2016.01.04. hétfő
Nyomtatás

Horváth Mihály történelmi tanulmányi verseny

középiskolák 9-10-11. osztályos tanulói
Történelem

A verseny pedagógiai célja: A tanulók végezzenek kutatómunkát a megadott szakirodalomban; legyenek képesek különböző típusú források összegyűjtésére és feldolgozására; ismerjék meg a korszak fontosabb történelmi eseményeit.

A verseny kezdete:
2016. január 27. 14:30 - 15:30
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online
A(z) 1. forduló időpontja:
2016. január 27. 14:30 - 15:30
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2016. március 9. 15:00 - 17:00
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2016. április 23. 9:00 - 16:00
helyszíne:
Eötvös József Gimnázium
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti POK és a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
szakmai felelőse:
Foki Tamás
elérhetősége:
210-10-30/217; foki@fazekas.hu
koordinátora:
Szabóné Horváth Mária
elérhetősége:
1/338-2156/142; tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny kategóriái:

I. kategória: A fővárosi gimnáziumok 9-10-11. évfolyamai részére.
Ötéves képzés esetében a 12. évfolyamos tanulók is jelentkezhetnek.

 

II. kategória: A fővárosi szakközépiskolák 9-10-11. évfolyamai részére.
Ötéves képzés esetén a 12. évfolyamos tanulók is jelentkezhetnek. 

A verseny jellege, részei:
A három fordulós verseny első és második fordulója írásbeli jellegű. Az első forduló feladatlapjait elektronikusan úton kapják meg az iskolák.

A verseny fordulói:

  • Az első forduló (elődöntő): 2016. január 27-én (szerda)1430-1530 óra között a tanuló iskolájában.
  • A második forduló időpontja: 2016. március 9. (szerda)1500-1700 óra
    Helyszíne: Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
  • A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2016. április 23. (szombat) 900-1600 óra
    Helyszíne: Eötvös József Gimnázium

A továbbjutás feltételei, a továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje:

Az első fordulóról a feladatlapokat az iskolák szaktanárai javítják ki, és küldik be a legalább 60 %-ot elért dolgozatokat 2016. február 8-iga Budapesti Pedagógiai Oktatási Központba. A beérkezett dolgozatok közül a versenybizottság kiválasztja témánként a legjobb 40 dolgozat íróját, összesen 80 tanulót, akik részt vehetnek a középdöntőben.

A második fordulóba (középdöntőbe) jutott tanulók névsorát a Tehetségháló oldalán 2016. február 18-án tesszük közzé.

A második fordulóban írt esszéket a versenybizottság értékeli, és az első és második forduló eredménye alapján kategóriánként és témánként a 15 legjobb eredményt elérő tanuló vehet részt a döntőben. A döntőbe jutott tanulók névsora a Tehetségháló oldalán 2016. április 6-ánlesz elérhető.

A döntőben részt vevő versenyzők maximális létszáma: kategóriánként és témánként 15 fő.

A nevezés módja:

A nevezés a  www.tehetseghalo.hu/versenyek weboldalon való bejelentkezés után lehetséges. A tavalyi belépési név és jelszó használható.

A jelentkezés menete:

A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.
Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.
A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.
Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap).
A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanuló neve. 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

1. téma: A Báthoriak kora

A középiskolai tankönyvek témára vonatkozó ismeretei, illetve a szakirodalomban található térképek, képek, ábrák, rajzok is szükségesek.

Pálffy Géza: A 16. század története. Pannonica Kiadó, Budapest, 2000. (101–118. o.)

Ágoston Gábor–Oborni Teréz: A 17. század története. Pannonica Kiadó, Budapest, 2000.
(38–49. o.)

Horn Ildikó: A könnyező krokodil. Jagello Anna és Báthory István házassága. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2007. (9–26. o.)

Báthory István emlékezete (szerk. Nagy László) Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994., (21–42. o.)

Nagy László: Tündérkert fejedelme, Báthory Gábor. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1988. (151–158. o., 173–178. o.)

Források:

A speyeri egyezmény (szövege): Történelmi Olvasókönyv III. kötet (szerk. Unger Mátyás). Tankönyvkiadó, Budapest, 1974., 248–250. o.

Báthory István levele Mágócsy Gáspárhoz Magyarország helyzetéről: ugyanott, 250–252. o.

2. téma: Közlekedés és hírközlés az ókorban

A középiskolai tankönyvek témára vonatkozó ismeretei, illetve a szakirodalomban található térképek, képek, ábrák, rajzok is szükségesek.

Hétköznapi élet a fáraók korában, Corvina, 158-161. o.

Hétköznapi élet a görög aranykorban, Corvina, 156-163. o.

Hétköznapi élet a római császárok korában, Corvina, 158-161. o.

Az információáramlás szerepe az ókori államokban, http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/eletmodtortenet-oskor-es-okor/allam-az-okori-civilizaciokban/az-informacioaramlas-szerepe-az-okori-allamokban

Michael P. Streck: Utazás az ókori Keleten, Ókor, 2004. 1. szám. http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2004_1_streck.pdf

Tóth Endre: Római utak Pannóniában, Ókor, 2004. 1. szám. http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2004_1_toth.pdf

Tóth János Attila: Navigare necesse est! Ókor, 2004. 1. szám. http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2004_1_tja.pdf

Vilmos László: A hajózás jelentősége az archaikus Görögországban, Ókor, 2004. 1. szám. http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2004_1_vilmos.pdf

A fordulók feladatainak rövid ismertetése:

Az első fordulóban 8-10 kérdésből álló feladatlapot töltenek ki a versenyzők, 60 perc áll a rendelkezésükre, és maximum 50 pontot szerezhetnek.

A második fordulóban 120 percben esszéfeladatot oldanak meg a tanulók, amelyre 50 pont kapható.

A döntőbe jutott tanulók tanulóknak a szóbeli, emelt szintű érettségihez hasonló feladattípusok megoldását kell elvégezniük, valamint képessé kell válniuk egy-egy adott történelmi szituációba, illetve történelmi személyiség szerepébe való belehelyezkedésre.

A döntőben a diákok 50 pontot szerezhetnek. Az elérhető maximális pontszám:
(elődöntő írásbeli+középdöntő írásbeli)/2+szóbeli=(50+50)/2+50=100 pont

A verseny díjai:

A döntő valamennyi résztvevője emléklapot vehet át, a helyezettek és különdíjasok oklevelet és jutalmat (könyvet vagy könyvutalványt) kapnak.

A verseny eredményei
Forduló
1.forduló