2017.10.02. hétfő
Nyomtatás

Irinyi János országos középiskolai kémiaverseny [Budapest]

9-10. évfolyam
Kémia

A verseny célja a tehetséget felismerni, gondozni, a tehetség kibontakoztatását segíteni a magyarországi és a határon túli magyar oktatásban.

A verseny kezdete:
2018.02.01.
helyszíne:
Tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
Tehetségháló
A(z) 1. forduló időpontja:
2018.02.01.
helyszíne:
Tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2018.03.08.
helyszíne:
BMSzC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma
A(z) 3. forduló időpontja:
2018.04.13-15.
helyszíne:
Szegedi Tudományegyetem
Eredmények közzététele:
-
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya, Szegedi Tudományegyetem
szakmai felelőse:
Androsits Beáta
elérhetősége:
irinyi@mke.org.hu
koordinátora:
Szikszai Imréné
elérhetősége:
30/725-8523, szikszai.imrene@oh.gov.hu

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

Az I. kategóriába tartoznak a 9. évfolyam tanulói.

  • I.a. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen nem volt heti 2-nél több kémiaórája.
  • I.b. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen több mint heti 2 kémiaórája volt (a kémia, természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat emelt kémia óraszámmal).
  • I.c. kategóriában versenyezhetnek a vegyipari, környezetvédelmi és azon szakközépiskolák tanulói, amelyekben a kémia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthető

A II. kategóriába tartoznak a 10. évfolyam tanulói.

  • II.a. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen nem volt heti 4-nél több kémiaórája.
  • II.b. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen több mint heti 4 kémiaórája volt (a kémia, természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat emelt kémia óraszámmal).
  • II.c. kategóriában versenyezhetnek a vegyipari, környezetvédelmi és azon szakközépiskolák tanulói, amelyekben a kémia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthető.


A III. kategóriába tartoznak a 9. és 10. évfolyam olyan szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulói, akik 1 vagy 2 évig tanulják a kémiát.

A versenyben részt vesznek a határon túli magyar iskolák tanulói is.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyben részt vehetnek valamennyi magyarországi és határon túli magyar középiskola nappali tagozatos 9-10. évfolyamos, illetve ennek megfelelő évfolyam tanulói és magántanulói. Az évhalasztást kapott tanulók az adott évben nem vehetnek részt a versenyen.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, akinek hozzátartozója, rokona vagy tanára a  bizottság vezetője vagy a feladatokat ismerő tag.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Az elméleti verseny anyaga az általános- és középiskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve.
Az Irinyi OKK Versenybizottság a feladatok összeállításakor tekintettel lesz a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjére vonatkozó 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékleteiként megjelent kémia kerettantervek tartalmára (http://kerettanterv.ofi.hu/). Azonban fenntartja a jogot, hogy (a verseny tehetséggondozó jellegéből fakadóan) a kerettantervek által választható tananyagként megjelölt ismeretekre épülő feladatokat is kijelöljön.
A versenyzők elméleti tudása terjedjen ki az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira és legyen beágyazva az integrált természettudományos szemléletbe.
A gyakorlati versenyen a logikai készségek és az eszközhasználat mellett a manuális készségek fejlesztését is igénylő elemzésben kell jártasságot bizonyítani.
A döntő, 3. fordulóban a laboratóriumi gyakorlatok anyaga a 9. osztályos versenyzőknek sav-bázis titrálások, a 10. osztályos versenyzőknek pedig komplexometria.
A budapesti forduló laboratóriumi feladatait a helyi szervező és versenybizottság állítja össze, figyelemmel a döntő forduló gyakorlati anyagára. A felkészüléshez segítséget nyújtanak a www.irinyiverseny.mke.org.hu web oldalon található anyagok és a Középiskolai Kémiai Lapokban megjelent ismertetők és feladatok.

A nevezés módja:
Az egyes nevelési-oktatási intézmények a Tehetséghálón nevezik a versenyezni kívánó tanulókat, valamint a tehetseg.bppok@oh.gov.hu email címre megküldik a hátrányos helyzetű jelentkezők számát kategóriánkénti bontásban. Hátrányos helyzetű tanulók meghatározása.

Nevezési határidő: 2017. december 15.

Nevezési díj az iskolai és a budapesti  fordulókban nincs.
Fizetendő nevezési és részvételi hozzájárulás a döntő fordulóra 8500 Ft/fő.

Fordulók:
Mindhárom fordulóban külön feladatsort kapnak a 9. illetve a 10. osztályos tanulók.

Az iskolai fordulót az iskolák szervezik és bonyolítják le. A forduló csak írásbeli feladatlapból (elmélet és számítási feladatok) áll, amelyet az Irinyi OKK Versenybizottság készít el, és a Budapesti Pedagógiai Oktatási központon keresztül kapják meg az iskolák. Az írásbeli lebonyolítása a zárthelyik szabálya szerint történik. A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a Budapesti Pedagógiai Oktatási központ által megadott pontszám feletti dolgozatokat a Budapesti Pedagógiai Oktatási központnak, ahol szaktanári segédlettel felülbírálják a felterjesztett dolgozatokat, és összeállítják a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát. Az I.c. és II.c. kategóriás versenyzők dolgozatait a Magyar Kémikusok Egyesületéhez kell beküldeni.
A forduló egy írásbeli feladatlap, hogy minél szélesebb tanulói réteget tudjon megmozgatni. A feladatlap két részből áll:
• elméleti feladatok, amelyek a tanulók elméletben elsajátított ismereteinek készségszintű alkalmazását hivatottak mérni, számos ábrával, grafikon-értelmezéssel, gyakorlati példákkal,
• számolási feladatok, amelyek a mindennapi élettel, gyakorlattal kapcsolatosak, a matematikai eszközhasználat, az olvasás-szövegértés és a kémiai ismeretek kombinációi.

A második forduló írásbeliből és laboratóriumi gyakorlatból áll. Szervezi és lebonyolítja a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ.
Helyszín: BMSzC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma
1146 Budapest, Thököly út 48-54.


A feladatlapot az Irinyi OKK Versenybizottság készíti el, és a Magyar Kémikusok Egyesületén keresztül juttatja el a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központnak. A javítást Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által felkért, szaktanárokból álló versenybizottság végzi, az eredmények alapján kategóriánként ez a bizottság készíti el az országos döntőbe jutott tanulók névsorát. A döntőbe nevezhető budapesti létszámot az előző verseny eredményeinek figyelembevételével határozza meg az Irinyi OKK Versenybizottság, és megküldi a lebonyolításért felelős intézménynek. A budapesti versenybizottság listája és a döntőbe nevezhető budapesti létszám alapján a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ választja ki a döntőbe nevezhető tanulókat.
Az I.c. és II.c. kategória középdöntőjének lebonyolítása nem a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ feladata, hanem a jelentkező szakgimnáziumok egyikében történik. A középdöntő eredményének ismeretében az Irinyi OKK Versenybizottság választja ki a döntőbe kerülő tanulókat, akiknek létszáma független a megyei keretszámtól.

Az országos döntőt (3. fordulót) a Magyar Kémikusok Egyesülete és a Szegedi Tudományegyetem szervezi és bonyolítja le. A döntő 3 napos, írásbeli feladatlapból és laboratóriumi gyakorlati feladatból, valamint szóbeli döntőből áll. Mind az írásbelin, mind a laboratóriumi gyakorlaton külön-külön feladatsort, illetve feladatot kapnak a 9. és a 10. osztályos tanulók. Az értékelést és a rangsorolást a tantervi különbségeknek megfelelően, kategóriánként végzi az Irinyi OKK Versenybizottság.

A fordulók időpontja:

1. iskolai forduló: 2018. február 01. 14.00-16.00 óra
2. fővárosi forduló: 2018. március 08. 9.00-14.00 óra
3. döntő: 2018. április 13 - április 15.

A VERSENY HATÁRIDŐI:

2017. december 15. A versenyezni kívánó tanulókat az iskolák igazgatói  benevezik a Tehetséghálón.

2018. január 05. A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ megküldi a versenyezni kívánó tanulók nevét, számát, iskoláját kategóriánkénti bontásban a Magyar Kémikusok Egyesületének (Magyar Kémikusok Egyesülete, 1015 Budapest, Hattyú u. 16., Tel: 201-6883, Fax: 201-8056, e-mail: irinyi@mke.org.hu).

2018. január 19. A Versenybizottság elkészíti a feladatlapot, a javítási útmutatót és a Magyar Kémikusok Egyesülete egy-egy példányban eljuttatja azokat a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz.

2018. január 26. A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.

2018. február 1. (csütörtök) 14.00-16.00 óra Iskolai forduló. Lebonyolítása a zárthelyi vizsgák szabályai szerint zajlik

2018. február 9. A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által megadott pontszám feletti dolgozatokat a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz, kivéve az I.c. és II.c. kategóriát, melyeknek kijavított dolgozatait megküldik a Magyar Kémikusok Egyesületének.

2018. február 19. A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által felkért versenybizottság (ill. a „c” kategóriák esetében az Irinyi OKK Versenybizottság) felülbírálja a felterjesztett dolgozatokat, összeállítja a fővárosi fordulóba behívandó tanulók névsorát, és megküldi azt a Magyar Kémikusok Egyesületének, és értesítik az iskolákat az eredményekről.

2018. március 5. A Magyar Kémikusok Egyesülete megküldi a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központba a fővárosi forduló feladatlapjait a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban, valamint a döntőre vonatkozó információkat tartalmazó levelet, a jelentkezési lapokat és a részvételi hozzájárulás befizetésére szolgáló csekkeket a megyéből a döntőn várhatóan résztvevő diákok és tanáraik létszáma szerint.

2018. március 8. (csütörtök) 9.00-14.00 óra: Fővárosi forduló. Helyszín: BMSzC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma.
1146 Budapest, Thököly út 48-54.

2018. március 23. A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ az eredmények alapján elkészíti az országos döntőbe jutott tanulók névsorát kategóriánként. A döntőre vonatkozó információkat tartalmazó levelet, a jelentkezési lapokat és a részvételi hozzájárulás befizetésére szolgáló csekkeket továbbítja a döntőbe jutott diákok iskolájának. A tanulók listáját kiegészíti a kísérőtanárok névsorával, akik a döntő értékelő munkájában is részt vesznek. A két névsort megküldi az Irinyi OKK Versenybizottságának (Magyar Kémikusok Egyesülete) és kiértesíti az iskolákat.

2018. március 23. Az iskolák a jelentkezési lapokat közvetlenül az Irinyi OKK Versenybizottságának (Magyar Kémikusok Egyesülete, 1015 Budapest, Hattyú u. 16, II/8) küldik.

2018. április 13-15. Országos döntő.
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem.


A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
Az 1. fordulóban a szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a Budapesti Pedagógiai Oktatási központ által megadott pontszám feletti dolgozatokat a Budapesti Pedagógiai Oktatási központba, ahol szaktanári segédlettel felülbírálják a felterjesztett dolgozatokat, és összeállítják a fővárosi fordulóba behívandó tanulók névsorát. Az I.c. és II.c. kategóriában versenyzők dolgozatait az Irinyi OKK Versenybizottság bírálja felül, és dönt a második fordulóba hívásról.


A 2. fordulóban a javítást a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által felkért fővárosi versenybizottság végzi. Az eredmények alapján elkészítik az országos döntőbe jutott tanulók névsorát, kategóriánként. A megyénként benevezhető létszámot az előző verseny eredményeinek figyelembevételével határozza meg az Irinyi OKK Versenybizottság, és a 2. forduló anyagával együtt elküldi a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz. Az I.c. és II.c. kategóriákban döntőbe kerülő tanulók létszámát és névsorát az Irinyi OKK Versenybizottság állapítja meg. Az országos döntőbe összességében legfeljebb 220 tanuló hívható be.

Az eredmények közzétételének módja:

A verseny 1. iskolai és 2. fővárosi fordulójának eredményét a Tehetséghálón hozzuk nyilvánosságra.

Az országos döntőn a verseny eredményhirdetése nyilvánosan és ünnepélyesen történik.
A döntő eredményei az www.irinyiverseny.mke.org.hu honlapon lesznek megtekinthetők, valamint a döntő teljes anyaga (eredményekkel együtt) megjelenik a Középiskolai Kémiai Lapokban.

Díjazás:

A fővárosi fordulón kategóriánként 1., 2. és 3. helyezést elért tanulók a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ központi díjátadó ünnepségén oklevélben és könyvutalványban részesülnek.

Az országos döntőn, a verseny eredményhirdetésekor kategóriánként, a létszámmal arányosan 2-5 tanuló kap oklevelet, bronzplakettet és a versenybizottság előzetes javaslatának megfelelő tárgyjutalmat. További versenyzők írásbeli dicséretet kapnak a helyezésekért, illetve a kiemelkedő részeredményekért. A verseny egészére vonatkozó általános és szakmai értékek alapján az 1998-ban alapított, értékes tárgyjutalommal járó Irinyi-díjat kap a legjobb 9. osztályos és a legjobb 10. osztályos tanuló. Külön díjazásban részesítjük a verseny valamelyik részében kimagasló teljesítményt elért tanulókat.
Kiemelt fontosságúnak tartjuk a tehetséggondozásban kimagasló szintű szakmai-emberi teljesítmények elismerését, ezért külön díjazzuk a legeredményesebb felkészítő pedagógusokat is.


A szervezők elérhetősége:
Magyar Kémikusok Egyesülete
1015 Budapest, Hattyú u. 16.
E-mail: irinyi@mke.org.hu
Tel: 06/1-201-6883, Fax: 06/1-201-8056,

Szikszai Imréné Budapesti POK, versenyszervező
E-mail: szikszai.imrene@oh.gov.hu
Tel: 06/1-374-2252, 06/30-725-8523

Országos versenykiírás >>

Kapcsolódó anyagok

Irinyi adatkezelési tájékoztató (435KB)

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (629KB)