2017.09.22. péntek
Nyomtatás

Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny [Budapest]

7-8. osztályosok
Földrajz

A versenyt a Magyar Természettudományi Társulat földrajz – földtan témakörben magyarországi és határon túli, magyar anyanyelvű iskolák 13-14 éves (hetedik és nyolcadik évfolyamos) tanulói számára hirdeti meg.

A verseny kezdete:
2018.01.25
helyszíne:
kijelölt iskola
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2018.01.25
helyszíne:
kijelölt iskola
A(z) 2. forduló időpontja:
2018.04.07.
helyszíne:
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2018.05.11 - 13
helyszíne:
Eger, Eszterházy Károly Egyetem
Eredmények közzététele:
-
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Magyar Természettudományi Társulat
szakmai felelőse:
Kovács Eszter
elérhetősége:
06 1 266 1101 mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu
koordinátora:
Deák Márta
elérhetősége:
06-30-725-8523 deak.marta@oh.gov.hu

1. Kerületi forduló: 2018. január 25. (csütörtök) 15 óra

Az iskolákban a szaktanárok szervezik meg a háziversenyt, megelőzve a kerületi fordulót.  A kerületi forduló központi feladatlapjait, a megoldó kulcsot és további információkat zárt borítékban vehetik át a kerületi munkaközösség-vezetők, tantárgygondozók, illetve a kapcsolattartók a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium portáján 2018. január 18-tól aláírás ellenében, 8.00-18.00 óráig. (Bp.1082 Horváth Mihály tér 8.)

Kérjük a felkészítő kollégákat, hogy a kerületi fordulóra jelentkezéshez a mellékelt táblázatot használják.

A fővárosban a kerületi fordulók után a legmagasabb pontszámot elért 2 hetedikes és 2 nyolcadikos versenyző jut be a fővárosi fordulóra.

Az idei tanévtől a budapesti fordulóra továbbjutott versenyzőket a Tehetségháló honlapon kell benevezni. Ehhez kérjük a versenykoordinátor szaktanácsadók segítségét.

A nevezésekkel kapcsolatban a szükséges információk megtalálhatók a Tehetségháló versenyszabályzat menüpontjában.

Nevezési határidő: 2018. február 23. (péntek) 

A házi/iskolai/kerületi forduló ismeretanyaga:

7. évfolyamos tanulók részére: 

 • Tájékozódás a térképen és a valóságban - A Föld és a Világegyetem - Felszíni és felszín alatti vizek - hegyvidékek és dombvidékek
 • Földrajzi speciális ábrázolási formák – Pénz a mindennapokban

 • A földrajzi övezetesség alapjai (A trópustól a jégvilágig)

 • A  Föld belső felépítése és felszínfejlődése (A kőzetbolygó titkai)

8. évfolyamos tanulók részére:

 • Időjárási ismeretek, az éghajlati övezetesség - Tájékozódás a térképen és a valóságban

 • A Föld és a Világegyetem - A Föld, a Föld felszíne, a felszín változásai, domborzat

 • Európa általános természetföldrajza, népessége, Európai Unió jellemzői - Kárpát-medence felszíne

 • Magyarország nagy tájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége, településtípusai.

2. Budapesti forduló: 2018. április 7. (szombat) 10-14 óra

Helyszín: Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

A versenyzők - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a MTT által összeállított központi feladatlapot oldják meg. A feladatlap 100 pontos, holtverseny esetére +10 pontos kérdésekből áll. A dolgozatokat a központi javítókulcsok alapján a helyi versenybizottság javítja és értékeli.

A legmagasabb pontszámot elért 3 fő hetedik évfolyamos és 3 fő nyolcadik évfolyamos tanuló jut be a Kárpát-medencei döntőbe.

Beküldési határidő: 2018. április 10. kedd

A budapesti forduló ismeretanyaga:

     7. évfolyamos tanulók részére:

 • Térképészeti alapismeretek - Földrajzi speciális ábrázolási formák – Pénz a mindennapokban

 • A földrajzi övezetesség alapjai (A trópustól a jégvilágig)

 • A  Föld belső felépítése és felszínfejlődése (A kőzetbolygó titkai)

 • Afrika, Ausztrália, Amerika földrajza.

 • A Sarkvidékek és a világtenger

  Tananyagon kívül:

 • A TermészetBúvár c. folyóirat „Világjáró” rovatának cikkei; 2017./ 3. 4. 5. 6, 2018./1. számaiból.

 • Teleki Pál élete és munkássága: letölthető: www.mtte.hu

  8. évfolyamos tanulók részére:

 • Európa általános természetföldrajza, népessége, az Európai Unió jellemzői – a Kárpát-medence felszíne.

 • Magyarország nagy tájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége, településtípusai.

 • Magyarország gazdasági élete.

 • Természetbúvár folyóirat „Hazai tájakon” cikkei (2017/3., 4., 5., 6. 2018/1.).

 • Teleki Pál élete és munkássága www.mtte.hu.

3. Kárpát-medencei döntő: 2018. május 11-12-13. (péntek-vasárnap)

Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem, Eger

A Kárpát-medencei döntőbe jutott 3-3 budapesti tanulót központilag értesítik. A döntő fordulói: írásbei, szóbeli, terepgyakorlat és írásbeli különdíjért.

Kapcsolattartó:
Kovács Eszter, Magyar Természettudományi Társulat
Elérhetősége: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu,  tel.:06 1 266 1101

Deák Márta, Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
Elérhetősége: deak.marta@oh.gov.hu,  tel.: 06 30 725 8523

 Az országos versenykiírás megtekinthető az MTT honlapján.

 

Kapcsolódó anyagok

Teleki adatkezelési tájékoztató (436KB)

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (629KB)