2015.10.26. hétfő
Nyomtatás

Savaria országos történelem tanulmányi verseny

középiskolák 9-10. osztályos tanulói
Történelem

A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait. 

 

A verseny kezdete:
2016. január 12. 14-16 óra
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2016. január 12. 14-16 óra
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2016. 02. 16. 14:00-16:00
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2016. április 22-23.
helyszíne:
Szombathely
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
szakmai felelőse:
Dr. Bakó Balázs
elérhetősége:
94/519-604; bako@pszk.nyme.hu
koordinátora:
Szabóné Horváth Mária
elérhetősége:
1/338-2156/142; tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny meghirdetője: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: nincs

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

I. kategória: 9. évfolyamos tanulók és a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulói ideértve azokat is, akik ebben a tanévben a 9. évfolyam tananyagát tanulják

II. kategória: 10. évfolyamos tanulók ideértve azokat a 11. évfolyamos tanulókat is, akik ebben a tanévben a 10. évfolyam tananyagát tanulják

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklődő valamennyi 9-10.évfolyamos tanuló. A nyelvi előkészítő osztályba járó tanulók is nevezhetnek a versenyre, amennyiben az adott évben a 9. vagy a 10. évfolyam tananyagát tanulják.

A versenyen való részvétel kizáró okai: A verseny lebonyolításában olyan személy nem vehet részt, akit az országos vagy a megyei szervező ettől eltilt. Eltiltásra csak összeférhetetlenség vagy szabálytalanság esetén kerülhet sor. Nem indíthat versenyzőt olyan személy, aki az országos versenybizottság tagja.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

I. KATEGÓRIA

Egyetemes és magyar történelem a Kr.e. V. századtól 1342-ig

Kiemelt korszakok a döntőn: Róma története az I. századtól 476-ig, Magyarország a XI. századtól 1342-ig

1. forduló

Kr.e. V. századtól Kr.e. 44-ig

Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok

2. forduló

Kr.e. I. századtól 1116-ig (Könyves Kálmán haláláig)

1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok

2. Királyok könyve (szerkesztette: Gáspár Zsuzsa, Horváth Jenő), Officina Kiadó, pp 30-33. (Szent László, Könyves Kálmán)

3. Bertényi Iván: Szent István és öröksége. Vince Kiadó, 2000. pp.32-40. (Salamon és a hercegek viszálya, Az első szentek, Szent László egyházpolitikája és törvényei, Szent László külpolitikája, Könyves Kálmán uralkodása)

3. forduló

Írásbeli: 476-tól 1342-ig

Szóbeli: Róma története az I. századtól 476-ig, Magyarország története a XI. századtól 1342-ig

 1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok
 2. Királyok könyve (szerkesztette: Gáspár Zsuzsa, Horváth Jenő), Officina Kiadó, pp 46-49. (II. András, IV. Béla), pp. 62-63. (Károly Róbert)
 3. Bertényi Iván: Szent István és öröksége. Vince Kiadó, 2000. pp. 55-95. (IV, V. fejezet – Magyarország a XIII. században, Magyarország Károly Róbert korában)

II. KATEGÓRIA

Egyetemes és magyar történelem Kr.e. 44-től 1792-ig

Kiemelt korszakok a döntőn: Magyarország története a XI–XVIII. századig

1. forduló

Kr.e. 44-től 1490-ig

Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok

2. forduló

X. századtól 1648-ig (I. Rákóczi György haláláig)

1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok

2. Bertényi Iván: Szent István és öröksége. Vince Kiadó, 2000. pp 144-156. (IX. fejezet –Magyarország Zsigmond uralkodása idején)

3. Királyok könyve (szerk.: Gáspár Zsuzsa, Horváth Jenő), Officina Kiadó, pp 134-135. (Bocskai István), pp 140-145. (Bethlen Gábor, Erdély aranykora, A fejedelmi udvartartás), pp 148-149. (I. Rákóczi György)

3. forduló

írásbeli: Magyarország a XI – XVIII. században

szóbeli: Magyarország története 1526-1792 között

 1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok
 2. R. Várkonyi Ágnes: A Királyi Magyarország – 1541-1686. Vince Kiadó, 1999. pp. 91- 104. VII. fejezet (Változatok a magyar politikára), pp.136-148. X. fejezet (műveltség, hagyomány, megújulás)
 3. Királyok könyve (szerk.: Gáspár Zsuzsa, Horváth Jenő), Officina Kiadó, pp. 162-163. (II. Rákóczi Ferenc), pp.165-183. (III. Károly, A Pragmatica Sanctio, Mária Terézia, „Életünket és vérünket”, Külpolitikai félsikerek, II. József, Felvilágosult abszolutizmus, II. Lipót)

A nevezés határideje és módja Budapesten és Pest megyében:

2015. november 10-ig a www.tehetseghalo.hu/versenyek weboldalon való bejelentkezés után lehetséges. A tavalyi belépési név és jelszó használható.

A jelentkezés menete:

 • A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.
 • Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.
 • A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.
 • Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)
 • A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanuló neve.

Nevezési díj: nincs

Fordulók (időpontok, helyszínek, esetleg a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: 2016. január 12. 14-16 óra

A forduló anyagát az NymE RPSzKK eljuttatja a megyei/fővárosi POK-hoz, akik azt továbbítják az iskolákhoz. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli (az útmutató a versenyt követően letölthető a honlapról), majd a legalább 80%-os eredményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát felterjeszti a területileg illetékes POK-hoz 2016. január 22-ig. A POK a megyei fordulón részvevők létszámát 2016. február 2-ig megküldi az NymE RPSzK-hoz.

2. forduló: 2016. február 16. 14-16 óra

A fordulót a megyei/fővárosi POK szervezi. A forduló anyagát az NymE RPSzKK juttatja el a POK-hoz. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók vagy szaktanárok javítják ki és értékelik, majd az eredményeket eljuttatják az NymE RPSzK -hoz 2016. március 4-ig.

3. forduló: 2016. április 22-23.

Az országos döntőn a megyei fordulókon az országos összesítés után a legjobb teljesítményt nyújtó 15-15 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül az NymE RPSzKK értesít. Az országos döntőt csak abban az esetben áll módunkban megszervezni, amennyiben a verseny támogatása biztosított lesz.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az iskolai fordulóban legalább 80%-os teljesítményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba.

Az országos döntőn kategóriánként a megyei fordulókon legjobb teljesítményt nyújtó 15-20 tanuló vehet részt.

Az eredmények közzétételének módja: A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit az NymE RPSzKK honlapján teszi közzéA fővárosi és Pest megyei döntő eredményei a Tehetségháló oldalán,  és a Budapesti POK honlapján is megtekinthetőek lesznek.

Díjazás: Az országos döntőn részvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek. 

A szervezők elérhetősége: Dr. Bakó Balázs, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/519-604; e-mail: bako@pszk.nyme.hu illetve a megyei versenyfelelősök

A verseny eredményei
Forduló
1.forduló
2.forduló