2014.11.19. szerda
Nyomtatás

Versenyszabályzat

2014/2015. tanév

A tanulmányi versenybizottság tagjai:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértőia verseny koordinátoraversenyanyag-készítő csoport, zsűritagok, felügyelő tanárok.

I. A versenykoordinátor feladata, jogköre, felelőssége:

Koordinálja az adott versenyidőszakra kiterjedő munkát, részt vesz a versenykiírás elkészítésében. Összehangolja az adott tanévre meghirdetett versenyeket mind térben mind időben. Vállalja a feladatlapok titkosítását, és eljuttatását az iskolákhoz. Folyamatos kapcsolatot tart a versenyszervezőkkel és információt nyújt az iskolák, pedagógusok, diákok részére.

II. A versenyszervező feladata, jogköre, felelőssége:

A versenyszervező szervezi az adott versenyidőszakra kiterjedő munkát, részt vesz a versenykiírás elkészítésében. Meghatározza a zsűri összetételét. Irányítja az írásbeli, szóbeli, illetve a gyakorlati feladatok, valamint a javítási, értékelési útmutató elkészítését. Vállalja a feladatlapok szakmai megbízhatóságáért a felelősséget. Előkészíti az egyes fordulók lebonyolítását, gondoskodik a feladatlapok tartalmi és formai hibátlanságáról. Gondoskodik a jegyzőkönyvek és összesítő lapok kitöltéséről, hitelességéről. A fővárosi és országos fordulóba jutásról értesíti az érintett tanulók iskoláit. Lehetőség szerint a verseny helyszínén kihirdeti az eredményt.

III. A zsűri feladata, jogköre, felelőssége:

A zsűri tagjai végzik a tanulók teljesítményének értékelését, rangsorolását. Az eredményt vagy a verseny után a helyszínen, vagy legkésőbb 5 munkanapon belül kihirdeti.

IV. A tanulmányi verseny eredményének megóvása:

A bizottságok minden egyes tagját szigorú titoktartás kötelezi! A kerületi és fővárosi fordulók zsűri által kihirdetett eredményét a kihirdetéstől számított három munkanapon belül lehet megóvni. Az alapos indoklást a versenykoordinátorhoz kell benyújtani. A benyújtástól számított három munkanapon belül a zsűri dönt az óvás tárgyában.

V. A tanulmányi verseny meghirdetése:

A versenyek a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet honlapján és a Tehetséghálón kerülnek meghirdetésre.

VI. A tanulmányi versenyre való nevezés módja:

A Mérei Ferenc Fővárosi Intézet által szervezett 2014/2015. tanévi versenyek díjmentesek.

regisztráció és a jelentkezés a Tehetségháló portálon történik.

Az egyes fordulókból (kiírástól függően) teljesítményelv alapján automatikusan, külön értesítés nélkül jutnak tovább a tanulók. A versenyen való részvétel önkéntes.

VII. A versenyzők jutalmazása:

A fővárosi, valamint az országos döntő I-II. és III. helyezettje oklevelet valamint (az adott tanév lehetőségeinek függvényében) könyv és/vagy ajándék jutalmat kap.

A Versenyszabályzatot a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet 2014. szeptember 1-jétől elfogadta.