2015.10.21. szerda
Nyomtatás

Országos német nyelvi verseny

7-8. osztályosok
Német nyelv

A verseny célja: A nyelvtanulásban jó képességű tanulók számára versenyzési lehetőség biztosítása, tehetségek felkutatása, fejlesztése.  Az idegen nyelvi kommunikációs képességek fejlesztése.

A verseny kezdete:
2015. november 26.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
A(z) 1. forduló időpontja:
2015. november 26.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2016.március 10.
helyszíne:
a Szolnoki POK szervezi
A(z) 3. forduló időpontja:
2016. május 20.
helyszíne:
Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
szakmai felelőse:
Törőcsik Erzsébet
elérhetősége:
56/422-051, rakoczisuliszolnok@gmail.com
koordinátora:
Tóta Tímea
elérhetősége:
56/510-715, Tota.Timea@oh.gov.hu

A verseny meghirdetője: Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

  • 1. kategória 7. évfolyam
  •  2. kategória 8. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: -

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A versenyre jelentkezhetnek az adott tanévben 7. és 8. évfolyamot végző tanulók, akik:

- ebben a tanévben a német nyelvet az iskolában rendes tantárgyként tanulják

- az adatlapon, amelyet az első forduló feladatlapjával kap meg a tanuló, az iskola igazgatója aláírásával és az iskola bélyegzőjével igazolja a feltételeknek való megfelelést.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

- német anyanyelv

- kéttannyelvű iskolában folytatott tanulmányok

- szülők német anyanyelve

- nemzetiségi nyelven tanító iskolában folytatott tanulmányok

- 6. életévük betöltése után hat hónapnál hosszabb időt töltöttek német nyelvterületen

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő köznapi témák német nyelven való írásbeli és szóbeli kommunikálása, a nyelvtani szabályok betartásával. Bármely az adott évfolyamon használt német nyelvkönyv alkalmas a felkészüléshez.

Nevezés: www.tehetseghalo.hu/versenyek weboldalon való bejelentkezés után lehetséges. A tavalyi belépési név és jelszó használható.

A jelentkezés menete:

  • A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.
  • Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.
  • A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.
  • Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)
  • A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanuló neve.

Nevezési díj: nincs 

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: 2015. november 26.

Az előzetes igénylésnek megfelelően a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ eljuttatja a Pedagógiai Oktatási Központoknak a feladatlapokat, amelyeket a szervezők továbbítanak az intézményekbe. Ez a küldemény tartalmazza a 7. és 8. osztályos feladatlapokat, a javítási útmutatót, valamint az egyéni tanulói adatlapot, amelyet a megyei fordulóba továbbjutó tanulók dolgozataihoz kell csatolni az iskola igazgatójának aláírásával, valamint az iskola bélyegzőjével ellátva.

E küldeményeket az iskolák leghamarabb az iskolai fordulót megelőző napon bontják fel, a feladatlapokat sokszorosítják a nevezett tanulók számának megfelelő példányszámban. A megírást követően a dolgozatokat a szaktanár javítja ki a kapott útmutató alapján. Az útmutatóban megadott ponthatárt elérő dolgozatokat (amennyiben nincs ilyen, évfolyamonként a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát) a kitöltött adatlappal együtt a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központba kell küldeni 2015.december 11-ig. A területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központ 2016.január 15-ig megkéri a megyei fordulóra szükséges feladatlapokat a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtól.

2. forduló: 2016.március 10.

A fordulót a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok szervezik. A forduló anyagát, amely egy feladatlap kitöltéséből áll, a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ megküldi a megyei szervezőknek.

A feladatlapokat a megyei szaktanácsadók javítják a megküldött javítókulcs és útmutató alapján, majd felterjesztik évfolyamonként a legalább 80 %-os teljesítményt elérő tanuló feladatlapját. Azonos pontszám esetén a javítási útmutatóban megadott feladatban elért magasabb pontszám dönt. A felterjesztés nem jelent automatikus behívást az országos fordulóba.

Határidő: 2016. április 01.

Az országos versenybizottság a pontszám alapján rendezi a megyék által felterjesztett feladatlapokat és megállapítja az országos döntőbe behívandó tanulók névsorát.

A bejutó tanulók iskoláját a szervező intézmény értesíti 2016.április 29-ig.

3. forduló: 2016. május 20.

A döntőben évfolyamonként 20-20 tanuló vesz részt.

Az országos döntő szóbeli feladatokból áll.

- ismeretlen szöveg értése, tartalmi összefoglalása német nyelven

- beszélgetés kép alapján, képleírás

- társalgás, német nyelven

Az országos döntő végső sorrendjének megállapításában a zsűri által adott pontokat, valamint a megyei forduló eredményének 50 %-át vesszük figyelembe.

A verseny helyszíne: Szolnok város, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

A döntőben résztvevő tanulók és egy felkészítő tanár részére a versenyt megelőző napi szállásról és a verseny napján az étkezésről sikeres pályázat esetében a szervezők gondoskodnak. Ha nem kerül kiírásra pályázat, vagy az nem lesz sikeres, a döntő résztvevőinek részvételi díjat kell fizetniük. A szervezők erről a döntőbe jutott tanulóktól és tanáraiktól előzetesen tájékozódnak, értesítést küldenek.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

Az iskolai fordulóból az útmutatóban megadott ponthatárt elérő tanulók dolgozatát kell felterjeszteni a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központokhoz. A területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok a szervezők által megadott pontszám alapján döntenek a behívandó tanulókról, akiket értesítenek iskolájuk útján.

A megyei fordulóból évfolyamonként a feladatlap alapján a legalább 80 %-os teljesítményt elérő eredményt elérő tanulók feladatlapját valamint a kitöltött adatlapot, - amelyet az első

iskolai forduló feladatlapjával együtt kapnak meg a résztvevők - kell felterjeszteni a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központba. A felterjesztés nem jelent automatikus továbbjutást. A versenybizottság a feladatlapokat pontszám alapján rendezi, és így állapítja meg az országos döntőbe behívandó tanulók névsorát, akiket iskolájuk útján értesít. 

Az eredmények közzétételének módja:

Az országos fordulóba jutó tanulók névsora, valamint az eredmények olvashatók a szervező intézmény honlapján:

www. rakoczi-iskola-hu

Díjazás: A döntő minden résztvevője és minden felkészítő tanár könyvjutalomban és oklevélben részesül

A szervezők elérhetősége:

Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ

5000 Szolnok Mária út 19.

Tel: 56/510-715

e-mail: Tota.Timea@oh.gov.hu

a verseny felelőse: Tóta Tímea

 

Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

5000 Szolnok Rákóczi út 45.

Tel/Fax.: 56/422-051

e-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com

Honlap: www.rakoczi-iskola-hu

a verseny felelőse: Törőcsik Erzsébet