2017.10.12. csütörtök
Nyomtatás

Fővárosi komplex rajzverseny 1. és 2. kategória [Budapest]

1-12. évfolyam
Művészetek

A verseny pedagógiai célja:

A komplex rajzverseny deklarált célja az általános módszertani kultúra fejlesztése mellett a vizualitás területén felbukkanó tehetséges gyerekek felfedezése, képességeik kibontakoztatása, önértékelésük és kreativitásuk fejlesztése, fejlődésük követése. Ez úgy érhető el, ha célnak tekintjük a verseny előző évtizedek alatt kialakult értékrendjének, gyakorlatának, szellemiségének és minőségének megőrzését, továbbgondolását és fejlesztését.

 

A verseny kezdete:
2018.02.17.,02.24., 03.03.,03.24.,04.07.,04.14.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Nevezés:
Lezárva
módja:
Pályamunka beküldése kiírás szerint
A(z) 1. forduló időpontja:
2018.02.17.,02.24., 03.03.,03.24.,04.07.,04.14.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
szakmai felelőse:
Garamvölgyi Béla
elérhetősége:
+36/1/210-1030 / 226, rajz.fazekas@gmail.com
koordinátora:
Bordáné Kovács Zita
elérhetősége:
+36/1/374-2142, tehetseg.bppok@oh.gov.hu

1. A verseny kategóriái

A verseny döntőjének technikai és időbeli tervezhetőségének érdekében a helyszíni gyakorlati feladatokat hat korcsoportban oldják meg a versenyzők:

I. korcsoport: első és a második évfolyamos tanulók
II. korcsoport: harmadik és a negyedik évfolyamos tanulók
III. korcsoport: ötödik és a hatodik évfolyamos tanulók
IV. korcsoport: hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók
V. korcsoport: kilencedik és tizedik évfolyamos tanulók
VI. korcsoport: tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamos tanulók

2. A verseny jellege, részei
A verseny alapvetően gyakorlati jellegű, de pályázati elemeket is tartalmaz. A versenyzők az elődöntőre és a döntő fordulóra is a versenykiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező pályamunkával neveznek be, melynek kedvező elbírálása után vehetnek részt a helyszíni fordulókon, ahol már ellenőrzött körülmények között oldják meg a gyakorlati feladatokat.

3. A verseny fordulói

Válogatóversenyek
A válogatóversenyek időpontját, tematikáját és feltételrendszerét a szaktárgyi munkaközösségek, a tan­ke­rü­le­ti koordinátorok, az Iskolai válogató esetén a szaktanárok határozzák meg.

a) Tankerületi válogató
A versenyzők a szaktárgyi zsűri döntése alapján kapnak lehetőséget a budapesti döntőre történő nevezésre. A tankerületi zsűri minden, arra alkalmasnak talált versenyzőt felkészítő tanára közreműködésével nevezhet a fővárosi döntőbe.
A tankerületi válogatókról való továbbjutás feltétele az alkalmazott technikák magabiztos használata mellett szakmai zsűri által meghatározott értékelési kritériumok teljesítése.

b) Iskolai válogató
Ha nem kerül megrendezésre tankerületi válogató, akkor az iskolai válogató után a felkészítést végzőtanító, szaktanár közvetlenül nevezheti a fentiek alapján arra alkalmasnak talált versenyzőket a fővárosi döntőbe.

c) Önálló (független) nevezések
Ha nem kerül megrendezésre tankerületi, iskolai válogató, vagy a felkészítés nem iskolarendsze­rű oktatás keretén belül történik (pl.: szakkör, rajziskola, magántanár), akkor a felkészítést végző tanár közvetlenül nevezheti a fentiek alapján arra alkalmasnak talált versenyzőt a fővárosi döntőbe.

Fővárosi döntő

Elődöntő
Az online beküldött benevezési pályamunkákat szakmai zsűri értékeli és kiválasztja azokat a versenyzőket, akik lehetőséget kapnak a fővárosi döntőn való részvételre.
Az elődöntő zsűrinek nincs rálátása a tankerületi versenyek/iskolai válogatók helyezéseire, következésképp azok eredményei a továbbjutás szempontjából nem relevánsak.

A zsűri döntése a verseny honlapján kerül közzétételre.

Az elődöntő lebonyolításának időpontjai a 2017-2018-as tanévben:

A benevezési munkák feltöltésének határideje2018. január 14.
Elődöntő (a pályamunkák zsűrizése)2018. január 20-27.
A döntés közzététele2018. február 3.

Döntő
Az elődöntőn sikeres versenyzők a döntő helyszínén készítik el versenymunkájukat a versenykiírásban meghatározott időpontban, témákban, technikákkal és időkeretben.

A fővárosi döntő helyszíne és időpontjai:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Horváth Mihály tér 8.

A tanulók fővárosi döntőn való részvételének feltétele az OH Nevezési lap leadása, amit a Tehetségháló honlapról lehet letölteni.

Az elért eredményeket a versenyfordulókat követő héten helyezzük el a verseny honlapján, valamint Tehetségháló honlapon.

2018. 02. 17. (szombat) 9-12 óra között11-12. évfolyam
2018. 02. 24. (szombat) 9-12 óra között9-10. évfolyam
2018. 03. 03. (szombat) 9-12 óra között7-8. évfolyam
2018. 03. 24. (szombat) 9-12 óra között 5-6. évfolyam
2018. 04. 07. (szombat) 9-12 óra között3-4. évfolyam
2018. 04. 14. (szombat) 9-12 óra között 1-2. évfolyam

Az eddigi gyakorlatot figyelembe véve korcsoportonként kb. 60-80 tanuló kap lehetőséget a fővárosi döntőben való részvételre.

4. A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom
A pályamunka témaköre és az alkalmazható technikák a környezetkultúrához kötődnek

Tér- és tárgytervezés megadott stílusra
A 2017/18-as tanévi verseny a műismereten alapuló, vizuális befogadó- és alkotóképességek szintjeit méri. Az ismeretek egy része gyakorlati/kézműves jellegű és az alkalmazott technikák használati módjához, másik része pedig a vizuális közlő- és kifejezőeszközök kreatív átgondolt használatának minőségéhez kötődik. A problémafelvetések és a hozzájuk tartozó témák, ismeretanyagok valamint az alkalmazható technikák évről évre változnak, ezért a felkészülést segítő speciális szakirodalmak, ajánlások a verseny honlapján kerülnek közzétételre.
A Fővárosi Rajzverseny az elmúlt években témaköreit tekintve elsődlegesen a képzőművészeti megjelenítés különféle lehetőségeire, kevéssé ismert gyakorlatainak a vizuális nevelés módszertani kultúrájába történő beemelésére fókuszált. E tanévben útjára indítunk a designkultúra fogalomkörébe tartozó tematikát- és feladatsort, melynek hátterében az a kézenfekvő szándék húzódik meg, hogy több irányban fejlesszük tehetséges tanulóink képességeit. A felkínált témák és feladatok alkalmasak a problémaérzékeny, azokra reflektálni, cselekedni képes, kezdeményező alkotói attitűd kialakítására, a designer szerepmodelljének (és gondolkodási struktúrájának) megtapasztalására, átélésére. A feladatok során a diákok ismert és kevésbé ismert képzőművészeti alkotások által inspirálódva térbeli alkotásokat hoznak létre. Ez biztosítja a verseny évről évre megújuló koncepciójának finom átmenetét a kétdimenziós és a háromdimenziós tematika között. A diákok rendelkezésére bocsátott művek stilisztikai, konceptuális és kompozíciós sorvezetőként szolgálnak, áttéve a hangsúlyt a térbeli megnyilvánulásra.
Itt kívánjuk felhívni a verseny iránt érdeklődő Kollégák figyelmét 2017. 11. 18-án, a Fazekas dísztermében megrendezésre kerülő VIMM (Vizuális Mestertanár Műhely) foglalkozásra, melynek központi témája ismét a Fővárosi Rajzverseny lesz.

5. A fordulók feladattípusainak rövid ismertetése

Elődöntő
A nevezési munka egy transzformáció: megadott 2D-ből megalkotott 3D-be. Lényeges kitétel, hogy a stílusanalógia/stílusgyakorlat-feladat megoldása nem leheta forrásmű valamiféle térbeli parafrázisa!

1-4. évfolyam

„állatok háza”
A megadott művek közül egyet kiválasztva, annak stílusában készítsenek lakótér makettet az alkotásokon szereplő állatkaraktereknek!
Anyaghasználat: maximum 3 különböző anyagminőség, az anyagok megfestése megengedett.

Műtárgylista:

 1. Leonardo da Vinci: Hölgy hermelinnel (1496.)
  https://www.wikiart.org/en/leonardo-da-vinci/the-lady-with-the-ermine-cecilia-gallerani-1496
 2. Piero Cosimo: Erdőtűz (1505.)
  https://www.wikiart.org/en/piero-di-cosimo/the-forest-fire-1505
 3. Maarten de Vos: Leopárd (1603.)
  https://www.wikiart.org/en/maarten-de-vos/leopard-1603
 4. Eugéne Delacroix: Tigris és oroszlán (1856.)
  https://www.1000museums.com/art_works/eugene-delacroix-tiger-and-lion
 5. Constant Troyon: Hazatérés (1860.)
  https://www.wikiart.org/en/constant-troyon/return-of-the-herd
 6. Henri Rousseau: Majmok a narancsligetben (1910.)
  https://www.wikiart.org/en/henri-rousseau/apes-in-the-orange-grove
 7. Franz Marc: Tigris (1912.)
  https://www.wikiart.org/en/franz-marc/tiger-1912
 8. Oskar Kokoschka: Tigris-oroszlán (1926.)
  https://www.artsy.net/artwork/560c404e7261696aba0000bd
 9. Victor Vasareli: Tigrisek (1938)
  https://www.wikiart.org/en/victor-vasarely/tigres-1938

5-8. évfolyam

„barátságkuckó”
A megadott művek közül egyet kiválasztva, annak stílusában készítsék el egy olyan tér makettjét, amely 2-3 főnek alkalmas közös időtöltésre!
Anyaghasználat: maximum 3 különböző anyagminőség, az anyagok megfestése megengedett.

Műtárgylista:

 1. John Everett Millais: A favágó lánya (1851.)
  https://www.wikiart.org/en/john-everett-millais/the-woodman-s-daughter
 2. Piet Mondrian: Still Life with Gingerpot II. (1912.)
  https://www.guggenheim.org/artwork/3001
 3. Paul Klee: Hammamet (1914.)
  https://www.wikiart.org/en/paul-klee/hammamet
 4. Johannes Itten: Találkozás (1919.)
  https://www.mutualart.com/Artwork/Meeting/AE0364AAE0536D1A
 5. Moholy-Nagy László: Kompozíció Z VIII. (1924.)
  https://www.wikiart.org/en/laszlo-moholy-nagy/composition-z-viii-1924
 6. Grigorio de Chirico: Régészek (1927.)
  https://www.wikiart.org/en/giorgio-de-chirico/the-archaeologists-1927
 7. Nicolas de Staël: Alakok a tengerparton (1952.)
  https://theredlist.com/wiki-2-351-861-414-1293-1237-1291-view-european-abstraction-profile-de-stael-nicolas.html
 8. Joan Miró: Woman, bird and star (Homage to Picasso) (1966.)
  http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/obras/AS03162_14.jpg
 9. Victor Vasareli: Keple Gestalt (1968.)
  https://www.wikiart.org/en/victor-vasarely/keple-gestalt-1968

9-12. évfolyam

Festményből térbeli alkotás
A megadott művek közül egyet kiválasztva, annak stílusában készítsenek térkompozíciót! Anyaghasználat:maximum 3 különböző anyagminőség, az anyagok megfestése megengedett.

Műtárgylista:

 1. Georges Braque: Halászhajók (1909.)
  https://www.wikiart.org/en/georges-braque/fishing-boats
 2. Umberto Boccioni: Az emberi test dinamikája (1913.)
  https://www.wikiart.org/en/umberto-boccioni/dynamism-of-the-human-body
 3. Charles Lapicque: Jeanne d’Arc átkel a Loire-on (1940.)
  https://www.wikiart.org/en/charles-lapicque/jeanne-d-arc-traversant-la-loire-1940
 4. Atanasio Soldati: Csendélet (1944.)
  https://www.farsettiarte.it/it/asta-0154-1/atanasio-soldati-natura-morta.asp
 5. Fritz Winter: Earthbound (1952.)
  https://www.guggenheim.org/artwork/4276
 6. Giuseppe Capogrossi: Superficie No. 210 (1957.)
  http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2013/01/11_superficie_210.jpg
 7. Adolf Fleischmann: #180, (1959.)
  https://www.wikiart.org/en/adolf-fleischmann/180-1959
 8. Friedensreich Hundertwasser: 433 The I Still Do Not Know (1960.)
  https://www.wikiart.org/en/friedensreich-hundertwasser/433-the-i-still-do-not-know-1960
 9. Maria Elena Vieira da Silva: Gérard Philipe színháza (1975.)
  http://www.musee-unterlinden.com/collections/le-theatre-de-gerard-philipe/

A felkészítő tanárok feladata az, hogy a feladatot az életkori sajátosságokhoz illeszkedő formában és részletességgel ismertessék a versenyzőkkel.
Az elődöntőn továbbjutó versenyzőknek a pályamunkákat el kell hozniuk a fővárosi döntőre. Az alkotások 220x220x220 mm-es dobozban kerülnek beadásra. (A doboz ajánlott anyaga: mikrokarton/hullámkarton, szabásmintája letölthető: <Szabásminta>.)
A dobozon és a pályamunkák hátoldalán fel kell tüntetni a regisztráció során használt fájlnevet.

Döntő, helyszíni feladat
A versenyzők feladatukat a helyszínen ismerik meg. Ez a kiírás szellemiségéhez illeszkedő, környezetkultúrához kapcsolódó, tervezői feladat végrehajtása lesz. (Megadott 2D-ből elképzelt 3D-be, majd megjelenített 2D-be.)
A feladat megoldásához szükséges anyagokat és eszközöket a versenyszervezők biztosítják. (A3 műszaki rajzlap, grafitceruza, radír, színes ceruzakészlet, ecsetfilcek, tűfilc, vízfesték, ecset, rajztoll, nádtoll, fapác) Saját ecset használata megengedett.

A benevezési munkák visszaadásának tervezett időpontja: 2018. május 12. (szombat) 9.00-12.00-ig.

A döntő helyszínén készült alkotás a Fővárosi komplex rajzverseny módszertani gyűjteményébe kerül. Megtekintése vagy elvitele digitális formában biztosított.

A fővárosi döntőben részt vevő versenyzők értékelése:
A versenyzők és a kísérő tanárok részvételének feltételeiről a nevező intézmény gondoskodik.
A fővárosi döntőn a versenyzők azonosítót/regisztrációs számot is kapnak, melyet feltüntetünk a jelige mellett a pályamunkán és a helyszínen készült alkotáson egyaránt. Más azonosítókat, jelzéseket nem szabad a versenymunkákon elhelyezni.
A zsűri a helyszínen készült alkotást valamint a benevezési munkát együtt, párhuzamosan értékeli és évfolyamonként határoz meg a sorrendet. A verseny értékelési szempontjai és az elérhető pontszámok:

A két munkára összesen:

Anyag- és eszközhasználat: 5 pont
Formaalkotás: 5 pont
Téralkotás: 5 pont
Komponálás: 5 pont
Kreativitás, kifejezőerő:20 pont
A két munkára összesen adható:80 pont 

6. A nevezés módja, határideje
A fővárosi döntőbe online nevezési lap kitöltésével és a benevezési munka online elküldésével lehet jelentkezni az erre jogosult versenyzőknek.
Az online nevezési lapot a felkészítő/kapcsolattartó tanárok kitöltik és külön levélben csatolmányként elküldik a versenyző pályamunkájáról készített – az alkotás megismerését segítő, azt jól reprezentáló, bemutató – műtárgyfotót.

A csatolt kép a következő technikai paramétereknek feleljen meg:
- rövidebb oldala 1500 pixel legyen, 72 dpi felbontással
- fájlformátuma JPG, HQ minőség (minimális tömörítés)

A pályamunkákat beazonosításra alkalmas fájlnévvel kell ellátni a következő módon:
- a versenyző évfolyama, jeligéje, az alkotás címe, az iskola irányító száma
- a fájlnév elemeit alsó kötőjellel kell elválasztani egymástól: pl.: 07_Minta jelige_Közösségi tér_1029

A megadott paraméterektől való eltérés formai hibának minősül, és a pályázati cselekmény visszautasítását/érvénytelenségét eredményezheti.

A nevezési lap >>

A pályamunka műtárgyfotójának feltöltési címe: rajz.fazekas@gmail.com 

A jelentkezési lapon az alábbi adatokat kell megadni:
Versenyző neve;
A versenyző évfolyama;
A feltöltésre kiválasztott benevezési alkotás címe;
Feltöltendő műtárgyfotó fájlneve;
A versenyzőt nevező intézmény neve;
Az intézmény postacíme (irányítószám, település, közterület neve, házszám);
A Versenyzőt felkészítő- nevező, kapcsolattartó tanár neve;
Felkészítő tanár e-mail címe;

A felkészítő tanár nyilatkozata:
Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A versenyzőt és szüleit tájékoztattam a lebonyolítás rendjéről, a versenyszabályokról valamint arról, hogy a munkafolyamatokról és a versenyművekről digitális dokumentáció készül.

7. A megyei, és – ha szerveznek – területi válogatókról történő továbbjutás feltételei, a továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje.

Az elődöntőn eredményesen szereplő, döntőbe továbbjutott versenyzők névsorát 2018. február 3-án tesszük közzé a verseny honlapján.

8. Az eddigi gyakorlatot figyelembe véve korcsoportonként kb. 60-80 tanuló kap lehetőséget a fővárosi döntőben való részvételre.

9. A versenyen nevezési díj nincs.

10. A verseny díjai
A zsűri a rajzfejlődési szintekre tekintettel évfolyamonként értékeli a versenyzőket és évfolyamonként első, második és harmadik helyezést adhat ki. Az oklevél mellett az 1-3. helyezett versenyző könyvutalványban is részesül.

11.   Ütemterv/időterv

2017. október 17.

a versenykiírás megjelentetése

Budapesti POK

2018. január 14.

https://goo.gl/forms/9eEEwpaEtN2b3sL83

A pályamunka műtárgyfotójának feltöltési címe: rajz.fazekas@gmail.com

szakmai vezető, Budapesti POK

2018. február 3.

a pályamunkák eredményének közzététele a

http://rajz-new.fazekas.hu/eredmenyek/ oldalon

szakmai vezető

 

2018. február 17.

2018. február 24.

2018. március 3.

2018. március 24.

2018. április 7.

2018. április 14.

fővárosi döntő:

11-12. évfolyam

9-10. évfolyam

7-8. évfolyam

5-6. évfolyam

3-4. évfolyam

1-2. évfolyam

szakmai vezető, szaktanácsadók, Budapesti POK

2018. február 24.

2018. március 3.

2018. március 24.

2018. április 7.

2018. április 14.

2018. április 21.

Az elért eredmények a verseny honlapján,
valamint Tehetségháló honlapon jelennek meg

 

szakmai vezető, Budapesti POK

2018. május 31.

a fővárosi döntőn kategóriánként I. II. III. helyezést elért tanulók értesítése a központi díjátadó ünnepségről

Budapesti POK

12. Szakmai vezető:

Garamvölgyi Béla
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
E-mail: rajz.fazekas@gmail.com
Telefon: +36/1/210-1030 / 226

Koordinátor:
Bordáné Kovács Zita
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
E-mail: tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Telefon:+36/1/374-2142