2015.01.28. szerda
Nyomtatás

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015

7-8. és 9-10. évfolyam
Könyvtárhasználat

A verseny célja

A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének – és azon belül is könyvtárhasználati eszköztudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk – fejlesztése. Mindemellett célja az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.

A verseny kezdete:
helyszíne:
iskolai forduló, a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
on-line és kitöltve a beszámoló űrlapot az iskolai fordulóról
A(z) 1. forduló időpontja:
helyszíne:
iskolai forduló, a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2015.03.02.
helyszíne:
Városmajori Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2015.04.22-23.
helyszíne:
szervezés alatt
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
OFI- PKM
szakmai felelőse:
Tolnai József
elérhetősége:
1-323-55-12; tolnai.jozsef@opkm.hu
koordinátora:
Szentgáli Márta
elérhetősége:
1-338-21-56; szentgali.marta@fppti.hu

A verseny meghirdetője

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI PKM) az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint

I. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók
II. kategória: 9-10. évfolyamos tanulók


A jelentkezés és a részvétel feltételei

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny, bármely magyarországi iskola 7-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákja nevezhet.


A verseny témája: 
A 200 éve született Rómer Flóris öröksége

A felkészüléshez felhasználható irodalom

A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincs megadott bibliográfia. Ugyanakkor a felkészülés során (továbbá az iskolai versenyen és az országos döntőn) a tanulók használhatnak nyomtatott és elektronikus bibliográfiákat, lexikonokat, enciklopédiákat, egyéb kézikönyveket, monográfiákat, tanulmányköteteket, időszaki kiadványokat, katalógusokat, internetet és egyéb forrásokat.


A nevezés módja és határideje

Nevezni a megyei/fővárosi versenyszervezőknél lehet, elérhetőségeik a verseny honlapjáról tölthetők le: www.opkm.hu.

A budapesti és Pest megyei nevezések esetében mindkét kategóriában kötelező az elektronikus regisztráció és az iskolai fordulóról a beszámoló űrlap kitöltése.

FIGYELEM! A nevezési határidő változott.

A megyei/fővárosi versenyre a nevezés határideje: 2015. február 20. péntek 24 óra

A versenyre nevezési díj nincs.

A jelentkezés menete:

  1. A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.

  2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.

  3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.

  4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)

  5. A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanuló neve.

A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat az info@tehetseghalo.hu e-mail címen kérjük jelezni.


Fordulók

1. forduló: iskolai forduló

időpontját és helyszínét a köznevelési intézmények határozzák meg (az intézmények könyvtárosai, könyvtárostanárai, magyartanárai helyi verseny, ill. felkészítő foglalkozások megrendezése nélkül nem nevezhetnek tanulókat a megyei, illetve fővárosi versenyekre). Az iskolai verseny, a felkészítő foglalkozások lebonyolításáról és megszervezéséről egy adott űrlapon beszámolót kell küldeni a nevezéssel együtt elektronikus formában a megyei/fővárosi szervezők és a központi versenyszervező (bod@opkm.hu) számára. A nevezés és a beszámoló együttes megküldése nélkül a nevezés nem fogadható be. Az iskolai versenyre a döntőhöz hasonló komplex (írásbeli és szóbeli) versenyt javaslunk.

2. forduló: megyei/fővárosi forduló

időpontja: 2015. március 2., hétfő 10 óra

helyszínét a megyei/fővárosi szervezők határozzák meg, a tanulók írásban adnak számot a tudásukról (egy központi feladatlapot töltenek ki, a II. kategória emellett egy rövid esszét is ír, adott cím alapján). E fordulóban a tanulók elméleti tudását mérjük fel, ezen a szinten nincs szükség könyvek és internet használatára.

3. forduló: országos forduló

időpontja: 2015. április 22-23., szerda − csütörtök

helyszíne: később megnevezendő iskolai könyvtár, a tanulók komplex (írásbeli és szóbeli) feladatokat oldanak meg.

A megyei/fővárosi és az országos fordulóra a feladatsort az országos versenyszervező biztosítja.

A feladatsorok a verseny témájához sok szempontból kapcsolódó, azt több tudományterület (irodalom, történelem, erkölcstan) felől megközelítő forráshasználati és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, melyeken keresztül komplexen kell bemutatniuk a tanulóknak információs műveltségüket is. A verseny lebonyolítását érintő rendkívüli események bekövetkezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból

1. forduló:

A köznevelési intézmény dönt a továbbjutókról, és biztosítja ezzel a 2. fordulóba való nevezés jogát.
(Budapesten kerületi versenyt a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny keretein belül ˗ a hagyományoktól eltérően ˗ nem szervezünk.)

2. forduló:

Az országos döntőbe jutás feltétele az írásbeli versenyen országosan elért kategóriánkénti 1-12. helyezés.

 

Az eredmények közzétételének módja

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján (www.opkm.hu) és a szaksajtóban.

 

Díjazás

  • A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalmat kap.
  • Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és könyvjutalmat kap, és részt vehetnek a döntő kétnapos programjain.
  • Lehetőség van különdíj kiosztására is − a zsűri javaslata alapján.

 

Az országos szervező elérhetősége

A verseny honlapja: http://www.opkm.hu
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező

1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.

E-mail: bod’kukac’opkm.hu; Telefon: 06-1-323-55-12

A verseny további feltételeit a versenyszabályzatból és a verseny honlapján található információkból lehet folyamatosan megismerni!

A versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program támogatja.