2017.09.21. csütörtök
Nyomtatás

Mikola Sándor országos középiskolai tehetségkutató fizikaverseny [Budapest]

9-10. évfolyamok
Fizika

A verseny célja: A technika és a műszaki tudományok fejlődése napjainkban a fizika mély ismeretét igényli a későbbiekben e területekre kerülő tehetséges tanulóktól. Versenyünkkel – már tanulmányaik elején – igyekszünk a fizika felé fordítani e tanulók figyelmét, valamint elmélyíteni a tudásukat. A verseny hatékonyságát igazolja, hogy az azokon „felnövekvő” magyar fiatalok a Nemzetközi Diákolimpiákon rendszeresen kiemelkedően szerepelnek, megelőzve az iparilag fejlettebb országok tanulóit. 
Fő célunk, hogy legjobb tanulóink a felkészülés folyamán elmélyítsék fizikai ismereteiket, jártasságot szerezzenek a problémamegoldásban, tudjanak bánni a fizikai eszközökkel, képesek legyenek mérésből következtetéseket levonni, korszerűen megmagyarázni a látott jelenségeket, vagyis a 21. század követelményeinek megfelelő, kiemelkedő tudású alkotók legyenek, akik a fizikai ismeretanyagot kellő profizmussal tudják összekapcsolni a műszaki és természettudományok többi területével.

 

 

A verseny kezdete:
2018.02.13.
helyszíne:
Tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
Tehetségháló
A(z) 1. forduló időpontja:
2018.02.13.
helyszíne:
Tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2018.03.20.
helyszíne:
BGSzC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2018.05. 6-8.
helyszíne:
Bercze Nagy János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Gyöngyös, Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
Eredmények közzététele:
-
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Leőweyért Alapítvány
szakmai felelőse:
Simon Péter
elérhetősége:
72/518-460 Fax: 72/518-488 E-mail: mikolaverseny@gmail.com
koordinátora:
Szikszai Imréné
elérhetősége:
szikszai.imrene@oh.gov.hu 30/725-8523

A tanulók 3. kategóriában versenyeznek:

 I.  kategória: gimnázium 9. évfolyam
 II. kategória: gimnázium 10. évfolyam
 III. kategória: szakgimnázium 10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Minden tanuló benevezhet, aki gimnáziumi tanterv szerint 9-10. vagy szakgimnáziumi 10. évfolyamra jár. A középiskolák utolsó két évfolyamára járó diákok, valamint általános iskolások nem indulhatnak a versenyen.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

- meg nem engedett eszközök használata,
- a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Gimnázium 9. évfolyam, szakgimnázium 10. évfolyam

1. forduló:

Tömegpont kinematikája: egyenes vonalú egyenletes, változó, egyenletesen változó mozgások leírása. Függőleges és vízszintes hajítás. Egyenletes körmozgás.

Tömegpont dinamikája: Newton törvényei, lendület fogalma, lendület-megmaradás, lendület-tétel. Jellegzetes erőhatások: nehézségi-, rugalmas-, kényszererő, súlyerő, súrlódási jelenségek. A lejtőn mozgó tömegpont vizsgálata.

2. forduló:

A 9. évfolyam 1. fordulójának tematikája, valamint:

Közegellenállási erő. Hooke törvénye. Munka-energia: munka fogalma, eredő erő munkája, emelési, nyújtási, súrlódási munka. Mechanikai energiafajták: mozgási, helyzeti, rugalmas, forgási. Munkatétel. Mechanikai energia-megmaradás törvénye. Pontrendszer dinamikája és energetikája.

3. forduló:

A 9. évfolyam 1-2. fordulójának tematikája, valamint:

Teljesítmény. Tömegvonzás, bolygómozgás. Egyenletesen változó körmozgás kinematikája, dinamikája. Pontszerű és merev test egyensúlya.

 

Gimnáziumi 10. évfolyam

1. forduló:

A 9. évfolyam tematikája, valamint

Ferde hajítás. Forogva haladás kinematikája. Folyadékok és gázok mechanikája: hidrosztatikai nyomás, Pascal törvénye, felhajtóerő, felületi feszültség, kontinuitási egyenlet, áramlásokat leíró Bernoulli-egyenlet.

Mivel a továbbhaladás a második évfolyamon nem egységes az egyes iskolákban, az egyik példa választható lesz. Az egyik az első, a másik a második témakör csoporthoz illeszkedik.

Vagy: Hőtan: Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele.

Vagy: Elektrosztatika: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus, munkaszámítás homogén elektromos térben, feszültség, potenciál, potenciális energia, síkkondenzátor, az elektromos tér energiája, vezetők elektrosztatikus térben, kapacitás fogalma, kondenzátorok kapcsolása.

2. forduló:

A 9. évfolyam tananyaga. A 10. évfolyam 1. fordulójának közös része, és a választható hőtan vagy elektrosztatika tematika, valamint:

Vagy: (Hőtan tematikát folytatva): Körfolyamatok. Az elektrosztatika alapfogalmai: Coulomb-törvény, térerősség, erővonalak, fluxus. Szuperpozíció. Munkaszámítás homogén elektromos térben. Síkkondenzátor.

Vagy: (Elektrosztatika tematikát folytatva): Hőtágulás. Gáztörvények. Ideális gáz állapotegyenletei. Ideális gáz kinetikus modellje. A hőtan I. és II. főtétele.

A második fordulós feladatlap 4 olyan feladatot tartalmaz, mely mindkét tematikának megfelel.

3. forduló:

A 9. évfolyam és a 10. évfolyam 1-2. fordulójának összes tematikája.

Ajánlott irodalom: a Vermes Alapítvány által ötévente kiadott Mikola versenyfeladatok és megoldások című könyvei; az évente kiadott Vermes évkönyvek, valamint a forgalomban lévő középiskolai fizika tankönyvek és feladatgyűjtemények. 2012-től a verseny fordulóinak összes feladata és azok megoldásai megtalálhatók a verseny pécsi honlapján. Ajánlott továbbá a KöMaL fizika rovatában megjelenő Mikola-tematikájú feladatok megoldása.

A verseny mindhárom fordulójában díjmentes a részvétel.

A nevezés módja, határideje

A verseny 1. fordulójára a verseny pécsi honlapján lehet nevezni.

A nevezés iskolánként, az egyes kategóriákban induló diákok számának megadásával történik. Meg kell adni iskolánként a versenyen induló lányok számát is (statisztikai okokból). Az adatokat kérjük szíveskedjenek a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központba a tehetseg.bppok@oh.gov.hu  e-mail címre is megküldeni.

Az első fordulóra való jelentkezés határideje 2018. január 10.

 

A verseny fordulói

1. forduló: 2018. február 13. (kedd) 14 – 17 h-ig a tanulók iskoláiban

Az első fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat oldanak meg a versenyzők. Ebben a fordulóban bármilyen írott vagy nyomtatott segédeszköz, valamint zsebszámológép használható.

Az első forduló feladatlapját az Alapítvány küldi meg az érintett iskolák központi e-mail címére 2018. február 13-án 10 óráig.  A feladatok megoldását másnap délelőtt 10 óráig küldik ki a verseny szervezői, illetve letölthető lesz a verseny honlapján is.

A második fordulóra az a diák nevezhető a verseny pécsi weblapján, aki az első forduló feladatlapját legalább 50 %-os eredménnyel teljesítette. A 2. fordulóra nevezéskor az iskolák képviselői megadják a továbbjutott diákok és tanáraik névsorát, illetve az iskolai (1.) fordulóban elért pontszámot is. 

A tanulókat ezzel egyidejűleg a Tehetséghálón is szükséges nevezni!

A második fordulóra a nevezési határidő 2018. február 24.

A 2. fordulóra érkező diákok kitöltve hozzák magukkal a verseny honlapjáról letölthető, A3-as méretű, kettéhajtott nevezési lapot valamint az Oktatási Hivatal által rendszeresített és a Tehetségnálóról letölthető nevezési lapot.

2. forduló:2018. március 20. (kedd) 14 – 17 h-ig

Helyszín: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma, 1075 Budapest, Wesselényi u. 38.

A második fordulóban a versenybizottság által készített feladatlapokat oldanak meg a versenyzők. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható.

A második forduló feladatlapjait a Budapesti POK versenyfelelőse a fordulót követő napon ajánlott levélben elsőbbségi jelzéssel továbbítja az alábbi címre: Leőweyért Alapítvány, 7621 Pécs, Szent István tér 8-10.

A második forduló eredménye az alábbi honlapokon kerül kihirdetésre 2018. 04. 15-ig:

http://www.tehetseghalo.hu/

https://www.gemscape.net/mikola/index.php?p=news.htm

http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

A második fordulóból a harmadik fordulóba évfolyamonként legfeljebb az első 50-50 megfelelő szintű dolgozatot írt diák jut be.

3. forduló: 2018. május 6 – 8. (Az írásbeli érettségik időpontjában)

Gimnázium 9. évfolyam, szakgimnázium 10. évfolyam: Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös

Gimnázium 10. évfolyam: Pécsi Leőwey Klára Gimnázium, Pécs

A 3. fordulóra (döntő) nevezni a kilencedikes versenyt rendező gimnázium honlapján, illetve a tizedikes versenyt rendező gimnázium által emailben leírt módon lehet. Térítés ellenében szállás és étkezés igényelhető.

A harmadik forduló első része elméleti, melyben számolást igénylő feladatok, problémák megoldására kerül sor. A második, gyakorlati részben egy mérési feladatlap alapján megvalósítandó eszközhasználat, és erről a mérési jegyzőkönyv elkészítése az elvárás. Ebben a fordulóban csak íróeszközök, függvénytáblázatok és zsebszámológép használható.

A döntőn az elméleti és mérési fordulókon elérhető maximális pontszámok aránya 2:1.

A harmadik forduló eredményei a verseny honlapjain kerülnek kihirdetésre:

http://gemscape.net/mikola/index.php?p=news.htm

http://www.leoweypecs.hu/mikola/default.html

A versenyt eredményhirdetés zárja, így a versenyzők már ott megismerhetik a feladatok megoldásait, eredményeiket és helyezéseiket. A második és harmadik forduló eredményei alapján megyei eredmények is kihirdetésre kerülnek.

Díjazás

A verseny fővárosi fordulójában kategóriánként az 1., 2. és 3. helyezést elért tanulók az OH Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ tanév végi központi díjkiosztó ünnepségén oklevélben és könyvultalványban részesülnek.

A verseny döntőjében résztvevő minden tanuló oklevelet kap, a legjobbak jutalomkönyvben, illetve tárgyjutalomban részesülnek. Az első helyezett Mikola-érmet is kap. A döntőig eljutott diákok felkészítő tanárai oklevelet kapnak.

Szakmai felelős:

Simon Péter
Leőveyért Alapítvány
+36/72/518-460; fax.:+36/72/518-488
mikolaverseny@gmail.com

Kapcsolattartó:

Szikszai Imréné
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
+36/30/725-8523
szikszai.imrene@oh.gov.hu

<Országos versenykiírás>

Kapcsolódó anyagok

Mikola adatkezelési tájékoztató (436KB)

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (629KB)