október 31. 
 • A regionális (kerületi, megyei, határon túli) versenyszervezők elküldik nevezésüket a főszervezőknek a simonyi-verseny@btk.elte.hu címre.
  Határidő: 2017. november 7. 
 • A magyarországi regionális (megyei és fővárosi kerületi) versenyszervezők elküldik az iskoláknak a megyei, valamint a fővárosi versenyre továbbjutó gyerekek névsorát.
  Határidő: 2018. január 8. 
 • A magyarországi és a határon túli versenyszervezők elküldik az első fordulóról az összesített adatlapot a központi szervezőknek. 
  Határidő: 2018. január 15. 
 • A magyarországi regionális versenyszervezők elküldik a megyei és a budapesti fordulóról az összesítő központi adatlapot, valamint a Kárpát-medencei döntőre továbbjutó tanulók névsorát, továbbá a megyékből minden évfolyamról az I–III. helyezett diákok adatait és pontszámát, továbbá a fővárosból a IV. helyezett tanulók adatait és pontszámát a simonyi-verseny@btk.elte.hu címre. 
  Határidő: 2018. március 23. 

A versenyző (vagy intézménye) által fizetett díjak: 

A versenyen a részvétel ingyenes. A versenyzők útiköltségével és a kísérő tanárok költségével kapcsolatos kiadásokat a szervezők nem tudják megtéríteni. 

1. forduló: 2017. november 22. (szerda 14 óra) 

Határon túli fordulók. Magyarországon megyei iskolai versenyek, fővárosi kerületi versenyek. 

A versenyanyag megérkezésének a határideje a regionális szervezőkhöz: 2017. november 10. 

Az 1. forduló eredményéről a résztvevők értesítésének a határideje: 2018. január 8. 

Az 1. forduló összesített adatlapját elküldik a regionális szervezők a központi szervezőknek. Határidő: 2018. január 15. 

2. forduló: 2018. március 3. (szombat 10 óra) 

Határon túli fordulók. Magyarországon megyei versenyek, valamint fővárosi verseny. A fővárosi döntő helyszíne: Budapest. A megyei versenyek helyszíne a regionális versenyszervezők által kijelölt hely. 

A versenyanyag megérkezésének a határideje a regionális szervezőkhöz: 2018. február 23. 

A 2. forduló eredményéről és a döntőre továbbjutó tanulókról a regionális szervezők értesítik az iskolákat és a főszervezőket. Határidő: 2018. március 23. 

A döntőre továbbjutó tanulóknak a főszervezők meghívót küldenek. Határidő: 2018. május 7.  

3. forduló: 2018. április 

A határon túli magyarlakta területeken országos fordulók. 

A versenyanyag megérkezésének határideje a határon túli szervezőkhöz: 2018. március 29. 

A 3. forduló eredményéről és a döntőre továbbjutó tanulókról a határon túli szervezők értesítik a főszervezőket. Határidő: a verseny után legkésőbb 8 napon belül. 

A döntőre továbbjutó tanulóknak a főszervezők meghívót küldenek. Határidő: 2018. május 7. 

4. forduló: 2018. május 26. (szombat 10.00 óra) 

Kárpát-medencei döntő. Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Múzeum körút 4.) 

Minden fordulóban a tanulók évfolyamonként eltérő helyesírási feladatlapot töltenek ki, és más-más tollbamondást írnak. A főszervezők minden fordulóhoz minden évfolyam számára feladatlapot, tollbamondásszöveget, részletes javítási útmutatót és javítókulcsot állítanak össze. 

A továbbjutás feltételei, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: 

A magyarországi és a határon túli válogatóversenyekre a regionális versenyszervezők által megadott módon és a regionális pontszámok alapján lehet továbbjutni. A magyarországi megyei versenyeken részt vevő tanulók javasolt létszáma: kb. 80-100 fő. A Kárpát-medencei döntőre Magyarországon minden megyéből (Pest megye kivételével) az 5–8. évfolyamról 1-1 fő I. helyezett diák, Pest megyéből 2-2 fő I–II. helyezett diák, a fővárosból az I–III. helyezett tanulók juthatnak tovább. A határon túli magyarlakta területekről a döntőn a válogatóversenyek legjobb helyezést elérő diákjai vehetnek részt: a Felvidékről 8 fő, Kárpátaljáról 8 fő, Erdélyből 12 fő, a Vajdaságból 8 fő, a Muravidékről 2 fő. A Kárpát-medencei döntőre a főszervezők további 10 főt meghívnak az 5–8. évfolyamos magyarországi megyei és fővárosi helyezett diákok közül az elért pontszám alapján. A plusz 10 fő továbbjutó diákot a főszervezők 2018. április 10-ig értesítik ímélben és a verseny honlapján. A Simonyi Zsigmond-serleggel jutalmazott iskolákat és az Arany, valamint a Gyémánt Oklevéllel, Simonyi Zsigmond-éremmel kitüntetett pedagógusokat a főszervezők 2018. május 15-ig értesítik. 

Az eredmények közzétételének a módja: 

A verseny aktuális hírei a verseny honlapján folyamatosan olvashatók, továbbá megjelennek az Anyanyelv-pedagógia folyóirat Facebook-oldalán, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának és az ELTE BTK Szakmódszertani Központjának a honlapján is. A válogatóversenyek eredményéről a regionális fordulókat szervező intézmények értesítik az iskolákat a saját csatornáikon. A döntőre továbbjutó tanulók névsorát a főszervezők a verseny honlapján is közzéteszik. A Kárpát-medencei döntő eredményét a zsűri a helyszínen kihirdeti, majd a verseny honlapján (http://simonyi.mnyt.hu) közzéteszi.

Díjazás: 

A megyei fordulón 1., 2. és 3. helyezést elért tanulók oklevelet és könyvutlaványt kapnak az OH Budapesti POK tanév végi központi díjátadó ünnepségén. 

A Kárpát-medencei döntőn a főszervezők a következő díjakat osztják ki: 

 • emléklap és jutalomkönyv minden versenyző (140 fő) tanulónak és minden felkészítő (140 fő) magyartanárnak; 
 • 10-10 oklevél és könyvcsomag, egyéb ajándékok minden I–X. helyezett (40 fő) diáknak az 5–8. évfolyamon; 
 • különdíj 10 fő határon túli versenyzőnek; 
 • Arany, illetve Gyémánt Oklevél és könyvcsomag a legeredményesebb felkészítő tanároknak; 
 • Simonyi Zsigmond-serleg a legeredményesebb iskoláknak; 
 • Simonyi Zsigmond-érem a legeredményesebb felkészítő tanároknak, a kezdetek óta segítő versenyszervezőknek, zsűritagoknak, a legeredményesebb 8. osztályos versenyzőknek. 

A szakmai szervezők elérhetősége: 

A zsűri elnöke: dr. Keszler Borbála professor emeritus 
Felelős szervező: Antalné dr. Szabó Ágnes egyetemi docens, központvezető 
Kapcsolattartó: Petró Tímea tanárképzési referens 
Postacím: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A 
Telefon: 06-1-411-6700/5065; Fax: 06-1-411-6700/5067; Ímélcím: simonyi-verseny@btk.elte.hu; Honlap: http://simonyi.mnyt.hu/ 

A kapcsolattartó elérhetősége:

Pogányné Thomán Angéla
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1/374-2366
PoganyneThoman.Angela@oh.gov.hu