2016.01.05. kedd
Nyomtatás

Fővárosi vers- és prózamondó verseny

5-8. évfolyam
Magyar irodalom

A verseny pedagógiai célja:
A magyar kultúra értékeinek ápolása, tehetséggondozás.

 

 

A verseny kezdete:
iskolai szervezés
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
iskolai szervezés
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2016. 03. 31-ig
helyszíne:
kerületi szervezés
A(z) 3. forduló időpontja:
2016. április
helyszíne:
szervezés alatt
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szakmai felelőse:
Pogányné Thomán Angéla
elérhetősége:
1/338 2156/143; tehetseg.bppok@oh.gov.hu
koordinátora:
Pogányné Thomán Angéla
elérhetősége:
1/338-2156/143; tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny kategóriái (az évfolyamok vagy korcsoportok születési dátum szerinti megjelölésével):

  • 5-6. évfolyam (11-12 éves korcsoport) vers
  • 5-6. évfolyam (11-12 éves korcsoport) próza
  • 7-8. évfolyam (13-14 éves korcsoport) vers
  • 7-8. évfolyam (13-14 éves korcsoport) próza

A verseny jellege, részei:

Szóbeli: Két percnél nem hosszabb lírai vagy epikai alkotás (részlet is lehet) elmondása.

A verseny fordulói :

  • iskolai válogató
  • kerületi forduló
  • fővárosi verseny

A nevezés módja:

Kerületenként 4 főt várunk: korosztályonként 1 vers és 1 próza (ha nincs próza, nem lehet verset hozni helyette)

Nevezés: online a Tehetségháló weboldalon

A jelentkezés menete:
A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.
Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.
A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.
Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)
A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanuló neve.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny résztvevőinek egy magukkal hozott szabadon választott maximum három perces verset vagy prózai szöveget kell elmondaniuk. A szöveg csak eredeti, magyar irodalmi mű lehet.

A fordulók feladatainak rövid ismertetése:

  • A verseny résztvevőinek egy magukkal hozott szabadon választott maximum három perces verset vagy prózai szöveget kell elmondaniuk.
  • Nem lehet verses epikai alkotás (pl. ballada, verses mese, elbeszélő költemény).
  • A választott mű magyar költő, illetve író alkotása legyen.

Az értékelés szempontjai:

A korosztálynak megfelelő mű választása
A választott mű helyes értelmezése
A korosztálynak megfelelő tiszta artikuláció, intonáció és beszéddallam
A közönséggel való kapcsolatteremtés képessége

A verseny díjai:
A verseny valamennyi résztvevője emléklapot kap.
Kategóriánként az első három helyezett oklevelet és jutalmat (jutalomkönyv/könyvutalvány) kap.
Eredményhirdetés és díjátadás: a verseny után. 

A versenyrendező neve, címe, elérhetősége:

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
Thomán Angéla
1088 Budapest, Vas u. 8.
E-mail: tehetseg.bppok@oh.gov.hu
telefon: 338-2156/ 143