2015.12.16. szerda
Nyomtatás

Fővárosi komplex rajzverseny (általános iskola)

1-8. évfolyam
Művészetek

A komplex rajzverseny deklarált célja az általános módszertani kultúra fejlesztése mellett a vizualitás területén felbukkanó tehetséges gyerekek felfedezése, képességeik kibontakoztatása, önértékelésük és kreativitásuk fejlesztése, fejlődésük követése. Ez úgy érhető el, ha célnak tekintjük a verseny előző évtizedek alatt kialakult értékrendjének, gyakorlatának, szellemiségének és minőségének megőrzését, továbbgondolását és fejlesztését. 

A verseny kezdete:
2016.02.20.
helyszíne:
Saját iskola
Nevezés:
Lezárva
módja:
interneten
A(z) 1. forduló időpontja:
2016.02.20.
helyszíne:
Saját iskola
A(z) 2. forduló időpontja:
2016.03.12.-04.09.
helyszíne:
Fazekas Mihály Főv. Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Eredmények közzététele:
2016.05.12.  15:00
helye:
A verseny meghirdetője:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
szakmai felelőse:
Zele János
elérhetősége:
210-1030/226, zelejanos@fazekas.hu
koordinátora:
Németh Imre
elérhetősége:
338-21-56/158, nemeth.imre@oh.gov.hu

A komplex rajzverseny olyan, a közoktatást és az alapfokú művészeti oktatást is összevető, kapcsolatba hozó rendszeres szaktárgyi tanulmányi verseny, mely az önképzés, a tudásmegosztás segítése mellett a módszertani kultúrát fejlesztő szaktárgyi programot is jelent.

Fontos hálózatépítési és kapcsolattartási lehetőség. A versenyen iskolai, tankerületi fordulóira és fővárosi döntőre való felkészítés a felkészítő tanároknak és a felkészülő versenyzőknek komoly szakmai programot és a fejlesztési célokat tudatosító munkát jelent. A versenyprogram igazodási pontot, programot adhat a szakmai munkaközösségek számára, hiszen az évenként feldolgozásra felajánlott újabb és újabb témák jellegüknél fogva feltárják és összesítik az egy-egy területen elért kompetenciákat. A fentiek értelmében a versenyen a főváros területén működő iskolák  tanulói vehetnek részt (fenntartótól függetlenül).

A verseny analitikus értékelési rendszere úgy fejleszti a módszertani kultúrát, hogy minden döntőbe jutott versenyzőnek, felkészítő tanárnak és szülőnek korrekt, hasznosítható visszajelzést ad a képességfejlesztésben elért eredményeiről. A verseny egyedisége, komplexitása éppen abban van, hogy legalább két alkotói tevékenységformában elért teljesítményszinteket méri össze öt indikátor alapján párhuzamosan. Így teszi láthatóvá a speciális adottságokat, készségeket és segíti az egyedi fejlesztési programok megtervezését. Megismerhetővé válik a személyes képi megjelenítő- és kifejezőerő irányultsága valamint az értékteremtő kreativitás.

A komplex rajzverseny deklarált célja az általános módszertani kultúra fejlesztése mellett a vizualitás területén felbukkanó tehetséges gyerekek felfedezése, képességeik kibontakoztatása, önértékelésük és kreativitásuk fejlesztése, fejlődésük követése. Ez úgy érhető el, ha célnak tekintjük a verseny előző évtizedek alatt kialakult értékrendjének, gyakorlatának, szellemiségének és minőségének megőrzését, továbbgondolását és fejlesztését.

Fontosnak tartjuk a versenyen készült vizuális alkotások archiválását és dokumentálását, ami a későbbi felkészítések, fejlesztések és kutatások alapját képezheti. Az archívum, jellegéből adódóan értékes gyakorló- és tanulóterep a tanárképzésben részt vevő, a rajzfejlődés életkorhoz kötődő szintjeinek változását tanulmányozó egyetemi hallgatóknak is, akik akár a verseny lebonyolításban is komoly szerepet kaphatnak.

A verseny értékelésébe, zsűrijébe a szaktárgyat gondozó szaktanácsadók bekapcsolódása tovább erősítheti az egymástól elszigetelve, különféle iskolatípusokban működő tehetséggondozó műhelyek képzési profiljának és jelentős eredményeinek felismerését, támogatását és a jó gyakorlatok továbbadását.

A versennyel kapcsolatos információk közzététele, megosztása egyrészt szaktárgyi honlapon történik (letölthető versenykiírások, jelentkezési lapok, időpontok és helyszínek, szakirodalom stb.), másrészt hírlevelekkel (a meghirdetésre kerülő tematikus versenyfelkészítő foglalkozások programjai, a felkészítést segítő online források stb.). 

A verseny kategóriái

A verseny döntőjének technikai és időbeli tervezhetőségének érdekében a helyszíni gyakorlati feladatokat hat korcsoportban oldják meg a versenyzők:

 • az első korcsoportba az első és a második évfolyamos tanulók tartoznak
 • a második korcsoportba a harmadik és a negyedik évfolyamos tanulók tartoznak
 • a harmadik korcsoportba az ötödik és a hatodik évfolyamos tanulók tartoznak
 • a negyedik korcsoportba a hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók tartoznak

A verseny jellege

A verseny alapvetően gyakorlati jellegű, de pályázati elemeket is tartalmaz. A versenyzők az elődöntőre és a döntő fordulóra is a versenykiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező pályamunkával neveznek be, melynek kedvező elbírálása után vehetnek részt a helyszíni fordulókon, ahol már ellenőrzött körülmények között oldják meg a gyakorlati feladatokat. 

A verseny fordulói:

1) Tankerületi/iskolai válogató 

1a) Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett tankerületi válogató.

A versenyzők a szaktárgyi zsűri döntése alapján kapnak lehetőséget a budapesti döntőre való nevezésre. A tankerületi zsűri minden arra alkalmasnak talált versenyzőt nevezhet a fővárosi döntőbe.

1b) Iskolai válogató

Ha nem kerül megrendezésre tankerületi válogató, akkor az iskolai válogató után a szaktanár közvetlenül nevezheti az arra alkalmasnak talált versenyzőket a fővárosi döntőbe. 

A válogatóversenyek időpontját, feltételrendszerét a szaktárgyi munkaközösségek/szaktanárok határozzák meg.

2) Fővárosi döntő

2a) Elődöntő

Az online beküldött benevezési munkák zsűrizése után a felkészítő tanárok értesítést kapnak, hogy ki kap lehetőséget a helyszíni döntőn való részvételre.

Az elődöntő lebonyolításának időpontjai a 2015-2016. tanévben:

A benevezési munkák feltöltésének határideje: 2016. február 20.

Elődöntő (a pályamunkák zsűrizése): 2016. február 22-27.

A döntés közzététele: 2016. február 29.

A döntőbe jutottak listája elérhető lesz a http://rajz.fazekas.hu/versenyek-palyazatok/eredmenyek/ weboldalon is.

2b) Döntő

Az elődöntőn sikeres versenyzők a döntő helyszínén készítik el versenymunkájukat a versenykiírásban meghatározott időpontban, témákban, technikákkal és időkeretben.

A fővárosi döntő

Helyszíne: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
1082 Horváth Mihály tér 8.

A döntő szombati napokon kerül megrendezésre, 9-12 óra között, az alábbi iőpontokban:

2016. március 12.7 – 8.      évfolyam
2016. március 19.5 – 6.      évfolyam
2016. április 02.3 – 4.      évfolyam
2016. április 09.1 – 2.      évfolyam

Az elért eredményeket a versenyfordulókat követő héten helyezzük el a verseny honlapján (http://rajz-new.fazekas.hu/eredmenyek) és a Tehetséghálón.

A díjkiosztó ünnepély időpontja: 2016. május 12. (csütörtök) 15 órakor

A tankerületi válogatókról történő továbbjutás feltétele

A Pedagógiai Oktatási Központok által szervezett tankerületi válogatókról való továbbjutás feltétele az alkalmazott technikák magabiztos használata mellett szakmai zsűri által meghatározott értékelési kritériumok teljesítése. A továbbjutott versenyzőket a tankerületi koordinátorok e-mailben értesítik a válogató versenyt követően. 

A fővárosi döntőben részt vevő versenyzők maximális létszáma és értékelése

Az eddigi gyakorlatot figyelembe véve korcsoportonként kb. 80-100 tanuló vehet részt a fővárosi döntőben. A hat korcsoportban összesen maximum 600 tanuló kerülhet értékelésre.

A versenyzők és a kísérő tanárok részvételének feltételeiről a nevező intézmény gondoskodik.

A fővárosi döntőn a versenyzők azonosítót/regisztrációs számot kapnak, melyet feltüntetünk a pályamunkán és a helyszínen készült alkotáson egyaránt. Más azonosítókat, jelzéseket nem szabad a versenymunkákon elhelyezni.

A zsűri a helyszínen készült színes alkotást valamint a benevezési munkát együtt, párhuzamosan értékeli és évfolyamonként határoz meg a sorrendet. 

A verseny értékelési szempontjai és az elérhető pontszámok: 

Anyag- és eszközhasználat:5 pont
Formaalkotás:5 pont
Téralkotás:5 pont
Komponálás:5 pont
Kreativitás, kifejezőerő:20 pont
A két munkára összesen:80 pont 

A nevezés módja és a nevezési lap

A fővárosi döntőbe online nevezési lap kitöltésével és a benevezési munka online elküldésével lehet jelentkezni az erre jogosult versenyzőknek.

Az online nevezési lapot a felkészítő/kapcsolattartó tanárok kitöltik és külön levélben csatolmányként elküldik a versenyző által készített pályamunkáról készített digitális képet, melynek rövidebb oldala nem lehet 1500 pixelnél kisebb. A pályamunkákat beazonosításra alkalmas fájlnévvel kell ellátni a következő módon:

 • a versenyző évfolyama, jeligéje, az alkotás címe, az iskola irányító száma
 • a fájlnév elemeit alsó kötőjellel kell elválasztani egymástól
 • pl.: 07_Jelige_Atalanta_1029

A nevezési lap >>

A pályamunka feltöltési címe: rajz.fazekas@gmail.com

A jelentkezési lapon az alábbi adatokat kell megadni:

Versenyző neve
A versenyző évfolyama
A feltöltésre kiválasztott benevezési alkotás címe
Feltöltendő alkotás fájlneve
A versenyzőt nevező intézmény neve
Az intézmény postacíme (irányítószám, település, közterület neve, házszám)
A Versenyzőt felkészítő- nevező, kapcsolattartó tanár neve
Felkészítő tanár e-mail címe
A felkészítő tanár nyilatkozata: 
Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A versenyzőt és szüleit tájékoztattam a lebonyolítás rendjéről, a versenyszabályokról valamint arról, hogy a munkafolyamatokról és a versenyművekről digitális dokumentáció készül. 

A versenyző vagy intézménye által fizetendő díjak

A versenyen nevezési díj nincs. 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom

A verseny a vizuális befogadó- és alkotóképességek szintjeit méri. Az ismeretek egy része gyakorlati/kézműves jellegű és az alkalmazott technikák használati módjához, másik része pedig a vizuális közlő- és kifejezőeszközök kreatív átgondolt használatának minőségéhez kötődik.  A problémafelvetések és a hozzájuk tartozó témák, ismeretanyagok valamint az alkalmazható technikák évről évre változnak, ezért ezeket és a felkészülést segítő speciális szakirodalmat az aktuális versenykiírás tartalmazza, valamint a verseny honlapján kerül közzétételre. 

A fordulók feladatainak ismertetése

A tankerületi és az iskolai válogatók feladata a megadott témakörök és tartalmak feldolgozása, művészettörténeti analógiák felkutatása, elemzése. A versenykiírásban szereplő technikák lehetőségeinek megismerése, a befogadói és az alkotói képességek célzott fejlesztése. Az önálló problémamegoldó képességek megalapozása a versenykiírásban megadott feladatváltozatok segítségével.

A döntőben kapott feladatok a felkészítés során megszerzett tudás- és képességelemek alkalmazási szintjeit mérik minden versenyző számára azonos technikai feltételek között. A versenymunka témakörei és médiumai a versenykiírásban kerülnek meghatározásra. A döntőben a zsűri a benevezési munkát és a helyszínen készült munkát összeveti az egyéni kifejezőerő és képességstruktúra feltárásának érdekében.

A döntőn elkészítendő versenymunkához szükséges anyagokról és a versenyrendezéshez kapcsolódó egyéb feltételekről és eszközökről előzetes költségvetési terv alapján a verseny rendezői gondoskodnak. 

2015-2016. tanév versenyfordulóinak és döntőjének témakörei és alkalmazható eljárásai

Pályamunka

A versenyzők feladata egy antik átváltozásmítosz témáját feldolgozó, kifejező kompozíció készítése valamilyen szabadon választható monokróm grafikai technikával.

A benevezési munkák csak az alábbi, a versenybizottság által kiválasztott mítoszok feldolgozásával készíthetők el:

 • A kentaurok és lapiták harca (A centaurusok és a lapithák harca)
 • Daphné (Daphne)
 • A labirintus. Ariadné koronája (A labyrinthus. Ariadne koronája)
 • Daidalosz és Ikarosz (Aedalus és Icarus)
 • Atalanta
 • Europé (Europa)
 • Aktaión (Actaeon)
 • Niobé (Niobe)
 • Pomona és Vertumnus

A felkészítő tanárok feladata az, hogy a történeteket az életkori sajátosságokhoz illeszkedő formában és részletességgel ismertessék a versenyzőkkel.

A feldolgozható történetek Ovidius által írt, Devecseri Gábor által fordított változata letölthető a verseny honlapjáról (http://rajz-new.fazekas.hu/wp-content/uploads/2015/11/Publius-Ovidius-Naso.pdf). Egyéb források pl.: Antik lexikon, Corvina 1993, Tótfalusi István: Ki kicsoda az antik mítoszokban, stb. tanulmányozása segítheti az értelmezést.

A grafikai alkotásokat A/3 méretű papírra kell elkészíteni.

Az alkalmazható technikák pl.: tollrajz, lavírozott tus vagy pác, monotípia, magas és mélynyomó eljárásokkal készített nyomat, stb. 

Az elődöntőn továbbjutó versenyzőknek a pályamunkákat el kell hozniuk a fővárosi döntőre.

A benevezési munkák visszaadásának tervezett időpontjai:     

2016. május 11. (szerda) 15-17-ig

2016. május 12. (csütörtök) a díjkiosztó ünnepély előtt 13-15-ig és után 16-17-ig 

A versenymunka

A versenyzők két feladatot kapnak.

Az első feladat egy 5-7 tagú színsor létrehozása csak a megadott színeket használó színkeveréssel.

A második feladat egy, a helyszínen megismert műleírás („ekphrasis”) vizualizálása, képi kompozícióvá formálása színes technikával. A képleírások, egyéni értelmezése, személyessé tétele, továbbgondolása mellett figyelni kell a leírásból megismert motívumok felismerhető használatára.

A versenyzők teljesítményének összevethetősége és az egyenlő esélyek biztosításának érdekében verseny helyszínén a versenyzők számára egységesen biztosítunk papírt (35 × 50 cm) és vízfesték készletet. A versenyen ezeket más anyagokkal helyettesíteni nem megengedett.

A versenyzőknek hozniuk kell: paletta/keverő lap, vizes edény, ecsetek, grafitceruza, radír.

A helyszínen készített alkotások nem láthatók el paszpartuval!

A versenyen készült alkotás a Fővárosi Komplex Rajzverseny módszertani gyűjteményébe kerül. Megtekintése vagy elvitele digitális formában biztosított. 

A verseny díjai

A zsűri a rajzfejlődési szintekre tekintettel évfolyamonként értékeli a versenyzőket.

Évfolyamonként első, második és harmadik helyezést és indokolt esetben különdíjakat adhat ki. Az oklevél mellett lehetőség szerint a versenyzők tárgy vagy könyvjutalomban is részesülhetnek.

Elismerő oklevelet és lehetőség szerint könyvjutalmat kapnak a tanítványaikkal első helyezést elért felkészítő tanárok is.

A versenyrendező intézmény neve, címe, elérhetősége

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.

e-mail: fazakas@fazekas.hu
telefon: +36 1 210 10 30

A verseny szakmai felelősei:     
Garamvölgyi Béla mesterpedagógus
Zele János mesterpedagógus