2017.09.19. kedd
Nyomtatás

Horváth Mihály tehetséggondozó és múzeumbarát verseny [Budapest]

5-8. évfolyam
Történelem

A verseny pedagógiai célja: A tanulók végezzenek kutatómunkát a múzeumban és a megadott szakirodalomban; legyenek képesek különböző típusú források összegyűjtésére és feldolgozására; ismerjék meg a korszak fontosabb történelmi eseményeit.

 

A verseny kezdete:
2017. 10. 25-26.
helyszíne:
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2017. 10. 25-26.
helyszíne:
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
A(z) 2. forduló időpontja:
2018. 04. 26.
helyszíne:
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Eredmények közzététele:
2018.04.26.  16:00
helye:
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
A verseny meghirdetője:
BpPOK, Budapesti Fazekas Mihály Gyak. Ált. Isk. és Gimn., Hadtörténeti Múzeum
szakmai felelőse:
Ádámné Laczkó Melinda
elérhetősége:
+36/1/210-10-30/243, melinda@fazekas.hu
koordinátora:
Szabóné Horváth Mária
elérhetősége:
+36/1/374-2139; szabonehorvath.maria@oh.gov.hu; tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny kategóriái korcsoportok és témakörök szerint:

A versenyt két korcsoport számára, 3-3 témakörben hirdetjük meg.

I. kategória: a fővárosi általános iskolák 5-6. évfolyamai részére
    I/a kategória: A zentai csata és a török kiűzése Magyarországról
    I/b kategória: A szabadságharc hadművészete
    I/c kategória: Görgei Artúr szárnysegédje voltam

II. kategória: A fővárosi általános iskolák 7-8. évfolyamai részére

    II/a kategória: Görgei kontra Kossuth
    II/b kategória: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete
    II/c kategória: Érdekességek a Fegyvertár mélyéről

Hat- és nyolcosztályos gimnáziumok esetén az azonos korosztályú tanulók jelentkezését is elfogadjuk.

A verseny jellege, részei:

A verseny két fordulóból áll.

Az első fordulóban a versenyzőknek aktívan részt kell venniük a Hadtörténeti Múzeum korcsoportnak megfelelő foglalkozásán. Ezután a látott, tapasztalt ismereteket és az egyéni kutatás eredményeit, maximum 5 oldal terjedelmű dolgozatban kell összefoglalni.

A második forduló szóbeli jellegű: a Hadtörténeti Múzeumban egy szakmai zsűri előtt szóban is bizonyítani kell a témában való jártasságot, megszerzett ismereteket.

A verseny fordulói:

Az első forduló:

Helyszíne: Hadtörténeti Múzeum (1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.)

Időpontja:

   5-6. osztályosok: 2017. október 25. (szerda) 14:00 – 17:00
  
7-8. osztályosok: 2017. október 26. (csütörtök) 14:00 – 17:00

A múzeumi foglalkozásokon való részvételi szándékot a horvathmihalyverseny@gmail.com e-mail címen kell jelezni 2017. október 9-ig. (A regisztrált versenyzők a jelentkezési határidőt követő héten kapnak visszaigazolást.)

A pályamunkák beadásának időpontja:2018. február 26.

Helyszíne: Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.), e-mail cím: horvathmihalyverseny@gmail.com

A második forduló(döntő) időpontja: 2018. április 26. (csütörtök) 10:00 – 16:00

   Helyszíne: Hadtörténeti Múzeum (1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.)

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

170 éves a Magyar Honvédség
"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn." (Széchenyi István)

Témák 5-6. osztályosok számára:

I/a kategória:A zentai csata és a török kiűzése Magyarországról

A közel 150 évig tartó török megszállást után a Szent Liga csapatai Bécs felmentését követően megkezdték a török kiűzését a Magyar Királyság területéről. A hadjáratban számos jeles hadvezér vett részt, mint például Savoyai Jenő. A feladatod egy-egy hadjárat, jelentősebb ütközet leírása, a szemben álló felek erejének ismertetése, mindezt egy résztvevő szemszögéből. Lehetsz akár egyszerű magyar vitéz, aki császári zsoldba szegődött, de akár Savoyai Jenő bőrébe is belebújhatsz!

I/b kategória:A szabadságharc hadművészete

Az 1848–1849-es forradalom honvédségének létrejötte hatalmas fegyvertény volt, hiszen hosszú idő után ekkor állt fel egy önálló magyar haderő. A jelentős pénz- és fegyverhiány ellenére a lelkes honvédek képesek voltak sikerrel felvenni a harcot a császári csapatokkal. Mutasd be, hogyan nézett ki ez a hadsereg! Az egyes fegyvernemek milyen fegyverekkel és felszereléssel rendelkeztek? Felkészülése során ne csak a könyveket bújjad, nézd meg a múzeum „Jelszavaink valának: haza és haladás” című kiállítását és a Fegyvertörténeti Látványtár idevonatkozó részét is!

I/c kategória: Görgei Artúr szárnysegédje voltam

2018-ban ünnepeljük a jeles hadvezér születésének 100. évfordulóját. Ennek emlékére szükséges Görgei életének minél részletesebb megismerése. Légy Görgei szárnysegédje, kísérd végig a szabadságharc hadjáratain! A tábornok mellett állva számolj be Görgei döntéseiről, az általa vezetett ütközetekről, hogy az utókor is megismerhesse! Szerinted milyen volt Görgei?

Témák 7-8. osztályosok számára:

II/a kategória: Görgei kontra Kossuth

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc két ikonikus alakjának kapcsolata jelentősen befolyásolta, sőt meghatározta az önvédelmi háború menetét. A dolgozatban szükséges ismertetni mindkét szereplő életpályáját, de legfőképpen kettejük kapcsolatát. Egyik oldalon egy tábornok, a másikon egy politikus, így döntéseikkel gyakran okoztak nézetkülönbséget egymás között. A feladat ezeknek a bemutatása és elemzése. Szerinted egy-egy kérdésben melyiküknek volt igaza?

II/b kategória: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete

Az első világháborút követően létrejövő Magyar Királyi Honvédség nehézbe helyzetbe kerültek, hiszen a trianoni békediktátum jelentősen korlátozta az ország fegyveres erejét. Ettől függetlenül – az adott lehetőségekhez képest – a két világégés között megkezdődött a hadsereg haditechnikai fejlesztése. A témát választók feladata ezeknek a fejlesztéseknek az ismertetése. Ez lehet egy-egy harci jármű vagy fegyvertípus részletes leírása: milyen harckocsikat, repülőgépeket rendszeresítettek, vagy a gyalogságot milyen kézi lőfegyverekkel szerelték fel. A haditechnika iránt érdeklődők előnyben!

II/c kategória: Érdekességek a Fegyvertár mélyéről

Ebben a témában a versenyzők nagyobb szabadságot kapnak a választható történelmi szabadságot illetően. A múzeum Fegyvertörténeti Látványtára a honfoglalástól napjainkig mutatja be tizenegy évszázad fegyvereit és harcosait. A kiállításban található műtárgyak közül kell a versenyzőknek kiválasztani és bemutatni egy fegyvertípust vagy fegyvercsaládot. Az eszközök mellett természetesen magukra a fegyveresekre is eshet a választás, azaz a kiállításban található bábuk közül kell ismertetni egy-egy adott korszak harcosát és annak felszerelését.

Ajánlott szakirodalom:

5-6. évfolyamosok

I/a kategória: A zentai csata és a török kiűzése Magyarországról

Czigány István, A magyarországi csapatok szerepe a török alóli felszabadító háborúban. HK 1989/2. sz.

Czigány István: A zentai csata. In: Hermann Róbert (szerk.): Fegyvert s vitézt… A magyar hadtörténet nagy csatái. Budapest, 2003.

Gerhard Seewann–Szita László: A legnagyobb győzelem. Dokumentumok az 1697. évi török elleni hadjárat és a zentai csata történetéhez. Pécs, 1997.

História 1986/03-04. szám

Nagy László: A török világ végnapjai Magyarországon. Budapest, 1986.

R. Várkonyi Ágnes: Magyarország visszafoglalása. Budapest, 1987.

Szakály Ferenc: Budavár visszavétele a töröktől 1686-ban. In: Rácz Árpád (szerk.) Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Budapest 2000.

Szakály Ferenc: Hungaria eliberata. Budavár visszavétele és Magyarország felszabadítása a török uralom alól, 1683–1718. Budapest. 1986.

Tóth István György: A felszabadító háborúk. In: Rácz Árpád (szerk.) Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Budapest 2000.

Varga J. János: A fogyó félhold árnyékában. Budapest, 1986.

Varga J. János: A kereszténység védőbástyája. In: Rácz Árpád (szerk.) Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Budapest 2000.

I/b kategória: A szabadságharc hadművészete

Barczy–Somogyi: A szabadságharc hadserege. Budapest, 1986.

Csikány Tamás: A szabadságharc hadművészete 1848–1849. Budapest, 2015.

Csikány Tamás: Csata Komáromnál 1849. július 2-án avagy a szabadságharc harcászata. Budapest, 2003.

Csikány Tamás: Honvédtüzérség az 1848–1849-es szabadságharcban. Budapest, 2000.

Csikány–Eötvös-Németh: A szabadságharc kézi lőfegyverei. 2012.

Hermann Róbert: 1848-1849. A szabadságharc hadtörténete. Budapest, 2001.

Hermann Róbert: Az 1848–1849-es szabadságharc nagy csatái. Budapest, 2004.

Cs. Kottra Györgyi (szerk.): „Fényesebb a láncnál a kard”. Budapest, 1999.

I/c kategória: Görgei Artúr szárnysegédje voltam

Görgei Artúr: Életem és működésem, 1988. Budapest

Görgey István: Görgey Artúr ifjúsága és fejlődése a forradalomig, 1916 Budapest

Hermann R.: Kossuth ​Lajos és Görgei Artúr levelezése, 1848–1849, Budapest, 2001.

Hermann Róbert: 1848-1849. A szabadságharc hadtörténete. Budapest, 2001.

Hermann Róbert: Az 1848–1849-es szabadságharc nagy csatái. Budapest, 2004.

Hermann Róbert: Görgei Artúr, Magyar Tudomány 2016 /7 177 évf. 7. sz.

Hermann Róbert: Görgei Artúr. In: Rubicon 1999/4. szám 

Rácz Árpád (Szerk.): Nagy képes millenniumi arcképcsarnok - 100 portré a magyar történelemből, 2002. Budapest

7-8. évfolyamosok

II/a kategória: Görgei kontra Kossuth

Görgei Artúr: Életem és működésem, 1988. Budapest

Görgey István: Görgey Artúr ifjúsága és fejlődése a forradalomig, 1916 Budapest

Hermann R.: Kossuth ​Lajos és Görgei Artúr levelezése, 1848–1849, Budapest, 2001.

Hermann Róbert (szerk.): Kossuth Lajos, „a magyarok Mózese”. 2006.

Hermann Róbert: Az áruló Görgei mítosza és a tények Korunk 2012. március

Hermann Róbert: Görgei Artúr, Magyar Tudomány 2016 /7 177 évf. 7. sz. 

Kosáry Domokos: A Görgey kérdés története, 1994.

Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban. 2. bőv., jav. kiad. Bp., 2002.

Rácz Árpád (Szerk.): Nagy képes millenniumi arcképcsarnok - 100 portré a magyar történelemből, 2002. Budapest

II/b kategória: A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete

Bíró Ádám - Éder Miklós - Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos harcjárművei 1920-1945. Budapest, 2006.

Bíró Ádám - Sárhidai Gyula: A ​Magyar Királyi Honvédség hazai gyártású páncélos harcjárművei 1914–1945. Budapest, 2012.

Bonhardt Attila · Sárhidai Gyula · Winkler László: A ​Magyar Királyi Honvédség fegyverzete.  Budapest, 1992.

Emlékeztető a tűzfegyverek és harceszközök alkalmazásához. Budapest, 1944. (Kézifegyverek, tüzérség, páncélosok, repülők, korabeli fogalmak)

Eötvös Péter · Hatala András · Soós Péter: A ​Király géppisztoly. Budapest, 2014.

Sárhidai Gyula - Hajdú Ferenc: A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hivatalig, 1920-2005. Budapest, 2005.

Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország. 1941–1943. Budapest, 2002. 120-127. oldal

Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország, 1943–1945. Budapest, 2009. 237-246. oldal

II/c kategória: Érdekességek a Fegyvertár mélyéről

B. Szabó János-Somogyi Győző: Elfeledett háborúk. Budapest, 1999.

Balázs József-Pongó János: Pisztolyok, revolverek. Budapest, 1977.

Csikány Tamás-Eötvös Péter-Németh Balázs: A szabadságharc kézi lőfegyverei. Budapest, 2012.

Eötvös Péter · Hatala András · Soós Péter: A ​Király géppisztoly. Budapest, 2014.

Jan Sach: Régi kardok, tőrök, buzogányok - A cséphadarótól a párbajtőrig. Új Ex Libris, 1999.

Kovács S. Tibor: Huszárfegyverek. Budapest, 2010.

Kristó Gyula: Az Anjou-kor háborúi. Budapest, 1988.

Kristó Gyula: Háborúk és hadviselés az Árpádok korában. Szukits, 2003.

Lugosi József-Temesváry Ferenc: Kardok. Budapest, 1988.

Petkes Zsolt-Sudár Balázs: Magyarok fegyverben. Helikon, 2015.

Ságvári György-Somogyi Győző: Nagy huszárkönyv. Budapest, 1999.

Ságváry György: Magyar uniformisok. Budapest, 2010.

Winkler Gusztáv: A hadviselet művészete II. – a magyar államalapítástól a mohácsi vészig. Budapest, 2001.

Zarnóczki Attila: Mátyás király katonái. Budapest, 1992.

 

A fordulók feladatainak rövid ismertetése:

Az előzetesen regisztrált diákok vehetnek részt a versenyre felkészítő múzeumpedagógiai foglalkozásokon. Ezt követően résztémát választanak és elkészítik pályamunkáikat az előzetesen közölt feltételeknek megfelelően, és határidőre benyújtják azokat papír alapon, valamint a 7-8. osztályos versenyzők elektronikus formában is. A második fordulóban, a Hadtörténeti Múzeumban egy szakmai zsűri előtt szóban is bizonyítani kell a témában való jártasságot, megszerzett ismereteket.

A nevezés módja és határideje:

A múzeumi foglalkozásokon való részvételi szándékot a horvathmihalyverseny@gmail.com e-mail címen kell jelezni 2017. október 9-ig.

A pályamunkát beadó diákok nevezését felkészítő tanáraik rögzítik a Tehetségháló online jelentkeztető felületén (www.tehetseghalo.hu) 2018. február 26-ig.

A döntőre meghívott diákok a szülői beleegyező nyilatkozatot is tartalmazó, kitöltött nevezési lapot a döntő helyszínén regisztrációkor adják le.

A döntőbe jutás feltételei, a továbbjutott versenyzők értesítésének módja és határideje:

A múzeumi foglalkozás és saját kutatómunka alapján elkészített és határidőig benyújtott dolgozatokat a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szaktanárai és a Hadtörténeti Múzeum dolgozói javítják ki. A javítás eredményét és a döntőbe jutottak névsorát 2018. április 9-ig hozzuk nyilvánosságra a www.fazekas.hu, www.militaria.hu/muzeumpedagogia és a www.tehetseghalo.hu  weboldalakon. A döntőbe jutott dolgozatok közül a javítóbizottság kiválasztja témánként a legjobb dolgozat íróját is.

A döntőben részt vevő diákok maximális létszáma 80 fő.

A versenyen részvételi díj nincs.

A verseny ütemterve:

Határidő

Feladat

Felelős

2017. 10. 09.

regisztráció a felkészítő foglalkozásokra

nevező intézmények

2017. 10. 25 -26.

első forduló a Hadtörténeti Múzeumban

szakmai felelősök

2018. 02. 26.

pályamunkák beadása, nevezés megerősítése

nevező versenyzők

2018. 04. 09.

döntőbe behívott tanulók listájának közzététele

Budapesti POK, szakmai felelősök

2018. 04. 26.

szóbeli döntő a Hadtörténeti Múzeumban

Budapesti POK, Hadtörténeti Intézet és Múzeum

2018. 05. 31.

a döntőn I., II., III. helyezést elért diákok tájékoztatása a központi díjátadó ünnepségről

Budapesti POK

 

A szakmai felelősök neve, címe, elérhetősége:

Ádámné Laczkó Melinda
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
E-mail: melinda@fazekas.hu
Tel/Fax: 210-10-30/243

Balogh Máté
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
E-mail: balogh.mate@mail.militaria.hu
Tel: 06/1-325-16-91

 

Kapcsolattartó:

Szabóné Horváth Mária
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
E-mail: szabonehorvath.maria@oh.gov.hu; tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Tel: +36/1/374-2139