2014.10.20. hétfő
Nyomtatás

7-8. évfolyamos tanulók Országos történelem tanulmányi versenye

7-8. évfolyam
Történelem

A verseny célja: A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

A verseny kezdete:
2014. 12. 11. 14:00-15:30
helyszíne:
A tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
on-line, Tehetségháló
A(z) 1. forduló időpontja:
2014. 12. 11. 14:00-15:30
helyszíne:
A tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2015.02.19. 14:00-15:30
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Eredmények közzététele:
-
helye:
szervezés alatt
A verseny meghirdetője:
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
szakmai felelőse:
Marosi Beatrix
elérhetősége:
338-2156/169; marosi.beatrix@fppti.hu
koordinátora:
Marosi Beatrix
elérhetősége:
338-2156/169; marosi.beatrix@fppti.hu

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: nincs

 A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: nincs 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklődő valamennyi 7-8.évfolyamos általános iskolai vagy a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok megfelelő életkorú tanulói.

A versenyen való részvétel kizáró okai: A versenyen nem indulhat nem 7-8.évfolyamos tanuló. A verseny lebonyolításában olyan személy nem vehet részt, akit az országos vagy a megyei szervező ettől eltilt. Eltiltásra csak összeférhetetlenség vagy szabálytalanság esetén kerülhet sor.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Európa története (476-tól) és Magyarország története 900-tól 1301-ig

 A felkészüléshez felhasználható irodalom:

Az iskolai fordulóra: a forgalomban lévő általános iskolai tankönyvek, atlaszok, különös tekintettel a Nemzedékek Tudása (Nemzeti) Tankönyvkiadó, az Apáczai valamint a Mozaik Kiadó 6. osztályos (NAT 2007-es) történelemkönyveinek megfelelő fejezeteire.

A megyei fordulóra: Az iskolai forduló anyaga és
Csorba Csaba: Árpád örökében. Szent Istvántól III. Andrásig. Bp. Magyar Könyvklub
Helikon Kiadó, 1996. Új Képes Történelem. 6-13.o., 16-19.o., 22-31.o., 34-35.o., 48-49.o., 58-61.o., 70-79.o., 82-83.o., 88-91.o.

Az országos döntőre:

Csorba Csaba: „Árpád jöve magyar néppel”. A magyarság őstörténete és a honfoglalás.  Bp. Magyar Könyvklub - Helikon Kiadó, 1996. Új Képes Történelem. 44- 49.o., 52-71.o., 86-91.o.

Csorba Csaba: Árpád örökében. Szent Istvántól III. Andrásig. Bp. Magyar Könyvklub 

Helikon Kiadó, 1996. 6-94. p. Új Képes Történelem.

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím): A versenyre a területileg illetékes megyei pedagógiai intézeteknél, Budapesten a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumnál kell nevezni írásban az induló létszám, a nevező iskola postai és elektronikus címe megjelölésével 2014. november 14-ig. A megyei versenyfelelős a létszámot 2014. november 25-ig megküldi az NymE RPSzKK-hoz.

A jelentkezés menete:

  1. A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.

  2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.

  3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.

  4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)

  5. A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanulók neve.

A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat az info@tehetseghalo.hu e-mail címen kérjük jelezni.


Fordulók (időpontok, helyszínek, esetleg a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: 2014. december 11. 14-15.30 óra A forduló anyagát az NymE RPSzKK elektronikus úton juttatja el a megyei pedagógiai intézetekhez, akik azt továbbítják az iskolák felé. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli (az útmutató a versenyt követően letölthető a honlapról), majd a legalább 80%-os eredményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát felterjeszti a területileg illetékes pedagógiai intézethez 2015. január 9-ig. A pedagógiai intézetek a megyei fordulón részvevők létszámát 2015. január 15-ig megküldik az NymE RPSzK -hoz.

2. forduló: 2015. február 19. 14-15.30 óra A fordulót a megyei pedagógiai intézetek, Budapesten a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szervezik. A forduló anyagát az NymE RPSzKK juttatja el az intézetekhez. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók vagy szaktanárok javítják ki és értékelik, majd az eredményeket eljuttatják az NymE RPSzKK -hoz 2015. március 4-ig.

3. forduló: 2015. április 17-18. Az országos döntőn a megyei fordulókon országosan legjobb teljesítményt nyújtó 15-20 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül az NymE RPSzKK értesít. Az országos döntőt csak abban az esetben áll módunkban megszervezni, amennyiben a verseny támogatása biztosított lesz.

 A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az iskolai fordulóban legalább 80%-os teljesítményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba.

Az országos döntőn országosan a megyei fordulókon legjobb teljesítményt nyújtó 15-20 tanuló vehet részt.

A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit, illetve a feladatsorokat az NymE RPSzKK honlapján teszi közzé: http://pszk.nyme.hu

Díjazás: Az országos döntőn részvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

A szervezők elérhetősége: Bakó Balázs, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/519-604; e-mail: bako@pszk.nyme.hu illetve a megyei versenyfelelősök