2014.10.20. hétfő
Nyomtatás

Savaria országos történelem tanulmányi verseny

9-10. évfolyam
Történelem

A verseny célja: A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

A verseny kezdete:
2015.01.13. 14:00-16:00
helyszíne:
A tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
on-line, Tehetségháló
A(z) 1. forduló időpontja:
2015.01.13. 14:00-16:00
helyszíne:
A tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2015.02.19. 14:00-16:00
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Eredmények közzététele:
-
helye:
szervezés alatt
A verseny meghirdetője:
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
szakmai felelőse:
Marosi Beatrix
elérhetősége:
338-2156/169; marosi.beatrix@fppti.hu
koordinátora:
Marosi Beatrix
elérhetősége:
338-2156/169; marosi.beatrix@fppti.hu

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

I. kategória: 9. évfolyamos tanulók és a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulói ideértve azokat is, akik ebben a tanévben a 9. évfolyam tananyagát tanulják

II. kategória: 10. évfolyamos tanulók ideértve azokat a 11. évfolyamos tanulókat is, akik ebben a tanévben a 10. évfolyam tananyagát tanulják

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklődő valamennyi 9-10.évfolyamos tanuló. A nyelvi előkészítő osztályba járó tanulók is nevezhetnek a versenyre, amennyiben az adott évben a 9. vagy a 10. évfolyam tananyagát tanulják.

A versenyen való részvétel kizáró okai: A verseny lebonyolításában olyan személy nem vehet részt, akit az országos vagy a megyei szervező ettől eltilt. Eltiltásra csak összeférhetetlenség vagy szabálytalanság esetén kerülhet sor. Nem indíthat versenyzőt olyan személy, aki az országos versenybizottság tagja.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

I. KATEGÓRIA

Egyetemes és magyar történelem a Kr.e. V. századtól 1222-ig

Kiemelt korszakok a döntőn: Róma története Kr.e.44-től 476-ig, Pannonia, Magyarország a XI-XIII. században (Szent László, Könyves Kálmán, II. András)

1. forduló

Kr.e. V. századtól Kr.e. 44-ig

Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok

2. forduló

Kr.e. I. századtól 1038-ig

1.Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok

2.Királyok könyve (szerkesztette: Gáspár Zsuzsa, Horváth Jenő), Officina Kiadó, pp 10-21.

(Honfoglalás,kalandozások,  Az Árpád-házi királyok, I. (Szent) István,  A keresztény királyság, A királykoronázás)

3. forduló

476-tól 1222-ig

1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok

2. Királyok könyve (szerkesztette: Gáspár Zsuzsa, Horváth Jenő), Officina Kiadó, pp 32-33, pp 42-47. (Könyves Kálmán, III. Béla, II. András)

3. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok (Szerk.: Rácz Árpád), Rubicon-Aquila Könyvek, Budapest,1999. pp 7-13. (Font Márta: Könyves Kálmán; Szabados György: III. Béla; Zsoldos Attila: II. András)

II. KATEGÓRIA

Egyetemes és magyar történelem Kr.e. 44-től 1790-ig

Kiemelt korszakok a döntőn: Magyarország a X. századtól a XVIII. századig

1. forduló

Kr.e. 44-től 1382-ig

Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok

2. forduló

476-tól 1606-ig

1. Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok

2.Nagy képes millenniumi arcképcsarnok (Szerk.: Rácz Árpád), Rubicon-Aquila Könyvek, Budapest, 1999. (Engel Pál: Luxemburgi Zsigmond pp 36-39, Teke Zsuzsa: Hunyadi János pp 40- 44, Benda Kálmán: Bocskai István pp 86-88.)

3. forduló

1000-től 1790-ig

1.Az érvényben lévő történelem tankönyvek, történelmi olvasókönyvek, történelem atlaszok

2. Pálffy Géza: A tizenhatodik század története, Pannonica Kiadó,2000.pp 194-203. (Európa szellemi vérkeringésében), pp 213-217. (Magyar főpapok az egyetemes kultúra szolgálatában)

3. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok (Szerk.: Rácz Árpád), Rubicon-Aquila Könyvek, Budapest,1999. (Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc pp 124-127; ifj.Barta János: Mária Terézia pp 146-152.).

 

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím): A versenyre a területileg illetékes megyei szakmai szolgáltató intézeteknél, Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetnél kell nevezni írásban az induló létszám, a felkészítő tanár, a nevező iskola postai és elektronikus címe megjelölésével 2014. november 22-ig. A megyei versenyfelelős a létszámot 2014. november 25-ig megküldi az NymE RPSzKK-hoz.

A jelentkezés menete:

  1. A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.

  2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.

  3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.

  4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)

  5. A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanulók neve.

A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat az info@tehetseghalo.hu e-mail címen kérjük jelezni.


Nevezési díj: nincs

Fordulók (időpontok, helyszínek, esetleg a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: 2015. január 13. 14-16 óra A forduló anyagát az NymE RPSzKK eljuttatja a megyei/fővárosi pedagógiai intézeteknek, akik azt továbbítják az iskolákhoz. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli (az útmutató a versenyt követően letölthető a honlapról), majd a legalább 80%-os eredményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát felterjeszti a területileg illetékes szakmai szolgáltató intézethez 2015. január 23-ig. A szakmai szolgáltató intézetek a megyei fordulón részvevők létszámát 2015. február 2-ig megküldik az NymE RPSzK-hoz.

2. forduló: 2015. február 19. 14-16 óra A fordulót a megyei pedagógiai intézetek, bázisiskolák, Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szervezik. A forduló anyagát az NymE RPSzKK juttatja el az intézetekhez. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók vagy szaktanárok javítják ki és értékelik, majd az eredményeket eljuttatják az NymE RPSzK -hoz 2015. március 4-ig.

3. forduló: 2015. április 24-25. Az országos döntőn a megyei fordulókon az országos összesítés után a legjobb teljesítményt nyújtó 20-25 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül az NymE RPSzKK értesít. Az országos döntőt csak abban az esetben áll módunkban megszervezni, amennyiben a verseny támogatása biztosított lesz.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az iskolai fordulóban legalább 80%-os teljesítményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba.

Az országos döntőn a megyei fordulókon legjobb teljesítményt nyújtó 20-25 tanuló vehet részt.

Az eredmények közzétételének módja: A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit az NymE RPSzKK honlapján teszi közzé: http://pszk.nyme.hu

Díjazás: Az országos döntőn részvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

A szervezők elérhetősége: Bakó Balázs, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/519-604; e-mail: bako@pszk.nyme.hu illetve a megyei versenyfelelősök