2015.02.05. csütörtök
Nyomtatás

Országos német nyelvi verseny 7.-8. osztályosoknak

7-8. évfolyam
Német nyelv

A nyelvtanulásban jó képességű 7-8. osztályos tanulók számára versenyzési lehetőség biztosítása, tehetségek felkutatása, fejlesztése és az idegen nyelvi kommunikációs képességek fejlesztése céljából a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet meghirdeti az Országos német nyelvi versenyt.

A verseny kezdete:
2015.02.25.
helyszíne:
A versenyző tanulók iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2015.02.25.
helyszíne:
A versenyző tanulók iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2015.03.25.
helyszíne:
MFPI által felkért iskola
A(z) 3. forduló időpontja:
2015.05.08.
helyszíne:
Szolnok város
Eredmények közzététele:
2015.05.08.  00:00
helye:
Szolnok város
A verseny meghirdetője:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet
szakmai felelőse:
Császár István
elérhetősége:
(06) 56/510-711; cs.istvan@szolnok-ped.sulinet.hu
koordinátora:
Török József
elérhetősége:
(1) 338-2156/119; torok.jozsef@fppti.hu

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

1. kategória 7. évfolyam

2. kategória 8. évfolyam

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A versenyre jelentkezhetnek az adott tanévben 7. és 8. évfolyamot végző tanulók, akik:

 • ebben a tanévben a német nyelvet az iskolában rendes tantárgyként tanulják
 • az adatlapon, amelyet az első forduló feladatlapjával kap meg a tanuló, az iskola igazgatója aláírásával és az iskola bélyegzőjével igazolja a feltételeknek való megfelelést.

 

A versenyen való részvétel kizáró okai:

 • német anyanyelv
 • kéttannyelvű iskolában folytatott tanulmányok
 • szülők német anyanyelve
 • nemzetiségi nyelven tanító iskolában folytatott tanulmányok
 • 6. életévük betöltése után hat hónapnál hosszabb időt töltöttek német nyelvterületen.

 

verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő köznapi témák német nyelven való írásbeli és szóbeli kommunikálása, a nyelvtani szabályok betartásával. Bármely az adott évfolyamon használt német nyelvkönyv alkalmas a felkészüléshez.

 

nevezés módja, határideje:

Pest megyei iskolák tanulóinak a http://www.tehetseghalo.hu Regisztráció felületén 2015. február 13. 12.00 óráig.

A jelentkezés menete:

 1. A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.

 2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.

 3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.

 4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)

 5. A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanuló neve.

A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat az info@tehetseghalo.hu e-mail címen kérjük jelezni.


A területileg illetékes megyei pedagógiai szolgáltatók 2015. február 15-ig megküldik a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézetbe a megyében jelentkező tanulók számát.

Nevezési díj: nincs


Fordulók
 (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: 2015. február 25.

Az előzetes igénylésnek megfelelően a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet eljuttatja a megyei/fővárosi pedagógiai szakmai szolgáltatóknak a feladatlapokat amelyet továbbítanak az intézményekbe. Ez a küldemény tartalmazza a 7. és 8. osztályos feladatlapokat, a javítási útmutatót, valamint az egyéni tanulói adatlapot, amelyet a megyei fordulóba továbbjutó tanulók dolgozataihoz kell csatolni az iskola igazgatójának aláírásával, valamint az iskola bélyegzőjével ellátva.

E küldeményeket az iskolák azonos időpontban bontják fel, sokszorosítják a nevezett tanulók számának megfelelő példányszámban. A megírást követően a dolgozatokat a szaktanár javítja ki a kapott útmutató alapján. Az útmutatóban megadott ponthatárt elérő dolgozatokat (amennyiben nincs ilyen, évfolyamonként a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát) a kitöltött adatlappal együtt a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézetbe (1088 Budapest, Vas u. 8.) kell beküldeni 2015. március 3-ig. A területileg illetékes pedagógiai intézet 2015. március 14.-ig kéri a megyei fordulóra szükséges feladatlapokat.

 

2. forduló: 2015. március 25.

A fordulót a megyei pedagógiai szakmai szolgáltatók szervezik. A forduló anyagát,amely egy feladatlap kitöltéséből áll, a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet megküldi a megyei szervezőknek. A feladatlapokat a megyei szaktanácsadók javítják a megküldött javítókulcs és útmutató alapján, majd felterjesztik évfolyamonként a legalább 80 %-os teljesítményt elérő tanuló feladatlapját. Azonos pontszám esetén a javítási útmutatóban megadott feladatban elért magasabb pontszám dönt. A felterjesztés nem jelent automatikus behívást az országos fordulóba.

Határidő: 2015. március 31.

Az országos versenybizottság a pontszám alapján rendezi a megyék által felterjesztett feladatlapokat és megállapítja az országos döntőbe behívandó tanulók névsorát.

A bejutó tanulók iskoláját a szervező intézmény értesíti, 2015. április 20.-ig.

 

3. forduló: 2015. május 8.

A döntőben évfolyamonként 20-20 tanuló vesz részt.

Az országos döntő szóbeli feladatokból áll.

 • ismeretlen szöveg értése, tartalmi összefoglalása német nyelven
 • beszélgetés kép alapján, képleírás
 • társalgás, német nyelven

Az országos döntő végső sorrendjének megállapításában a zsűri által adott pontokat, valamint a megyei forduló eredményének 50 %-át vesszük figyelembe.

A verseny helyszíne: Szolnok város

A döntőben résztvevő tanulók és egy felkészítő tanár részére a versenyt megelőző napi szállásról és a verseny napján az étkezésről sikeres pályázat esetében a szervezők gondoskodnak. A verseny megszervezésére a Pedagógiai Intézet pályázatot nyújtott be, amennyiben a pályázat nem lesz sikeres, a döntő résztvevőinek részvételi díjat kell fizetniük, esetleg a döntő elmaradhat. A szervezők erről a döntőbe jutott tanulóktól és tanáraiktól előzetesen tájékozódnak, értesítést küldenek.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

Az iskolai fordulóból az útmutatóban megadott ponthatárt elérő tanulók dolgozatát kell felterjeszteni a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatóhoz. A megyei szakmai szolgáltatók a szervezők által megadott pontszám alapján döntenek a behívandó tanulókról akiket értesítenek iskolájuk útján.

A megyei fordulóból évfolyamonként a feladatlap alapján a legalább 80 %-os teljesítményt elérő eredményt elérő tanulók feladatlapját valamint a kitöltött adatlapot, - amelyet az első iskolai forduló feladatlapjával együtt kapnak meg a résztvevők - kell felterjeszteni a rendező JNSZ Megyei Pedagógiai Intézetbe. A felterjesztés nem jelent automatikus továbbjutást. A versenybizottság a feladatlapokat pontszám alapján rendezi, és így állapítja meg az országos döntőbe behívandó tanulók névsorát, akiket iskolájuk útján értesít.

 

Az eredmények közzétételének módja:

Az országos fordulóba jutó tanulók névsora, valamint az eredmények olvashatók a szervező intézet honlapján:

www. szolnok-ped.sulinet.hu

Az előző évek feladatsorai is itt olvashatók.

Díjazás:

A döntő minden résztvevője és minden felkészítő tanár könyvjutalomban és oklevélben részesül