2015.10.09. péntek
Nyomtatás

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

5-8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom

A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének az erősítése, valamint a továbbtanuláshoz, az informatikai eszközök használatához, a munkavégzéshez szükséges helyesírási kompetencia mérése, fejlesztése.

A verseny kiírója: Magyar Nyelvtudományi Társaság

A második (fővárosi) forduló szervezője: Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 

Az első (kerületi) forduló szervezője: kerületi versenyszervező

A verseny kezdete:
2015.11.25. 14:00
helyszíne:
a kijelölt kerületi iskolában
Nevezés:
Lezárva
módja:
az eddigi gyakorlat szerint a kerületi versenyszervezőknél
A(z) 1. forduló időpontja:
2015.11.25. 14:00
helyszíne:
a kijelölt kerületi iskolában
A(z) 2. forduló időpontja:
2016.03.19. 10:00
helyszíne:
szervezés alatt
Eredmények közzététele:
-
helye:
-
A verseny meghirdetője:
Magyar Nyelvtudományi Társaság
szakmai felelőse:
Antalné dr. Szabó Ágnes
elérhetősége:
simonyi-verseny@btk.elte.hu
koordinátora:
Pogányné Thomán Angéla
elérhetősége:
tehetseg.bppok@oh.gov.hu, +36-1/338-2156/143

A verseny kategóriái korcsoportok és iskolaszintek szerint: az általános iskolák és a középiskolák 5–8. évfolyamos tanulói évfolyamonként négy kategóriában (5. 6. 7. 8. évfolyam) versenyeznek.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

A helyesírási verseny tananyaga a Nemzeti alaptantervnek és a Kerettantervnek az évfolyamonként meghatározott, a verseny honlapján is olvasható követelményeire épül. Az 1. forduló anyaga a megelőző évfolyam tantervi követelményein alapul.

A versenyhez való felkészüléshez ajánljuk a tantervi követelményeknek megfelelő magyar nyelvi tankönyveket, valamint A magyar helyesírás szabályai 11. vagy 12. kiadását (Akadémiai Kiadó). A 2015/2016-os tanévben a versenyanyag csak olyan szabályok alkalmazását és példák leírását kéri, amelyek nem különböznek a helyesírási szabályzat 11. és 12. kiadásában. Ha a tanuló olyan szót vagy szabályt ír le, amely megváltozott a 12. kiadásban, akkor elfogadjuk, akár a 11., akár a 12. kiadás szerint írja. Mintafeladatokat a verseny honlapja és a versenyhez készült korábbi segédkönyvek mutatnak be.

Nevezés: az eddigi gyakorlat szerint a kerületi szervezőknél

A verseny teljes kiírása a http://simonyi.mnyt.hu honlapon olvasható.