2017.09.26. kedd
Nyomtatás

Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny [Budapest]

7-8. évfolyam
Kémia

A versenyt a Magyar Természettudományi Társulat kémia témakörben a magyarországi és határon túli, magyar anyanyelvű iskolák 13-14 éves, 7. és 8. évfolyamos tanulói számára hirdeti meg.

A verseny kezdete:
2018.02.28.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2018.02.28.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2018.03.23.
helyszíne:
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2018.05.25-27.
helyszíne:
Eszterházy Károly Egyetem, Eger
Eredmények közzététele:
-
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Magyar Természettudományi Társulat
szakmai felelőse:
Kovács Eszter
elérhetősége:
06 1 266 1101, mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu
koordinátora:
Deák Márta
elérhetősége:
061-374-2142, deak.marta@oh.gov.hu

I. Kerületi forduló: 2018. február 28. (szerda) 14:00–15.00 óráig

A Magyar Természettudományi Társulat által összeállított feladatlapokat a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium portájáról vihetik el a kerületi megbízott versenyszervezők 2018. február 19-23. között. A versenyfeladatokat a kijelölt iskolákban oldják meg a tanulók a fent megadott időpontban. A feladatlapokat a helyszínen a helyi versenybizottság értékeli.

Továbbküldés a fővárosi fordulóra: kérjük a legjobb 6 hetedikes és 6 nyolcadikos általános iskolás tanuló, illetve 6 legjobb hetedikes és 6 legjobb nyolcadikos kisgimnazista tanuló eredményeit beküldeni Kerek Marianna részére, kerek@fazekas.hu címre.

Figyelem! Az 50% alatti pontszámú dolgozatokat kérjük ne küldjék tovább!

Az idei tanévtől a nevezés rendjében változás van. A versenyszabályzat értelmében a budapesti fordulóra a tanulókat a Tehetséghálón is be kell nevezni. Ehhez kérjük a versenykoordinátor szaktanácsadók segítségét.

Nevezési határidő: 2018. március 12.

A fővárosi fordulóba a kerületek 3 legjobb hetedikes és 3 legjobb nyolcadikos általános iskolás tanulója automatikusan továbbjut, feltéve, ha elérte az 50%-os eredményt. A többi tanuló (kisgimnazista és általános iskolás tanuló) abszolút pontszám alapján kerül be. A létszám évfolyamonként kb. 100-100 fő.

A fővárosi fordulón csak a kerületi forduló megmérettetésén indult diákok vehetnek részt!

A házi/iskolai és a megyei/fővárosi döntő ismeretanyaga (a hagyományos témák):

7. évfolyamos tanulók részére:

 • A legfontosabb anyagok (levegő, víz, hidrogén, oxigén, szén-dioxid) tulajdonságai
 • Anyagcsoportok (elem, vegyület, keverék, oldat). Az oldat a keverékek egyik csoportja.
 • Oldás, oldatok, tömeg %-os összetétel, elválasztási műveletek. Néhány fontosabb oldószer (víz, alkohol, benzin)
 • Atomszerkezet, periódusos rendszer
 • Sűrűség, anyagmennyiség, részecskeszám, moláris tömeg és az ezekkel történő számítások
 • Néhány elem és vegyület képlete és köznapi tulajdonságai (hidrogén, oxigén, nitrogén, klór, víz, szén-dioxid, sósav, ammónia). A levegő összetétele, fontosabb jellemzői
 • Levegőszennyeződések
 • Ionok és egyszerű ionvegyületek

8. évfolyamos tanulók részére, a 7. évfolyam anyagán felül:

 • Redoxi és sav-bázis reakciók
 • A kristályos anyagok rácstípusai

 Szervetlen kémia:

 • A halogénelemek főbb tulajdonságai, a klór. A hidrogén-klorid, a hipó és a klórmész. A sósav reakciói fémekkel
 • Az oxigén, oxidok és hidroxidok. A víz és fontosabb tulajdonságai (reakciója fémekkel, nemfém- és fém-oxidokkal). Az égetett és az oltott mész. A NaOH
 • A kén és oxidjai. A kénsav (tulajdonságai, felhasználása, előállítása) és fontosabb sói (pl. gipsz, glaubersó, keserűsó)
 • A nitrogén. A nitrogén oxidjai. A salétromsav. Az ammónia és az ammóniumsók
 • A szén módosulatai. A szén oxidjai, a szénsav. A szénsav sói: pl. mészkő, dolomit, sziksó, szódabikarbóna
 • A szilícium, a kvarc és a szilikátok (pl. vízüveg)

Szerves kémia:

 • Energiaforrások. Kőolaj és földgáz. Néhány szénhidrogén (metán, etán, oktán) fontosabb tulajdonságai, égése. Megújuló energiaforrások (pl. bioetanol), alternatív energiaforrások
 • A fentieken kívül leírás alapján bármilyen anyag tulajdonságainak, kémiai reakcióinak értelmezése (egyszerű egyenletek írása is).

A kerületi fordulók részletes  ismeretanyaga megtalálható a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium honlapján.

II. Budapesti forduló: 2018. március 23. (péntek) 14:00 -15:30 óráig

Helye: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

A versenyzők a Magyar Természettudományi Társulat által összeállított központi feladatlapot oldják meg külön a 7. évfolyamon és külön a 8. évfolyamon. A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a helyi versenybizottság értékeli. Az eredmények megtekinthetők a Fazekas Gimnázium honlapján és a Tehetséghálón.

Az előző évekhez hasonlóan a 75 pont feletti és évfolyamonként a legjobb 8-10 dolgozatot a versenyszervező beküldi 2018. április 7-ig a következő címre:

Kovács Eszter ügyvezető igazgató
MTT Titkárság: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu

A beküldött dolgozatokat az országos versenybizottság egységesen újra javítja és évfolyamonként ismételten rangsorolja. A döntőbe bejutó magyarországi tanulók száma maximum 30–30 fő. Erről az érintettek május 1-ig kapnak értesítést.

III. Országos döntő: 2018. május 25-26-27. (péntek, szombat, vasárnap)

Helye: Eszterházy Károly Egyetem – Eger

A döntő fordulói: írásbeli, laborgyakorlat, szóbeli

A döntő részvevőit a megyei fordulók, illetve a felüljavítás eredményei alapján, az elért pontszám alapján kialakult abszolút sorrendnek megfelelően az országos versenybizottság választja ki. A döntőbe jutottak névsorát az MTT honlapján közzéteszik 2018. április végéig. 

Kapcsolat:

Kovács Eszter ügyvezető igazgató, MTT
1133 Budapest Jászai Mari tér 4/A I. emelet 1.
E-mail: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu

Deák Márta versenykoordinátor, Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
E-mail: deak.marta@oh.gov.hu
Tel.: 061-374-2142
Mobil:06/30-725-8523

Az országos versenykiírás megtalálható a MTT honlapján.

Kapcsolódó anyagok

Hevesy adatkezelési tájékoztató (436KB)

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (629KB)