2015.10.26. hétfő
Nyomtatás

Országos történelem tanulmányi verseny (7-8. évf.)

7-8. osztályosok
Történelem

A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

A verseny kezdete:
2015. 12. 10. 14:00-15:30
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2015. 12. 10. 14:00-15:30
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2016. 02. 16. 14:00-15:30
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2016. 04. 15-16.
helyszíne:
Szombathely
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
szakmai felelőse:
Dr. Bakó Balázs
elérhetősége:
94/519-604; bako@pszk.nyme.hu
koordinátora:
Szabóné Horváth Mária
elérhetősége:
1/338-2156/142; tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny meghirdetője: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: nincs

 A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: nincs 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklődő valamennyi 7-8. évfolyamos általános iskolai vagy a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok megfelelő életkorú tanulói.

A versenyen való részvétel kizáró okai: A versenyen nem indulhat nem 7-8. évfolyamos tanuló. A verseny lebonyolításában olyan személy nem vehet részt, akit az országos vagy a megyei szervező ettől eltilt. Eltiltásra csak összeférhetetlenség vagy szabálytalanság esetén kerülhet sor.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Európa és Magyarország története 1301-től 1526-ig

A felkészüléshez felhasználható irodalom:

Az iskolai fordulóra: a forgalomban lévő általános iskolai tankönyvek, atlaszok.

A megyei fordulóra: Az iskolai forduló anyaga és  

Csukovits Enikő: Liliom és holló. Az Árpád-ház kihalásától a mohácsi vészig. Bp. Magyar Könyvklub - Helikon Kiadó, 1997. 6-9.p., 16-33.p., 40-45.p.,48-71.p., 94-102.p. Új képes történelem.

Az országos döntőre: A megyei forduló anyaga és

Csukovits Enikő: Liliom és holló. Az Árpád-ház kihalásától a mohácsi vészig. Bp. Magyar Könyvklub - Helikon Kiadó, 1997. 5-102. p. Új képes történelem.

A nevezés határideje és módja a budapesti és Pest megyei iskolák esetében:

2015. november 10-ig a www.tehetseghalo.hu/versenyek weboldalon való bejelentkezés után lehetséges. A tavalyi belépési név és jelszó használható.

A jelentkezés menete:

  • A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.
  • Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.
  • A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.
  • Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)
  • A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanuló neve.

Fordulók (időpontok, helyszínek, esetleg a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: 2015. december 10. 14-15.30 óra

A forduló anyagát az NymE RPSzKK elektronikus úton juttatja el a POK-hoz, aki azt továbbítja az iskolák felé. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli (az útmutató a versenyt követően letölthető a honlapról), majd a legalább 80%-os eredményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát felterjeszti a területileg illetékes POK-hoz 2016. január 11-ig. A POK a megyei fordulón részvevők létszámát 2016. január 15-ig megküldi az NymE RPSzK -hoz.

2. forduló: 2016. február 16. 14-15.30 óra. Regisztráció: 13:00 - 13:45

Helye: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

A fordulót a megyei/fővárosi POK szervezi. A forduló anyagát az NymE RPSzKK juttatja el a POK-hoz, aki azt megfelelő példányban sokszorosítja. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók vagy szaktanárok javítják ki és értékelik, majd a POK versenyfelelősei az eredményeket eljuttatják az NymE RPSzKK -hoz 2016. március 4-ig.

3. forduló: 2016. április 15-16.

Az országos döntőn a megyei fordulókon országosan legjobb teljesítményt nyújtó 15-20 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül az NymE RPSzKK értesít.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az iskolai fordulóban legalább 80%-os teljesítményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba.

Az országos döntőn országosan a megyei fordulókon legjobb teljesítményt nyújtó 15-20 tanuló vehet részt.

A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit, illetve a feladatsorokat az NymE RPSzKK honlapján teszi közzé: http://pszk.nyme.hu

Díjazás: Az országos döntőn részvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

A szervezők elérhetősége: Dr. Bakó Balázs, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/519-604; e-mail: bako@pszk.nyme.hu illetve a megyei versenyfelelősök

 

A verseny eredményei
Forduló
1.forduló
2.forduló