2017.10.05. csütörtök
Nyomtatás

Horváth Mihály középiskolai történelemverseny [Budapest]

9-11. évfolyam
Történelem

A verseny pedagógiai célja: A tanulók végezzenek önálló kutatómunkát a megadott szakirodalomban, legyenek képesek különböző típusú források összegyűjtésére és feldolgozására, azok értő alkalmazására, ismerjék meg a korszak fontosabb történelmi eseményeit, legyenek képesek azokból összefüggéseket, következtetéseket levonni, legyenek képesek ismereteik önálló megfogalmazására.

A verseny kezdete:
2017. 11. 29. 15:00-16:00
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2017. 11. 29. 15:00-16:00
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2018. 01. 24. 15:30-17:30
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2018. 03. 24. 9:00-16:00
helyszíne:
Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
Eredmények közzététele:
2018.03.24.  15:00
helye:
Budapesti V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
A verseny meghirdetője:
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szakmai felelőse:
Foki Tamás, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
elérhetősége:
1/210-10-30/217; foki@fazekas.hu
koordinátora:
Szabóné Horváth Mária
elérhetősége:
+36/1/374-2139; szabonehorvath.maria@oh.gov.hu; tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny kategóriái:

I. kategória: A fővárosi gimnáziumok 9-10-11. évfolyamai részére. Ötéves képzés esetében a 12. évfolyamos tanulók is jelentkezhetnek.

II. kategória: A fővárosi szakgimnáziumok 9-10-11. évfolyamai részére. Ötéves képzés esetén a 12. évfolyamos tanulók is jelentkezhetnek.

A verseny jellege, részei:

A háromfordulós verseny első és második fordulója írásbeli jellegű. Az első forduló teszt jellegű feladatsorát elektronikusan kapják meg az iskolák közvetlenül a forduló előtt, és sokszorosítják a szükséges példányszámban. A feladatsor titkosságáért az egyes iskolák intézményvezetői felelősek.

A második fordulóban az első fordulóban elért eredmény alapján továbbjutott versenyzők az erre kijelölt intézményben esszé jellegű feladatot oldanak meg.

A harmadik forduló szóbeli jellegű.

A második és harmadik fordulóban a részt vevő diákok a forduló eredménylistájának elkészítéséig csak kódszámmal azonosíthatók.

A verseny fordulói:

Az első forduló (elődöntő): 2017. november 29. (szerda) 15.00 – 16.00 óráig
Helyszíne: a tanuló iskolája

A második forduló (középdöntő) időpontja: 2018. január 24. (szerda) 15.30 – 17.30 óráig
Helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2018. március 24. (szombat) 9.00 – kb. 15.00 óra
Helyszíne: Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium  (1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.)

A verseny egyes fordulóinak feladatsorait csak a versenykiírás szerinti időpontban és helyszínen lehet megoldani. Ezektől eltérni nem lehet. 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

A versenyzők a következő két témakörből választhatnak:

1. témakör: Lakoma: Az étkezés és kultúrája az ókorban és a középkorban

A középiskolai tankönyvek és középiskolai atlasz témára vonatkozó ismeretei mellett az alábbi szakirodalom:

 • Gáspár Ibolya: Evőeszközeink rövid története, National Geographic,   http://www.ng.hu/Civilizacio/2014/08/evoeszkozeink_rovid_tortenete
 • Hétköznapi élet a görög aranykorban, Corvina, 2010. 60-76. oldal (Étel és asztal c. fejezet)
 • Hétköznapi élet a római császárok korában. Corvina, 2008. 62-77. oldal (Étel és asztal c. fejezet)
 • Montanari, Massimo: Éhség és bőség, A táplálkozás európai kultúrtörténete, Atlantisz Könyvkiadó, 11-38. oldal, 70-83. oldal,
 • Póczy Klára: Római ínyencek, Lucullus meghódítja Rómát. Rubiconline, http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/romai_inyencek_lucullus_meghoditja_romat
 • Régi görög hétköznapok, Szemelvények a görög művelődés forrásaiból, Balassi Kiadó, 81-85. oldal, 90-107. oldal
 • Zolnay László: Kincses Magyarország, Magvető Könyvkiadó, 1977, 303-339. oldal

2. témakör: Háborúk, hadszervezet, külpolitika a Hunyadiak korában

A középiskolai tankönyvek és középiskolai atlasz Hunyadiak korára vonatkozó ismeretei mellett az alábbi szakirodalom:

 • E. Kovács Péter: Matthias Corvinus, Officina Nova Kiadó, 1990 –oldalszámok: 13-23., 35-40., 97-110.,
 • E. Kovács Péter: A Hunyadiak kora, Adams Kiadó, 1992, - oldalszámok: 18-32., 35-51.,
 • Bertényi Iván-Gyapay Gábor: Magyarország rövid története, Maecenas Kiadó, 1993 – oldalszámok: 140-155., 160-164.
 • Kisfaludy Katalin: Matthias Rex, Gondolat Kiadó, 1983, - oldalszámok: 82-94., 125-142.,
 • Nagy képes millenniumi hadtörténet, Rubicon-Aquila könyvek, 2000, oldalszámok: 67-86.
 • A Tolnai világtörténelme sorozatból (hasonmás kiadás), Kassák kiadó, 1992,: a Középkor története/ 2. kötet (A keresztes háborúktól a renaissance koráig) az alábbi oldalakon szereplő képek: 233., 237., 240., 245, 247., 249., 250., 251., 262., 263., 351., 353., 371.,

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1442_marcius_25_hunyadi_janos_legyozi_a_torokoket_szebennel/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1444_november_10_a_varnai_csata/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1446_junius_5_hunyadi_janost_kormanyzonak_valasztjak/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1448_oktober_19_veget_er_a_masodik_rigomezei_csata/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1456_julius_22_a_nandorfehervari_diadal/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1456_augusztus_11_hunyadi_janos_halala/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1464_marcius_29_hunyadi_matyas_kirallya_koronazasa_szekesfehervaron

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1467_december_15_hunyadi_matyas_vereseget_szenved_moldvabanyanal/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1468_aprilis_25_matyas_kiraly_keresztes_hadjaratot_indit_a_csehek_ellen/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1479_oktober_13_a_kenyermezei_csata/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1485_junius_1_matyas_kiraly_elfoglalja_becs_varosat/


A fordulók feladatainak rövid ismertetése:

Az első fordulóban a választott témakörhöz kapcsolódó, teszt jellegű feladatlapot töltenek ki a versenyzők, melyre 60 perc áll a rendelkezésükre, és 50 pontot szerezhetnek.

A második fordulóban 120 percben esszéfeladatot oldanak meg a tanulók, amelyre 50 pont kapható. Az esszé maximális terjedelme négy kipontozott A/4-es oldal lehet.

A döntőbe jutott tanulóknak képesnek kell lenniük arra, hogy belehelyezkedjenek egy-egy adott történelmi szituációba, illetve történelmi személyiség szerepébe.

A szóbeli fordulóban a versenyzők egy forrásokat tartalmazó tétellapot húznak, és a tétellapon leírt szituációba helyezkedve kell feleletüket előadniuk. A feleletre a felkészülési idő után maximum 15 perc áll a versenyzők rendelkezésére. Ebből legfeljebb 10 percben fejthetik ki a válaszukat, majd ezt követően a szakmai zsűri kérdéseire válaszolnak. A döntőben a diákok 50 pontot szerezhetnek.

Az egyes fordulók feladatait a versenyzők különböző típusú források és forrásszemelvények felhasználásával oldják meg. A feladatok megoldásához a megadott szakirodalom és a témákra vonatkozó középiskolai tananyag értő alkalmazása szükséges, ezért a mellékelt források egyaránt származhatnak a kijelölt szakirodalomból és egyéb, a témához kapcsolódó forrásból, publikációból. A feladatok megoldásához más segédeszköz nem használható.

A verseny pontszámítási módja:

(elődöntő írásbeli pontszáma+középdöntő írásbeli pontszáma)/2+szóbeli forduló pontszáma
Az elérhető maximális pontszám: (50+50)/2+50=100 pont

Az összpontszám azonossága estén a szóbeli fordulóban kapott pontszám dönt a végső rangsorról. Amennyiben ez a pontszám is azonos, úgy a zsűri elnökének pontszáma dönt a végleges helyekről.

A nevezés határideje és módja:

A nevezési határidő: 2017. november 17. (péntek)

A nevezés módja: online, a www.tehetseghalo.hu/versenyek weboldalon.

A nevezésért, az adatok pontosságáért a tanuló iskolája felelős.

A nevezéssel és a verseny lebonyolításával kapcsolatos egyéb kérdésekben a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ általános versenyszabályzata az iránymutató, amely a www.tehetseghalo.hu oldalon elérhető.

A második fordulóba továbbjutó diákok kötelesek a forduló helyszínén leadni a szülői nyilatkozatot is tartalmazó nevezési lapot.

A továbbjutás feltételei, a továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje:

Az első forduló feladatlapjait az iskolák szaktanárai központi útmutató alapján javítják ki. A legalább 50 %-ot elért, illetve ha ilyen nincs, a legjobb kettő dolgozatot 2017. december 7-ig kell eljuttatni (postai úton vagy személyesen) a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központba.

A beérkezett dolgozatok eredménye alapján a versenybizottság megállapítja a második fordulóba jutáshoz kategóriánként szükséges pontszámot, és kiválasztja a továbbjutókat, akik részt vehetnek a középdöntőben.

A második fordulóba (középdöntőbe) jutott tanulók névsorát a Tehetségháló oldalán 2018. január 8-ig tesszük közzé.

A második fordulóban írt esszéket a versenybizottság értékeli, és az első és a második forduló eredménye alapján megállapítja a döntőbe jutáshoz kategóriánként szükséges pontszámot. A döntőbe jutott tanulók névsora a Tehetségháló oldalán 2018. február 19-től lesz látható.

A második fordulóban (középdöntőben) részt vevő diákok maximális létszáma: 80 fő

A harmadik fordulóban (szóbeli döntő) részt vevő diákok maximális létszáma: 32 fő.

Nevezési díj: nincs

A verseny díjai: A döntő valamennyi résztvevője emléklapot vehet át, a helyezettek témakörönként és kategóriánként oklevelet és jutalmat (könyvet vagy könyvutalványt) kapnak.

A verseny ütemterve:

Határidő

Feladat

Felelős

2017. 11. 17-ig

nevezés a Tehetséghálón

nevező iskolák

2017. 11. 27.

1. forduló feladatsorának eljuttatása a nevező iskolákba

Budapesti POK

2017. 11. 29. 15:00-16:00

1. forduló lebonyolítása

nevező iskolák

2017. 12. 07-ig

a továbbjutásra felterjesztett dolgozatok eljuttatása a Budapesti POK-ba

nevező iskolák

2018. 01. 08-ig

a továbbjutásra felterjesztett dolgozatok eredménye alapján a továbbjutáshoz szükséges ponthatár megállapítása kategóriánként

Budapesti POK által felkért versenybizottság

2018. 01. 08.

a továbbjutók listájának közzététele a Tehetséghálón

Budapesti POK

2018. 01. 24. 15:30-17:30

2. forduló lebonyolítása

Budapesti POK és Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

2018. 02. 19.

a 2. forduló eredményeinek közzététele a Tehetséghálón

Budapesti POK

2018. 02. 26.

a döntőbe jutók értesítése és tájékoztatása

Budapesti POK

2018. 03. 24.

a szóbeli döntő lebonyolítása

Budapesti POK

2018. 05. 31.

a döntőn I., II., III. helyezést elért diákok tájékoztatása a központi díjátadó ünnepségről

Budapesti POK

 

A verseny szervezőjének és szakmai felelősének neve, címe, elérhetősége:

Kapcsolattartó:

Szabóné Horváth Mária
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
E-mail: szabonehorvath.maria@oh.gov.hu vagy tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Tel: +36/1/374-2139

Szakmai felelős:

Foki Tamás
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
E-mail: foki@fazekas.hu
Tel/Fax: +36/1/210-10-30/217