2014.12.03. szerda
Nyomtatás

38. Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny

9-10. évfolyam
Biológia

A verseny célja: 
Harminckilenc évvel ezelőtt a Győr-Moson-Sopron megyei kezdeményezők körültekintő bölcsességgel döntöttek, amikor a biológiai tárgyú tehetségkutató tanulmányi versenyt Kitaibel Pál nevében hirdették meg. A mostoha körülmények között dolgozó polihisztor természetkutató a Kárpát-medence természeti értékeit, sokirányú kultúráját tárta fel, sikeresen igyekezett annak megismertetését, megbecsülését európai rangra emelni. Kiemelkedő érdeme, hogy a tanulók és tanárok közös tevékenységét – az önálló megfigyelés igényével – széleskörű kapcsolatokra, folyamatos olvasásra, tájékozódásra építi, a szomszédos országok magyar anyanyelvű középiskolásainak bekapcsolásával. 

A verseny kezdete:
2015. január 19-23. között
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
on-line
A(z) 1. forduló időpontja:
2015. január 19-23. között
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2015. március 11. 14-16 óra
helyszíne:
Gödöllői Premontrei Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2015. április 24-26.
helyszíne:
NYME, Mosonmagyaróvár
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
FM, NyME és több partner
szakmai felelőse:
elérhetősége:
koordinátora:
Rigóczki Csaba
elérhetősége:
rigoczki.csaba@fppti.hu, 06-1-338-2156

Részletes versenykiírás:

E versenyt a Földművelésügyi Minisztérium, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara – Mosonmagyaróvár, a TermészetBúvár folyóirat, a Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium gondozásában, valamint az Élet és Tudomány Szerkesztősége médiapartnerségével hirdetjük meg.

A tanulók 4 kategóriában versenyeznek:

  1. kategória: gimnázium 9. évfolyam
  2. kategória: gimnázium 10. évfolyam
  3. kategória: szakképző iskola (szakközépiskola, szakiskola) 9. évfolyam
  4. kategória: szakközépiskola (szakközépiskola, szakiskola) 10. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Amennyiben a tanuló nyelvi előkészítősként nem indult a versenyben, akkor 11. évfolyamos tanulóként is indulhat. Egy tanuló legfeljebb két alkalommal (korcsoportban) vehet részt a versenyen. A versenyen való részvétel kizáró oka az eltérő iskola és korcsoportba tartozás.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Az iskolai, a megyei (fővárosi, külföldi) selejtezők és a szóbeli döntő kérdéseit, a TermészetBúvár valamint az Élet és Tudomány lapoknak, a tanév során megjelenő biológiai, egészségügyi, környezet-, és természetvédelmi tárgyú közleményeiből kell összeállítani. Mindkét lap folyamatosan megjelöli a versenyen számításba jövő cikkeket, amelyek listája a verseny honlapján is olvasható. Valamennyi forduló kérdései között szerepelhetnek a verseny névadójának - Kitaibel Pál - tevékenységére; a szóbeli döntőben pedig a természeti folyamatokra, értékekre, a természetvédelemre (kiemelten hazánk védett területei és fajok) vonatkozó kérdések.

A mosonmagyaróvári országos döntőbe jutó tanulók a kidolgozott megoldásokról, megfigyeléseikről - maximális 5 perces időtartamú - kiselőadásban számolnak be. Az előadás értékelési szempontjai: témaválasztás, tartalom - egyéni munka, teljesség, szerkesztő és kifejezőkészség, szemléltetés. A szemléltetés megvalósítható természetes minta, prezentáció (Microsoft Office és Open Office*.ppt, *.pptx, prezi /az utóbbi esetben csak a lejátszó szoftvert a tanuló biztosítja/ formájában. A döntőben minden tanulónak meg kell oldania fajismereti - diaképes feladatot (38 faj), valamint egy tesztkérdésekből álló feladatlapot a versenyre kijelölt ismeretanyag meghatározott részéből. A fajismereti feladatok megoldását segítő teljes lista a Szervezőbizottság, illetve a TermészetBúvár honlapján található. A helyezések végső sorrendje a szóbeli döntőben 8-8 gimnáziumi és 5-5 szakközépiskolai tanuló között dől el. A versenybizottság e tanévben is meghirdeti a kiselőadást bemutató poszterek versenyét, jutalmazva a legjobbakat, ez azonban független a verseny pontozásától. A versenyfeladatok és a versenykiírás a verseny honlapján http://www.kitaibelverseny.hu

A kiselőadásokra való felkészüléshez a szaktanárokon kívül a környezet-, és a természetvédelem munkatársai, valamint különböző intézmények (pl. múzeumok, állat- és növénykertek, kutatóintézetek) szakemberei is adhatnak segítséget. Jól hasznosíthatók a meghirdető lapok korábbi írásai, a környezet-, és természetvédelem alapfogalmait és országos állapotát bemutató szakkönyvek.

Nevezési díj: az iskolai és a megyei/fővárosi fordulón nincs

A verseny ütemezése, fordulói:

Első forduló (iskolai):

A tanulók a versenyre 2014. december 12-ig jelentkezhetnek iskolájukban a biológia tantárgyat tanító szaktanáruknál vagy az igazgatónál. Az iskolai selejtezőt a szaktanár kérdéssor alapján kell lebonyolítani. Az iskolai fordulóig a jelentkezőknek vázlatot kell bemutatniuk a szaktanáruknak, az alábbi két feladatkör egyikében tervezett vizsgálódásukról:

  • Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terület természetvédelmi értékeinek bemutatása
  • Lakóhelyem, iskolám, vagy annak közelében lévő terület környezetvédelmi gondjai, megoldási lehetőségei.

Az iskolai fordulót 2015. január 19-23. között az iskola által kitűzött időpontban kell megtartani.

Az iskolai fordulóról a megyei/fővárosi fordulóra az érintett megyei/fővárosi versenyfelelősnek kell beküldeni azt a névsort, amely a tanulók nevét, kategóriáját és a felkészítő tanáraik nevét tartalmazza 2015. február 6-ig. A megyei/fővárosi fordulóra iskolánként/kategóriánként 3 tanuló nevezhető.

Második forduló (megyei/fővárosi):

A versenyfelelősök a megyei/fővárosi fordulóba benevezett kategória/tanuló létszámot megküldik a verseny kiírójának e-mail info@kitaibelverseny.hu címére 2014. február 13-ig.

A megyei (fővárosi, külföldi) fordulót, központilag készített és eljuttatott feladatsor alapján kell lebonyolítani, a megyei/fővárosi pedagógiai intézet, vagy az általa megbízott szervező által kijelölt helyszínen, az OKTV szabályai szerint. A megyei/fővárosi versenyfelelősök e-mailen kapják meg 2014. március 5-ig a megyei forduló feladatlapját és a javítókulcsot a kiírótól.

A megyei/fővárosi forduló időpontja 2015. március 11. 14-16 óra.

A verseny Pest megyei fordulójának helyszíne a Gödöllői Premontrei Gimnázium.

 

Az országos döntőre a megyei/fővárosi forduló eredményei alapján a megyei/fővárosi pedagógiai intézetek versenyfelelősei (vagy a szomszédos országokban a versenyfelelősök) terjesztik fel a továbbjutókat 2015. március 18-ig (iskola neve, postai és e-mail címe, tanuló és felkészítő tanár neve) a kiíró központi e-mail címére info@kitaibelverseny.hu

Számuk megyénként és évfolyamonként a gimnáziumokból 2-2 (Budapestről 5-5) szakközépiskolákból megyénként és évfolyamonként 1-1 (Budapestről (2-2) fő. Az iskolatípusok és évfolyamok keretei nem cserélhetők.

Harmadik forduló (országos, nemzetközi):

Az országos versenyfelelős 2015. március 27-ig küldi ki e-mailon az országos fordulóhoz a versenyzőknek és tanáraiknak a regisztrációs űrlapot, melynek visszaküldési határideje 2015. április 9. A sikeres regisztrációt követően az országos versenyfelelős visszajelzést küld és egyben megküldi a mosonmagyaróvári országos döntő részletes programját.

Az országos forduló időpontja 2015. április 24-26. Helyszíne: Mosonmagyaróvár, Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara.

A tanulók valamint a kísérő tanárok utazási, szállás- és étkezési költségeit az iskolák fenntartói fedezik.

A versennyel kapcsolatos kérdéseikkel: a versenyszervezőkhöz fordulhatnak:

Levélcím: NymE Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9401 Sopron, Pf.: 26.

Telefon: +36/99/506-470

E-mail: