2014.10.20. hétfő
Nyomtatás

Képregény 2015

9-10. évfolyam
Angol és német nyelv

9-10. évfolyamos középiskolások háromfős csapatai számára angol és német nyelven országos képregénykészítő versenyt hirdetünk. A verseny pedagógiai célja a 9-10. évfolyamon tanuló középiskolások kompetenciafejlesztése.

A verseny kezdete:
2015.03.23.-05.15.
helyszíne:
A versenyző csapatok iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a verseny weboldalán
A(z) 1. forduló időpontja:
2015.03.23.-05.15.
helyszíne:
A versenyző csapatok iskolája
Eredmények közzététele:
2015.06.01.  23:59
helye:
www.fppti.hu, www.tehetseghalo.hu
A verseny meghirdetője:
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet
szakmai felelőse:
Török József
elérhetősége:
torok.jozsef@fppti.hu, (1) 338 2156/119
koordinátora:
Török József
elérhetősége:
torok.jozsef@fppti.hu, (1) 338 2156/119

A verseny azokra az informatikai, az idegen nyelvi (angol, német), a kommunikációs, a művészeti és a társas készségekre koncentrál, amelyek a legfontosabbak ahhoz, hogy a fiatalok sikeresen elinduljanak a karrierépítés területén.

A versenyfeladat megvalósítása során a versenyzők problémamegoldó képessége erősödik, gyakorolják a csapatban történő tevékenység összehangolását, a törekvést a megegyezésre, együttműködésre.

A képregény idegen nyelven történő megalkotása és a munkanapló vezetése során idegen nyelvi szövegalkotói képességüket fejlesztik, hogy gondolataikat gördülékeny stílusban, megfelelően árnyalva és hatásosan felépítve tudják megformálni. Mivel a feladatot elektronikusan készítik el, így az informatikai ismereteiket is kipróbálhatják a gyakorlatban.

A döntőbe jutott csapatok megtapasztalhatják, hogy milyen a nagy közönség elé kiállni, beszélni, érvekkel meggyőzni a hallgatóságot a saját alkotásuk értékeiről egy világos, logikusan felépített, hiteles prezentációval.

A versenyre olyan a 9-10. évfolyamos tanulók jelentkezését várjuk háromfős csapatokban, akik nem éltek életvitelszerűen az adott nyelvterületen, és nem anyanyelvük a választott nyelv.

A verseny kategóriái:

I. német szakiskola, valamint szakközépiskola alapóraszám (heti 2-4 óra)

II. német szakközépiskola emelt óraszám (heti 5 óra és a fölött,)

III. német gimnázium alapóraszám (heti 3-4 óra)

IV. német gimnázium emelt óraszám (heti 5 óra és a fölött)

V. angol szakiskola, valamint szakközépiskola alapóraszám (heti 2-4 óra)

VI. angol szakközépiskola emelt óraszám (heti 5 óra és a fölött)

VII. angol gimnázium alapóraszám (heti 3-4 óra)

VIII. angol gimnázium emelt óraszám (heti 5 óra és a fölött)

Azok a 10. osztályos tanulók, akik 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztályban tanultak, de a 10. évfolyamon heti 3-4 órában tanulják az idegen nyelvet, az emelt szintű (páros sorszámú) kategóriákban indulhatnak.

A versenyen való részvétel kizáró okai: ha a fenti feltételek valamelyikének nem felel meg, vagy a benyújtott anyag nem önálló munka. 

A verseny témája és menete

1. forduló (Elődöntő):

Ideje: 2015. március 23. - május 15.

Helyszíne: a versenyzők iskolája

A tanulók háromfős csoportokban minimum öt, maximum tíz diából/lapból álló képregényt készítenek otthon vagy saját iskolájukban. Egy dia/lap maximum négy panelt tartalmazhat. A képregény készülhet számítógépes grafikával vagy saját kézi rajzzal, amelyet beszkennelnek, és elektronikusan képregénnyé összefűznek.

A hangsúly a kreativitáson, a fantázián van. A képregény szöveges részét a kategóriák szerint választott élő idegen nyelven (angol vagy német) kell megírni, a kommunikáció is ezen a nyelven zajlik a verseny alatt.

A képregény mellé csatolni kell egy elektronikus Kutatási naplót, amely tartalmazza a témára felkészülés során végzett kutatómunkájuk összesítését képekkel, ábrákkal illusztrálva, és egy részletes Munkanaplót, amelyben idegen nyelven dokumentálják a munkafolyamatot. Kategóriánként húsz képregényt és naplót tudunk befogadni. Az egyes képregényoldalakat Powerpoint prezentációként kérjük, a munkanaplót pedig Word vagy PDF formátumban.

Az elkészült képregényt, a Kutatási naplót és a Munkanaplót egyetlen fájlba tömörítve 2015. május 15-ig feltöltik a jelentkezést követően e-mailben megkapott címre a felhasználónév és jelszó segítségével. A beérkezett képregények közül a zsűri kiválasztja kategóriánként a legjobb nyolc-tíz alkotást, az eredményt 2015. június 1-jén Tehetségháló és az intézeti honlapokon közzéteszi.

A nevezés módja: on-line a Tehetségháló honlapon, a nevezés díjmentes.

A nevezés határideje2015. március 20.

Ha a versenyre egy iskola több csapata is nevez, a tanuló neve után zárójelben írt római számmal kérjük jelezni, mely csapat tagja. / Pl.: Próba Dalma (I.)/

A jelentkezés menete:

  • A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.

  • Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.

  • A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.

  • Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)

  • A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanuló neve.

A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat az info@tehetseghalo.hu e-mail címen kérjük jelezni.