2017.10.12. csütörtök
Nyomtatás

"Mondd ki szépen!" fővárosi szépolvasási verseny

4. évfolyam
Magyar irodalom

A verseny pedagógiai célja: az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, az olvasás mint élmény átéreztetése, a tehetségek felkutatása.

A verseny kezdete:
2017.10.30.
helyszíne:
Tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2017.10.30.
helyszíne:
Tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2017.11.16.
helyszíne:
Kerületek
A(z) 3. forduló időpontja:
2017.11.30.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Eredmények közzététele:
2017.12.08.  23:59
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szakmai felelőse:
Csájiné Knézics Anikó
elérhetősége:
06 20 914 5466, mnk.vezeto@gmail.com
koordinátora:
Pogányné Thomán Angéla
elérhetősége:
06/1-374-2366, PoganyneThoman.Angela@oh.gov.hu; tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny szakmai felelőse: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A verseny kategóriája: 4. évfolyam

A verseny jellege, részei: szóbeli

a) Szépirodalmi szöveg párbeszédes részekkel - legalább három hosszabb megszólalást tartalmazó párbeszéddel.

Terjedelem: A/4-es lapon háromnegyed oldalnyi szöveg

Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret

b) Ismerettartalmú, szerkesztett szöveg magyarázó és leíró részekkel.

Terjedelme: A/4-es lapon féloldalnyi szöveg

Formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret

A verseny fordulói:

1. forduló: iskolai válogató

2. kerületi forduló

3.  forduló: fővárosi döntő

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

A versenyhez külön ismeretanyag nem szükséges.

A fővárosi forduló rövid ismertetése: Lásd: A verseny részei

A fővárosi döntő időpontja: 2017. november 30. 9.00 - kb. 12.00 óra

A fővárosi döntő helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Az értékelés szempontjai:

a) Szépirodalmi szövegesetén:

- a szöveg pontos olvasása

- értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően

- a szöveg hangulatának érzékeltetése (hangerő, hangszín, hanglejtés, hangsúly, tempó)

- kapcsolattartás a hallgatókkal

b) Ismerettartalmú szövegesetén:

- a szöveg pontos olvasása

- értő olvasás a jelentéstartalomnak és írásjeleknek megfelelően

- kapcsolattartás a hallgatókkal

A fővárosi döntőre nevezés módja: online

Kerületenként egy tanulót nevezhet a kerületi versenykoordinátor szaktanácsadó, ill. a kerületi versenyfelelős. (A helyszínt biztosító Budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója is részt vehet.)

  1. A nevezés elektronikus úton történik a gyermek nevének, iskolájának és felkészítő tanárának megjelölésével (név, e-mail cím) a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatos munkaközösség-vezetőjének címezve: Csájiné Knézics Anikó vezető tanító mnk.vezeto@gmail.com
  2. A www.tehetseghalo.hu honlapon.

Nevezési határidő: 2017. november 17.

A nevezéseket kérjük megerősíteni az Oktatási Hivatal nevezési lapján. A kitöltött nevezési lapot a tanuló hozza magával a fővárosi döntőre, és a regisztrációkor adja le.

A verseny díjai:

A verseny valamennyi résztvevője emléklapot kap.

Az első három helyezett oklevelet és jutalmat (jutalomkönyv/könyvutalvány) kap.

Értékelés, eredményhirdetés: a verseny után.

Az eredmények megtekinthetők: a www.fazekas.hu és ww.tehetseghalo.hu honlapokon.

Jutalomátadás: az OH Budapesti POK központi díjkiosztó ünnepségén tanév végén.

A verseny ütemterve:

Határidő

Feladat

Felelős

2017. 10. 30.

iskolai válogató lebonyolítása

nevező iskolák

2017. 11. 16.

kerületi forduló lebonyolítása

kerületi felelősök

2017. 11. 17.

24.00 óra

nevezés a Tehetséghálón

kerületi versenykoordinátor szaktanácsadó

2017. 11. 30.

fővárosi döntő lebonyolítása

Budapesti POK és Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

2017. 12. 08.

a fővárosi döntő eredményének közzététele a Tehetséghálón

Budapesti POK

2018. 05. 31.

a fővárosi döntőn I. II. III. helyezést elért tanulók értesítése a központi díjátadó ünnepségről

Budapesti POK

 

A versenyrendező neve, címe, elérhetősége:

Szakmai felelős:
Csájiné Knézics Anikó vezető tanító
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
E-mail: mnk.vezeto@gmail.com
Telefon: 06/20-914-5466

Kapcsolattartó:
Pogányné Thomán Angéla pedagógiai referens
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
E-mail: tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Telefon: 338-2156/143, 06/30-725-8523