2017.10.12. csütörtök
Nyomtatás

Fővárosi komplex rajzverseny 3. kategória [Budapest]

9-12. évfolyam, tagozatos
Művészetek

A verseny pedagógiai célja:

A korunk művészeti irányzatainak elméleti és gyakorlati megismerése. Az ismeretek önálló, alkotó alkalmazása egy megadott kortárs műalkotásra történő reflektálással, valamint egy a verseny helyszínén készült tanulmány segítségével a gyakorlati szakmai tudás bemutatása. A versenyfeladatok komplex értékelése segítséget jelent a résztvevőknek a további fejlődés irányvonalának, lehetőséginek kijelölésében.

A verseny kezdete:
2018.02.28.,03.07.,03.21.,04.11.
helyszíne:
Ludwig Múzeum
Nevezés:
Lezárva
módja:
Tehetségháló
A(z) 1. forduló időpontja:
2018.02.28.,03.07.,03.21.,04.11.
helyszíne:
Ludwig Múzeum
Eredmények közzététele:
-
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szakmai felelőse:
Magyar József
elérhetősége:
magyarjo@gmail.com
koordinátora:
Bordáné Kovács Zita
elérhetősége:
+36/1/374-2142, tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny kategóriái

  9. éfvolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam

A VERSENY FORDULÓI

1. FORDULÓ: iskolai válogató. Helye a versenyző iskolája. A tanulók egy, az alábbi listáról kiválasztott, a Ludwig Múzeum Gyűjteményében látható, kortárs műalkotás parafrázisával (átírásával) nevezhetnek be a versenyre.
A válogatás tematikája a környezetkultúrához kapcsolódik. Mit jelent a kiválasztott mű, hogyan kapcsolódik mindennapjaidhoz, személyiségünkhöz, környezetünkhöz, korunkhoz? Feladat, az alkotás továbbgondolása, új formai és technikai elemekkel, személyes hangsúlyokkal. Az anyaghasználat kötetlen. Sík és plasztikai alkotásokat is elfogadunk. Javasoljuk a színes eszközök alkalmazását. (Pl.: akvarell, pasztellkréta, akril festék stb.) Az alkotást a verseny helyszínén, az évfolyam versenynapján kell az ott készült munkával együtt leadni.

   Albert Ádám: Munkapróba/BLK1., 2014

   Koós Gábor: Budapesti napló XIII., 2015

   Alban Muja: Az én nevem az ő városuk, 2013

   Rosemarie Trockel: Öröm, 1988

   Pablo Picasso: Bikaviadal nyolc tányéron, 1959

   Lakner László: Foot-Art projekt (Futball a Szépművészeti Múzeumban), 1970-2011

   Curt Stenvert: A 38. emberi helyzet: A menedzser, aki halála esetén saját aranyozott csontvázát hagyta
   bűbájos özvegyére, 1964

   Jean Tinguely: Kerekeim, 1960-61

Felészülés a feldat megoldására:

Előzetes bejelentkezést követően az eredeti művek megtekinthetők a Ludwig Múzeum kiállításában, továbbá igény esetén a múzeumpedagógusok és a múzeum könyvtárosai is segítséget nyújtanak a felkészülésben. Kutató munkára lehetőség van a múzeum könyvtárában. A műalkotások képei, melyből az átíráshoz egyet választhatnak a versenyzők, a Ludwig Múzeum honlapján is megtalálhatók.

Kapcsolat: muzeumpedagogia@ludwigmuseum.hu

A nevezési munkát szabadon választott technikával készíthetik el a versenyzők. Javasoljuk a színes eszközök alkalmazását. (Pl.: akvarell, pasztellkréta, akril festék stb.) Az alkotást a II. forduló helyszínén kell leadni. A nevezési feladat maximális mérete B2 (50 x 70,7 cm).

A 2. forduló, döntő

A Ludwig Múzeumban (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.)  látvány után készítenek stúdiumot a versenyzők. A beállítások a korosztálynak megfelelő természetes és mesterséges formákból állnak 9-10. évfolyamon. A 10-11. évfolyamon, élő modell (portré, választható fél vagy teljes alak) ábrázolása a feladat.

A szervezők a formacsoportot illetve az élő modelleket a múzeumi térben helyezik el, így lehetőséget adnak a Ludwig Múzeum környezetének, illetve kiállított műtárgyainak képi bekapcsolására a kompozícióban. A zsűri a pontozás során figyelembe veszi az egyéni megoldásokat. Javasoljuk, hogy eltérő technikát válasszanak a nevezési munkához képest. Az eszközökről a versenyzőnek kell gondoskodnia. (Pl. papír, rajztábla, festék, grafikai eszközök, ...)

Az alkotás maximális mérete: B2 (50 x 70,7 cm.)

A felkészülést segítik a képzőművészeti technikákat taglaló kézikönyvek, kortárs képzőművészeti albumok, a Ludwig Múzeum könyvtára, honlapja és kiállításai.

A verseny időpontjai évfolyamonként: 

12. évfolyam

2018. február 28. szerda 10 óra

11. évfolyam

2018. március 7. szerda 10 óra

10. évfolyam

2018. március 21. szerda 10 óra

9. évfolyam

2018. április 11. szerda 10 óra

A versenyzők ezen a napon a nevezési feladatot elhozzák és leadják a rendezőknek.

Zsűrizés

A képzőművészekből, művésztanárokból álló zsűri a helyszínen készült alkotást, valamint a nevezési munkát együtt értékeli. Évfolyamonként határozza meg a pontszámok alapján a sorrendet. Az eredményt közzé tesszük és az elkészült legjobb munkák dokumentálásra kerülnek és mindenki számára elérhetőek lesznek. Helye: www.tehetseghalo.hu  és a Ludwig Múzeum (oktatás) felületén. A díjazottak külön értesítést kapnak az ünnepélyes díjkiosztó helyéről és idejéről.

A munkákat az alábbi pontozási rend szerint értékeljük: 

 

Nevezési munka

Helyben készült mű

Anyaghasználat

10 pont

15 pont

Formakarakter

10 pont

15 pont

Térábrázolás

10 pont

15 pont

Szín-, tónusgazdagság

10 pont

15 pont

Kompozíció

10 pont

15 pont

Kreativitás, önálló kifejezés

10 pont

15 pont

Összhatás

15 pont

20 pont

Összesen 185 pont

75 pont

110 pont

A művek visszaadásáról, annak helyéről és időpontjáról értesítjük a résztvevőket.

A tavalyi versenyről készül videó >>


Szakmai felelős:

Magyar József vizuális kultúra szaktanácsadó
E-mail: magyarjo@gmail.com

Kapcsolattartó:
Bordáné Kovács Zita
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
E-mail: tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Telefon: 06 1 3742142